בונוס ירושלים 24.2.23

דירות במגדלים 1,500 אושרו תלפיות: מתקפת גורדי השחקים אור ירוקמהמחוזית להתחדשותמשמעותיתבדרך חברון-האומן ‰ במקום קומות 42 דירות - יוקמו שבעהמבניםשל עד 300 שבעהמבני שיכון ישניםשל אחוז מתוכן יהיו עבור זוגותצעירים 20 ‰ עםפי חמישה יותר יחידותחדשות

צילום: מאיה שם טוב

הדירה בקשאני

חדרים 3 חדרים בתלפיות מזרח 3 דירת מיליון שקל. 1.84 נמכרה עבור הדירה נמצאת ברחוב אליעזר פ � מ"ר, עם מר 68 קשאני. שטחה סת סוכה ומרפסת שירות. י � מ 1.9 המחיר הראשוני עמד על ליון שקל. (שם טוב פז נכסים - קבוצת איתן) חדרים בטלביה נמכרה 3 דירת מיליון שקל. 3.7 עבור הדירה נמצאת ברחוב לינקולן, מ"ר, 80 . שטחה 7 מתוך 1 בקומה והיא כוללת מרפסת, חניה ומחסן. אלף שקל 100 המוכרים קיצצו מדרישתם. (רי/מקס חזון - נורית ורדי) חדרים ויותר 4 חדרים בבית וגן נמכרה 4 דירת מיליון שקל. 3.33 עבור הדירה נמצאת ברחוב אליעזרי, מ"ר, 111 . שטחה 1 בקומה מינוס מרפסות בגודל של 3 ויש לה מ"ר. 28 כ־ מיליון שקל. 3.47־ המו"מ החל ב נכסים) 101 ( חדרים בקטמון הישנה 4 דירת מיליון שקל. 4.35 נמכרה עבור הדירה נמצאת ברחוב אבא חל ־ מ"ר, ויש לה גינה 110 קיה. שטחה מ"ר. 300 בשימוש בשטח של מיליון 4.9 המחיר המבוקש היה שקל. (אורן כהן גרופ - בוטיק נכסים) חדרים בגילה נמכרה 5 דירת מיליון שקל. 2.46 עבור הדירה נמצאת ברחוב כמון, בקו ־ ר � מ"ר, ויש לה מ 87 . שטחה 1 מה פסת לנוף וחניה פרטית. מיליון 2.5 תחילה דרשו המוכרים שקל. (רי/מקס הבית שלי - שאולוף נדלן)

נ ד ל " ן

איתן אילן

נבנית לתלפיות. הוועדה המחוזית אישרה להפקדה תוכנית להתח ־ דשות עירונית במפגש הרחובות

דרך חברון והאומן. התוכנית משתרעת על 1,500 דונם וכוללת כ־ 16 שטח כולל של כ־ יחידות דיור, שיוקמו בשבעה מגדלי ענק קומות. 42-34 בני המגדלים ישלבו בקומת הקרקע שטחים לטובת מסחר ותעסוקה ומבני ציבור, ובהם אשכול מעונות, תשע כיתות גן ושני בתי כנסת. מתוך כלל יחידות הדיור בתוכנית מהן יוקצו עבור דירות קטנות של 300 כ־ ו � מ"ר. נוסף על מבני הציבור שיש 55 עד לבו בקומת הקרקע, התוכנית מקצה כש ־ לושה דונם לטובת מבני ציבור וכשלושה דונם שטח פתוח הכולל שבילים להולכי רגל אל תחנת הרכבת הקלה שתתמקם ברחוב דרך חברון. כיום קיימים במתחם שבעה מבני שיכון יחידות 300 קומות שבהם כ־ 5-4 בני

הדמיה: 'רוזנפלד ארנס אדריכלים'

קומות. כך ייראה הפרויקט 42 עד 34 מגדלים בני

דירות 73 , כולל הרס של ‬ AMIM יחידות דיור 320 קיימות שבמקומן ייבנו חדשות בארבעה מבנים למגורים: שניים קומות, וכן ‬ 12 קומות ושניים בני ‬ 30 בני מבנה לצורכי ציבור. כמו כן תוכנית ההתחדשות במפגש הר ־ חובות דרך חברון והקצין סילבר מחכה לאישור המחוזית. היא כוללת הקמה של מ"ר של שטחי 2,000 יחידות דיור וגם 546 136 תעסוקה ומסחר ומבני ציבור, במקום דירות ישנות בשני בנייני רכבת ישנים במתחם, שצפויות להיהרס.

דיור, שיפונו לטובת הפרויקט החדש. התוכנית הוגשה על ידי העירייה והחב ־ רות 'ברזאני דבלינגר' ו'אאורה ישראל', והיא ונערכה על ידי 'רוזנפלד ארנס אד ־ ריכלים בע"מ'. מאות דירות בדרך המקטע של דרך חברון הגובל בר ־ חובות התנופה מצפון והאומן מדרום, עתיד לשנות את פניו בשנים הקרובות. מיזם ראשון שכבר יצא לדרכו, פרויקט

מכלל יחידות הדיור מהן 300־ בתוכנית, כ יוקצו עבור דירות קטנות מ"ר 55 של עד

היגיון עירוני: מקצציםדווקא בסעיף בטיחותבדרכים סגן ראשהעירייהאריהקינג נדהם לגלותקיצוץשל מיליון שקל בסעיף החשוב הזה, ולכן הצביע נגד ההחלטה במהלך הישיבהשל וועדתהכספים ‰ כיכר ספרא: "מדובר בהליך פרוצדורלי שבו הוסטסכוםמסויםמסעיף אחד לסעיף אחר"

לדבריו, "בחצי השנה האחרונה בלבד נהרגו שישה הולכי רגל ברחובות ירושלים. כולם נהרגו על תשתיות להולכי רגל - מדרכות, מעברי חציה, ברחוב ללא מדרכה. במקום לשפר את בטיחות הולכי הרגל ולרסן את אינפלציית המכוניות, עיריית ירושלים פוגעת בהם". מהעירייה נמסר בתגובה: "בטיחות היא מעל הכל שהרי היא שומרת חיים. מדובר בהליך פרוצדורלי שבו הוסט סכום מסוים מסעיף אחד לסעיף אחר שבו הפעילות בשלה למימוש. בזמן שהפעילות בסעיף המקור תבשיל לביצוע יועבר אליה התק ־ ציב שוב וללא תנאי. הדבר אף צוין בפירוש במהלך הדיון בוועדה ומופיע בפרוטוקול הישיבה, שבו ניתן לעיין באתר העירייה".

אמר ל"ידיעות ירושלים" לאחר הישיבה. "בדיוני ועדת בטיחות בדרכים, שהתקיימו רק לפני שבועיים, הוצגה תוכנית העבודה לבטיחות בדרכים. 2023 לשנה זו ותקציב נאמר שם שאין מספיק כסף להסברה ולפ ־ עולות שמונעות פגיעה בהולכי רגל. "כל מי שצועד בעיר, כל מי שמדווש, וגם כל מי שנוהג ברכב, יודע שמצב הבטיחות בדרכים בירושלים הוא בכי רע. לא משנה אם זה בגלל סלילת כבישים, שדרוג תש ־ תיות או תנופת הבנייה. הכל מבורך, אבל לא מתקבל על הדעת שמיליון שקלים נג ־ רעים מסעיף מציל חיים". גם פעיל הציבור יוסי סעידוב, ממייסדי 'ברחובות שלנו - ארגון הולכי הרגל של ישראל', מתח ביקורת חריפה על העירייה.

מירב שלמה מלמד

בעמותת 'ברחובות שלנו' מתחו השבוע ביקורת חריפה על העי ־ רייה, בעקבות ההחלטה לקצץ את י � מ 2.5 סעיף תקציב בטיחות בדרכים מכ ־ מיליון שקל. 1.5־ ליוני שקלים לכ מתברר כי בדיון שערכה ועדת הכספים עלו להצבעה שינויים שונים בתקציב הרשות המקומית. סגן ראש העירייה אריה קינג נדהם לגלות כי אחד הסעיפים כלל קיצוץ של מיליון שקל מהכסף שיועד לבטיחות בדרכים, ולכן הוא הבהיר באופן מיידי כי לא ייתן יד לדבר. "הצבעתי נגד הסעיף בוועדת הכספים, וכך אעשה גם בישיבת מועצת העירייה",

המידע נמסר מלשכת המת ־ ווכים למקרקעין ירושלים

צילום: | סעידוב ברחובות שלנו

צילום: מיכאל ארנבורג

צילום: | קינג רפי קוץ

הדירה באליעזרי

4

24.2.2023 ˆ ידיעות ירושלים

Made with FlippingBook - Online catalogs