בונוס ירושלים 05.08.22

בס"ד

מבצע

לא בשבת

עבודה עברית

כולל חומרים איכותיים של טמבור

יום שישי, ח' באב תשפ"ב 05 .08 . 22

052-8174474 דניאל

י ותר בתים לערבים יחידות דיור מבשאר השכונות. 2 במזרח העיר אושרו פי 6 // " חבר המועצה קינג: "סכנה למאזן הדמוגרפי

הבית ששו וה מילי ו נים רחביה: יחידת דיור בבית אוסטר 4 // מיליון שקל 14־ נמכרה ב

הרב נגד רבי הקומות רב שכונת גילה תוקף את יזמי ה'פינוי־בינוי': 5 // " "להוציא דייר בכפייה מביתו - נגד ההלכה

צילומים: שלומי כהן ויואב דודקביץ' | ' חובות צריך להסדיר. 'רמי לוי' ו'בית הפירות

החברה הסיטונאית נגד איל המרכולים:

תביעת המיליונים נגד 'רמי לוי'

חברת 'תנובת שדות החקלאים' דורשת מ'בית הפירות' ו-'רמי לוי' הסיבה: חובותיה ‰ מיליון שקל 2.5 של 'בית הפירות', שאותה רכש לוי, לא שולמו לה מאז שעברה 'רמי לוי': "אין לנו קשר ‰ לשליטתו 2 , לפרשה" // קותי פונדמינסקי

רכשאת 'ביתהפירות' - אבלמהעםהחובות? תביעת מיליונים נגד רמי לוי החברהשמכרהסחורה לרשתהמרכוליםהשכונתית דורשתממנה ומלוי, בעליההחדשים, מיליוני שקלים ‰ טוענת כי הצ'קיםשמסרה 'ביתהפירות' לא כובדו ועל לוי לכסות 2.5־ כ אתחובותיה ‰ מרשת רמי לוי נמסר: "הצירוףשלנו לתביעה לאמוצדק"

צילום: לירן תמרי

הפגנות בבר אילן. ארכיון

עשו את השבוע

מחיר ההרס העירייה תובעת במיליוני שקלים את המפגינים בבר אילן. בצעד יוצא דופן הגישה החברה העירונית 'מוריה', האחראית על 16 הקמת הרכבת הקלה, מעל תביעות אישיות נגד מפגינים שמשחיתים את התשתיות שלה בסכום כולל של יותר מחמישה מיליוני שקלים. בשבועות האחרונים החריפו מחאות הפלגים החרדים הקי ־ צוניים נגד עבודות הרכבת על הציר, תוך שהם משחיתים ציוד הנדסי ומפריעים לסדר הציבורי 300 במקום. ב'מוריה' דורשים כ־ אלף שקל פיצוי מכל נתבע. לירן תמרי שירות התעסוקה פרסם השבוע ש � ה 2022 כי בחצי הראשון של דורשי עבודה בעיר 4,750־ תתפו כ בסדנאות למיומנויות עבודה ודרכי חזרה למעגל התעסוקה. זאת במט ־ רה לסייע להם לשוב לשוק העבודה באופן מיטבי. הסדנאות התמקדו בחיפוש משרות, כתיבת קורות חיים, התמודדות עם ראיונות ומ ־ רכזי ההערכה וכן בבנייה וניהול של נטוורקינג מקצועי. בשירות מדגישים כי "מדובר בשוק עבודה דינמי ודיגיטלי שמחייב שורה של מיומנויות חדשות ואינו דומה לזה שקדם למשבר הקורונה". איתן אילן מחזקים כישורים

סניף בית הפירות צילום: | בקריית יובל יואב דודקביץ'

עמוד פותח

kutif100@gmail.com הערות ותגובות:

המיזוג. יתר על כן, בתביעה מצוין עוד כי לאחר המיזוג העבירה החברה הפרטית של רמי לוי כעשרה מיליוני שקלים לטובת רשת 'בית הפירות', כך שניתן ורצוי היה כי במסגרת המיזוג היתה נמסרת הודעה מסודרת לכל הנושים והיו מכירים בחובות העבר או לכל הפחות פועלים לה ־ סדיר את החובות הקיימים של 'בית הפירות'.

מסתבר שלרכישותיו של רמי לוי יש גם צדדים פחות נעימים, כאשר יש עוד כאלה שרואים את עצמם נפגעים ממהלכיו. כך למשל, לאחר שהפך לבעל השליטה ברשת 'קופיקס' (חברת 'קופיקס גרופ'), הסב לוי סניפי מרכולים רבים של החברה ('סופר קופיקס') לסניפי 'רמי לוי בעיר'. בעלי מניות המיעוט בחברה טוענים כי בכך, לצד צעדים נוספים שנקט, לוי השתלט למעשה על פעילות המרכולים ללא הסכמתם ועושה בהם כרצונו. עם זאת, ראוי לציין שהמהלך הביא לשיפור במצבה של 'קופיקס', י � בעלייה בש 2021 שסיימה את שנת במכירות, שהסתכמו ביותר 8.7% עור של מיליון שקל. 300 מ־ בעלי מניות המיעוט לא פנו עד כה לרשות לניירות ערך בנושא, בניסיון, לטענתם, להגיע להסכמות ישירות מול איל המרכולים הירושלמי, וככל הנראה הצדדים ינסו להגיע לפתרון בדמות מי ־ זוג מלא. השאלה שתיוותר היא מהו תג המחיר שלוי יתבקש לשלם עבור החלק שלהם. בנושא זה טען רמי לוי כי הוא לא נתון בסכסוך עם אף אחד. לעניין 'בית הפירות', מרשת רמי לוי נמסר: "אין לנו קשר לפרשה והוסיפו אותנו לתביעה ללא בסיס מוצדק".

קותי פונדמינסקי

חברה לשיווק סיטונאי, המספקת ירקות ופירות לרשתות קמעו ־ נאיות, תובעת את רשת 'רמי

לוי' ואת רשת 'בית הפירות' הירושלמית, שאותה רכש לוי לאחרונה. התביעה, שמת ־ פרסמת כאן לראשונה, היא בגין חוב מצט ־ מיליוני שקלים עבור המחאות 2.56 בר של שחזרו ולא כובדו. לטענת התובעת, 'תנובת שדות החקלאים', שהיא נושה של 'בית הפירות', המיזוג של 'בית הפירות' עם חברת רמי לוי כלל לא היה ידוע לה ולא דווח באופן רשמי. הצ'קים חזרו התביעה הוגשה לבית המשפט על ידי עורך דינה של הנושה, יוסף בן דור. נטען בה שרק בדיעבד התברר לתובעת כי במ ־ קביל להשלמת תהליך המיזוג וקבלת האישורים הסטטוטוריים לכך, החלו

לבקשת החברה, בית המ ־ שפט המחוזי הוציא צו עי ־ קול ברישום עד להסדרת החובות, ככל הנראה לנוכח החשש שאם אכן יפסק מלוא

פרסום

ראשון

הסכום לטובתה, לתובעת לא יהיה מאיפה לקבל את כספה. כאמור, רמי לוי רכש את יש 'בית הפירות' מיליוני 10 הירושלמית בתמורה ל־ שקלים. לרשת סניפים גם בבית שמש ובגוש עציון, והיא פועלת בתוך שכונות מגורים בדגש על מכירת פירות וירקות בזול.

צילום: שאטרסטוק

אופטימי פסימי

בנוסף כוללות החנויות גם קצבייה ומוצרי מזון סגורים. מחזור המכירות השנתי של 180 הרשת הגיע בשיאו לכ־ מיליון שקל, אך בתקופה שלפני רכישתה היא נק ־ לעה לקשיים.

לא לכבד המחאות של 'בית הפירות'. מדובר בהמחאות שנמסרו לחברה עוד לפני הליך המיזוג עם רשת 'רמי לוי', באמצעות חברה פר ־ טית חדשה בבעלותה, 'ר.ל פרש פוד', שהוקמה לצורך

אופטימי בית המשפט העליון קבע כי מונו ־ פול שגובה מחיר מופרז על מוצר מנצל את כוחו לרעה פסימי אבל בכלל לא בטוח שהתביעות הייצוגיות יצליחו להוכיח שהחב ־ רות הגדולות אכן עושות זאת

צילום: שלומי כהן | לוי

המשפט הפותח

תתווסף לירושלים אוכלוסייה בהיקף של תל אביב" 2040 "עד (בראיון ל'חזית העירונית', מבטיח מהנדס העיר, יואל אבן, לאכול את המתחרה מגוש דן בלי מלח ים)

2

5.8.2022 ˆ ידיעות ירושלים

קומות של דירות מפנקות ובריכת שחיה למעלה! 17 מזל טוב! ! ה ח ל צ ה ב ם ל ש ו ה ה י י נ ב ב ' א ב ל ש

איכלוס בקרוב!

בקרוב ממש תוכלו לחיות את החיים הטובים בהוד דניה דיור מוגן

מרפאה

מכון יופי ומספרה י י

אולם הצגות, סרטים והרצאות , ,

חדר כושר ואולם התעמלות

חוגים ופעילויות פנאי ם ם

מרכז בריאות וספא ת ת

טיולים מאורגנים ם ם

בריכת שחיה

ללא שחיקה | ללא פיקדון | דירה רשומה על שמכם בטאבו

100 רוכשים מאושרים

אוליבה השקעות ויזמות בע”מ חפשו הוד דניה ב- | , ירושלים 21 רח׳ גולומב w w w . h o d d e n y a . c o m 02-5001177 לפרטים והרשמה: שיווק

עוד פרויקט יוקרה מקבוצת בינה

3

ידיעות ירושלים ˆ 5.8.2022

רחביה: עיסקת מיליוניםבביתאוסטר

סגרו עיסקה

מגורים

מיליון שקלשולמו עבור יחידת דיור ענקיתבנכסההיסטורי 14 שברחוב בן מימון ‰ הקונה: אישעסקים, תושב חוץ אמריקאי

הדירה במשה שרת חדרים 4 עד חדרים ברמת שרת נמכרה 3 דירת מיליון שקל. 3.02 עבור הדירה נמצאת ברחוב משה שרת, ו � מ"ר, והיא כ 100 . שטחה 9 בקומה חניות. 2 ללת ומרפסת ו־ י � מ 3.15 המחיר הראשוני עמד על ליון שקל. (ירושלמי נדל"ן) חדרים בגילה נמכרה עבור 4 דירת מיליון שקל. 2.49 הדירה נמצאת ברחוב פולוצקי, בקו ־ מ"ר, כולל 100 . שטחה 3 מתוך 2 מה מ"ר וחניה פרטית. 8 מחסן של העיסקה נחתמה במחיר המבוקש. (אנגלו־סכסון נדל"ן) חדרים בעיר גנים נמכרה 4 דירת גן מיליון שקל. 2.66 עבור הדירה נמצאת ברחוב מאיר גרוסמן, 95 כניסות). שטחה 2 בקומת קרקע ( מ"ר, והעיסקה כוללת יחידה מניבה מ"ר. המחיר המבוקש היה 27 של מיליון שקל. 2.75 )IN (נדל"ן חדרים ויותר 4.5 חדרים בבקעה נמכרה 4.5 דירת מיליון שקל. 2.45 עבור הדירה נמצאת ברחוב נפתלי, בקומה י � מ"ר, והיא מיועדת לפ 94 . שטחה 3 2.5 נוי־בינוי. תחילה דרשו המוכרים מיליון שקל. (עדה תיווך ושיווק נדל"ן) חדרים בקרית יובל נמכרה 5 דירת מיליון שקל. 2.55 עבור הדירה נמצאת ברחוב בורוכוב. י � כנ 2 מ"ר, והיא כוללת 110 שטחה סות פרטיות ומרפסת. ד � אלף שקל מ 50 המוכרים קיצצו רישתם. (רי/מקס 'הבית שלי', אייל שאולוף) המידע נמסר מלשכת המתווכים למקרקעין ירושלים צילום: עדה אמויאל צילום: דבי בן עמי

קותי פונדמינסקי

נ ד ל " ן

עיסקת ענק ברחביה. דירת פאר בקומת הכניסה של בית אוסטר ההיסטורי ברחוב בן מימון, לא

הרחק מבית ראש הממשלה, נמכרה בסכום מיליון שקל. מדובר בנכס בשטח 14 של כ־ מ"ר במפלס אחד, שכולל סלון, 235 של שלושה חדרי שינה, חדר עבודה, סאונה רטובה וג'קוזי, מרפסת, מחסן חניה פרטית וחצר היקפית. המוכר, עו"ד יואל שבתאי, החזיק עד כה בבעלות כל המבנה ומתגורר בעצמו במפלס שמעל לקומה שנמכרה. הרוכש הוא תושב חוץ, יזם נדל"ן מולטי מיליונר, שמחלק את זמנו בין ישראל לא ־ רצות הברית. מדובר בנכס שהיה מושכר שנים רבות, עד לעיסקת המכירה שמתפ ־ רסמת כאן לראשונה. מעל לדירתו של הרוכש הטרי קיימת מ"ר, 200 כאמור יחידה נוספת בהיקף של ומעליה דירת גג ששימשה כמשרדי עור ־ מ"ר בלבד שמוצמד 75 כי דין בשטח של מ"ר. 100 לה גג בשטח של אף שמדובר במבנה היסטורי לשימור מלא, ועדת השימור בעירייה אישרה לפני כשנתיים תוכנית בנייה לתוספת של שתי

צילום: יואב דודקביץ' | עשרות מיליונים עבור קומה בודדת. בית אוסטר

קומות ומספר יחידות דיור של דירות מ"ר ועוד 600 יוקרה בשטח כולל של כ־ מעלית חיצונית. לפני מספר שנים היה ניסיון למכור את כל המבנה בשלמותו, שלא צלח. בית אוסטר הוקם עוד בתחילת שנות י � של המאה הקודמת על ידי האדר 30 ה־ כל ד"ר רפאל בן דור ונבנה על ידי נסיב

אבקריוס ביי, עו"ד נוצרי יליד מצרים, עובד בממשל הבריטי בארץ שלימים פתח בעיר משרד פרטי. זכה הבית לפרסום, 60 רק בשנות ה־ כשראש העירייה היהודי הראשון של ירו ־ שלים, דניאל אוסטר, עבר להתגורר בו עד לפטירתו. אלמנתו המשיכה לגור במ ־ . 1989 בנה לאחר מותו עד פטירתה בשנת

קרית יובל: קוניםדירה ללאהצמדה בצל ההאטה בשוק קבוצתהבנייה 'אשטרום' תאפשר למספר לקוחותבודדים לרכושדירה בשכונה ותספוג אתעלייתמחירי תשומותהבנייה ‰ בשורהשל ממשאו גימיקשיווקי?

עת לפי גורמים בענף מעליית הריבית והתייקרות המשכנתאות. לפי נתוני בנק ישראל, סכום המשכנתאות שנטלו היש ־ ראלים בחודש יוני האחרון היה נמוך מבחו ־ .0.7% דש שקדם לו, בשיעור של "אני מסכים שיש כאן בשורה", אומר השמאי ועורך הדין קובי ביר, "מכיוון שבדרך כלל קבלנים עושים לא מעט כסף מההצמדה הזו, בין היתר לנוכח העובדה כי המדד משקף את התייקרות חומרי הגלם ושכר העבודה". עם זאת הוא מסייג כי "בפועל גובים אותו מהלקוחות גם על ערך הקרקע, שאיננה מתייקרת בהתאם למדד". ואכן זהו גם אחד התיקונים המוצעים כיום על ידי שר השיכון. תיקון חוק המכר שאושר החודש קובע כי ההצמדה למדד תשומות הבנייה תהיה רק על מחצית מי ־ ממחיר 40% תרת התשלום, כלומר על כ־ כמקובל כיום. 80% הדירה, ולא על כ־ התיקון עורר התנגדות רבה מצד יזמים, שטוענים כי החוק מהווה התערבות לא לגיטימית בחוזים, יחשוף אותם לסיכו ־ נים הנובעים מהתייקרות עלויות הבנייה ויחייב אותם להעלות את מחירי הדירות.

איתן אילן

באים לקראת הרוכשים? חברת 'אשטרום מגורים', הבונה את פרויקט 'אשטרום קריית היובל',

'ALL IN' : הדמיה

הודיעה כי לנוכח עליית מדד תשומות הב ־ וללא כל 7% נייה בשנה האחרונה מעל ל־ צפי להאטה, הוחלט לאפשר למספר מצו ־ מצם של רוכשים בתקופת המבצע לסגור מחיר סופי של הדירה ללא הצמדה למדד. מדד תשומות הבנייה למגורים הוא מדד שמתעדכן אחת לחודש ומשקלל את השי ־ נויים במחירי הבנייה של דירות למגורים בעקבות שינויים בעלות חומרי הגלם השו ־ נים (בטון, ברזל וכו'). בעת רכישת דירה מקבלן מחיר הדירה מוצמד למדד תשו ־ מות הבנייה. כיוון שהקמת הדירות אורכת מספר שנים, כשבמהלך תקופת ההקמה הקבלן חשוף לשינויים בעלויות השונות, לבסוף המחיר הסופי גבוה משמעותית ממחיר הרכישה ההתחלתי. ישי אשלגי, מנהל פיתוח עסקי ושיווק ב'אשטרום מגורים', טוען כי מדובר בהטבה כספית משמעותית שערכה צפוי להגיע מערך הדירה במסירה. 10% ליותר מ־

פרויקט 'אשטרום קריית היובל'

"הרוכשים הראשונים בתקופת המבצע ייהנו מסגירת מחיר סופי, כך שעד למסירת הדירות הם לא יצטרכו להוסיף כל תמורה בגין הדירה", הוא אומר. גובים גם על הקרקע בכך 'אשטרום' מצטרפת לקבוצות בנייה נוספות, כגון 'י.ח. דמרי', 'י.ד. ברזאני' ואח ־ רות, שמציעות גם הן פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה - למשך שנה לפחות. ככל הנראה מבצעים והנחות אלה הם תגובה להאטה המסוימת בשוק, שנוב ־

הדירה בנפתלי

4

5.8.2022 ˆ ידיעות ירושלים

ההתחדשות העירונית במרכז הקליטה הדמיה: 'איי אל | ויופוינט'

ההפרדה המפלסית הפרדה מאושרת המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה השבוע לאשר את התוכ ־ נית להפרדה מפלסית בצומת אורה. זאת כשברקע נשמעו לא מעט הת ־ נגדויות לכך מצד פעילי סביבה ותושבי האזור. במועצה השתכנעו כי מדובר בתוכנית ציבורית חשובה שנותנת מענה מלא להיבטים הס ־ ביבתיים הכרוכים בה וכי ההפרדה המפלסית המוצעת היא בבחינת מענה תחבורתי ראוי שיביא להפ ־ חתת עומסי התנועה בצומת אורה. התוכנית מציעה הפרדה מפלסית באמצעות שתי מנהרות נפרדות לכל כיוון שבהן תזרום התנועה בין דרך קוליץ (כביש גבעת משואה) (כביש ביה"ח הדסה עין 396 לכביש כרם). יתר התנועה בצומת אורה, הכוללת כאמור רכבת קלה, תעבור על פני הקרקע. כמו כן התוכנית מציעה כביש חדש עבור תנועת כלי רכב מבית החולים הדסה עין כרם לכיוון צומת אורה, במקביל לכביש הקיים כיום, שעובר בחלקו במנהרה בדופן ההר. נזכיר כי תוכנית ההפ ־ רדה המפלסית היא תנאי למימוש תוכנית רכס לבן. לובשים עדיקה ' עלתה ADIKA רשת האופנה ' 12־ לבירה ופתחה את הסניף ה שלה בקניון מלחה. מדובר באופנת נשים ובנות נוער שמציעה מעבר למוצרי הלבשה גם אביזרים מש ־ לימים, בגדי ים והנעלה. זוהי חברה ציבורית שנסחרת בבורסה החל ונמצאת בבעלות רשת 2018 משנת 'גולף'. חנות הדגל ממוקמת בקומה השנייה של הקניון ושטחה עומד מ"ר. ההשקעה בפתיחתה 350 על מוערכת בכשני מיליון שקל. אוטובוסים במחסום 'סופרבוס' חונכת חניון ושטח תפ ־ דונם בסמוך 8 עולי בגודל של כ־ . בחניון יפעלו עשרות 300 למחסום אוטובוסים עירוניים מפרקיים, מערך אופרציה ומתחם לרווחת הנהגים - שישמשו את אשכול מרכז ירושלים. עלות הקמתו של מיליוני 10 החניון מוערכת בכ־ שקלים. קותי פונדמינסקי הדמיה: צוות תוכנית אב לתחבורה צילום: יח"צ 'סופרבוס'

"פינוי כפוי - נגד ההלכה". הרב שלזינגר צילום: יואב | דודקביץ'

מירב שלמה מלמד הרב אליהו שלזינגר פרסםמכתב ובו הואקורא לתושביםשלא לשתף פעולהעםהיזמים ‰ טוען כי אין להוציא בכפייה בעלי דירותמבתיהם ‰ המכתב עלה לרשת והצית ויכוחסוער תוכן גולשים: בעד ונגד דעת הרב מתנגדים: "עצוב שהרב משתמש בסמכותו לזה" "בעל אג'נדה" תומכים: "תמיד בודק לפני שכותב. היזהרו בכבודו" "כל מילה שלו - בסלע" "אני פונה אליכם שלא להיענות לפיתויים שמנסים לפתות אתכם עם הרעיון האווילי, הגובל אפי ־ "פינוי דיירים - רעיון אווילי שגובל באכזריות" רבה של גילה תוקף את מיזמי ההתחדשות

לכך, שאף תשנה את אופייה של השכונה במידה ניכרת, הוא פרויקט בנייה ענקי במ ־ נ � הדו 83 תחם מרכז הקליטה. על השטח בן עד 25 מים שיפונו יוקמו שבעה מגדלים בני יחידות דיור - בעוד 1,300 קומות, ובהם 35 ו � יחידות דיור. בנ 290 כיום קיימות שם רק סף צפויים מיזמי התחדשות של בנייה רוויה לאורך תוואי הרכבת הקלה המוכשר בימים אלה בשכונה. הרוב מגיב לרב בעקבות פרסום מכתבו של הרב בפייסבוק הגיבו עשרות תושבים. חלק תומכים בו וחלק מתנגדים להתערבותו. "לי זה ממש מפריע שרב משתמש בס ־ מכות הרבנית שלו בשביל דברים כאלה. עצוב", כתב אחד התושבים, ואחרת כתבה: "זה רק הוכחה לטירוף האג'נדה של 'רק לא פינוי־בינוי'. אני מכירה את הרב, והוא נוטה שלא להתערב בדברים כאלה, אבל בעלי אג'נדה מגיעים לפסים שאנשים רציונליים לא מגיעים לשם". מנגד יצאו להגנתו של הרב. "כל מילה בסלע", כתב גולש על דברי הרב, ואחר הגיב: "הרב שליזנגר הוא אדם שמעבר לידיעותיו העצומות בתורה, הוא ניצב איתן על רגליו בארץ. מעולם לא כתב או פסק משהו מבלי שחקר ובדק מכל הכיוונים. אז קודם כל, אנא היזהרו בכ ־ בודו. מעבר לכך, שאין צורך להיות גאון כדי להבין את גודל האיוולת, הרוע ואטימות הלבב הגלומים בפרויקט זה". "לא מצליח להבין למה יש תושבים שבעד פינוי־בינוי ובעד להפוך את השכונה שלנו למגדלים", הצטרף תושב נוסף. "ראיתם מה הולך פה עם הרכבת. אין יציאות חל ־ קות מהשכונה. יהיה עומס מטורף".

לו באכזריות, של כפייה על בעלי דירה לעזוב את דירתם בעל כורחם" - אלה מילותיו הקשות של לא אחר מאשר הרב של שכונות גילה ומקור חיים, אליהו שלזינגר. שלזינגר החליט לנקוט עמדה גלויה נגד פרויקטי פינוי־בינוי בעקבות ההחלטה להחיל מיזם שכזה בבניין שבו הוא מתגורר ברחוב יערי ובבניין שממול ברחוב יוסטמן. "לא להיענות לפיתויים" במכתב שהופץ מטעמו לתושבי השכונה, כתב שלזינגר: "המכתב תקף לכל מי שעובר פינוי־בינוי - אני מבקש מכם שלא להיענות לפיתויים שמנסים לפתות אתכם עם הרעיון האווילי, הגובל אפילו באכזריות, של כפייה על בעלי דירה לעזוב את דירתם בעל כורחם, כשהדירה היא הנכס היחיד שלהם. היא תיח ־ רב עד היסוד, והם יצפו ויחכו עד שיבנו להם בניין חדש, שמי יודע אם בכלל יזכו להגיע לדירה החדשה, ואם יגיעו יתברר להם שי ־ צטרכו לשלם אלפי שקלים לוועד 30-20 הבית ולאחזקת המעלית של קומות, והכל עבור כמה מטרים נוס ־ פים שיקבלו מהיזמים".

שכופים עליהם לעזוב את הדירה בניגוד לר ־ צונם או ליכולתם. "בעזרת הרוב כופים עליהם ומודיעים להם כי אם לא יתפנו - יהיו צפויים לתביעה מש ־ פטית, ואין להם כוח. יש אנשים שזה מקצר את חייהם. זה עניין של פיקוח נפש", טוען שלזינגר, ומוסיף: "לכפות על אדם לעזוב את

דירתו זאת אכזריות, ועל פי ההלכה זה לא מתקבל על הדעת". ככלל, גילה, כמו לא מעט שכונות נוספות בעיר, צפויה בשנים הקרובות לעבור מתי ־ חת פנים רצינית בתחום ההתחדשות העירונית. הדוגמה הבולטת ביותר

"ובל נשכח שמדובר גם באנשים מבוגרים וזקנים", מדגיש הרב במ ־ כתבו, "שכל הטלטולים והטרטורים האלה בוודאי יזיקו לבריאותם". בשיחה ל'בונוס' מסביר הרב כי פנו אליו דיירים מבוגרים וכאלה

החניון התפעולי

מכתבו של שלזינגר

5

ידיעות ירושלים ˆ 5.8.2022

על פי הנתוניםהרשמיים, במזרח ירושליםמקדמיםפי שתיים יותר דירותמשאר העיר ‰ במכתב לראשהעירייה מתריעסגנו, אריהקינג: נתון זה, לצד אי האכיפה בשכונות הערביות, ישנו אתהמאזן הדמוגרפי לרעתהיהודים ‰ העירייה: "הבנייה במזרחהעיר עדיין לאמספקת" אישורי יחידות דיור בבירה: אלף 60 לערבים אלף 30 ליהודים

נ ד ל " ן

צילום: שאטרסטוק | תתרחב בעשרות אלפי דירות. בית חנינא

השנים שבהן ליאון מכהן המגמה והמדיניות נשארו כשהיו, כך נטען, ולמעשה אין גורם בעירייה שעורך רישומים ובודק את היקפי הבנייה בחלקי העיר השונים. הרבה עבירות מעט פקחים באופן כללי, כך טוען קינג, התוכניות של מזרח העיר מאושרות ביתר קלות, כשלעו ־ מתן תוכניות במערב העיר מעוכבות, לעי ־ תים קרובות שלא לצורך. לדבריו, בנוסף לבנייה החדשה, חלק לא מבוטל מהתוכניות במזרח העיר נועד להלבין עבירות בנייה שכבר בוצעו. בנושא זה הוא מציין כי היקף העבירות המוכר לאגף האכיפה העירוני אלף יחידות דיור, וביחס 40 עומד על כ־ למספרם הנמוך משמעותית של פקחי הב ־ נייה במזרח העיר בהשוואה לאלו הפועלים במערבה, יוצא שיכולת האכיפה אינה פרו ־

פורציונלית לכמות העבירות. זה לא סוד שהעירייה משקיעה רבות בש ־ נים האחרונות בפיתוח התשתיות והרווחה בשכונות מזרח העיר. בימים אלו היא מק ־ דונם 25 דמת הקמת פארק ענק בשטח של מיליון שקל בוואדי ג'וז, 28 ובתקציב של ובבית חנינא כבר החלו העבודות לבניית 'קאנטרי' הכולל את הבריכה הראשונה בש ־ מיליון 20 כונה ערבית בעיר, בתקציב של כ־ דולר. כמו כן, באוקטובר האחרון הוועדה המקומית אישרה הקמת שלושה מתחמי תעסוקה ומסחר גדולים בשכונות אום טובא, ואדי ג'וז וא-טור. מהעירייה נמסר: "הטענות המועלות אינן נכונות. בפרספקטיבה של זמן, הבניה במז ־ רח העיר היתה קטנה משמעותית מהצורך. בשנים האחרונות הבשילו תוכניות אב למ ־ זרח העיר ומספר היתרי הבניה גדל, אולם עדיין במספר לא מספק. הריבונות על ירו ־ שלים כוללת טיפול בצרכי כלל המגזרים, וכך נוהגת העירייה".

קותי פונדמינסקי האם המאזן הדמוגרפי הולך להשתנות? על

תוכניות הבנייה הערבית בעיר: צור באהר - אלף יחידות דיור 26 בית חנינא -

פי נתונים שריכז סגן ראש העי ־ רייה אריה קינג ('מאוחדים'), בע ־ אלף 60 שור האחרון אושרו לבנייה

אלף 30 דירות בשכונות מזרח העיר, לעומת בלבד במערבה. קינג, שהסתמך על נתוני , טוען GIS המערכת הממוחשבת העירונית כי מציאות זו נוצרת בשטח דווקא בעידוד העירייה וגופי התכנון, והם אלה שגורמים להפרת האיזון הדמוגרפי בין יהודים לע ־ רבים בעיר. במכתב שהוציא השבוע לראש העירייה משה ליאון ולחברי הוועדה המקומית לתכ ־ נון ובנייה, הוא קורא להפסיק לאלתר לתת אישורים ולקדם תוכניות בנייה במגזר הע ־ רבי עד שיוחזר המצב לקדמותו. אומנם במ ־ כתב מצוין כי חלק ניכר מן האישורים הללו היו עוד בקדנציה הקודמת, שאותה הוא 3.5־ מכנה "ימי ברקת האפורים", אך גם ב

אלף יחידות דיור 22 ערב אל־סוואחרה - אלף יחידות דיור 12 יחידות דיור ראס אל־עמוד - יחידות דיור 7,000 יחידות דיור עיסאוויה - יחידות דיור 4,000 תוכניות שאושרו בוועדה המחוזית

צילום: | קינג רפי קוץ

ר במפלס אחד, ״ מ 38 מרפסת + ר ״ מ 184 מ 282 פנטהאוז מפואר מול

6

5.8.2022 ˆ ידיעות ירושלים

ושוב: העבודותשמשגעות אתתושבי רוממה אחרי המאבקים במטרדיםממתחם 'מובילאיי', הדיירים ברחוב סורוצקין שוב לא נרדמים ‰ הפעםמדובר בעבודותהרכבתהקלה בשדרות גולדהמאירשמרעישותאל תוך הלילה ‰ העירייה: "במקרים בודדים בוצעו עבודותאחרי אחתעשרה בלילה"

עברייני קש שני תושבי ירושלים מואשמים בעבירות מס בגין פעי י לותם כחלק מקבוצה עבריינית שפעלה להפיץ חשבו י ניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. שני כתבי אישום נפרדים הוגשו נגד הנאשמים בסאם עוקה וראמי יוסף לבית משפט השלום בעיר. מכתבי האישום עולה כי קבוצת העבריינים שאליה משויכים י � לשם ביצוע עב 2015-2011 השניים פעלה בשנים רות מס, הלבנת הון ועבירות נוספות. לצורך זה הוקמו על ידי הקבוצה עשרות חברות קש בבעלות אנשי קש ובאמצעותן הופצו החשבוניות. כתב האישום מייחס לבסאם עוקה הוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך כולל י � מיליון שקל, כאשר סכום המע"מ בג 73 של יותר מי מיליון שקל. ליוסף מיוחסת הפצתן 11 נן עומד על כ־ של יותר מאלף חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מיליון שקל, כאשר סכום המע"מ עבורן עומד 120 כ־ מיליון שקל. 18 על יותר מ־ ישר מהמחסנים רשת 'מחסני השוק' מרחיבה את פעילות המשלוחים ס � . ה Wolt בסניפים ומצטרפת רשמית לאפליקציית ניף הירושלמי (לצד כמה נוספים ברחבי הארץ) יהיה זמין למשלוחים באפליקציה, כאשר בהמשך יורחב השירות לסניפים נוספים ברחבי הארץ. בחנות האפליקציה של הסופר יהיה אפשר להזמין מתוך מגוון של אלפי מוצרים שונים, כגון ירקות ופי י רות טריים, קצביית פרימיום, מוצרים קפואים, מא י פייה, מחלקת מוצרי חלב, יין ואלכוהול, היגיינה וטי י פוח, מחלקת תינוקות, ללא גלוטן וסוכר ועוד. כל זאת במחירים זהים לאלה שבסניפי הרשת ובתוספת עלות שקל, על פי המיקום וזמני 20-10 משלוח, שתעמוד על האספקה בטווח של כחצי שעה. קותי פונדמינסקי

קותי פונדמינסקי

תושבי רחוב סורוצקין והסמוכים לו בשכונת רוממה סובלים שוב ממטרדי רעש בשעות הלילה שנ י

גרמים עקב עבודות בנייה וחפירה. הפעם מדובר בעבודות על תוואי הר י כבת הקלה שנערכות בשדרות גולדה מאיר, ממש על צלע ההר שעליו ממוקמים בתיהם. התושבים פנו מספר פעמים למוקד ואף הגישו תלונות במשטרה. 106 העירוני עד כה לא נעשה דבר בנידון, אף שבאישורי העבודות מצוין במפורש כי לעבודות לילה רועשות נדרש היתר בנפרד. התושבים פנו בנושא גם למחלקת מהנ י דס העיר ודרשו את התערבותו. כבר מספר שנים שהם סובלים ממטרדים שונים כתו י צאה מהקמת קמפוס 'מובילאיי' החדש, והם כבר מכירים את כל סוגי ההיתרים והד י רישות וגם את התרגילים ועיגולי הפינות. ח', תושב רוממה: "אנחנו לא מפסיקים להתלונן ופנינו לכל גורם אפשרי. אנחנו מודעים לכך שעבודות באמצע הכביש וע י בודות בטיחות אפשר לעשות רק בשעות הלילה, אבל הם מנצלים ומרחיבים את זה גם לעבודות חציבה ממש לידנו, כשאין

צילום: אלכס קולומויסקי | הצרות מתחילות בלילה. שדרות גולדה מאיר, השבוע

בהתאם להיתרים. במקרים 23:00 לשעה בודדים בלבד התבצעו עבודות אחרות, 23:00 ללא קדיחה וחציבה, לאחר השעה בכפוף להיתר. חברת 'מוריה' פועלת במרץ לסיום הפרויקט".

לכך שום הצדקה ואין להם את האישורים לכך. חבל שבעירייה נותנים לזה לקרות ולא מחמירים איתם. אנחנו סובלים בלילות ולא יודעים מתי זה מתחיל או ייגמר". מהעירייה נמסר: "הקידוחים יתבצעו עד

₪ 6 , 590 , 000 ר ״ מ 60 עם גג צמוד ר ״ מ נוף פתוח במלחה

* 9734

7

ידיעות ירושלים ˆ 5.8.2022

הרמת מסך

כסף קטן

עו"ד לאה משלי גירארדשטיין, ועד ההנהלה של הבית הפתוח

לא פותחת את הבוקר בלי? ‰ "להתכרבל עם הבנות שלי, שהן כל עולמי, ולשתות קפה". מה היתה העבודה ‰ הראשונה שלך? "עבדתי כמנקה בניינים בשכונה שלי כדי שאוכל לממן לעצמי את "רציתי להיות שליחת האו"ם באזורי מלחמה, ובהמשך רציתי להיות פסיכולוגית". מקום בילוי מועדף ‰ אחרי העבודה? "החצר שלי, שהיא דמויית צימר בלב העיר, מלאה בצמחייה ושקט. עם כוס יין כמובן". טיפ למתחילים: ‰ "להציב מטרה ולעשות הכל כדי להגיע אליה, גם במחיר של התאמות והקרבות". טעות עסקית שלמדת ממנה? ‰ "הבנתי שצריך ללמוד תוך כדי תנועה מי האנשים שעומדים לצידי ומי לא". הלימודים האקדמיים". כילדה, מה רצית ‰ להיות כשתהיי גדולה?

| | | hanit99@gmail.com

ושר הרווחה יאיר לפיד לביקורם של ראש הממשלה מייסד ונשיא 'שלוה' התלווה במרכז 'שלוה' מאיר כהן . הוא הודה להם על העברת חוק שירותי קלמן סמואלס רווחה לאנשים עם מוגבלויות, שמעגן לראשונה את זכויותיהם צילום: 'זליגמן שחף תקשורת' ¥ לחיים עצמאיים בקהילה

צילום: נעם לוין

פאנל החדשות במגדלי הים התיכון תופס תאוצה. שוחחה עם אשת התקשורת מאיה חסון קראוס המגישה על יוקר המחיה, ובמיוחד סטלה קורין ליבר והכלכלה צילום: פרטי ¥ לטובת הדיירים - גם על כלכלה בגיל השלישי

שישי בבוקר, 'תופיניי' בתלפיות. מנכ"ל מרכז קוסל ממתין בבית הקפה לצד איש העסקים קותי מרידן ד"ר לשאר חברי הפרלמנט הקבוע של שישי שון מזרחי

של עמותת 'מחשבה טובה', Summer Tech אירוע ה־ . דגש מיוחד ניתן אורנית בן־ישר בהובלת המנכ"לית הפעם לתחום החדשנות והסייבר. בין האורחים נראו ¥ ניל קורני ומנכ"ל 'סיטי בנק' שירלי פינטו חברת הכנסת צילום: 'מחשבה טובה'

צילום: פרטי ¥ שמתכנס, אגב, כבר יותר מעשור

אמיר נפגש עם פרופ' חילי טרופר שר התרבות , העומד בראש להקת המחול 'קולבן דאנס', קולבן ', שהתקיימה 3.0 לרגל בכורת יצירתו החדשה 'אגם בז'ראר בכר. השר טרופר איחל הצלחה לקולבן אם כי לא היה יכול להישאר ולצפות. מי שכן זוהה בקהל היה פרקליט המדינה צילום: אפרת מזור ¥ , שבנותיו רקדו בלהקה שי ניצן לשעבר

לכבוד רנה טרוקז ערב גאלה בבית הקונסול הצרפתי פסטיבל הקולנוע בעיר. האירוע נערך בהשתתפותם של אורחי הכבוד של הפסטיבל: השחקנית והזמרת , איוואן אטאל , בן זוגה הבמאי שרלוט גינסבורג הצרפתייה , שמשחק בן אטאל שסרטו החדש 'האשמה' מוצג בפסטיבל, ובנם צילום: סיון פרג׳ ¥ בסרט לצד אמו

סיור הנהלת ארגון 'עלי שיח' בהדסה הר הצופים. יו"ר וצוותו נפגשו עם מנהל המרכז חיים פרקל 'עלי שיח' כדי אריאל טננבאום למחלות כרוניות בילדים, פרופ'

¥ לבחון שיתופי פעולה לטובת בעלי צרכים מיוחדים צילום: פרטי

8

5.8.2022 ˆ ידיעות ירושלים

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

8

2 7

דבר שאין לערער עליו )5,4,4(

מספרי ג'ורג' אורוול )5,4(

מושב בגליל )3,3( העליון

חסר עצמאות

דוב ספרותי ספג לתוכו

היה עליו לשלם

פרשה בספר בראשית

עצם בפה

טורף מיילל

אימת

7 6

3 2

9

1

מציאות מכשול

3 2

9

5

משקה )3,3( משכר

4

3

1

8

יסוד כימי

9

5

4 3

כוכב שמימי בהיר כתובת

אות הערכה )4,4(

חלק השווה לאחוז

גבה קומה

קפל בבגד

8

9

3

4 5 7

מזדעזע, מתחלחל

משלושת האבות

5 1

7

גנרל אמריקאי כף אשפה

גדוש נייר באיכות גבוהה

בעל גוף מלא ועגלגל

תל חורבות

ריבית

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

הפך לסמיך פחות

מדינה באסיה

סירב דאגה, פחד

/ פתרונות / לשבוע שעבר

דליקטס עיר מקראית

מדגי המאכל

כלי לטיגון

2 1 9 3 5 8 7 6 4 3 5 4 1 6 7 8 2 9 6 7 8 4 9 2 3 5 1 9 2 6 5 4 3 1 7 8 5 8 3 7 1 6 4 9 2 1 4 7 8 2 9 5 3 6 4 6 1 2 7 5 9 8 3 8 9 5 6 3 4 2 1 7 7 3 2 9 8 1 6 4 5

קומיקאי בריטי )3,3( בעבר יחידת זמן

בעל חוב

מגלגל בצק רכה ועדינה

הולך וקרב )3,5(

קיבוץ בגליל מציפורי השיר

כבודו נפגע אביו של דוד

זמרת ישראלית )5,2(

כינוי לתסרוקת "מנופחת"

חיה אפריקאית ילדים קטנים

קריין ישראלי

חוט לקשירת הנעל היעדר כל ספק

הוראה מחייבת

בשביל, למען

שהה בלילה מכלי הדם

מרמטכ"לי צה"ל תבואה

קומיקאי )3,4( ישראלי פיוטי, שירי

רכבו על סוס

רוח רעה

מערכת, משזר אבי ירבעם

תערובת מתכות

מכינויי האריה

משבעת המינים

נכסף

נסתר, סמוי צד מערב

מים רבים

נשמה באפו

שערה בקצה העפעף

סוציאלי

כלי פריטה

מתפתח בהצלחה

מדינה בים הקריבי

הורידו את אפליקציית

9

ידיעות ירושלים ˆ 5.8.2022

0 2 - 6 2 9 9 4 4 4

ירושלים לפרסום מודעה בלוח ידיעות

16:30 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ד' 0 16:30 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ד'

המקצוענים

m y n e t j e r u s a l e m . c o . i l

בס"ד

החברה המובילה בארץ לעבודות מתכת

®

במוסררה בבית ערבי 140 חד’ מפלס אחד 5 מ”ר כניסה פרטית, חצר, פוטנציאל דניאל 052‎‑8632437 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

במורדות משואה פנטהאוז משופץ 168 ברמה גבוהה מ”ר מפלס אחד מ”ר מרפסת 50 מעליות גם שבת, חניות 2 , מחסן צמודות, נוף מהמם, בלעדי!!! 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

‑‎ בנחלת אחים רחוב מנורה! דירת מ”ר לשיפוץ, 80 קומה שנייה, אזור 3 , מרכזי מאוד כיווני אוויר עם נןף משכר. בלעדי למשרדנו. ירדנה 072‎‑3926526 ‑ם ‎ י 21 סנצ’ורי 1 ’ חברת התיווך מס 0723926508 בעולם

050-3681324 www.abadan.co.il

בס"ד

המרכז הגדול לריהוט גן וגרילים

‎)295665( ‏

בקטמון הישנה, במיקום מושלם, חדרים 4 ו 3 דירות יוקרתיות, חדשות מהקבלן. אפשרות לחבר דירות,איכלוס תוך שנה. חלי 072‎‑3926608 ‑ם ‎ י 21 סנצ’ורי 1 ’ חברת התיווך מס 0723926508 בעולם

www.abagan.co.il 02-5612070

‎)295671( ‏

‎)295614( ‏

למכירה בהר חומה

חדרים שהפכו 5 במיקום הכי טוב שיש!!!! דירת ענקית, משודרגת מאוד עם מרפסת ענקית 4 ל ומפנקת, מטבח איכותי, פינת אוכל מוגדרת, כיווני אוויר, בונוס 3 , מזגנים בכל הבית, נוף ש"ח בחודש, 2000- גדול: קליניקה שמושכרת ב חניה מקורה, מחסן, מיקום מדהים צמוד למרכז המסחרי, בריכה, ובתי כנסת. ש"ח 3.370.000

בגבעת שאול דופלקס משופץ 175 ,’ חד 7 מ”ר, מרפסות גדולות, מעלית מחסנים 3 , שבת וחניה בלעדי!!! 052‎‑8685215 דרור 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

דירת פנטהאוז ברחוב הכי מבוקש ברחביה עם גג צמוד וזכויות בנייה,

בהוללינד חדש בשוק פנטהאוז מפואר 200 ‐ מ”ר , כ 250 ‐ כ מ”ר טרסות לנוף 3 , חניות 3 , מרהיב מחסנים במחיר אמיתי ואטרקטיבי מפתחות בתק”מ לכניסה מיידית בלעדי דבורה 058‎‑4830916 68 סניף ראשי כנפי נשרים 02‎‑65‎‑222‎‑92 ‎)295591( ‏

‎)295613( ‏

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 02-6299444

לפרטים ירדנה 072‎‑3926526 ‑ם ‎ י 21 סנצ’ורי

1 ’ חברת התיווך מס 0723926508 בעולם

050-7372710 עזריה

‎)295619( ‏

‎)295592( ‏

בס"ד, אין עוד מלבדו יתברך ץ

אדם וביתו פוינט נדל"ן תיווך ושיווק נדל"ן רחביה/שערי חסד/ נחלאות אמבטיות 2 , חדרים 4 מעלית שבת, מחסן, חניה, נוף נגישות מלאה בלעדי!!!

רונן הכט תיווך בהצלחה שנות מוניטין 18 058-5100007 058-7234500

0544-667416 טלפון בצפון ת"א על הים )3700 ליד חוף הצוק (תכנית זכויות לדירה מרווחת ש"ח 2,200,000 למכירה בבלעדיות "רחביה קרקעות" ברמת דניה מגרש דו משפחתי נוף פנורמי

ב

ה

ך ו ו

ל צ

י ת

ח

ה

למכירה בבלעדיות! בשכונת רחביה/גבול מרכז העיר ברחוב המעלות המבוקש חד' במצב מצויין 3.5 בבניין איכותי בקומה שניה עם מעלית מרפסות קטנות 2 + מטבח בנפרד + חצי חדר + חד' שינה 3 שאחת מהן היא מרפסת סוכה המחיר סופי! לרציניים בלבד! ש"ח 2,895,000

אנחנו חברים בלשכת המתווכים

050-5320850 דודו הנסיון עושהאתההבדל

הדר נכסים הבית שלך המומחיות שלנו משה עמוס 050-8510085 02-5404438 חד' עורפית 3 בבית הערבה דירת למכירה בארנונה

בס"ד

052-6158503 טל: | 054-5230226 אסתי: esthyshahar@gmail.com בבלעדיות

חד' עורפית יחידה בקומה 4 בבניין קטן כ"א, מרפסת לנוף ירוק 3 מ"ר משופצת 95- כ ₪ 3,200,000 ללא מעלית 3 קומה למכירה בארנונה הותיקה

למכירה בארמון הנציב מ"ר 136 - חד' כ 4.5 ' ברחק אליהו חכים קוטג גינות מרפסת סלון מרווח שפע אור, 2 ₪ 4,370,000 כניסה פרטית, חניה מחסן

כיווני אויר, מוארת, בניין קטן, 3 , ושקטה קומה ראשונה, גישה נוחה מהרחוב, מרפסת לכל חדר, יח' הורים, חניה לדיירי הבניין ומחסן.

למכירה בארנונה הוותיקה

למכירה בארנונה חד' 4/5 מבחר דירות בפרוייקט חדש

מ״ר במפלס אחד' מרפסת סוכה 130- חד', כ 4.5 מ״ר' סלון ענק' יח׳ הורים מרווחת' מחסן, 20- כ ₪ 4,050,000 חניה, מעלית מחיר מבוקש

הדר נכסים www.hadar-realestate.co.il : לנכסים נוספים בקרו אותנו

10

5.8.2022 ˆ ידיעות ירושלים

0 2 - 6 2 9 9 4 4 4

m y n e t j e r u s a l e m . c o . i l

נכסים ארצי CENTER סוכנות הנדל"ן מומחיםשעובדים בשבילך! Real Estate | Since 1984

למכירה בקטמונים בפרויקט חדש בשלבי סיום זאת ההזדמנות לעצב את הדירה לפי טעמכם דירות אחרונות בגדלים שונים ברמת גימור גבוהה

מציאת השנה!!! מלחה/רמת שרת

בגילה היוקרתי חד' מושקעת נוף ים חניה מחסן 5 סלון ענק חדרים גדולים במיוחד כל הקודם זוכה כדאי לראות מחיר מציאה

חד' מושקעת ביותר סלון ענק מטבח ענק 4 מ"ר, חצר 80 חד' גדולים במיוחד, גינה קדמית מ"ר, נוף מדהים לכל ירושלים, כניסה 50 אחורית חניות 2 , פרטית ללא מדרגות נגישות לנכים פרטיות ומחסן גדול כל הקודם זוכה

כולל חימום תת ריצפתי, תריסים חשמליים, חלונות אלומיניום איכותיים ,דלתות פנדור

מטבח מעוצב, ריצוף פורצלן, ועוד מרפסת, חניה, מעלית שבת וכו'

מ' 24 מ' עם מרפסת של 87 ' חד 3 דירת מ' 12 חד' עם מרפסת של 3 דירת

דירת גן בבניין דו חד’ שקטה 5 קומתי יח’ פעילות, +2 מרפסת, גינה עם דק,כ”פ, רחוב שקט ללא מוצא, מיידית, בלעדי!!! 27 תיווך פעיל מעל 4 אבא חילקיה ‐ שנה 02‎‑678‎‑17‎‑17

מרפסת + ' חד 3.5 דירת מרפסת + ' חד 4 דירת מרפסת + ' חד 5 דירת

luach02.com| www.or-nes.co.il בקרו באתרנו: 054-6000051 נייד 02-9999-242 טל': מ' במפלס אחד 20 מרפסת + ' מ 156 ' חד 6 דירת מ' במפלס אחד 74 מרפסת + ' מ 205 ' חד 5 פנטהאוז

502 סניף ירושלים: שכונת גילה רחוב צביה ויצחק CENTER GILO משרד ראשי 050-8422462 שלמה 02-6455513 ,02-6455700 משרד: למשרדינו מבחר עצוםשל נכסים הגדול ביותר בכל רחבי ירושלים!!!

‎)295669( ‏

072-3926508 טל' משרד: www.century21jerusalem.com

למכירה ברסקו / הורקניה יש לכם עבירות בניה?? לא מצליחים למכור?? לא יודעים בכמה למכור?? התקשרו

Rechavia Jerusalem

למכירה בקרית שמואל גבול רחביה חד' מעוצבת ע"י אדריכל. 4 חדש, דירת 38 בבניין תמ"א כיווני אוויר. 3- מרפסות (לא סוכה) ו 3 מ"ר עם 85 , דירה מוארת קומה ראשונה עם מעלית. ש"ח 3,500,000 : מחיר מבוקש

חד' גדול ומרווח 9 דופלקס מ' בהיתר 38 מרפסת + ' מ 200 כ מלא, במצב מצויין, חד' 4 חד' ודירת 5 מחולק לדירת

חדשה בשוק, 4 בשד’ המאירי ‐ חצר כ + מחסן +’ חד יציאה לגינה + מ”ר 30 משותפת בלעדי לתקם חיים מדיצי 052‎‑4419402 סניף ראשי כנפי נשרים 68 02‎‑65‎‑222‎‑92 ‎)295617( ‏

סרוק אותי

072-3926615 שי מזרחי shai.c21jer@gmail.com

Rechavia Jerusalem

luach02.com| www.or-nes.co.il בקרו באתרנו: 054-6000051 נייד 02-9999-242 טל':

052-2580560 בלעדי ל׳תפנית נכסים בע׳מ׳ גיורא בקטמון הישנה, בבית ערבי מ"ר, 220 חד׳ גינה בטאבו של 3.5 , ק׳ק כניסה פרטית בלעדי

052-8806917 : בלעדי ל׳תפנית נכסים בע׳מ׳ ערן ברחביה למכירה דירת גן חד׳ משופצים ומרווחים, יחידת 4 כיווני אוויר, כניסה פרטית, 3 , הורים יציאה לגינה פרטית בטאבו

ללקוחותינו דרושות בדחיפות דירות בכל הגדלים בקטמונים, רסקו, סן סימון, מושבות, קטמון הישנה, בקעה והשכונות הסמוכות

רחביה/שערי 2 ’ חד 4 חסד/נחלאות אמבטיות מעלית שבת מחסן חניה ונוף קרוב לכל מקום בלעדי!!! 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

02-5670506 שרד בלעדיות ומפתחות במ WWW.TAFNIT.NET

חד' עם גינה וחצר 4 דירת קוטג מהסלון, סלון מרווח, חניה, מיזוג מרכזי, ומיזוג בחדרים, תנור חימום, דוד"ש, צבועה ונקיה, 30/8/22- כניסה ב / להשכרה בארנונה קורא הדורות

הזדמנות שלא תחזור מ' 130 גינה + ' מ 180 דירת גן כ מ' 60 חלל מתחת לבית של + הכל רשום בטאבו עם היתר בניה כיווני אויר 3.5 , כניסה פרטית למכירה ברשב"ג

‎)295666( ‏ מ”ר 110 ’ חד 4 בשכונת פת 6( ’ יפיפה משופצת קומה א מדרגות) כניסה פרטית חצר 2 + מ”ר יונקרס הסקה 50 3,400,000 יח’ מניבות רק שקל גמיש תיווך בבלעדיות 054-8427912

בס"ד

גלעד 02-678-17-17

שנות 27 פעילות בירושלים

www.yamnadlan.com

luach02.com| www.or-nes.co.il בקרו באתרנו: 054-6000051 נייד 02-9999-242 טל': מיקום מצויין קרוב ליס פלאנט, למרכז התחנה למושבות, לבקעה, מרחק הליכה לכותל מ' קומה ראשונה, מעלית מחסן, נגישות, במצב מצויין 100- חד' כ 4 דירת 2073 אדמת כנסיה עד שנת בהזדמנות מחיר מצויין למכירה באבו טור / צרויה

, חדש חדש בשוק, בגילה מ"ר, מעלית 151 ,' חד 5 מרפסות, מחסן, סלון ענק,

בקטמון הישנה,

חד', משופצים 5 בסטנדרט גבוהה, דירה פינתית ומעוצבת, מחיר מציאה

חדרים מרווחים, מוארת ומאווררת, מחיר גמיש, בלעדי

11

ידיעות ירושלים ˆ 5.8.2022

לשכת המתווכים ירושלים בנדל"ן עושים עסקה - רק עם חברי לשכה! לשכת המתווכים למקרקעין בירושלים

חברים בלשכת המתווכים וב"שירן" עיר מודיעין

חד' 4 דוד רזיאל דירת גן מ"ר 160 כ- חד' מסודרת 3 בהוד ק. יובל דירת ₪ 1.050.000 ) ומרפסת (בעצמאיים

חד' 6 אליהו חכים דירת גן מ"ר 200 כ- חד' 5 שמעוני דירת מ"ר מחיר מצויין!!! 125 כ-

חדש בבלעדיות בשכונת בוכמן המבוקשת חדרים עם נוף לגבעות 5 פנטהאוז מדהים ומרווח הדרומיות במפלס אחד, יחידת הורים עם מרפסת, מרפסות, חלל 3 , יחידה נוספת ללא, נגישות מלאה חניות מקורות וצמודות, מחסן, 2 , משותף גדול ומואר ש"ח פינוי - חצי שנה 5.900.000 - מחיר מבוקש

ברחוב שבט פנטהאוס מהמם לנוף בלתי נגמר חדרים, יחיד בקומה, חלל גדול 5 מטר, מואר מאוד, 142 במפלס אחד מ"ר נגישות מלאה, 80 מרפסות 3 שתי חניות מקורות ומחסן.

גבעת זאב וילה חד משפחתית חדרים (אפשרות לתוספת בנייה 6 כולל ממ"ד), חלל גדול מאוד, חלונות גינה הקפית יפהיפיה + גדולים לנוף מהמם מטופחת עם עצי פרי, שווה לראות.

גבעת אורנים, קטמון חד’ מרווחת, 4 , הישנה 2 , מרפסת לנוף אמבטיות, מעלית שבת, מליון 3.45 , מחסו וחניה מיידית! בלעדי!!! 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

מוכר דירה? מעוניין לקבל שירות מקצועי ויעל להערכתשווי הנכס?? 052-2769229 צלצל עדה שיווק ותיווך נדל"ן

‎)295593( ‏

itzik833@gmail.com 052-4833755 , איציק 02-6504731 משרד:

4 ! המגדלי מגידו מ”ר, ק”ב 94 ,’ חד 2 , עם מעלית שבת מ”ר) 19( מחסנים וחניה מקורה בטאבו, לשיפוץ כללי. יואל 072‎‑3926605 ‑ם ‎ י 21 סנצ’ורי 1 ’ חברת התיווך מס 0723926508 בעולם

ח' וחצר במושבה 2 בית פרטי קטן

ח' רח' ישי אבו-טור 7 ' פנטקוטג

מרפסות 2 ' ח 6 בקעה - פנט. משופץ

רח' בית הכרם מ"ר לשיפוץ 110 חד' 4 מעלון, חניה ומחסן + ' קומה ב מיידית למכירה בבית הכרם הקלאסית WWW.LILY.CO.IL LILYLEWIT@GMAIL.COM Lily Lewit לילי לויט 050-524-8930

‎)295668( ‏

02-563-4333 054-9144-952 המומחים שלך לקטמון, רחביה והשכונות הותיקות

בס"ד

לתיאום פגישה: משרד תיווך סימונה מזרחי 050-8826831 מבשרת ציון

Simona mizrachi

חדשה בשוק בבלעדיות - בארנונה הותיקה! חד' 3 ברח' בית חוגלה השקט, דירת מרפסות, 2 , מ"ר 72 , מרווחת בבניין קטן חדרי שירותים, קומת קרקע, אפשרות 2 ! ש"ח 2.590.000 יציאה לגינה! מחיר

בבלעדיות - למכירה ברחוב המבוקש בן מימון: חד' מוארת כוללת יחידת הורים, קומה ג, 4 חימום תת רצפתי, מזגן מיני מרכזי, מרפסת סוכה נוף פתוח, קרקע פרטית! ! ש"ח 3.350,000 מחיר:

Simona Mizrachi ן " נ ד ל ו ש י ו ו ק י י ע ו ץ

למכירה במעוז ציון א' בפרויקט בוטיק יוקרתי

למכירה חצי מדו במבשרת 236 מגרש 134 בנוי כ- 5 חד' במקור 4 יחידת הורים מפנקת + חצר קדמית חצר אחריות מ"ר 25 יחידה מניבה כ- חניות בטאבו 2

בלעדי

בלעדי

בלוקשיין מבוקש דירות אחרונות 2 מפרט טכני עשיר

ומפנק, קו ראשון לנוף חניות, מעלית לקומה 2 חודשים 4 כניסה שנה

חדשה בשוק! במרכז ‑ שמואל הנגיד ‎ העיר למסירה מיידית דירת מרפסת כולל +’ חד 3 חניה פרטית מתאים לכל מטרה חיים 052‎‑4419402 68 סניף ראשי כנפי נשרים 02‎‑65‎‑222‎‑92 ‎)295663( ‏

למכירה בבלעדיות במעוז ציון ב'

עיסקה נדירה בהר חומה במיקום מנצח U שימו בונוס מיום הרכישה הכנסה ש"ח 2,000 פסיבית מובטחת של שלושה מחסנים למכירה כל אחד בניפרד רשומים בטאבו נדירים מ"ר למכירה 13 ומוארים במיוחד כ- כיווני אור 4 נגישות מלאה, ניתן להשכיר את החניות בניפרד המחסנים רשומים בטאבו תתי חלקות נפרדים מחסנים מקבלים הצמדה של חניה 2

למכירה בקסטל מעוז ציון ב' דירת גן עם כניסה פרטית, נגישות מ"ר בנוי, גן 135 חדרים כ- 5 מלאה, מ"ר, חימום תת רצפתי , מזגן 175 כ- חניות 2 כיווני אויר, 4 מיני מרכזי , בלעדי

בלעדי

מ"ר 118 דירת גן נגישה כ- מ"ר 84 חדרים חצר כ- 5 חניה פרטית, מזגן מיני מרכזי יחידת הורים מפנקת בלעדי

עיר מודיעין חברים בלשכת המתווכים וב"שירן"

חברים בלשכת המתווכים

ללקוחותנו דרושות דירות לקניה בכל חלקי העיר

שכונת בוכמן, דו משפחתי בית ממגזין, מוכרים את הבית עם רוב הריהוט, קומת כניסה: סלון, מרפסת לנוף, שירותי אורחים, מטבח , פינת אוכל ויציאה לגינה, קומה עליונה: סוויטת הורים חלומית ענקית, שני חדרי ילדים, אמבטייה ושירותים, קומה תחתונה: יחידת דיור כוללת סלון מטבח, חדר אמבטיה + ושני חדרים ושירותים, חנייה מקורה ומחסן בגינה.

במכבים ג' דו משפחתי פינתי, חלל אירוח מטבח ענקי, יחידת הורים + גדול מטר! 60 בייסמנט + ענקית מפלסים 4

בשכונת אבני חן (קייזר), חדרים מטופחת 4 דירת ומשופצת בבניין קטן בלב השכונה קרוב למע"ר, רכבת, קניון ובריכה עירונית, נגישות מלאה, שתי חניות (אחת מקורה) ומחסן.

במע"ר חדרים מיקום מצויין, 5 + גדולה ומרווחת מטר, בניין 10 מרפסת קטן שתי קומות דיירים, דירה 6 רק מוארת מאוד עם אנרגיות טובות, נגישות מלאה, חנייה, מחיר אטרקטיבי.

ברשותינו מבחר דירות למכירה בכל הגדלים והשכונות, שירות אדיב ומקצועי

נכסים עלית מכירה, קניה, השכרה, דירות ומגרשים

להשכרה חנות במדרחוב מ"ר 140 מתאים לכל מטרה

בהזדמנות משרד/חנות בנביאים כניסה מיידית מים + מ.א

נדלן עיסקי להשכרה/ למכירה

למסירה מזללה במחנה יהודה (תמורת דמי פינוי)

במגדל העיר, בגדלים שונים, משופצים, לתקופה ארוכה,

02-6246370 , פקס 052-2670150 נייד ירושלים 17 מגדל העיר קומה 34 רחוב בין יהודה

itzik833@gmail.com 052-4833755 , איציק 02-6504731 משרד:

12

5.8.2022 ˆ ידיעות ירושלים

0 2 - 6 2 9 9 4 4 4

m y n e t j e r u s a l e m . c o . i l

למסירה מזללה במחנה יהודה(תמורת דמי פינוי) יואל 052‎‑2670150 ‎)295595( ‏

בית מקסים ברמות ג', יושב על מ"ר, יחידה 280 ,' חד 9 , קו הנוף בלעדי בשיר"ן ₪ 4,200,000 . נפרדת ,06 ימה ומשופצת ברמות וילה יחידות מניבות, 2 + על קו נוף מרהיב ש"ח 7,200,000 . שקט ופרטיות

ברמת בית הכרם: בבית הכרם בלב השכונה הירוקה ,1 , קומה 1 מ"ר, במפלס 190 כיווני או יר, 4 בית מחודש עם מעלית, מרכז העיר: קריית משה: 054-2298226 ויויאן: 02-6723964 משרד: 054-5668729 שלמה: 4 חד׳ , בית אבן קטן, קומת קרקע, 3 בלעדי מרפסות, פוטנציאל לתוספת בניה, ש״ח 2,300,000 חניה ומחסן פרטי. ש"ח 8,000,000 170 כיוונים , 4 ח׳ בלב השכונה, 5 פנטהאוז בלעדי מ״ר מרפסות, תקרה גבוהה בסלון, בידוד 62 מ״ר, כפול, אופציות רבות להתאמה אישית. ש״ח 4,700,000 2 ,1 מ״ר, קומה 55 חד׳ , 3 רח׳ הלל, בלעדי מרפסות, ריצוף אותנטי. ש״ח 1,900,000 דירה מיוחדת ,

במיקום מרכזי בגבעת שאול למכירה ומסירה 3+ מ”ר 300 ‐ משרד כ חניות פרטיות מקורות בלעדי!!! לתקם חיים מדיצי 052‎‑4419402 סניף ראשי 68 כנפי נשרים

להשכרה בגבעת שאול קרוב ליציאה מהעיר 4+ מ”ר 170 ‐ משרד כ חניות פרטיות מקורות מע”מ + ש”ח 15,000 כולל ארנונה ואחזקה, הקודם זוכה!! בלעדי לתקם חיים מדיצי 052‎‑4419402 סניף ראשי 68 כנפי נשרים

מציאה חד פעמית, בניין לפני תמ”א בלב קטמון הישנה, חד’ ק”ק, 3 מרווחת, מרכזית, אפשרות יציאה לגינה, בלעדי!!! 27 תיווך פעיל מעל 4 אבא חילקיה ‐ שנה 02‎‑678‎‑17‎‑17

"רוטאנגליה רמות" בלעדי יונתן 052 - 2674591 www.roth-anglia.com

למסירה במרכז המסחרי רמת 45 אשכול, חנות מחסן ושירותים, + מ”ר רחבה גדולה בשימוש בלעדי!!! דניאל 052‎‑8632437 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

פרסם כאן רוצה חשיפה גדולה יותר? 02 - 6299444

www.jerusalem-realestate.co.il

‎)295670( ‏

‎)295618( ‏

‎)295647( ‏

‎)295594( ‏

להשאיר הודעה או וטסאפ 052-4295401 מעונין לקנות דירה ברמת בית הכרם בלבד! מ"ר 130 מרווחת לפחות במפלס אחד

A.D.N תיווך נכסים

למכירה בגילה

שלוש דירות מיוחדות וקומפקטיות חד', מאובזרות, 2 בנות + מחיר פיקס לחודש כולל הכל חניה, מיידי להשכרה באבו-גוש

בקרית משה השקטה, חדשה חד’ 3 בשוק שמורה ומטופחת חניה + גינה + פרטית בלעדי לתקם חיים מדיצי 052‎‑4419402 סניף ראשי כנפי 68 נשרים 02‎‑65‎‑222‎‑92

נוף, + ' חד 4 ברח' אריה בן אליעזר בניין של שישה דיירים בלבד מדרגות בלבד!!! 4 "בניין השישיות" ש"ח (ללא דמי תיווך) 2,850,000

להשכרה בגבעת שאול, על ציר הרכבת הקלה בצמוד למס הכנסה משרד מפואר 65 מ”ר ו או 130 ‐ כ מ”ר בלעדי לתקם חיים 052‎‑4419402 מדיצי סניף ראשי 68 כנפי נשרים

(עזי) 054-4601559 בלעדי ב-א.ד.ן נכסים

נכסים איכותיים ירושלים, מבשרת ומטה יהודה! חדרים מרווחת 6 וילה במטע בקו הראשון לנחל ונוף לכרמים, עם אופציה להרחבה

‎)295616( ‏

‎)295615( ‏

קוטג' בגבעת משואה חדרים עם גינה מטופחת 5 ואופציה ליחידת דיור

בארנונה חדרים בסטנדרט 4 דירת גן גבוה בבניין יוקרתי

בצור הדסה חדרים עם גינה ונוף מדהים, 5 מוארת ומושקעת מאוד

חד' 6 ' קוטג במבשרת ציון יפיפה במיקום מצוין ברחוב שקט, מואר ומושקע עם גינה יפה ויחידת דיור

חדרים 5 וילה בנחושה במפלס אחד עם קו ראשון לנוף ואופציה להרחבה נמכר

להשכרה הקודם זוכה!!! בבקעה(יהודה) כניסה חניה + גינה + פרטית גדולה 2 פרטית ותוספות ומרוחחת מתאימה 1.9.22 גם לשותפים מ מפתחות בתיווך דניאל ‎)295667( ‏ 050‎‑5216821

050-6275692 , עדנה קיסר 052-2401791 איציק ברזני

בס"ד

להשכרה שטחי מסחר/משרדים

משה עמוס 050-8510085 02-5404438

בפלמ"ח במרכז השוקק, מ"ר לחזית 220- שטח מסחרי כ הרחוב (אפשרות לישיבה בחוץ עם סגירת חורף,) תקרה גבוהה, מיקום מעולה,חניה, מתאים לבית קפה סופרמרקט. לטווח ארוך.

בהר חוצבים במיקום מצוין, יציאה מהירה לשד' גולדה מאיר, משרדים מ"ר ועד 40- ושטחי מסחר החל מ מ"ר, ניתן לבצע חלוקה לפי 4000 דרישה, חניון מקורה.

בשכונת גאולה ברח' מאה שערים במיקום מרכזי חנות מ"ר, לכל מטרה, 420 - כ ניתן לפיצול עדיפות לשוכר חזק לטווח ארוך.

מ”ר 15 דוכן לסלולר בקניון ליד ירושלים מוניטין ש”ח 99,000 וציוד ש”ח 11,000 שכירות 050‎‑5206056 עודד

הדר נכסים www.hadar-realestate.co.il : לנכסים נוספים בקרו אותנו

‎)295664( ‏

13

ידיעות ירושלים ˆ 5.8.2022

דרוש/ה לעיריית ירושלים

מגוון שטחי מסחר

344/22 מכרז מס' במינהל תפעול – באגף התברואה בדרוג האקדמאים 40 – 42 הדרגה: ש"ש 42 משרה – 100% מנהל/ת תחום בכיר/ה לבטיחות בעבודה *יכול והמועמדים יתבקשו לעבור מבדקי מיון

בגבעת שאול להשכרה

להשכרה מטר 40-300

פרטי המכרז המלא והמחייב וטפסי הגשת מועמדות, ניתן להוריד באתר העירייה שכתובתו לטפסים יש לצרף קורות חיים, תעודות השכלה ואישורי ניסיון .WWW.JERUSALEM.MUNI.IL ממקומות עבודה קודמים המעידים על הניסיון הרלוונטי. אישורי הניסיון יכללו: תאריכי העסקה מדויקים, מהות התפקיד ואחוזי משרה. יש להגיש מועמדות באמצעות המערכת שעות 02-6297867/3611 המקוונת. לפרטים ניתן ליצור קשר עם מחלקת המכרזים בטל': .14:00-16:00 , יום ב' בין השעות 8:30-12:00 המענה הטלפוני: ימים א', ד' בין השעות מועמד שלא יצרף את המסמכים כנדרש עד לתום מועד הגשת המועמדות מועמדותו תיפסל. מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. לצורך קבלת ההתאמות, חלה על המועמד חובה לציין זאת בתוך השאלון להגשת מועמדות ולצרף אסמכתאות כמתחייב. תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. על מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין, חלה חובה למסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה ולצרף אסמכתאות בהתאם. .12:00 בשעה 21.8.22 מועד אחרון להגשת מועמדות: יום ראשון, כ"ד אב תשפ"ב ליאור ישראלי ראש מינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני

2 מידית משרד עמדת + חדרים 1 מזכירה חניה 6000 מקורה ש”ח כולל ארנונה ואחזקה בלעדי לתק”מ חיים מדיצ’י 052‎‑4419402 סניף ראשי כנפי נשרים 68 02‎‑65‎‑222‎‑92 ‎)295624( ‏

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 02-6299444

atarotmall@rami-levy.co.il לפרטים

22.7.22

שירותים משפטיים

ידיעות ירושליים 38 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ירושלים 2 " חוק תכנון ובניה

להשכרה בירושלים מטר 30 משרד בתלפיות מטר 20 משרד + משרדים אישיים קניון הר חוצבים שטחים להשכרה בכל גודל ולכל מטרה מטר 250 הפלמח חנות לכל מטרה ניתן לפצל מר 400 מאה שערים חנות בשטח כ ניתן לפצל

הודעהבדברהפקדתתכניתהמהווהשינוי לתכנית מרחבתכנון מקומי לתכנון ולבנייהביתשמש 1965 חוקהתכנון ובנייההתשכ"ה- כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 1965 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 89 מפורטת נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף להוראות התכנית 10 גרסה 836 המהווהשינוי לתכניתמפורטתמספר מי/במ/ 102-0955047 ביתשמשמופקדתתכנית הנקראתמס' . השטחבין 8 חלקה 34269 גוש . 15 ו- 13 : ישוב:שכ' א' רמתביתשמש. נחלשמשון השטחיםהכלוליםבתכניתומיקומם לתשריט. 5 ו- . שינוי יעוד 1 קביעת תוספת בינוי לשם הרחבות. עיקרי הוראות התכנית . 624546 וקואורדינאטה אורך 200147 קואורדינאטה רוחב . קביעתשטחי בניהבתחוםהתכנית. 4 . קביעת גובההבינוי. 3 . קביעתקווי בנין. 2 מאזורמגוריםב' (לאלפי מבא"ת) לאזורמגוריםב'. .קביעתשלביביצועלהקמתתוספת 7 .קביעתתנאיםלמתןהיתרבניה. 6 .קביעתהוראותלהריסהשלמבניםו/אואלימנטיםבנויים. 5 הבניה. כלהמעוניין רשאי לעיין בתכניתבימים ובשעותשהמשרדיםהאמוריםפתוחיםלקהל, וכן באתרהאינטרנטשלמינהלהתכנון 100 כלהמעונייןבקרקע,בבניןאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעע"יהתכנית,וכלהזכאילכךע"פסעיף www.iplan.gov.il יוםממועדפרסומהשלההודעההמאוחרתבין הפרסומיםבעיתונים, למשרדי הועדההמקומית, 60 לחוק, רשאי להגישהתנגדותתוך , העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים רח' 02-9900778 , בית שמש טלפון: 34 רח' הגפן (א) לחוק, ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון, אלא אם 103 . בהתאם לסעיף 02-6290222 ירושליםטלפון: 1 שלומציון המלכה כן הוגשה בכתב בפירוט הנימוקים ובליווי תצהיר המאמתאת כל העובדותשעליהן היאמסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה שמעון גולדברג יו"רהועדהמשנהלתכנון ולבנייהביתשמש . 1989 (סדרי נוהלבהתנגדויותלתכניתסמכויותוסדרי עבודתו),תשמ"ט-

מטר 350 מבשרת ציון לכל מטרה ניתן לפצל

050-2441658 מיידי / ללא תיווך

, ירושלים 84 רח' יפו סניפים: , פתח תקווה 31 רח' חובבי ציון 052-8261084 נייד: 03-9397434 טל':

ירושלים 4/39 הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברחוב בר יוחאי 30169 בגוש 122 חלקה 39 הידועה כתת חלקה בתוקף תפקידנו ככונסי נכסים מטעם בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, מתפרסמת בזה הזמנה להציע הצעות כדלקמן: 1 .1 ירושלים הידועה כתת 4/39 לרכישת זכויות בדירה ברחוב בר יוחאי .)" הנכס (להלן " 30169 בגוש 122 חלקה 39 חלקה 2 .2 הנכס יימכר כפנוי במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי- .AS IS 3 .3 אין הח"מ אחראים למצב כלשהו באשר לנכס ו/או לזכויות בו ו/או לכל פגם ו/או אי התאמה שיתגלו בנכס, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא נסתר. 4 .4 תיק ההצעה הכולל: טופס הצעה ונסח טאבו. ניתן לקבל במשרד הח"מ, עו"ד שרון בר-צבי. 5 .5 הצעה לרכישת הנכס יש להגיש במשרד עו"ד שרון בר-צבי עד ולא בגובה בצירוף צ'ק בנקאי 16:00 בשעה 04/09/2022 יאוחר מתאריך מהסכום המוצע (ללא תשלום דמי תיווך) (להלן: "הפיקדון"), אשר 10% יחולט כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, במקרה שמציע אשר הצעתו התקבלה לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו. 6 .6 . 12:00 בשעה 07/09/2022 מועד ההתמחרות יחול ביום 7 .7 מציע שהצעתו נדחתה יוחזר לו הפיקדון במועד ההתמחרות. 8 .8 . 17:00 בשעה 25.8.2022 תאריכים לבדיקת הנכס: 9 .9 הח"מ אינם כפופים לדיני המכרזים ואינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר/או הצעה כלשהי. 1010 המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל וכן לזכות סירוב ראשונה של בעלי הזכויות בנכס. 1111 לח"מ תהיה הזכות להאריך את התקופה לקבלת הצעות ו/או את מועד ההתמחרות ו/או מיקומו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. 1212 אין הח"מ מתחייבים למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוה ביותר, או בכלל והם שומרים על זכותם לנהל תחרות בין המציעים.

פרינטיב נדל"ן

חנות להשכרה במגדל הנשרים מ"ר, 150 חזיתית, וטרינה מלאה, אפשרות לגלריה, מתאימה למסעדה או לכל מטרה... חנות להשכרה בבית ענבר מ"ר לכל מטרה 81 לכניסה מיידית

ייצוג זוכים: גביית פס"ד 5 גביית שיקים 5 עיכוב יציאה מהארץ 5 עיקולים בבנק 5 עיקולי משכורות 5 עיקולי מקרקעין ורכב 5 גביית מזונות 5 הוצאה לפועל

דיני עבודה

הגשת בקשה למתן צו 5 לפתיחת הליכים. ניהול הליכי פש"ר/חדל"פ עד 5 למתן הפטר. פירוק חברה/הליך לשיקום 5 כלכלי בטרם פירוק. הגשת תביעות חוב של 5 עובדים/ נושים לתיקי חדל"פ חדל"פ / פשיטת רגל תביעות כנגד חברות הביטוח 5 סירוב הכרה בתנאי פוליסה 5 תביעות רכוש/ תאונות דרכים 5 נזקי גוף 5 רשלנות רפואית וכיו"ב 5 ביטוח ונזקין

מקרקעין

תביעות פיצויי פיטורים 5 צווי מניעה והליכי מניעת 5 פיטורים לא חוקיים ניהול תביעות נגד ביטוח 5 לאומי להכרה בתאונת עבודה וקביעת דרגת נכות צוואות וירושות עריכת צוואות. 5 בקשות לצווי ירושה / 5 קיום צוואה. ניהול עיזבונות ופתרונות 5 לסכסוכים בין יורשים.

עסקאות חוזי מכר 5 שכירות של דירות 5 מגרשים וחנויות 5 עריכת הסכמים/חוזים 5 ותצהירים תביעות פינוי דייר 5 מדירת מגורים ניהול הסדרי רישום 5 והצמדות בטאבו.

הגנה על חייבים: ביטול הגבלות: בנק, כרטיסי 5 אשראי, תאגיד ויציאה מהארץ. הסדרי חובות / תיקי מזונות 5 התנגדויות לביצוע שטר 5 פריסת חוב בתשלומים 5 הפטר בהתאם לחוק החדש 5 התנגדות לכונס נכסים-דירות 5

משרד להשכרה בבית פרינטיב בגבעת שאול מ"ר 18 כ מואר ומסודר

גאשו אחיהון, עו"ד כונס נכסים ע"פ מינוי ביהמ''ש , תל אביב 21 רח' השרון

שרון בר - צבי, עו"ד כונסת נכסים ע"פ מינוי ביהמ''ש , ירושלים 1 קומה A לובי 101 מרח' דרך חברון 054-600-0696 : נייד

052–4441700 נילי: לכניסה בתחילת ספטמבר

e-mail: Office@nhh-law.com

050-8845101 : נייד 03-5378855 :' טל 03-6879997 :' פקס

02-6503950 :' טל 02-6503955 :' פקס

14

5.8.2022 ˆ ידיעות ירושלים

דרוש/ה

050-5866655 שרון לפרטים: עוזר/ת בית בירושלים למשרה מלאה תנאים טובים למתאימים המלצות + נסיון דרישות:

קול קורא להיכלל ברשימת מציעים למתן שירותים משפטיים לעיריית ירושלים

מזמינה עיריית 5/2017- ו 8/2016 ' מתוקף חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס ירושלים משרדי עורכי דין להגישהצעות להיכלל ברשימתמציעים למתן שירותים משפטיים מעת לעת עפ"י בקשות העירייה. פרטיםאודותההליך והמסמכיםהנדרשים לשםהגשתהצעות, מפורסמים "קול קורא". > www.jerusalem.muni.il : באתר העירייה 4.9.2022 שאלות הבהרה יש להגיש עד ליום ראשון, ח' אלול תשפ"ב bhstephanie@jerusalem.muni.il : לעו"ד סטפני שילו, בדוא"ל בלבד .saeed_ri@jerusalem.muni.il : ו/או למתמחה סעיד רינאוי, בדוא"ל את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בתיבת ההצעות באגף היועץ , עד ליום חמישי, י"ב 3 קומה 8 המשפטי בעיריית ירושלים, כיכר ספרא .8.9.2022 אלול תשפ"ב

בס"ד

חפשו אותנו NOAM HOMES

סרקו לקישור לאתר

נועם הומס , ירושלים 24 אבן ספיר 058-793-2222

ייעוץ וניהול נכסים | יוזמות והשקעות בנדל"ן | תיווך www.noamhomes.com | office@noamhomes.com

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 32/2022 ' מכרז מס

מ”ר 140 | 2 מתוך 2 קומה | חדרים 5.5 פנטהאוז מרהיב ומיוחד במינו במפלס אחד! בבניין ערבי אותנטי, עם תקרות גבוהות, מרפסת גג עם נוף פנורמי המשקיף על ירושלים. הפנטהאוז מ”ר, עם מרפסת סוכה ומרפסת גג. חדרים גדולים 140 משתרע על פני ומרווחים. נוף ירושלמי נדיר, עם הרבה אור. ממ”ד. סביבה פסטורלית, באזור שקט ונעים, קרוב לתיאטרון ירושלים, עמק רפאים, שטיבלך, בתי קפה, פארקים ועוד. מע”מ + 2% עמלת תיווך: 052-870-2387 : נעה פנטהאוז בקטמון הישנה, ירושלים

₪ 7,800,000

לתפקיד – מנהל/ת אגף מחשוב ומערכות מידע ( מודיעה בזאת על משרה פנויה. "החברה" מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ )להלן: למשרה רשאים להגיש מועמדות מועמדים העומדים בתנאי הסף המפורטים במכרז ורואים עצמם מתאימים לתפקיד. דרישות סף לתפקיד: הבאים: המצטברים רשאי להגיש מועמדות לתפקיד תושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים . בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה 1 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. או .2012- לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39 הנדסאי רשום בהתאם לסעיף או .2012- לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39 טכנאי רשום בהתאם לסעיף שנים ולטכנאי 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי )להנדסאי רשום ניסיון של 5 . בעל לפחות 2 שנים(. 7 רשום ניסיון של בכפיפות ישירה. שנים לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים 3 . בעל ניסיון של 3 יכול להצטבר במספר מקומות עבודה שונים וכן, אינו חייב להיות 3- ו 2 מודגש כי הניסיון בסעיפים חופף. כללי והגשת המועמדות: את נוסח המודעה המלא והמחייב לרבות היתרונות והכישורים הנדרשים לתפקיד ניתן למצוא • תחת לשונית "דרושים". www . moriah . co . il בכתובת: באתר האינטרנט של חברת מוריה הגשת מועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי המועמד לתפקיד מנהל/ת אגף מחשוב • www . moriah . co . il אשר יימצא באתר האינטרנט של חברת מוריה בכתובת: ומערכות מידע" כשהוא מלא וחתום ומצורפים אליו קו"ח וכל האישורים, התעודות תחת לשונית "דרושים" .( טפסי המועמדות )להלן- והמסמכים המבוקשים כאשר בכותרת hr - itur @ moriah . co . il את טפסי המועמדות יש להגיש לכתובת דוא"ל: • עד ליום וזאת, "מועמדות לתפקיד מנהל/ת אגף מחשוב ומערכות מידע" הדוא"ל יצוין .12:00 בשעה 11/08/2022 • מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד. בברכה, מוריה – חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

למכירה בבלעדיות במעלה אדומים למכירה בבלעדיות בבן צבי, ירושלים

פת ו ח ל צ י ב ו ר ! בית פתוח: יום ב’ 08.08.2022 19:00-20:00 ,47 רח’ הגילגל מעלה אדומים

₪ 5,000,000

₪ 2,715,000 החל מ

חודשים 24 פרויקט בבניה מול גן סאקר - צפי איכלוס: עוד , כולל חניה ומחסן. ₪ 2,715,000- חדרים, מחיר החל מ 2 דירות , כולל חניה ומחסן. ₪ 2,770,000- חדרים, מחיר החל מ 3 דירות , כולל חניה ומחסן. ₪ 3,750,000- חדרים, מחיר החל מ 4 דירות קיימות דירות גן אחרונות.

מ”ר 230 | חדרי אמבטיה 3 | חדרים 5 בית פרטי ברחוב הגילגל היוקרתי. בית יחודי עם נוף מדהים, נבנה ברמה הכי גבוהה.

פריסת תשלומים נוחה. תמונות להמחשה בלבד

עם מזגן, ממ”ד, מרפסת סוכה. מ”ר. 500 עם שטח מגרש של חניה פרטית. מע”מ + 2% דמי תיווך

050-420-5333 : תהילה

052-720-3089 : מרדכי

15

ידיעות ירושלים ˆ 5.8.2022

Made with FlippingBook - Online catalogs