בונוס ירושלים 18.11.22

#1 אבי עמר נדל"ן יועץ משכנתאות בכיר ויזמות

משכנתאות לזוגות צעירים, מחיר למשתכן, משפרי דיור, גישור, שיפוץ לכל מטרה, מיחזורים + 60 ומשכנתא הפוכה לגילאי

***חדש בלעדי לעורכי דין מתווכים ותושבי ירושלים, אישור עקרוני תוך שעה, אישור מבנק בכתב תוך יום

יום שישי, כ"ד בחשוון תשפ"ג 18 .11. 22

פרטים אצל המומחים:

052-4288136 רפי מנחם

052-5144439 אבי עמר

עושה ביתספר לתושבי מוסררה 'נחמת ציון', מיסודו של הרב ברלנד, זה לא ‰ פועל ממבנה לא חוקי הפריע למוסד להגיש בקשה לשינוי תב"ע למגרש וכן להקים אגף כיתות התושבים ‰ בגובה של חמש קומות המיואשים טוענים כי הדבר ייצור | עומסים על השכונה הצפופה ממילא 2 , קותי פונדמינסקי

צילומים: עמית שאבי, אלכס קולומויסקי | ' הרב ברלנד ובית הספר 'נחמת ציון

דיברו אל הקיר עמק רפאים: התנגדויות התושבים לגדר האבטחה 5 , סביב בית שגריר ארה"ב - נדחו

שוכרים בשושו רחביה: השב"כ מחפש דירה לשכן בה את 4 , מאבטחי ראש הממשלה

שוברתשיאים ירושלים מובילה את הרבעון במכירת דירות 5 , חדשות

צילום: שאטרסטוק

בס"ד

חודש של

מאסטר בפחחות וצבע רשתמוסכי אבי זליג

02-6245537 :' טל (מרכז כלל - בחזית), ירושלים 97 יפו www.salonyam.co.il עכשיו גם באון- ליין ! בחדשות 16 ' ראה פרסום בעמ מבצעים בסלון ירושלים מחיריםשאסור לפספס!

חדשה בבלעדיות! חד' 3.5 דירת מדהימה להשקעה - בנחלאות היפה

בחדשות 25 ראה עמ'

בחדשות 11 ראהעמ' מבצעי מונדיאל

בהסדר רוב חברות הביטוח עובדי מדינה גם של בהסדר רו חברות הביטוח

רכב חלופי מיידי

17 סניף תלפיות: בית היוצר 6 סניף גבעתשאול: ביתהדפוס סניףמודיעין: איזורהתעשייה“שילת“

מיכאל גרז 054-7373456

צילום: עמית שאבי | מנהרת הראל

עשו את השבוע

קיצור דרך השבוע החל משרד התחבורה בע ־ בודות לצביעת 'נתיב פלוס' לת ־ חבורה ציבורית ונסיעה שיתופית ('קארפול' שבו שלושה נוסעים לפחות, כולל נהג/ת), ממחלף דניאל ועד לכניסה למנהרת הראל. רק לאחר השלמת העבו ־ בדצמבר, ייכנס לתוקף 2 דות, ב־ הסדר התנועה, ועדיין בנתיב הימני כרגיל. ק"מ, יפעל 26 הנתיב, באורך של בימים ראשון עד חמישי בשעות העומס בבוקר (שבהן אסורה תנו ־ 06:30 עת משאיות במקטע), בין , ובימי שישי בשעות 09:30־ ל , לפני כניסת השבת. 17:00 - 12:00 בשאר השעות הנתיב יהיה פתוח לנסיעה לכל משתמשי הדרך. מימון לעסקים העירייה הודיעה כי תסייע לבעלי עסקים קטנים בעיר בקבלת הל ־ וואות ללא ריבית. מדובר במימון לפעילות עסקית בהיקף של עד אלף שקל לעסק, שיוענק על 90 ', באמצעות IL ידי חברת 'ספארק פלטפורמת ההלוואות החברתית שלה. תהליך הגשת הבקשה לה ־ לוואה ימומן על ידי האגף לקידום עסקים ויכלול ייעוץעסקי, עריכת תוכן וצילום תדמיתי, זאת במטרה להגדיל את סיכוייהם לקבל את ההלוואה. בקשה להלוואה ניתן להגיש באמצעות טופס ייעודי באתר האינטרנט העירוני, ובקש ־ תם תישקל בכפוף לקריטריונים.

בדרך להתרחב. בית הספר | ' 'נחמת ציון צילום: אלכס קולומויסקי

מוסררה: התושבים נגד ביתהספרשל ברלנד המוסד החינוכי 'נחמתציון' מיסודו של הרב המורשע, הפועל ממבנים לאחוקיים, הגיש בקשה לבנייתאגף חדשבן חמשקומות ‰ התושביםמתנגדים ומתלונניםעל התנכלויות מצד חסידיו ‰ העירייה: "מבצעיםאכיפה כנגד העבירות. ההתנגדויות ישמעו במקומית"

עמוד פותח

עבור הילדים ויהיה צעד אחד בכיוון הנכון של התמודדות עם הפשע באזור". בסיוע העירייה המוסד של הרב ברלנד, שפועל כאמור ממבנה לא חוקי, אף זכה בעבר לתמיכה מהעירייה. לפני כשמונה חודשים פור ־ סם ב"ידיעות ירושלים" כי ועדת הכספים אלף שקל 350 העירונית אישרה העברת למוסד 'נחמת ציון'. הכסף הזה, כך התב ־ רר, שימש עבור שכירת המבנה הלא חוקי. הקמתו של המבנה, ששימש כתלמוד תורה, החלה כאמור מבלי שקיבל את האישורים וההיתרים הנדרשים מרשויות התכנון וממהנדס העיר. העבירות במתחם חמורות במיוחד וכללו בינוי של מאות מ"ר והצבת קרוואנים. אך התלונות הרבות שהוגשו בנושא והוע ־ ברו למחלקת הפיקוח העירונית לא הביאו לעצירת התקצוב. בעירייה הגיבו בזמנו כי המוסד מאושר וברשיון משרד החינוך ועל כן אין מניעה לתקצב אותו. באשר לקידום מבנה בית הספר, נמסר מהעירייה: "העירייה מבצעת אכיפה כנגד העבירות במתחם באמצעות הפיקוח על הבנייה והתביעה העירונית. עם סיומו של ההליך המשפטי המתנהל בנושא, תפעל העירייה בהתאם להכרעת בית המשפט. ההתנגדויות לתוכנית יישמעו בוועדה המקומית כמקובל".

קותי פונדמינסקי

kutif100@gmail.com הערות ותגובות:

מאבק בניסיון להכשיר את הקר ־ קע למוסד של העבריין המורשע. על שולחנה של הוועדה המקומית

ורטון: "מקומם שאנשים מקהילתו של האסיר המשוחרר ברלנד ממשיכים להש ־ תולל, להציק לתושבים, לבנות ללא היתר ולקיים מוסדות במגורים ללא היתר שימוש חורג. העירייה אומנם הגישה כמה תביעות נגדם, אבל באותו זמן גם הקצתה נכסים לאותם גופים שהם עברייני בנייה והעבי ־ רה תמיכות למוסדותיהם. לאחרונה היא גם נתנה להם להשתמש במגרש חניה עירוני לבניית סוכת ענק, בחינם. "כיום העירייה מצטרפת לתוכנית לב ־ ניית בית ספר בשכונה, שתחמיר את המצב עם מבנה שיסתיר ויסבך עוד יותר את התושבים. את המוסד הקיים עדיף פשוט לפרק, כמו שנהוג לעשות עם מוסדות כל כך בעייתיים, ואת הילדים המסכנים יש לפזר בין בתי ספר מתפקדים. ביטול התו ־ כנית במקום תמיכה בה יהיה טוב יותר גם עבירות בנייה שכנגד חלקן העירייה אף נקטה הליכים משפטיים בהתנגדויות נטען כי היקף השטח אינו מתאים לבנייה כה משמעותית וכי במתחם יש מספר

הונחו בימים האחרונים התנגדויות נגד תו ־ כנית להרחיב את בית הספר 'נחמת ציון' של ישיבת הרב ברלנד. אלה הוגשו על ידי תושבים משכונת מוסררה שיוצאים נגד התוכנית שכוללת שינוי של התב"ע של המגרש שבו שוכן בית הספר, שהוקם באופן לא חוקי ברחוב עידו הנביא, וכן הקמת אגף כיתות לימוד. 35 חדש בן חמש קומות ובו צר להם לטענתם, מדובר ברחוב צר ללא מוצא, שכבר עכשיו נמצא בבעיית תנועה, והוס ־ פת רכבי הסעות להבאת מאות תלמידים מדי יום תהפוך את החיים במקום לבלתי נסבלים. עוד נטען כי השטח אינו מתאים בהיקפו לבנייה כה משמעותית וכי במתחם יש מספר עבירות בנייה שכנגד חלקן אף נקטה העירייה הליכים משפטיים. חברת המועצה לורה ורטון (מרצ), שיוצאת גם היא נגד התוכנית, טוענת כי מעבר לבעיות ההנדסיות והתחבורתיות, כבר היום סובלים התושבים המתגוררים בסמוך מההתנהלות של חסידי ברלנד במ ־ תחם וכעת המצב רק יחמיר.

קותי פונדמינסקי

צילום: שאטרסטוק

אופטימי פסימי

אופטימי הכלכלה הישראלית צמחה בקצב ברבעון השלישי 2.1% שנתי של פסימי אבל בחישוב שנתי, בתוצר לנפש 0.2% דווקא נרשמה ירידה של

צילום: | ורטון מולי גולדברג

המשפט הפותח

"אמן, שאריה דרעי יהיה שר האוצר" (את זה מאחלת בטוויטר לא אחרת מיו"ר מפלגת העבודה לשעבר שלי יחימוביץ', ולא בקטע ציני בכלל)

2

18.11.2022 ˆ ידיעות ירושלים

בואו איתנו!

בריכה

אולם הצגות, סרטים והרצאות

חוגים ופעילויות פנאי

מרכז בריאות וכושר

טיולים מאורגנים

חדר כושר ואולם התעמלות

מרפאה

דירות במתחם הדיור המוגן היוקרתי הוד דניה, לרכישה על שמכם בטאבו ללא פיקדון וללא שחיקה!

לפרטים והרשמה: 02-5001177

חפשו הוד דניה ב- | , ירושלים 21 רח׳ גולומב w w w . h o d d e n y a . c o m

3

ידיעות ירושלים ˆ 18.11.2022

לדברי כמה בעלי נכסים בשכונה, לאחרונההםקיבלו שיחותטלפון ממשרד ראשהממשלה ‰ הסיבה: חזרתםשל בנימין נתניהו ורעייתו שרה לדירה ברחוב עזהמחייבתהיערכות צמודהשל מערך האבטחה ‰ ממשרד ראשהממשלה לא נמסרהתגובה רחביה: דרושהדירה למאבטחי נתניהו

סגרו עיסקה

מגורים

הדירה באייזיק רמבה חדרים 4 חדרים בארמון הנציב 4 דירת מיליון שקל. 2.27 נמכרה עבור הדירה נמצאת ברחוב אייזיק 85 רמבה, בקומת הכניסה. שטחה מ"ר, והיא כוללת מרפסת. המ י י � מ 2.36 חיר הראשוני עמד על ליון שקל. (רווית נכסים בע"מ) חדרים 5 חדרים בגילה נמכרה 5 דירת גן מיליון שקל. 2.45 עבור הדירה נמצאת ברחוב הצוף בקומת מ"ר.המוכרים 100 הקרקע, ושטחה אלף שקל מדרישתם. 40 קיצצו (יחיאל שושן, רי/מקס מומנ ־ טום) ר � חדרים במושבה הג 5 דירת מיליון 4.5 מנית נמכרה עבור שקל. הדירה נמצאת ברחוב קליין, בקו י מ � מ"ר, והיא נ 115 . שטחה 4 מה , עם 38 צאת בבניין אחרי תמ"א מעלית ומחסן. המוכרים קיבלו את הסכום שדרשו. M&M - Jerusalem Immobilier חדרים בארנונה 5 פנטהאוז מיליון שקל. 4.65 נמכר עבור הנכס נמצא ברחוב גלעדי. שטחו מ"ר, 70 טרסה של + מ"ר 132 והוא כולל מרפסת ומחסן. המחיר מיליון שקל. 4.8 המבוקש היה (שם טוב פז נכסים) מ � חדרים במרכז העיר נ 5 דירת מיליון שקל. 5.5 כרה עבור הדירה נמצאת ברחוב כי"ח, בקו י מ"ר, 127 . שטחה 24 מתוך 20 מה והיא כוללת מרפסת ומחסן. מיליון שקל. 5.7 המוכרים דרשו (אנגלו־סכסון ירושלים) המידע נמסר מלשכת המתווכים למקרקעין ירושלים צילום: בני לובל צילום: רוית קרודו

קותי פונדמינסקי

נ ד ל " ן

כאן גרה בכיף חוליית רוה"מ? לפני מספר שבועות הודיעו ראש הממשלה המיועד ורעייתו, ביבי

ושרה נתניהו, כי בכוונתם להפוך את הדי י רה ברחוב עזה שבבעלותם למגורי הקבע שלהם. זאת לנוכח השיפוצים בבלפור במעון ראש הממשלה, שיימשכו לפחות כשנה. בעקבות זאת נערכים בימים אלה באגף אבטחת אישים של השב"כ להג י ביר את האבטחה של הבית וסביבתו. לצד ההיערכות הטכנית והטכנולוגית בשירות סביב הנושא, הוחל שם בימים האחרונים גם בחיפוש דירות להשכרה עבור מאבטחיו הצמודים של נתניהו. שיחה נכנסת משב"כ הדירות לא חייבות להיות באותו הבניין, ויש אפשרות שהמאבטחים יתאכסנו ברחו י בות הצדדיים שסמוכים לעזה, אך ל'בונוס' נודע כי גם בעלי הדירות השונים בבניין שבו צפוי להתגורר ראש הממשלה המיועד זכו לטלפונים שהתעניינו לדעת אם הם חושבים להשכיר את דירותיהם.

צילום: עמית שאבי | דירתה של משפחת נתניהו

בגדר חדשות משמחות עבור תושבי השכו י נה, בעיקר לאלו המתגוררים ברחוב עזה. לאורך השנים נשמעו תלונות על נטל האב י טחה ששורר ברחוב ועל חסימות כבישים תכופות בכל פעם ששיירת ראש הממשלה עושה את דרכה אל הבית או ממנו. ממשרד ראש הממשלה לא נמסרה תגובה.

יש לציין כי כיום מרבית הדיירים בבניין המדובר הם במעמד של שוכרים, פרט לדי י רה אחת שמוצעת למכירה. נזכיר כי בחזקתה של משפחת נתניהו בית נוסף בירושלים, ברחוב הפורצים בשכונת קטמון, וכן וילה בקיסריה. שובם של בני הזוג נתניהו לרחוב עזה אינו

מגרש הרוסים מוזיאון המחתרות נגד 'בצלאל' בעמותתהמוזיאון מאשימים: הקמתהקמפוסהאקדמי יצרה ליקוייםשפוגעים במבנההכלאההיסטורי ‰ מנהל המועצה לשימור אתרים: "פגיעהחמורה במונומנט לשימור" ‰ ב'בצלאל' טוענים: "העבודות נעשו לפי כל ההיתרים"

קותי פונדמינסקי

המוסד ההיסטורי הוותיק נגד המוסד האקדמי החדש. בעמותת 'מורשת אסירי המחתרות' בעיר

מנהלים מאבק מול בית הספר לאומנויות 'בצלאל' עקב פגיעה שנגרמה, לטענתם, למבנה בית הסוהר. זאת עקב עבודות הב י נייה של הקמפוס האקדמי במגרש הרוסים. חשש ליציבות מבנה בית הסוהר מתקופת המנדטשהוכרז שנה, עוד 160 לשימור מלא, הוקם לפני בתקופת השלטון העות'מאני. הקמת 'בצ י לאל' בצמוד לכלא ההיסטורי דרשה זהירות רבה, ומבצעי הפרויקט חויבו לעמוד בלא מעט תנאים של שמירה על הנכס. כעת טוענת העמותה כי חלק מהעבודות שבוצעו בפרויקט החדש פגעו בו, בין היתר בשל הגבהת כביש גישה עבור רכבי חי י רום וחיבור לרשת המתזים, שיצרו בעיות של איטום וכן חשיפה של אבנים מהמבנה המקורי שסופחות מים ועלולות לפגוע בי י

צילום: שלומי כהן | ' נדרשה זהירות יתרה. מוזיאון 'אסירי המחתרות

קירות מבנה בית הסוהר. כמו כן העמותה אף מאיימת לנקוט בהליכים משפטיים. מהעירייה נמסר: "על פי בדיקתנו, אין סכנה למבנה המוזיאון. במקום מתבצעות עבודות לפיתוח השטחים הציבוריים סביב המוזיאון, והעירייה תוודא כי כלל העבו י דות הדרושות יבוצעו בצורה מיטבית". מ'בצלאל' נמסר: "כל העבודות בוצעו על פי ההיתרים. 'בצלאל' רגישה לצורכי המוזיאון ופועלת להשלמת כלל הצרכים".

ציבות המבנה כולו. "מה שנעשה על ידי בצלאל זה פגיעה חמורה מאוד במונומנט לשימור", מתריע מנהל המועצה לשימור אתרים בעיר, איציק שוויקי. "ערכנו סיור במקום ועירבנו גם את מהנדס העיר. יש להשיב את המצב לקדמותו בהקדם". העמותה, בסיוע חבר המועצה יהונתן יוסף פנתה לעירייה בבקשה לעכב את מתן טופס עד לביצוע הוראות המהנדס לשימור 4 מבנים עתיקים, בין היתר איטום ושימור

בניין הדירה בכי"ח

4

18.11.2022 ˆ ידיעות ירושלים

המושבה הגרמנית

למרותההתנגדויות לגדר המתכת, הוועדהמקומיתאישרהאתהקמתה ‰ עם זאת צוין כי ישלהסיר אותה לאחרשהשגריר יעבור לביתהקבעשלו במתחםאלנבי אושרה גדרהביטחון סביב ביתהשגריר

צילום: רפי קוץ

דרוש שיפוץ. 'בויאר'

ב'בויאר' מגייסים המוסד החינוכי הירושלמי הוותיק מבקש להתחדש וקורא לסיוע. הנהלת בית הספר 'בויאר' השיקה קמפיין של גיוס המונים לצורך התחדשות פיזית של מבני הכי ו תות והפנימייה. זאת עקב מצבם הירוד של הבניינים הישנים, שנ ו ו � ונדרשות עב 60 בנו בשנות ה ו דות חיזוק מיידיות שלהם. בנוסף לשיפוץ ושדרוג הכיתות וחדרי הפנימייה, בכוונת ההנהלה להקים מרחבי למידה שיתופיים ופינות למידה ממוחשבות. לצורך זה מתכוונים בבית הספר לגייס תרומות שיחצו את רף מיליון השקלים. "'בויאר' בשבילי הוא בית, לאחר כמעט ארבעה עשורים שאני עו ו בדת בו ומלווה תלמידים בשלב כה חשוב בחייהם", אומרת סג ו נית המנהלת תמר סגל. "אנחנו זקוקים למשאבים, אבל בעיקר לידידי בית הספר, חברים שמחו ו ברים למקום ומכירים אותו, וכל 'מובילאיי' משכה את בקשתה להיתר להקים מנחת מסוקים בקמפוס החדש שלה בהר חוצ ו בים. כעת תיאלץ ענקית ההייטק ללכת בדרך הארוכה לשינוי תב"ע דרך הוועדה המחוזית, כפי שכל אזרח או חברה היו מחויבים לנהוג. דבר הבקשה להקים מנחת מסוקים בגג הקמפוס, שפורסם לראשונה ב'בונוס', הביא להגשת התנגדויות של התושבים הגרים ממול וגם להגשת ערר לוועדה המחוזית מטעם עמותת 'ירושלים שקופה', בראשות הרב נתן קרמר. בערר נטען, בין השאר, כי נפלו פגמים בהגשת בקשת ההיתר וכי מדובר בסטייה ניכרת שמחייבת הליך תכנוני מלא חדש. אולם מרגע שחברת 'מובילאיי' הח ו ליטה למשוך את הבקשה הדיון בוועדת הערר התייתר. סיוע יתקבל בברכה". הלו, תנחתו

ובגדר שיוצרות ניכור והרגשה של בית סוהר. תושבת אחרת טוענת כי הגדר מכ ו ערת את הרחוב. יש התנגדויות שטענו כי נוסף על המפגע הארכיטקטוני - הגדר האטומה חוסמת את האור. בהתנגדות המינהל הקהילתי נכתב כי גובה החומה מנוגד לתוכנית האב המאושרת וכי הגדר המוגבהת כבר קיימת למעשה. חלק מהמתנגדים טענו כי הם מודעים לכך שהגדר באה בעקבות צר ו כים בטחוניים אך יש למצוא לכך פתרו ו נות הולמים יותר. עוד הציעו כי גדר אבן היתה משווה למקום חזות אחרת לגמרי. אלא שגם לאחר שמיעת ההתנגדויות בוועדה הוחלט לאשר את המבנה, שהוקם בגלל צרכים בטחוניים. בוועדה ציינו כי זהו אילוץ, אך הוא יוסר לאחר שהשגריר יעבור למבנה הקבע שלו במתחם אלנבי.

קותי פונדמינסקי

גדר מתכת שהוקמה לאחרונה סביב ביתו המיועד של השגריר האמריקאי טום ניידס ברחוב עמק רפאים, עוררה התנגדויות אך לבסוף אושרה השבוע על ידי הוועדה המקומית. תושבים, אדריכלים והמינהל הקהילתי הגישו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה את התנגדותם לחומה. לטענתם היא גורמת לחסימת האור ופוגעת אסתטית בסביבה. "אין לדבר תקדים", כתב תושב השכונה ד"ר יהושע לוינסון בהתנגדותו. "הרגשה של כלא" באחת ההתנגדויות נכתב על ידי שכן שמתגורר בסמיכות כי מדובר בחומה

צילום: עמיתשאבי

שגריר ארה"ב בישראל טום ניידס

אחוז, היישר למקוםהראשון 33־ צריכיםעוד ראיה לטירוף הנדל"ני בעיר? ‰ הבירה מזנקתב ברכישת דירותברבעון השלישי של השנה ‰ בעריםתחתיה נרשמה צניחה במכירות האטהבביקושים? הצחקתםאת ירושלים שוק המגורים המקומי מסרב להירגע

אחוז בתל אביב 36 הקודם, בשיעור של אחוז בנתניה. 23 ו־ "מדובר בעיקר ברכישות של תיירים יהודים מאירופה ומארה"ב", טוען השמאי ועורך הדין קובי ביר. "הם מגיעים בתקופה זו של חופשת קיץ וחגים, ועבור חלק גדול מהם, ששומרים מסורת, ירושלים היא היעד 8,380־ המועדף להשקעה". בסך הכל, כ דירות חדשות נמכרו במהלך הרבעון הש ו לעומת 24.3% לישי של השנה, ירידה של הרבעון השני (אפריל-יוני). בהשוואה מ � , שבו נ 2021 לרבעון המקביל של שנת .38.6% דירות, זו ירידה של 13,660 כרו רכישת דירות חדשות: 2022 הרבעון השלישי ירושלים )+33%( 631 נתניה )-23%( 405 תל אביב )-36%( 402 *האחוזים בסוגריים מציינים את השינוי 2022 ביחס לרבעון השני של נתונים: הלמ"ס

צילום: שאטרסטוק | מחוץ למגמה הארצית. ירושלים

גם מספר הרכישות הגבוה ביותר לרבעון בהשוואה ליתר הערים. אין האטה בבירה נזכיר כי בימים אלה עליית הריבית (לצד רמת המחירים הגבוהה ממילא) היא הגורם העיקרי להאטה כללית בביקוש לדירות, אלא שבינתיים, כך נראה, היא איננה נו ו תנת את אותותיה בירושלים. אחרי הבירה משתרכות בפער ניכר נת ו ס � ע 402 עסקאות) ותל אביב יפו ( 405 ניה ( קאות). עבורן מדובר בצניחה ביחס לרבעון

איתן אילן

קותי פונדמינסקי

ירושלים מפגינה חסינות מפ ו געי השוק. השבוע פרסמה הל ו שכה המרכזית לסטטיסטיקה

(הלמ"ס) את סקירת 'הכמות המבוקשת של דירות חדשות', שמתייחסת להיקף המכירות של דירות חדשות ברבעון הש ו . ממנה 2022 לישי (יולי-ספטמבר) של עולה כי בניגוד למגמה הארצית, ירו ו י � ד 631 שלים רשמה נתון מרשים, עם רות חדשות שנמכרו. מדובר בזינוק של בעיר ביחס לרבעון הקודם, וזהו 33% כ־

החדש

הדמיה: 'משה צור אדריכלים'

קמפוס 'מובילאיי'

5

ידיעות ירושלים ˆ 18.11.2022

חניהבסביבותהשוק רקלתושבי האזור באים לקניותאו לבילוי בשוק? קחו בחשבון שהחניההעירוניתבניסים בכר וברחובות הסמוכים לו תוקצה במשך כלשעותהיממה רק לבעלי תו אזורי ‰ הם ייהנו גםממאה חניותששמורות להם בשוקניון ‰ לא לדאוג, זה רק באופן זמני עד גמר העבודות בגלל העבודות בנחלאות:

צילום: עמית שאבי | שוק רמלה-לוד

דרוש: שטח חדש לשוק 'רמלה-לוד' שוק 'רמלה-לוד' מחפש בית 30 חדש. לאחר שפעל ברצף כ־ מ � השנים האחרונות ב 15 שנה, וב־ תחם הרכבת במלחה, יריד הבסטות של ימי שני פונה משטחו עקב הת ־ קדמות העבודות על תוואי הרכבת הקלה במקום. כרגע השוק מחפש שטח חלופי. העירייה מנסה לעזור, אבל בפועל לא קל לאתר מגרש של שטח פתוח דונם, וגם 5 עד 3 בסדרי גודל של נדרשים לכך אישורי הפעלה מר ־ שות מקרקעי ישראל. דוכנים 60 נציין כי יותר מ־ בתי אב, רובם ירושלמיים, 100 וכ־ פעלו במתחם, שהיה עבורם מקור פרנסה משמעותי. "זה עצוב שכרגע לא מצליחים לעזור לנו, למרות הכוונות הטו ־ בות", אומר אביב בן עמי, אחד השותפים הבכירים שמפעיל את השוק. "אנחנו בהחלט מבינים את הצרכים של הרכבת הקלה, אך זה לא משהו שבא בהפתעה, ויכלו לארגן לנו מראש מיקום חלופי ולא לסגור אותנו ואחר כך להתחיל לחפש. בינתיים כל הסוחרים הע ־ צמאים והעובדים השכירים שלנו יושבים בבית". העירייה צפויה לאשר זו השנה השלישית פטור מאגרת כיסאות ושולחנות מעסקים קטנים ובינו ־ ניים. זאת במטרה להקל על בעלי העסקים שעוד מתמודדים עם נזקי משבר הקורונה, שגרם להאטה במשק ולפגיעה משמעותית בבעלי עסקים קטנים, כמו מסעדות, ברים, בתי קפה, בתי מלון ועוד. מדובר בהוראת שעה של העי ־ רייה, שלפי הנתונים הקיימים תג ־ רום לה לאובדן הכנסה בשיעור של אלף שקל. 431 כ־ מוותרים על הכיסא

נ ד ל " ן

קותי פונדמינסקי

גרים באזור נחלאות? העירייה שומרת לכם חניה. מתברר כי בכיכר ספרא הגיעו להסדר חדש

עם המינהל הקהילתי 'לב העיר', ולפיו כל הרחובות הסמוכים לניסים בכר יוקצו באופן זמני לטובת בעלי תו אזורי בלבד בכל שעות היממה, ולא רק מחמש בערב כפי שהונהג במקום עד כה. 24/7 שמירה ההסדר החדש ייכנס לתוקפו בעוד שבו ־ עיים, שבמהלכם ירושתו כל הרחובות הסמוכים לניסים בכר בתמרור זמני המו ־ לטובת בעלי 24/7 רה על הקצאת החניות . זאת בשל עבודות התשתית 6 תו אזורי בניסים בכר, שבגללן עוד קודם לכן ני ־ תנו בשוקניון מאה חניות חינם חלופיות לתושבי האזור במקום אלה שנגרעות במהלכן. אמנם בתום העבודות ישוב המצב לקדמותו, אך כבר עכשיו פנה המינהל הקהילתי לעירייה בבקשה כי

צילום: יואב דודקביץ' | רחוב ניסים בכר

הרחובות הכלולים בהסדרים המדו ־ ברים הם ניסים בכר, אילת, באר שבע, ביבאס, בית צור, גבע, גבעון, גזר, דביר, ארנון, הדאיה, היבוק, הירמוך, הירקון, הרב יצחק בראשי, חכם שלום, חלחול, יוסף חיים, לכיש, מעון, מצפה, נהר פרת, סומך עובדיה, סלמן אליהו, שבת צדק, שלוש, תקוע, צוער, רמה עד שילה, שמואל ברוך.

לאחר סיומן, תרחיב העירייה את אזור הסדר החניה לבעלי תו אזורי בשעות הערב והלילה גם לצידו השני של רחוב ניסים בכר. ההסדרים הזמניים האמורים וכן הב ־ קשה בנוגע לעתיד יקשו על הנגישות לרכבים של המבקרים ובאי השוק, אך במינהל הקהילתי אומרים שלטובתם קיימים באיזור שני חניונים גדולים.

בגלל מי העיכוב? , שאמור להקל אתההגעה לקריית 511 בשכונתבית וגן עוד מחכיםמספטמבר לקו ההייטק ‰ במינהל הקהילתי ובמשרד התחבורהטועניםשהזכיינית, חברתסופרבוס, עוד לאערוכה ‰ 'סופרבוס': "נספקמידע על הקו בהתאם להנחיותמשרד התחבורה" עדיין ממתיניםלקו להרחוצבים

קותי פונדמינסקי

בבית וגן עוד ממתינים על הקו. למרות שמדובר במעבר הדרגתי, את הרפורמה בתחבורה הציבורית כבר ניתן להרגיש ברחבי העיר, עם כניס ־ תם של עוד קווים וחברות אוטובוסים. אלא שלאחרונה חלו שינויים ועיכובים מטעם משרד התחבורה, שמלווה את הכ ־ נסת הקווים החדשים, וכן מתזמן את מועד הפעלתם. בחודש ספטמבר האחרון היתה חברת 'סופרבוס' אמורה להשיק קו אוטו ־ , משכונת בית וגן 511 בוס חדש, מספר ועד התחנה הסופית בהר חוצבים. מדובר בקו תעסוקתי שמיועד להקל את העומסים והפקקים בבוקר בכניסה להר חוצבים וב ־ שעות אחר הצהריים בכיון ההפוך. רק של ־ מרות נחיצות הקו הוחלט, נכון לעכשיו, לדחות את הפעלתו למועד לא ידוע.

קותי פונדמינסקי

צילום: יואב דודקביץ' | הר חוצבים

סופר איחור נובע מאילוצים 511 "העיכוב בהפעלת קו של החברה המפעילה 'סופרבוס'", כך טוען אביעזר גליקסברג ממינהל הקהילתי בית וגן. "ביקשנו תגבור כולל של הקווים הקיימים וגם שהקווים החדשים ישרתו רחובות נוספים בשכונה ולא ייצרו עומס מיותר". ואכן במשרד התחבורה נשמעים הסברים דומים. "בימים אלה, חברת "סופ ־

רבוס" נערכת להפעלת כל הקווים בהתאם למכרז, לרבות גיוס והכשרת נהגים, והסד ־ רת התשתיות הנדרשות", כך נמסר לבונוס מדוברות המשרד. "אנו נבחן בשיתוף הג ־ רומים הרלוונטים את בקשות המינהל, במ ־ טרה לבצע את ההתאמות הנדרשות בקו". מ'סופרבוס' נמסר: "קווי האוטובוס בעיר, מסלולם ולוחות הזמנים, נקבעים ופועלים בכפוף להוראות והנחיות משרד התחבורה. מידע מקיף יובא לציבור בהתאם להנחיות".

צילום: אלכס קולומויסקי

צילום: שלומי כהן | הקלה למסעדות

6

18.11.2022 ˆ ידיעות ירושלים

הרמת מסך

צילום: פרטי

כסף קטן

מני מזרחי מנהל ובעליםשל חברת 'IN 'נדל"ן לא פותח את הבוקר בלי? ‰ "תפילת 'מודה אני' לקב"ה על ההזדמנות של יום נוסף". מה היתה העבודה הראשונה ‰ שלך? "נקיון חדרי מדרגות, עבודה שיכו ו לתי לשלב איתה לימודים וטיולים". כילד, מה רצית להיות כשתהיה ‰ גדול? "כבר אז התעניינתי בתחום המ ו כירות. עבדתי כמוכר במגדנייה של סבא שלי, מנחם מיוסט ז"ל". ו � מקום בילוי מועדף אחרי העב ‰ דה: "חוף הים. לטבול בשעות השקיעה ולבלות שם עם אשתי". טיפ למתחילים: ‰ "לבחור רק בעיסוק שמאפשר לכם לחוות סיפוק, אתגר ושמחת חיים". טעות/לקח עסקי שלמדת מהם: ‰ "לחזק את החוזקות שלי. לשים את כל רעשי הרקע בצד ולהיות ממוקד מטרה".

| | | hanit99@gmail.com

אירוע 'במת האומה' בבנייני האומה. במסגרת המיזם . תפסו איתו אבי לוי התרבותי־קולינרי התארח השף והסמנכ"לית אלכס אלטר פריים: מנכ"ל בנייני האומה

תפס גיחה שלומי בן גור יו"ר פורום העצמאים בעיר קצרה ללרנקה בקפריסין. שם הוא לקח חלק בכמה פגי ו שות עסקיות, ביניהן אחת עם סגן ראש העיר המקומי

יונתן כהן נכנסת לכושר. המאמן ימית יואלי־אלה ) לא חס על חברת המועצה, שבלי JOHNYFIT( נדר עד הבחירות בנובמבר כבר יהיו לה קוביות

צילום: בנייני האומה ¥ רקפת אילוז

צילום: פרטי ¥ ג'נסון ג'נסואיד

צילום: פרטי ¥

לקח את עובדי נצח ישראל מורה הדרך הירושלמי 'כללית סמייל' מרמת אביב לסיור בג'רוז. בין היתר צילום: פרטי ¥ הקבוצה ביקרה בהר הרצל

יום שישי בצהריים. המדור מזהה את בעלי החנות , מחויכים איציק ששון ו עדי 'טורקיז' במדרחוב, צילום: פרטי ¥ בשמש מפתיעה של נובמבר

איציק הפרלמנט של מלון 'אביטל' חוזר. בעלי האכסניה אבי יעקובוביץ' , רפי לוי וחבריו לשולחן יעקובוביץ' ו � ישבו להם בפנים, ולאחר מכן יצאה החב יואל ישראל ו

צילום: פרטי ¥ D רה לרחוב יפו לקצת ויטמין

7

ידיעות ירושלים ˆ 18.11.2022

ק״ממחיפה 140 רק ק״מ מירושלים 6 אבל

6297

שיווק:

h l p a d a m . c o . i l

8

18.11.2022 ˆ ידיעות ירושלים

למי שרוצה לגור בעיר וליהנות מאווירה כפרית

מיליון 2.6 למי שרוצה צמוד קרקע ב- ולהישאר קרוב לירושלים

למי שרוצה קהילה חמה של יישוב עם אנשים מגוונים כמו בעיר

₪ 2,600,000 חדרים החל מ- 5-6 צמודי קרקע

לגור ביישוב להיות ירושלמי אדם מזרח

לירושלים צמוד

קרקע צמוד

9

ידיעות ירושלים ˆ 18.11.2022

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

8 4 7

מתקיים ללא סיוע מאחרים )4,5,4(

כלי תאורה קטן

הורדת המטוס

שנון משקה שיכר

אחד הטעמים

כינוי לצייתן )2,2(

מתקופות )6,3( החיים

גזע כלבים

מקום גבוה

מכאן ואילך

1

5 7

קידומת הולנדית צמח תבלין

7 4 6

2 3

9

8

8

1

3

התנפץ

מוכה ירח

2 3

5

הימנעות מאכילה כצעד )3,5( מחאה

מכשיר עינויים קדום

נקב חורבן

ממיני האגוזים

מספיק בקושי

1 3 9

6 7

1 6

בורסה לניירות ערך יכולת החשיבה וההבנה

יצא אל הפועל

3

8 4 1

נוזל סמיך ומתוק ממשפחת הקטניות

עיר הכוהנים ערוץ מים

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

כדת וכדין

תו נגינה

צמח בר דלק אחרי מישהו

/ פתרונות / לשבוע שעבר

מקיף מכל עבר

מחשבות, הרהורים

מחלת כבד מנעול פטנטי

ניתן להם היתר

מפולג, חצוי

5 7 6 8 1 4 2 3 9 3 4 8 2 7 9 1 5 6 2 9 1 5 6 3 7 8 4 8 6 3 7 5 1 4 9 2 7 5 4 9 3 2 6 1 8 1 2 9 6 4 8 3 7 5 9 3 5 4 2 7 8 6 1 6 1 2 3 8 5 9 4 7 4 8 7 1 9 6 5 2 3

)3,3( מרש איש תקשורת בארץ

בגפו

מסייר ערפד

מבנה על הר )4,4( הבית

עיר בגליל המערבי צבוע, צדקני

מסלק חוב חלש

סופר ישראלי

השם העברי של סינדרלה

אידנטי רדיד

מתחרטים

לחץ לסירוגין במשאבה שקנאי

נאיבי סופרת אנגלייה

שימש כבא כוח

אדמת הנגב

מושב באזור לוד הבריק, נצץ

הוא בתוקף )3,4( סימן מתמטי

קפישון

בבואה כהה

הוקיע עוף אוסטרלי

נמלטו על נפשם

תינוק בן יומו

אינווליד

מלחין גרמני

מכלי הפריטה חסר כל

צד מערב

טנא

בית ספר למורים

עוד מעט, מיד

"פלונטר"

משבעת המינים

מתן כסף בעת הקנייה

4 פרטים בעמוד 4 בחדשות

בהכל לגן

מבצעי

10

18.11.2022 ˆ ידיעות ירושלים

0 2 - 6 2 9 9 4 4 4

ירושלים לפרסום מודעה בלוח ידיעות

16:30 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ד' 0 16:30 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ד'

המקצוענים

m y n e t j e r u s a l e m . c o . i l

בס"ד

החברה המובילה בארץ לעבודות מתכת

®

למכירה בפסגת זאב מערב דירת "מזוודה" נדירה. ברמת מלון ספא. חדרים במפלס אחד, מושקעת ומעוצבת מאוד, 4.5 מטבח חדש, מרפסת חזיתית מקורה עם תאורה ופרגולה חשמלית {מרפסת סוכה} ג"קוזי מפנק, נגישות מלאה ומעלית מהחניה עד הבית, יחידות מחסן צמודות לדירה ומרחק הליכה לרכבת ולקניון. 2 + חניה

050-3681324 www.abadan.co.il

במוסררה בבית 5.5 ערבי שקט חד’ כניסה פרטית, חצר גדולה, תיקרה גבוהה, פוטנציאל, דניאל 052‎‑8632437 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

בס"ד

המרכז הגדול לריהוט גן וגרילים

למכירה בפסגת זאב מזרח

052-286-1687 טל: מרפסת סוכה קומה ראשונה חניה בשפע + חדרים בהזדמנות 4

‎)295739( ‏

www.abagan.co.il 02-5612070

להשכרה במרכז העיר בניין אשדר מטר 110 משרד מיידי לפרטים: דוד 052-5558668 למכירה בבלעדיות ברמת דניה מגרש דו משפחתי נוף פנורמי "רחביה קרקעות" 0544-667416 טלפון

במשכנות האומה פנטהאוז משופץ 5.5 ברמה גבוהה מ”ר מפלס 170 ’ חד מרפסות 2 אחד גדולות מעלית שבת, מחסן ושתי חניות צמודות, נוף מרהיב, בלעדי!!! דודו 050‎‑5320850 דורין 054‎‑5553330 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

בס"ד, אין עוד מלבדו יתברך ץ

רונן הכט תיווך בהצלחה שנות מוניטין 18 058-5100007 058-7234500 נות מוניטין

4 רחביה/נחלאות אמבטיות 2 ’ חד מעלית שבת, מחסן מליון 3.4 חניה ונוף בלעדי!!! 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

ב

ה

ך ו ו

ל צ

י ת

ח

ה

נכס 1

נכס 3

נכס 2

למכירה בשכונת גילה חד', 4 במיקום מצויין, דירת

למכירה בבלעדיות בשכונת קטמון הישנה ברחוב הפלמ"ח מטר בטאבו, משופצת 230 חנות חניות. 2 + שירותים + קומפלט חזית חיצונית לרחוב גדולה מאוד!!!

למכירה ולהשכרה חנויות ומישרדים בגדלים שונים, במיקומים מצויינים בשכונות שונות בירושלים!

קומה ראשונה, יפה ומשופצת קומפלט מטר בטאבו , ישנה אופציה להוסיף 75 מרפסת וממ"ד, כניסה מיידית, מחיר מקסים! רציניים למכור! כל הקודם זוכה!!!

‎)295723( ‏

‎)295721( ‏

אדם וביתו פוינט נדל"ן תיווך ושיווק נדל"ן גבעתאורנים (המעפילים) חד' שמורה ונקייה, מעלית 4 מחסן וחניה, בניין מטופח מליון ש"ח 3.25 בלעדי!!!

אנחנו חברים בלשכת המתווכים

למכירה בשכונת הר חומה

חדרים עם גינה מקסימה 5 דירת גן מטר שיוצאת מהסלון, הדירה 70 בשטח כיווני אוויר, פארק 3 , נגישה ללא מדרגות חניות, 2 , פנימי לדיירי הפרויקט, מחסן מיקום מעולה, תחבורה בתי כנסת וסופר ₪ 3.300.000 . צמודים

050-5320850 דודו הנסיון עושהאתההבדל

050-7372710 עזריה

בס"ד

גלעד 02-678-17-17

שנות 27 פעילות בירושלים

www.yamnadlan.com

קטמון הישנה / קרית שמואל דיירים, 4 ברח' הפלמ"ח, בבניין קטן של מרפסות, פינתית ,חניה, 2 + ' חד 4 דירת פוטנציאל עתידי , בלעדי

בקטמון הישנה ברחוב מחלקי המים בחלק המבוקש, מרפסת + ' חד 4 דירה נדירה של סוכה, פינתית , נוף, חניה סגורה של הבניין, נדירה לשכונה, בלעדי

אגריפס במרכז העיר/שוק מחנה יהודה, בבניין חד' ענקית 3 אבן מסודר ומבוקש, דירת מדרגות), 5- ומסודרת, קומה ראשונה (כ לבניין חניה, מידית ,מחיר מציאה

11

ידיעות ירושלים ˆ 18.11.2022

לשכת המתווכים ירושלים בנדל"ן עושים עסקה - רק עם חברי לשכה! לשכת המתווכים למקרקעין בירושלים

חברים בלשכת המתווכים וב"שירן" עיר מודיעין

בס"ד

לתיאום פגישה: משרד תיווך סימונה מזרחי 050-8826831 מבשרת ציון

Simona mizrachi

Simona Mizrachi ן " נ ד ל ו ש י ו ו ק י י ע ו ץ

שכונת בוכמן היוקרתית דו משפחתי במיקום מצויין, שיפוץ ועיצוב אדרכלי מחו'ל ברמה הגבוהה ביותר, סוויטת יחידת הורים ענקית יחידת דיור ענקית למתבגרים או להשכרה (להביא + מזוודות ולהיכנס לגור) אפשרות לקניית ריהוט

חדרים משופצת, 4 דירת מטר, במרכז קרובה להכל, 12 מרפסת בניין קטן ומטופח, שתי חניות (אחת מקורה) ומחסן.

למכירה במעוז ציון א' בפרויקט בוטיק יוקרתי בלוקשיין מבוקש שתי דירות של

למכירה בקסטל/פלמח במיקום מצויין מ"ר 115 דירת גן כ- נגישות מלאה חדרים מרווחים במיוחד 5 מ"ר 84 חצר כ- חניה פרטית יחידת הורים מפנקת

בלעדי

בלעדי

במורדות משואה, חד’ מפוארת, 5 מרפסת גדולה לסוכה, מעלית שבת, מחסן ושתי חניות בלעדי!!! שרה 052‎‑7047535 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

חדרים אחרונות 3 מפרט טכני עשיר

ומפנק, קו ראשון לנוף חניות, מעלית לקומה 2

שימו לב! למכירה ברמת מוצא מ"ר 814 במיקום מצויין מגרש כ- מ"ר 90 קיים מבנה של קיימות זכויות בנייה

למכירה במבשרת במיקום מבוקש יחידות בלבד 3 בפרויקט בוטיק של חד' אמצעית אחרונה למכירה, 4 דירת מ"ר, מבודדת 110 קו ראשון לנוף כ- כיווני אוויר, 4 בקומה, מעלית, מרפסת, חניות מקורות, כניסה עוד שנה וחצי 2

למכירה במבשרת בפרויקט יחידות בלבד 2 בוטיק של חדרים 5 כניסה תוך שנה דירת גן 1 חניה 200 מ"ר גן כ- 130 כ- כניסה פרטית אפשרות לתכנון אישי

בלעדי

‎)295725( ‏

itzik833@gmail.com 052-4833755 , איציק 02-6504731 משרד:

מ"ר במיפלס אחד, נגישות 165 ש"ח מיידי 6.200,000 מלאה בלעדי Lily Lewit לילי לויט 050-524-8930 למכירה פנטהאוז ברמת בית הכרם WWW.LILY.CO.IL | LILYLEWIT@GMAIL.COM

02-563-4333 054-9144-952 המומחים שלך לקטמון, רחביה והשכונות הותיקות

במורדות משואה, פנטהאוז מהמם מ”ר מפלס 168 50 אחד, מרפסת מ”ר מעלית שבת, מחסן ושתי חניות, נוף מדהים 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

בבלעדיות - הזדמנות בארנונה הקלאסית!

בבלעדיות - למכירה ברחוב המבוקש בן מימון: חד' מוארת כוללת יחידת הורים, קומה ג, 4 חימום תת רצפתי, מזגן מיני מרכזי, מרפסת סוכה נוף פתוח, קרקע פרטית! ! ש"ח 3.350.000 מחיר:

חד' 3 ברח' בית חוגלה השקט, דירת מרפסות, 2 , מ"ר 72 , מרווחת בבניין קטן חדרי שירותים, קומת קרקע, אפשרות 2 ! ש"ח 2.490.000 יציאה לגינה! מחיר

‎)295726( ‏

SOLD!

חברים בלשכת המתווכים

ח' בלב המושבה 3 להשכרה

ח' וחצר 2 , בית פרטי קטן במושבה

מ"ר מיוחדת במושבה לשיפוץ 180

לוקיישן נכסים

20 גלבר 7 מ"ר קומה 90 חד' 4 שמורה ומטופחת. נוף מעלית חניה מוארת פינוי גמיש 058-6106030 רות

בגבעת מרדכי מ"ר 140 חד' 5 למכירה מרפסת, דירה חדשה + ומשופצת אדריכלית, סלון, מטבח ופינת אוכל ענקיים, חניות נפרדות, פינוי גמיש. 2 דירה נדירה! ברמת בית הכרם + מ"ר 120 חד' 4 פנטהאוז מאסטר + מ"ר 60 מרפסת הורים מפנק.

35 משה קול + מ"ר 97 חד' 4 דירת גן מ"ר מרווחת שמורה 130 גינה מוארת ושטופת שמש חניה מחסן נגישות. פינוי גמיש 058-6106030 רות גבעת מרדכי פרוייקט חדש של מ אביב 140 חד' מפוארת ויוקרתית 5 מרפסת יפה משופצת + מ"ר חניות נפרדות, 2 + אדריכלית מיידי 054-8386890 שקד

דרך כרמית בבניין חדש מ"ר משופצת 114 חד' 4 מרפסת צופה לנוף + אדריכלית נגישות חניה מיידי עסקת החודש בבית וגן 058-6106030 רות אריה דולצין חד' פונה לנוף 5.5 דירת גן מ"ר 136 שמורה ומטופחת מ"ר וגינה 32 פלוס טרסה לנוף מוארת ושטופת שמש, חניות ומחסן פינוי גמיש 2 058-6106030 רות

בגבעת זאב חצר + קוטג’ פינתי אופציה + וגינה לבנייה מיידית חד’ במחיר 2 של אטרקטיבי בלעדי ‑ חיים מדיצי ‎ לתקם 052‎‑4419402 סניף ראשי 68 כנפי נשרים

למכירה בהר חומה רחוב עימנואל 9 מ"ר קומה 110 חד' 4 זיסמן מרווחת יפה נוף לכיוון מזרח (להרים - לא לביניין ממול) מחסן, חניה

למכירה בארנונה מיני פנטהאוז חדרים פנוי מיידי 4 מול נוף מדהים לכל דרום מערב העיר מלא אור ומשודרג.

בית הכרם נוף הרים + מ"ר 70 חד' 3 לשיפוץ מרפסת גדולה, קומת קרקע מחסן צמוד וחניה בבניין מציאה שאסור לפספס. מיידי. 058-6106030 רות

מוכר דירה? מעוניין לקבל שירות מקצועי ויעל להערכתשווי הנכס?? 052-2769229 צלצל עדה שיווק ותיווך נדל"ן

חניות ומחסן, 2 עסקה מיידית כל הקודם זוכה!!

058-6106030 , רות 050-7424042 תמיר

locationadlan@gmail.com | locationadlan.co.il

‎)295715( ‏

בית מקסים ברמות ג', יושב על מ"ר, יחידה 280 ,' חד 9 , קו הנוף בלעדי בשיר"ן ₪ 4,200,000 . נפרדת ,06 ימה ומשופצת ברמות וילה יחידות מניבות, 2 + על קו נוף מרהיב ש"ח 7,200,000 . שקט ופרטיות

להשכרה מ"ר 140 חנות במדרחוב מתאים לכל מטרה למכירה במרכז העיר חדר משופץ ומאובזר ברמה של מלון

ברשותינו מבחר דירות למכירה בכל הגדלים והשכונות, שירות אדיב ומקצועי

18.11.2022 ˆ ידיעות ירושלים www.jerusalem-realestate.co.il 4 חד׳ , בית אבן קטן, קומת קרקע, 3 בלעדי מרפסות, פוטנציאל לתוספת בניה, ש״ח 2,300,000 בבית הכרם בלב השכונה הירוקה ,1 , קומה 1 מ"ר, במפלס 190 כיווני או יר, 4 בית מחודש עם מעלית, חניה ומחסן פרטי. ש"ח 8,000,000 ברמת בית הכרם: מרכז העיר: קריית משה: 054-2298226 ויויאן: 02-6723964 משרד: 054-5668729 שלמה: 170 כיוונים , 4 ח׳ בלב השכונה, 5 פנטהאוז בלעדי מ״ר מרפסות, תקרה גבוהה בסלון, בידוד 62 מ״ר, כפול, אופציות רבות להתאמה אישית. ש״ח 4,700,000 2 ,1 מ״ר, קומה 55 חד׳ , 3 רח׳ הלל, בלעדי מרפסות, ריצוף אותנטי. ש״ח 1,900,000 דירה מיוחדת ,

נכסים עלית מכירה, קניה, השכרה, דירות ומגרשים

להשכרה/למכירה בקניון רמות

נדלן עיסקי להשכרה/ למכירה

להשכרה משרדים משופצים 23 ברח' הלל

מ"ר 1000 לכול מטרה

במגדל העיר, בגדלים שונים, משופצים, לתקופה ארוכה,

"רוטאנגליה רמות" בלעדי יונתן 052 - 2674591 www.roth-anglia.com

02-6246370 , פקס 052-2670150 נייד ירושלים 17 מגדל העיר קומה 34 רחוב בין יהודה

12

0 2 - 6 2 9 9 4 4 4

m y n e t j e r u s a l e m . c o . i l

נכסים ארצי CENTER סוכנות הנדל"ן מומחיםשעובדים בשבילך! Real Estate | Since 1984

למכירה ברסקו / הורקניה למי שמבין בנדל"ן אין עוד עסקה כזאת מ"ר, בהיתר מלא 38 מרפסת + מ"ר 195 דופלקס הזדמנות שלא תחזור

מציאת השנה!!! מלחה/רמת שרת

בגילה היוקרתי חד' מושקעת נוף ים חניה מחסן 5 סלון ענק חדרים גדולים במיוחד כל הקודם זוכה כדאי לראות מחיר מציאה

חד' מושקעת ביותר סלון ענק מטבח ענק 4 מ"ר, חצר 80 חד' גדולים במיוחד, גינה קדמית מ"ר, נוף מדהים לכל ירושלים, כניסה 50 אחורית חניות 2 , פרטית ללא מדרגות נגישות לנכים פרטיות ומחסן גדול כל הקודם זוכה

במיקום נהדר ושקט במדורגים במורגנטאו, מרפסות 2 + ’ חד 6 לנוף מקסים, כניסה פרטית, סלון גדול, יחידה נפרדת. ש”ח 3,860,000 בךעדי לרוט אנגליה רמות 02‎‑6766650 יונתן 052‎‑2674591

למכירה בקטמון הישנה / רבי מאיר מ"ר 100 חד' כ 4 דירת גן מ"ר פינתית שקטה 120- גינה כ כניסה מיידית

502 סניף ירושלים: שכונת גילה רחוב צביה ויצחק CENTER GILO משרד ראשי 050-8422462 שלמה 02-6455513 ,02-6455700 משרד: למשרדינו מבחר עצוםשל נכסים הגדול ביותר בכל רחבי ירושלים!!!

luach02.com| www.or-nes.co.il בקרו באתרנו: 054-6000051 נייד 02-9999-242 טל':

‎)295727( ‏

luach02.com| www.or-nes.co.il בקרו באתרנו: 054-6000051 נייד 02-9999-242 טל': למכירה בקטמונים / בדב הוז מ"ר, כניסה פרטית, 150- מ"ר גינה כ 100- דירת גן כ חניה פרטית, פינתית, שקטה ,מיקום מצויין להשכרה במרכז העיר מ"ר עם מחסן, שירותים, 25- חנות כ גלריה מזגן, מתאימה למגוון שימושים, שימשה עד לא מזמן כמספרה, כניסה מיידית יש לכם דירה עם עבירות בניה ?? לא מצליחים למכור ? תנסו אותנו ... שנות ניסיון הרבה ידע ומקצועיות 16 ללקוחותנו דרושות דירות קטנות וגדולות בקטמונים, רסקו, סן סימון, קטמון הישנה. מושבות, בקעה והשכונות הסמוכות להן. בדחיפות.

מרפסות 2 כיווני אוויר, 3 נוף ירושלמי מדהים לכנסת ולגן סקאר לעלות 1 קומה חד' 3.5 חדשה בבלעדיות! דירת מדהימה להשקעה - בנחלאות היפה

מושכרת היום לדיירים טובים אזור מבוקש מאד בהשכרות רישום טאבו מסודר ש"ח 2.550.000 מחיר מבוקש

חדשה בבלעדיות ברחביה קריתשמואל

חייבת להימכר בקרית 6 בבניין חדש ‐ משה מרפסת חניה +’ חד ומחסן לכניסה מיידית במחיר שאין בשוק!! בלעדי לתק”מ חיים 052‎‑4419402 ’ מדיצי 68 סניף ראשי כנפי נשרים 02‎‑65‎‑222‎‑92 ‎)295729( ‏

חדרים ברחוב הרב ברלין המבוקש 3 דירת מרפסות 2 כיווני אוויר, 3

2 פנתית ויפה, קומה 38 תכנון עתידי לתמא הזדמנות אמיתית ש"ח 2.600.000 מחיר מבוקש

מיכאל גרז 054-7373456

052-2580560 גיורא בקטמון הישנה יורדי הסירה 2- מ"ר מחולקת ל 170 דירות נפרדות , המחיר ירד!

ברחביה -דירת גן מ"ר 100 חד׳ כ 4 מ"ר 75 גינה בטאבו משופצת, חייבת להמכר 052-8806917 ערן

052-2580560 גיורא ברחביה -דירת גן חד', עורפית, שקטה, 3 משופצת, יציאה לחצר קסומה

נכסים איכותיים ירושלים, מבשרת ומטה יהודה! חדרים ברחוב שקט 3 בגילה ומבוקש, סלון גדול ורחב ומטבח במצב מצוין חניה צמודה.

בלעדי

בלעדי

בלעדי

02-5670506 שרד בלעדיות ומפתחות במ WWW.TAFNIT.NET

חד' בתמא 4 בקריית מנחם חד' מרווחת עם מרפסת 5 ל ומחסן, קרובה לרכבת הקלה.

חד' שקטה ומוארת, 3 בקרית היובל בקרבת מרכז מסחרי, תחבורה ציבורית ובתי ספר, עם נוף מדהים ליער ירושלים.

052-6158503 טל: | 054-5230226 אסתי: esthyshahar@gmail.com בבלעדיות

נחלה בהזדמנות דונם 2 בישוב עם צביון דתי קרוב לבית שמש במיקום מעולה, פינתית וצופה לנוף.

חדרים נהדרת במצב מצוין, 3 בקרית היובל משופצת לחלוטין ומוארת בתהליך מתקדם של פינוי בינוי מתאימה גם למשקיעים.

חד' עם 4 דירה בצור הדסה גינה גדולה נגישה ומושקעת אופציה לחדר נוסף

למכירה בארמון הנציב חדרים, שתי גינות 4.5 ׳ קוטג כניסה פרטית, חניה ₪4,370,000 מחיר מבוקש

חד׳ עורפית, שקטה, 4 רח׳ עין גדי 2.5 משופצת מרפסת קומה ₪ 2,980,000 למכירה בארנונה הותיקה

למכירה בארמון הנציב פנטהאוס משופץ טרסה לנוף מהמם' מעלית, מחסן, חניה ₪4,790,000

חד׳ 6 רח' בית הערבה פנטהאוס דופלקס חדרי רחצה, חניה, מחסן 3.5 שתי מרפסות סוכה ₪ 4,950,000 למכירה בארנונה הוותיקה

להשכרה בארנונה היפה

חד׳ גדולה ומוארת מרפסת סוכה גדולה 4 חדרי רחצה, מרוהטת, מעלית, חניה 2.5 ₪ 9,400 כניסה מיידית

050-6275692 , עדנה קיסר 052-2401791 איציק ברזני

13

ידיעות ירושלים ˆ 18.11.2022

. ר " מ 88 בהרצוג למכירה ! בשוק חדש הסקה , שירות מרפסות 2 , מרפסת , מעלית ברחוב חניה , מעלית , מחסן , פרטית פינת + חדרים 4 חדש בשוק! למכירה בהרצוג מרפסות שירו , קה 2 , אוכל, מעלית, מרפסת ית, מחסן, מעלית, חניה ברחו

טלביה, קרוב למלון חד’, 3 , המלך דוד מרווחת ושקטה, 3 , קומה שנייה מרפסות(סוכה) מעלית מחסן וחניה, קרקע פרטית מיידית!!! בלעדי!!! 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל בהזדמנות בארמון הנציב (דב גרונר) גדולה ומרווחת פ”א משופצת 3+ ומטופחת כחדשה ק”ב כדאי מאוד לראות, רק בלעדי לתיווך 1,680,000 050‎‑5216821 דניאל ‎)295719( ‏ ‎)295724( ‏

מרווחת , ר " מ 95 בהולילנד למכירה מזגן , מרפסת , מחסן , חניות 2 . ומשופצת נגישות , שבת מעלית , מרכזי מיני

בקרית משה 6 1 בפרוייקט רובע מרפסת לנוף +’ חד משגע מחסן וחניה פרטית, מפתחות בתקם, בלעדי, חיים

חייבת ‑חדשה ‎ להימכר בשוק משכנות חד’ 4.5 האומה מרפסת סוכה + גדולה, שמורה חניות 2 ומטופחת ומחסן בלעדי לתק”מ חיים מדיצ”י 052‎‑4419402 סניף ראשי כנפי נשרים 68 02‎‑65‎‑222‎‑92 ‎)295730( ‏

בקרית משה שד’ ‐ כ 3.5 המאירי 30 חצר +’ חד 4 מ”ר מחסן ויציאה לגינה בתהליך מתקדם של תמ”א

052‎‑4419402 מדיצי 68 סניף ראשי כנפי נשרים 02‎‑65‎‑222‎‑92 ‎)295717( ‏

בלעדי חיים 38 052‎‑4419402 סניף ראשי כנפי נשרים 68 02‎‑65‎‑222‎‑92 ‎)295718( ‏

חד’ 3 בבית הכרם מרפסות, 2 , שקטה 5,200 מרוהטת/ריקה ש”ח מיידית דניאל 052‎‑8632437 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

165 , מפלסים 2 , בעליאש למכירה פנטהאוז מחסנים 2 , ר " מ 55 מרפסות + ר " מ

? דירתכם את למכור חושבים העיר חלקי בכל דירות דרושות ל " ומחו מהארץ ללקוחותינו אלינו פנו התחייבות ללא לייעוץ

‎)295720( ‏

צויקמי נכסים 02-5638221

בטלביה ברחוב חדרים 3 סוקולוב דית גדולה ושמורה קרקע ש”ח 2,500,000 ‎)295737( ‏ 072‎‑3974646

גבעת אורנים/קטמון חד’ שמורה 4 הישנה ונקייה מעלית מחסן וחניה נגישות מלאה 3.25 , בניין מטופח מליון בלעדי!!! 050‎‑5320850 דודו הנסיון עושה את ההבדל

מיוחדת ויחידנית לכניסה מיידית ברמת בית הכרם חד’ 4 דירת גן מרווחת ומוארת קרוב למרכז ‑ גינה ‎ המסחרי גדולה היקפית 052‎‑2604864 סניף בית הכרם תחנת דלק סמדר מחסן וחניה פרטית זיווה

להשכרה בבית הכרם רחוב החלוץ חד’ מרווחת 4 מרפסות 2+ מאוד בלעדי למשרידנו 35 הרב ברלין (לשכת 02‎‑5638221 המתווכים)

‎)295738( ‏

מיוחדת בקרית 2.5 משה השקטה גינה + בפועל 3 ’ חד חניה פרטית + בטאבו ומחסן מתאימה למבוגרים בלעדי!!! חיים מדיצי 052‎‑4419402 סניף ראשי כנפי נשרים 68 02‎‑65‎‑222‎‑92 ‎)295716( ‏

072-3926508 טל' משרד: www.century21jerusalem.com

חדשה בשוק, ברמת בית הכרם, במיקום חד’ 3 , מרכזי מרפסות, + מרווחת מחסן + חניה מקורה קומה וכיוונים טובים, מטופחת ויפה לכניסה מיידית, ניסים 052‎‑2534704 חיים 052‎‑4419402 סניף ראשי כנפי נשרים 68 02‎‑65‎‑222‎‑92 ‎)295722( ‏

‎)295734( ‏

Rechavia Jerusalem

נכס אטרקטיבי למכירה בארנונה הוותיקה חדרים שמורה בבניין אבן. 3.5 ברח' בית"ר, דירת כיווני אוויר, עורפית ושקטה. 3 , מ"ר 71 ללא מעלית, חניה משותפת לבניין. 1.5 קומה ₪ 2,450,000 מחיר מבוקש

‎)295736( ‏

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 02-6299444

185 להשכרה מיידית וילה חד’ גינה מרפסות 4 מ”ר אפשרות + חניה ונוף ליחידה נוספת צמודה בת חד’ בבלעדיות אצל 2.5 052‎‑6146848 רפי נכסים ‎)295733( ‏

במשרדינו עוד מגוון רחב של דירות בכל הגדלים ובכל המחירים ייעוץ והערכת נכס חינם פנו אלינו באופן אישי 050-8308847 אלי פירו מקס / רי הבית שלי , קרית יובל, ירושלים 18 חברת התיווך של ירושלים, רחוב טהון במשרדינו עוד מגוון רחב של נכסים בהתאם לתקציב שלך

סרוק אותי

072-3926605 יואל זלצמן joel@century21jerusalem.com

Rechavia Jerusalem

חברים בלשכת המתווכים וב"שירן" עיר מודיעין

רמת שרת חד' 3 בברכה צפירה מדרגות, 5 נגישות נוחה רחוב חד סיטרי קרוב לבית ספר גנים מכלת קניון מלחה, אפשרות לתוספת מרפסת. ₪ 2,220,000

למכירה במלחה הישנה, דו משפחתי מיוחד במינו! + מ״ר בנוי 245 חד', כ 4 מ״ר גינה. סלון ענק, 235 כ תקרה גבוהה, עיצוב קשתות, יח"ד מניבה! + גינה מטופחת משופץ ומוקפד מבפנים ומבחוץ! פרטיות מוחלטת, נוף אורבני, גישה נוחה ₪ 5,950,000 : מחיר מעודכן

רמת בית הכרם מטר 72 חד' גדולה 3 קומה ראשונה, מרפסת מחסן חניה פרטית מחיר גמיש רציניים למכור ₪ 3,220,000

להשכרה ברמת שרת מיידית בברכה צפירה, חד' נגישות 4 דירת גן מדרגות מהחנייה. 5 נוחה קרובה לבית ספר גני שעשועים בית הכנסת קניון מלחה, בדירה חימום ₪ 7,800 מזגנים + יונקרס

במיקום הכי טוב בעיר רחוב יגאל ידין חדרים ענקית, מרפסת לנוף 5 דירת שכונת המגינים פתוח שקיעות מדהימות, יחידת הורים גדולה, פינת אוכל מוגדרת, שתי חניות ומחסן, נגישות מלאה, מרחק הליכה מהמע"ר, קניון, רכבת, בריכה, מוסדות חינוך, בתי כנסת ותחבורה ציבורית

חדרים בבניין 4 דירת , בוטיק מטופח מחסן וחנייה, קרוב ליציאה מהעיר גם למשקיעים (ישנם שוכרים לתקופה ארוכה), סגירת עיסקה מהירה לרציניים במחיר אטרקטיבי.

itzik833@gmail.com 052-4833755 , איציק 02-6504731 משרד:

למשרדינו דרושים סוכני נדל"ן - פנו אלי באישי - רימקס הבית שלי שאולוף נדל"ן

14

18.11.2022 ˆ ידיעות ירושלים

0 2 - 6 2 9 9 4 4 4

m y n e t j e r u s a l e m . c o . i l

נדל"ן מסחרי

להשכרה במתחם צרפתי במישור אדומים

להשכרה בירושלים מטר 30 משרד בתלפיות מטר 20 משרד + מטר 70 משרד כ + קניון הר חוצבים שטחים להשכרה בכל גודל ולכל מטרה מטר 250 הפלמח חנות לכל מטרה ניתן לפצל מר 400 מאה שערים חנות בשטח כ ניתן לפצל מטר 60 מבשרת ציון מטר ניתן לפצל 300 מבשרת ציון 050-2441658 מיידי / ללא תיווך להשכרה במרכז צרפתי מקום מרכזי מול רמי לוי במישור אדומים 02-5354407, 053-7372336 משרדים ברמה גבוה

חנות להשכרה בבית ענבר פרינטיב נדל"ן

+ ’ חד 3 להשכרה דירן גן חד’ אפשרות 2 דירת גן לריהוט כניסה מידית בבלעדיות מפתחות אצל 052‎‑6146848 רפי נכסים ‎)295732( ‏

לא דרוש נסיון, תינתן הכשרה מקצועית במקום העבודה. א העבודה במשמרות- בוקר/ערב - ניתן לבצע משמרות כפולות. א שכר משתלם למתאימות. א דרישות התפקיד: רצינות, אחריות ומסירות לעבודה. א למרפאה בירושלים ב-אגריפס דרושים/ות רופא/ה שיניים | סייעים/ות רצינים/ות ואחראים/ות 02-6508585 פרטים בטל': 4 שלוחה kramot@jtlv.co.il או קו"ח למייל לקניון רמות דרוש/ה עובד/ת אחזקה חרוץ/ה בעל/ת רשיון חשמלאי 02-5354407, 053-7372336 חנות למוסך מורשה יבואן מעלה אדומים דרוש/ה מחסנאי/ת חלקי חילוף עדיפות לבעל/ת ניסיון מוכח תנאים טובים למתאימים/ות 02-5354407 | 053-7372336 zarfati55555@walla.com מייל: מתן שירות מקצועי ויחס אדיב ללקוחות . א עדיפות לידע קודם בתחום(אך לא חובה) א 050-8759775 לפרטים שירה

מ"ר 81 לכל מטרה לכניסה מיידית

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 02-6299444

להשכרה מיידית 4 בקרית משה חניה פרטית +’ חד קרוב לרכבת הקלה ולתחנת מרכזית אפשר השכרה גם למשרד/מוסד בלעדי לתקם חיים 052‎‑4419402 סניף ראשי 68 כנפי נשרים

חנות להשכרה במגדל הנשרים

מ"ר, 150 חזיתית, וטרינה מלאה, אפשרות לגלריה, מתאימה למסעדה או לכל מטרה...

‎)295735( ‏

ידיעות ירושלים 1 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט "1.5 חוק תכנון ובניה

052–4441700 נילי:

הועדההמקומיתלתכנון ובנייהביתשמש לחוק האמור כי: עיריית בית שמש הגיש/ה 149 לחוק התכנון והבנייה. ניתנת בזה הודעה לסעיף 149 הודעה לסעיף לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב "בית שמש" (להלן הועדה) בקשה להקלה. מהות בקשה: בניין ציבורי, קרקע משימוש ציבורי למשרדים. שימוש עיקרי: משרדים 4 ו- 3 קומות. הקלות מבוקשות: שימוש חורג בקומה 4 + 20220480 מספר בקשה: 11500340 מגרש: תיק בנין: 127 חלקה: 5211 גוש: תאור בקשה: שימוש חורג תוכנית : , בית שמש.אין במסירת הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את הועדה בדבר נכונות פרטי הבקשה 34 כתובת: הגפן שהוגשה להקלה, או כדי לחייב את הוועדה לאשרם אף אם לא תוגש התנגדות לבקשה. הבקשה תיבדק לגופה במסגרת יום מתאריך פרסום הודעה זו, לוועדה 15 הבקרה המרחבית. התנגדות להקלות המבוקשות הנ"ל ניתן להגיש תוך 5 רמב"ש. כתובת למכתבים מרכז מסחרי ת.ד 8 המקומית לתכנון ובנייה "בית שמש" שכתובתה – רח' נחל שורק . התוכנית מוצעת לעיון במשרדי הועדה אצל ארכיבאי הועדה בימי yh-han@bshemesh.co.il בית שמש. או במייל בכבוד רב, שמעון גולדברג יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה בית שמש . 02-9900774 ובשעות קבלת קהל הרגילות. טל: הועדההמקומיתלתכנון ובנייהביתשמש לחוק האמור כי: יוליאן שמרוט הגיש/ה לועדה 149 לחוק התכנון והבנייה.ניתנת בזה הודעה לסעיף 149 הודעה לסעיף + 5.82 המקומית לתכנון ובנייה מרחב "בית שמש" (להלן הועדה) בקשה להקלה. מהות בקשה: הכשרת מגורים במפלס 102- : הבקשה כוללת הקלה: שינוי מנספח בינוי. שימוש עיקרי: מגורים תאור בקשה: תוספת בניה רישוי זמין - תוכנית , בית 38 כתובת: שד' הירקון 20220619 : מספר בקשה 42000380 : תיק בנין 204 מגרש: 25 חלקה: 34271 גוש: 0557470 שמש. אין במסירת הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את הועדה בדבר נכונות פרטי הבקשה שהוגשה להקלה, או כדי לחייב את הוועדה לאשרם אף אם לא תוגש התנגדות לבקשה. הבקשה תיבדק לגופה במסגרת הבקרה המרחבית. התנגדות יום מתאריך פרסום הודעה זו, לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "בית שמש" 15 להקלות המבוקשות הנ"ל ניתן להגיש תוך yh-han@bshemesh. בית שמש. או במייל 5 רמב"ש. כתובת למכתבים מרכז מסחרי ת.ד 8 שכתובתה – רח' נחל שורק .02-9900774 : . התוכנית מוצעת לעיון במשרדי הועדה אצל ארכיבאי הועדה בימי ובשעות קבלת קהל הרגילות. טל co.il בכבוד רב, שמעון גולדברג יו"רהוועדהלתכנון ובנייהביתשמש י. ירושלים 55 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט. 1.5" הועדההמקומיתלתכנון ובנייהביתשמש לחוק האמור כי: חיה שרייבר הגיש/ה לועדה המקומית 149 לחוק התכנון והבנייה. ניתנת בזה הודעה לסעיף 149 הודעה לסעיף לתכנון ובנייה מרחב "בית שמש" (להלן הועדה) בקשה להקלה. מהות בקשה: תוספת שטח ופיצול ליח"ד נוספת במפלס יח"ד. הבקשה כוללת הקלה: לתוספת קומה 3 . נדרש פרסום: לתוספת 17.30 ו +14.50 יח"ד במפלסים 3 , תוספת +11.60 357 מגרש: 20 חלקה: 5152 גוש: 102-0647271 : והגבהת שיא הגג שימוש עיקרי: מגורים תאור בקשה: תוספת שטח תוכנית , בית שמש. אין במסירת הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב 21 כתובת:נהר הירדן 20220222 : מספר בקשה 41000210 : תיק בנין את הועדה בדבר נכונות פרטי הבקשה שהוגשה להקלה, או כדי לחייב את הוועדה לאשרם אף אם לא תוגש התנגדות לבקשה. יום מתאריך 15 הבקשה תיבדק לגופה במסגרת הבקרה המרחבית. התנגדות להקלות המבוקשות הנ"ל ניתן להגיש תוך רמב"ש. כתובת למכתבים 8 פרסום הודעה זו, לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "בית שמש" שכתובתה – רח' נחל שורק . התוכנית מוצעת לעיון במשרדי הועדה אצל ארכיבאי yh-han@bshemesh.co.il בית שמש. או במייל 5 מרכז מסחרי ת.ד בכבוד רב, שמעון גולדברג יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה בית שמש .02-9900774 : הועדה בימי ובשעות קבלת קהל הרגילות. טל ידיעות ירושליים 33 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ירושלים 1.5"

22.7.22

שירותים משפטיים

בס"ד

, ירושלים 84 רח' יפו סניפים: , פתח תקווה 31 רח' חובבי ציון 052-8261084 נייד: 03-9397434 טל':

הודעה לעיניין חוק תכנון ובניה

ייצוג זוכים: גביית פס"ד 5 גביית שיקים 5 עיכוב יציאה מהארץ 5 עיקולים בבנק 5 עיקולי משכורות 5 עיקולי מקרקעין ורכב 5 גביית מזונות 5 הוצאה לפועל

דיני עבודה

הגשת בקשה למתן צו 5 לפתיחת הליכים. ניהול הליכי פש"ר/חדל"פ עד 5 למתן הפטר. פירוק חברה/הליך לשיקום 5 כלכלי בטרם פירוק. הגשת תביעות חוב של 5 עובדים/ נושים לתיקי חדל"פ חדל"פ / פשיטת רגל תביעות כנגד חברות הביטוח 5 סירוב הכרה בתנאי פוליסה 5 תביעות רכוש/ תאונות דרכים 5 נזקי גוף 5 רשלנות רפואית וכיו"ב 5 ביטוח ונזקין

מקרקעין

תביעות פיצויי פיטורים 5 צווי מניעה והליכי מניעת 5 פיטורים לא חוקיים ניהול תביעות נגד ביטוח 5 לאומי להכרה בתאונת עבודה וקביעת דרגת נכות צוואות וירושות עריכת צוואות. 5 בקשות לצווי ירושה / 5 קיום צוואה. ניהול עיזבונות ופתרונות 5 לסכסוכים בין יורשים.

1965 חוק התכנון ובנייה התשכ"ה – מרחב תכנון מקומי בית שמש 102-1012954 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר

עסקאות חוזי מכר 5 שכירות של דירות 5 מגרשים וחנויות 5 עריכת הסכמים/חוזים 5 ותצהירים תביעות פינוי דייר 5 מדירת מגורים ניהול הסדרי רישום 5 והצמדות בטאבו.

שנות ניסיון ברוכות 38 2 במכירות דירות יד

,1965 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 117 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף המהווה שינוי לתכנית מספר 102-1012954 בדבר אישור תכנית מפורטת מספר .14 ותשריט מונה תדפיס מס' 20 לפי תקנון מונה תדפיס מס' 102-0073593 השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: .399-406 חלקות 34281 , רמת בית שמש. רח' תלמוד בבלי. גוש 3 ישוב: שכ' ד' .623125 וקואורדינאטות אורך 197000 השטח שבין קואורדינאטות רוחב עיקרי הוראות התכנית: .825-831 הגדלת זכויות בניה ותוספת יח"ד במגרשים משטח כל מגרש ומגרש. 20% . הגדלת השטח הכולל המותר לבניה בשיעור של 1 104 יח"ד במגרש, סה"כ 13 יח"ד ל- 11 . הגדלת מספר יחידות הדיור במגרש מ- 2 יח"ד בתחום התכנית. . שינוי בחלוקת שטחים בין מגרשים. 3 קומות מעל הכניסה הקובעת ויציאה לגג. 8 . תוספת קומות ל- 4 . קביעת הוראות בניה וקביעת שלבי ביצוע. 5 . קביעת תנאים למתן היתר בניה. 6 .26.5.22 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך .23.5.2022 בתאריך 8601 עמוד 10546 ובילקוט הפרסומים מספר התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש, , וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 02-9900778 , בית שמש טל' 34 רח' הגפן וכל 02-6290222 , ירושלים טל: 1 ולבנייה, מחוז ירושלים: רח' שלומציון המלכה המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הגנה על חייבים: ביטול הגבלות: בנק, כרטיסי 5 אשראי, תאגיד ויציאה מהארץ. הסדרי חובות / תיקי מזונות 5 התנגדויות לביצוע שטר 5 פריסת חוב בתשלומים 5 הפטר בהתאם לחוק החדש 5 התנגדות לכונס נכסים-דירות 5

e-mail: Office@nhh-law.com

סניף ראשי - קרית משה , בנין מרכז אורנים 68 כנפי נשרים

בברכה, שמעון גולדברג יו"ר הועדה משנה לתכנון ולבנייה בית שמש

15

ידיעות ירושלים ˆ 18.11.2022

לכבוד הבחי ללא כל האאוטלט החל פתוח במוצא"ש ללא מע"מ בנוסף כל המבצעים הקיימים השארנואתכלהמבצעיםוהורדנואתהמע"מ BLACK FRIDAY כל האאוטלט

פתוח במוצ"ש

הנחת המע״מ על היתרה לתשלום , ס ספורט הוד אאוטל

25.11.22 בתוקף עד

פריטים משתתפים במבצע 10,000 מעל

Made with FlippingBook Digital Publishing Software