בונוס ירושלים 24.2.23

אחרי שצומצםמספרשעותהחניה בחינם בשדרותממילא, נהגים רבים ובהם בעלי תו נכההחלו להחנותבאופן שמפריע להולכי הרגל ‰בניסיון להלחם בתופעה, העירייהתציב עמודוני חניה ברחוב יצחקקריב, שלמעשהחוסמים כל אפשרות לחנותבמקום התחזית: קרבות החניה באזור יגדלו ממילא: מפניםמדרכות

רלי אברהמי צילום: הדמיה: אדריכל קרלוס פרוס

יזכה להנצחה. פרופ' נאמן

ואלה שמות ועדת השמות העירונית לרחובות החליטה לקרוא לרחובות בעיר על שם אישים מרכזיים שפוע ה לם ראוי לציון והנצחה. ההחלטה כפופה לאישור מועצת העירייה, אשר תתכנס בסוף החודש. בין השמות שאושרו - עורך הדין הירושלמי ושר המשפטים בעבר, פרופסור יעקב נאמן, פלורה ששון ומרסל ניניו. עוד אושרה הנצחתם של יחזקאל יש ה ראל, מבוני ירושלים ומוותיקי שחקני בית"ר ירושלים, פרופ' מאיר בניהו - מגדולי החוקרים בתולדות ישראל וחקר ירושלים, והמוהל הירושלמי יוסף דוד ויס ה ברג ('יוסל'ה המוהל'). עוד הוחלט לקרוא רחוב על שם קהילת יהודי אתיופיה, 'ביתא ישראל', וכן הוועדה אישרה איתורים לשמות רחובות, ובהם הרחוב על שם המ ה שורר חיים גורי, שימוקם בשכו ה נת ארנונה, במעבר היוצא מרחוב ברזילי ועד לרחוב אפרתה. 400 : בתכנון דירות חדשות בבית הכרם חברת 'דוניץ-אלעד' הודיעה על חתימת הסכם פינוי־בינוי בשכו ה נת בית הכרם, זאת בשיתוף עם 'עופר השקעות'. מדובר בפרויקט התחדשות ברחוב הארזים בשכו ה נה, לאחר שהושג מספר החתי ה מות הדרוש. החברה החלה בהליך קידום של הוצאת היתרי בנייה בהתאם לתב"ע מאושרת למתחם, שיאפשרו את הריסת הבניינים דירות. 154 הקיימים, שבהם בנייני מגורים 13 במקומם ייבנו יחידות דיור 401 חדשים, ובהם וכן מועדוני דיירים, גנים ירוקים נרחבים ומסחר שכונתי. ההשקעה הכוללת בפרויקט מו ה מיליון שקל, והוא 560 ערכת בכ־ תוכנן על ידי משרד 'ברעלי־ לויצקי־כסיף־דה לה פונטיין אד ה ריכלים', המתמחה בתכנון בנייני מגורים בארץ ובעולם.

קותי פונדמינסקי

נ ד ל " ן

בשבועות הקרובים תציב העירייה עמודי חסימה כדי למנוע חניה על המדרכה ברחוב יצחק קריב, בס ה

צילום: רועי אלמן

מוך לשדרות ממילא. חניה על מדרכות אומנם אסורה על פי חוק וגוררת קנסות, אבל נהגים רבים שה ה גיעו לאזור, נהגו להשאיר את רכבם על המדרכה, לפרקי זמן קצרים או ממושכים, בתקווה שלא יקבלו דוח. בין הנהגים היו גם כאלה שאינם מכי ה רים את האזור, או כאלה שאינם מודעים לכך שהתעריף בחניון אלרוב ממילא הוא ה � שקלים מ 4 שקלים לשעה הראשונה ו־ 6 שעה השנייה ואילך, ולא עשרות שקלים כמו בחלק מהחניונים בעיר. בנוסף, לאחרונה היו מקרים רבים שבהם בעלי תו נכה החלו להחנות את רכבם בש ה דרות יצחק קריב, מכיוון שהחל מחודש ינואר צומצם היקף החניה בחינם בממילא. לפי ההסדר החדש, במקום ארבע שעות בחינם, ההטבה עבורם צומצמה לשעתיים בלבד. נהגים אלה העדיפו לחנות על המד ה רכה, מתוך הנחה שהם לא יקבלו קנס. התלונות של תושבים והולכי רגל הגיעו

השכונות שבהן מחלקים הכי הרבה דוחות* בית הכרם גבעת שאול בקעה

עמודי חסימה. "הגיעו לא מעט תלונות"

פה זה הפך לסכנה יומיומית להולכי רגל ולמפגע גם עבור הדיירים בכפר דוד. "הגיעו אלי לא מעט תלונות בנושא, ואני שמח שניישם פתרון שיחזיר את המדרכה לייעודה המקורי".

לסגן ראש העירייה אריה קינג, שהחליט לפעול ולדרוש הצבה של עמודי חסימה. "המדרכה נועדה להולכי רגל", ציין קינג, "רק במקרים חריגים, לנכים בעלי מוגבלות מוטורית, יש הצדקה להחנות על מדרכות.

תלפיות 2020־ * נכון ל

עימותבין חביליו לעירייהבגלל דוחותלמפגינים נגדהממשלה מחזיקתיקהחניהמאשיםאתהרשותהמקומית: "החליטו להדיר אותי מהדיונים בנושא" ‰ מכיכר ספרא נמסר: "האכיפהמתבצעתבאופן שוטף ורגיל. כל ניסיון להציג אותה באופן שונה - מעודד עבירותחניה"

מירב שלמה מלמד

מחזיק תיק החניה בכיכר ספרא, עו"ד יוסי חביליו, זועם על הנה ה לת העירייה וטוען כי הם מדירים

אותו מדיונים. הסיבה לעימות החדש היא תלונות של נהגים שהגיעו להפגנת הענק ביום שני וקיבלו דוחות. "מזמין אתכם לערער" לטענת חביליו, חלק מהקנסות ניתנו גם לרכבים שלא חסמו כבישים או מדרכות אף שבאירועי ספורט ותרבות ברשות המקו ה מית מתחשבים במצוקת הנהגים. לאחר שההפגנה הסתיימה העלה חביליו פוסט חריף לפייסבוק, שבו כתב: "הש ה תתפתי היום בהפגנה נגד הרפורמה המ ה שפטית, ולצערי לא הופתעתי לראות שעיריית ירושלים נתנה דוחות לרכבי המפגינים והמפגינות. הרכבים חנו בצורה שאינה מסכנת את העוברים ושבים, והדו ה חות ניתנו בניגוד למדיניות העירייה, שלא מחלקת דוחות באירועים המוניים, כמו משחקי ספורט, מופעים וכו'. אני מזמין את כל מי שקיבל דוח לערער באתר העירייה.

חביליו צילום: יואב | דודקביץ'

צילום: אביר סולטן | " המחאה השבוע. "אין הסבר אחר לבולמוס הדוחות

אפנה לתובע העירוני ואבקש לבטל את כל הדוחות שניתנו באופן שחורג מהמדיניות, ואני מאוד מקווה שבקשתי תתקבל". ל"בונוס" אמר חביליו: "אין לי הסבר אחר לבולמוס הדוחות שחילקה העירייה בשבועיים האחרונים ולהחלטה העקרונית שלה להדיר אותי כמחזיק תיק חניה מה ה דיונים בנושא. אין ויכוח על זה שאנשים צריכים לחנות כחוק, אבל לא יעלה על הדעת שהעירייה תיישם אכיפה בררנית דווקא כלפי מתנגדי ההפיכה המשפטית,

בזמן שהיא מקפידה על מדיניות של אי־ אכיפה במקרים של חניה בלתי חוקית של משתתפים באירועי ספורט ותרבות". מהעירייה נמסר: "אין מדיניות אכיפה שונה להפגנות, ואין אף פורום שממנו מודר לכאורה חבר המועצה. פקחי עיריית ירוש ה לים אמונים על הסדר הציבורי בכל ימות השנה ובכל רחבי העיר והאכיפה מתבצעת באופן שוטף ורגיל. "כל ניסיון להציג את האכיפה באופן שונה מעודד עבירות חניה ברחבי העיר".

קותי פונדמינסקי

הפרויקט בבית הכרם

6

24.2.2023 ˆ ידיעות ירושלים

Made with FlippingBook - Online catalogs