העמק 17.2.23

ח י נ ם ל ק ו ר א י " י ד י ע ו ת א ח ר ו נ ו ת " ˆ י ו ם ש י ש י , כ " ו ב שב ט תשפ " ג 17 . 0 2 . 2 3 ˆ ע פ ו ל ה , ב י ת–שא ן , ה ג ל ב ו ע , עמ ק י ז ר ע א ל , נ צ ר ת

עפולה עדן שושן, רמ"ד אימוני רפואה וחילוץ בפיקוד העורף, חזר מאתר ההרס בטורקיה עם חוויות שלא ישכח 8 // לעולם נוף הגליל קק"ל תקים טיילת ביער צ'רצ'יל בהשקעה 20 כספית של ‰ מיליון שקל האם גם האנדרטה 10 // ? תשופץ עמק יזרעאל מעין נחשון מקיבוץ חנתון היא כלת התנ"ך של המינהל לחינוך התיישבותי לאיזו דמות ‰ תנ"כית היא הכי 12 // ? מתחברת עמק המעיינות אחרי מספר מפגשים עם תושבים: האם איתי סיבוני מקיבוץ כפר רופין יתמודד על ראשות המועצה? 14 //

בקרוב אצלנו?

המדינה רוצה להקים מתקן ענק שיהווה אתר החסנה לדלקים, במקום אלו שיפונו ממפרץ חיפה, באחת משלוש חלופות שנמצאות האם ראשי הרשויות ‰ בעמק יזרעאל ובשטח הרשויות השכנות 6 // דניאל דדון ‰ באזור יצליחו לעצור את המהלך? בוא שיר עברי

דורית ראובני ודודו זכאי, הקיבוצניקים משער העמקים ומדליה ושני ענקי הזמר הארצישראלי, חוזרים להופיע יחד אחרי עכשיו הם נזכרים בערגה ‰ שנה בנפרד 45 בטקסטים היפים מפעם, מגלים מה הם חושבים על עומר אדם ונועה קירל ומספרים על 18 // התחושה להיות מחוץ לפריים טיים

valdman 1968 מאז

0 5 0 - 5 8 9 - 4177 | 0 4- 6 59 - 0 874 | ) , עפ ו לה (ח נ י ה שמ ו רה ללק ו ח ו ת 2 2 א ו ס ישק י ן

מבצעים חסרי תקדים!

מלאי מוגבל!

V מיטה דגם 1.40/1.90

מבחר מיטות מרופדות כולל ארגז מצעים

₪ 990 רק ב-

₪ 1,690 רק ב-

₪ 1,990 החל מ-

שלם וקח! מלאי מוגבל

4 כולל כסאות 8223 דגם

₪ 1,490 ב-

₪ 2,690 רק ב-

₪ 2,990 החל מ-

1-700-50-86-50 2 שדרות החרות חדרה | 55 רח' יהודה הלוי טבריה | 17 קהילת ציון עפולה , מוצ"ש - סגור 9:00-14:00 ' , יום ו 20:00 עד 10:00- שעות פתיחה א'-ה' מ

2

17.2.2023 ˆ ידיעות העמק

3

ידיעות העמק ˆ 17.2.2023

שילמת! =? תיקפת

לא תיקפת? נקנסת!

כמו שמשלמים על...

משלמים על נסיעה

נוסעים ונוסעות יקרים, חלה חובת תיקוף בכל נסיעה! המנעות מתיקוף מהווה עבירה על החוק הגוררת קנסות והליכים משפטיים. הישמעו להוראות הפקחים המבצעים את עבודתם כחוק והימנעו מאי נעימות מיותרת.

לנוחיותכם ניתן לבצע תיקוף עם כרטיס הרב-קו או לבצע תיקוף באחת מהאפליקציות

נסיעה נעימה ובטוחה

4

17.2.2023 ˆ ידיעות העמק

5

ידיעות העמק ˆ 17.2.2023

לא יקום ולא יהיה המדינה בוחנת חלופות בעמק במקום חוות המיכלים במפרץ חיפה:

צילום: דוברות המוא"ז עמק יזרעאל

סימון אלפסי, אייל בצר ואבי אלקבץ. מאבק משותף

דנ יאל דדו ן

כחלק מתוכנית מתאר אר ־ שמקודמת בימים 75 צית אלו, המדינה בוחנת חלו ־

פות להקמת מתקן ענק, במקומם של אתר בז"ן וחוות המיכלים במפרץ חיפה, אלף טון של 550 שיהווה אתר החסנה ל תזקיקי דלקים. שלוש מהחלופות אותן ממליצה הוועדה המיוחדת להמשיך ול ־ בחון ממוקמות בשטחי עמק יזרעאל וב ־ שטח המועצות השכנות. ראשי הרשויות באזור, שנודע להם לאחרונה על התו ־ כנית, מתנגדים כעת נחרצות לבחינת החלופות באזור ללא תיאום מראש עמן, ודורשים שיבוצע סקר בריאות מקיף על האזור כולו שיכלול בין השאר את צפי גידול האוכלוסייה והרחבת היישובים השנים הבאות. עד לסיום 50 באזור ל הליך זה - הם דורשים: לעצור מיד את קידום התוכנית. שמונה אתרים בצפון הליך התכנון החל לאחר אישור החלטת , במסגרתה הוחל 2022 הממשלה במרץ ' שבמסגרתה 75 בהנעת תוכנית 'תמ"א צפויים להיסגר מפעלי בז"ן , המפעלים הפטרוכימיים וחוות המיכלים במפרץ חיפה לטובת תכנון חדש שנועד בין היתר לשיפור באיכות האוויר והסבי ־ בה של תושבי המפרץ. כחלק מהחלטת הממשלה נדרש לאשר תוכנית מתאר מפורטת להקמת מתקנים מוגנים לאח ־ אלף טון תזקיקים (בנזין, סולר 550 סון ודלק מטוסים) הכוללים יכולת ניפוק של טון בחודש וכן חיבור למערכת 275,000 פריקה מן הים בצפון הארץ. בנובמבר האחרון הוקמה ועדה מיוחדת שנקראה 'ועדת העורכים', שהתכנסה לדיון ראשון לצורך תכנון החלופות למערך שיחליף את מערך ניפוק הדלקים שקיים היום בבז"ן. הוועדה מורכבת מנציגי מנהל התכנון, רשות מקרקעי ישראל, משרד האנרגיה, המועצה הלאומית לכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד הביטחון. בשלב 75 כיום מצויה תוכנית תמ"א מקדים בהליך התכנון לאחר שנבחנו על אתרים - שמונה 20 ידי צוות התכנון

"אלון תבור הוא מטרה אסטרטגית בגלל שיש בו תחנת חשמל וגם שדה התעופה רמת דוד הוא מטרה מאוימת בטילים. זה עוד סיכון שצריך לקחת בחשבון. מה שמעניין אותם זה לא לפגוע בנוף, אבל איפה הבריאות ואיפה הביטחון"

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, © לשדר בדרך כלשהי (בכתב, בדפוס או במדיה אחרת) - ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - חלק כלשהו של העיתון (לרבות טקסט, איורים, צילומים, תמונות, מפות, גרפיקה), הן בגירסה טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות באמצעות הקלטה והקלדה, ללא אישור מפורש בכתב מהמוציאה לאור, ידיעות תקשורת בע"מ העמק סקר בריאות מקיף ‰ ראש המוא"ז עמק יזרעאל אייל בצר, שמוביל את המאבק: "מה שמעניין אותם זה לא לפגוע בנוף, אבל איפה הבריאות ואיפה הביטחון?" ראשי הרשויות בעמק התוודעו לאחרונה לתוכנית מתאר ארצית שמקדמת המדינה במסגרתה נבחנות גם שלוש חלופות להקמת מתקן ענק שיהווה אתר החסנה לדלקים - כולן נמצאות בשטחי עמק יזרעאל ובשטח הרשויות השכנות ‰ בעקבות זאת הם שלחו מכתב חריף לגורמים שונים בכנסת ובממשלה בדרישה לעצור מיד את התכנון לחוות דלקים עד שיבוצע

מתוכם נבחנו בקריטריונים שונים ואושרו להמשך תכנון. מבין שמו ־ נת האתרים בצפון הארץ המליצה הוועדה על שלושה אתרים שלדע ־ תה יש בהם יתרונות להמשך תכנון, ביניהם שני אתרים שמצויים בשטחי הרשויות בעמק: אתר רקפת א' בסמוך ליקנעם עילית ואתר נעורה ליד אזור התעשייה אלון תבור שנמצא סמוך ליישובים גזית, עין דור, אחוזת ברק ודברת וכן לעיר עפולה. חלופות נוס ־ פות שנבחנו ואולי בהמשך ישובו לת ־ כנון הן מחנה עמוס ליד עפולה ובסיס מעלול שנמצא בסמוך לשטח שבו עתי ־ דה לקום שכונת ההרחבה במגדל העמק. מכתב תקיף כל ראשי הרשויות בעמק שלחו הש ־ בוע מכתב חריף לשרה להגנת הסביבה עידית סילמן, לחבר הכנסת יעקב אשר יו"ר ועדת הפנים ומכתב נוסף לרפי אל ־ מליח מנהל מינהל התכנון שבו הם מב ־ קשים לעצור את התכנון לחוות דלקים

בשער: חוות המיכלים גיל נחושתן צילום: דורית ראובני ודודו זכאי שרון צור צילום: עדן שושן דובר צה"ל צילום:

אורית קונסטנטינו / עורכת גרפית ראשית: לילך לובל ויינגרם / עריכת חדשות: יוסי וקנין / עורך: ליאת אדרי רכזת מנהלה: אורית זילברברג / מנהלת העיתון: מרכז גרפי, ידיעות תקשורת / גרפיקה:

דפוס ידיעות אחרונות בע"מ הדפסה: שלום חכמון / מנהל הפקה ותפעול: ידיעות תקשורת בע"מ מו"ל: ליאתשרון / מנכ"לית: סיגל רגב / עורכת ראשית:

orit-z@yedtik.co.il ‰ 054-3337202 : ‰ לפרסום 04-8746080 ' חיפה ‰ טל 26 כתובתנו: בעלי המלאכה

6

17.2.2023 ˆ ידיעות העמק

פעותיהם של הדלקים על הסביבה: "יש בשורה אחת טובה לעם ישראל שהולכים לפנות את חוות הדלקים במפרץ חיפה וזה בסדר, אבל הם רוצים להעביר אותם לאזורים שלנו", אמר בצר, "נכון לרגע זה כל מה שאנחנו מבקשים הוא שיעצרו את התכנון. התכנון שנעשה עד היום נעשה על פי שיקולים של נוף ושטחים פתוחים והשפעה על הסביבה, אבל לא נבחן הפק י טור של הבריאות. לא יכול להיות שמצד אחד רוצים להקטין את העומס ואת הב י עיה הבריאותית באזור אחד, ומצד שני להכניס את אותה בעיה לאזור אחר. במ י כתב שלנו פנינו אליהם והדגשנו שאנחנו מתנגדים לתכנון ללא תיאום מראש עם הרשויות ולאחר שיבוצע סקר בריאות מקיף על האזור כולו. כבר היום אנחנו מקבלים עומס מאזור חיפה, אנחנו לא רוצים להעביר הנה עומס נוסף". שיקול בטיחותי במכתב נוסף ששלחו ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר וראש עיריית עפולה אבי אלקבץ למ"מ שר הבריאות יואב בן צור ולגורמים נוספים במשרד הם ציינו כי חוות הדלקים היא "תשתית בעלת סיכון בריאותי לציבור" ודרשו ממשרד הבריאות לערוך סקר בריאות "לאור חשש כבד שיש לנו לצי י בור התושבים והעובדים המסורים באזו י רי התעשייה והתעסוקה שלנו – שחלקם סמוך מאוד לחלופות מיקום שהוגדרו ." 75 לתשתית בתמ"א עוד דורשים ראשי הרשויות שייערך תיאום מלא עם מהנדסי המועצות שיהיו מעורבים בסקר הבריאות שייערך. "בה י תחלה לא כל-כך ידענו על התוכניות וברגע שנודע לי ביקשנו שיחה. היתה שיחת זום שבה הם הציגו את החלופות וביקשתי שישלחו חומרים, ולאט-לאט נחשפו כל החומרים. עכשיו מנהל האגף הכלכלי של המועצה מלווה אותם צמוד שלא יהיו מחטפים. אנחנו לא מחפשים סתם להתנגד, אנחנו מאוד מוטרדים מנושא הבריאות", הוסיף בצר, "כשיש י בנו עם מינהל התכנון ראינו שהם קבעו את המיקומים לא לפי הבריאות אלא לפי שיקולים של השפעה על הסביבה וכדי שלא לפגוע בנוף. אם רוצים לא לפגוע בנוף אפשר להקים את המתקן בצורה תת-קרקעית, אבל הם בוחנים דווקא חלופה עילית שחוסכת כסף. גם אם המתקן יהיה תת-קרקעי, יש בעיה נוספת של משאיות הדלק שבאות לנפק את הדלק ויוצרות עננים שמזהמים את הסביבה והבריאות". גם השיקול הבטיחותי נלקח בחשבון, כאתר רגיש שיכול להוות מטרה לפגי י עה. "אלון תבור הוא מטרה אסטרטגית בגלל שיש בו תחנת חשמל וגם שדה התעופה רמת דוד הוא מטרה מאוימת בטילים", אומר בצר בדאגה, "זה עוד סיכון שצריך לקחת בחשבון. בכל מה שהם בדקו - וראינו את החלופות - מה שמעניין אותם זה לא לפגוע בנוף, אבל איפה הבריאות ואיפה הביטחון? אנחנו מקווים מאוד שיעצרו את התכנון. אם לא תתקבל תגובה בכתב, אנחנו נעלה דרגה ונדרוש פגישה דחופה של כל ראשי הר י שויות עם השרים הרלוונטיים". מעיריית עפולה נמסר בתגובה: "לא יקום ולא יהיה. עיריית עפולה ותושבי העיר מתנגדים בתוקף ולא נאשר את הצבתם של המיכלים סמוך לעיר".

חוות המיכלים צילום: | בקרית חיים גיל נחושתן

"התכנון שנעשה עד היום נעשה על פי שיקולים של נוף ושטחים פתוחים והשפעה על הסביבה, אבל לא נבחן הפקטור של הבריאות. לא יכול להיות שמצד אחד רוצים להקטין את העומס ואת הבעיה הבריאותית באזור אחד, ומצד שני להכניס את אותה בעיה לאזור אחר"

עד שיבוצע סקר בריאות מקיף. "אנו לא נסכים כי מפעלים ותשתיות שהוכרו על ידי המדינה כפוגעים בבריאות הציבור ימוקמו באזורנו ויסכנו את חיי תושבי י נו", כתבו ראשי הרשויות והוסיפו כי הם "מוחים על כי תהליך תכנוני בעל הש י פעות מרחיקות לכת על איכות האוויר באזורנו כמו גם חלילה, איום על בריאות תושבינו, נעשה מעל ראשינו בלי לערב את ראשי הרשויות באזור באופן מובנה בתוך תהליך התכנון. "אנו מתנגדים נחרצות לבחינת חלופות באזורינו ללא תיאום מראש עם הרשויות ורק לאחר שיבוצע סקר בריאות מקיף על האזור כולו ושיכלול בין השאר את צפי גידול האוכלוסיה והרחבת היישובים באזו י שנים הבאות. התהליך חייב 50 רינו ל להיעשות בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות. אנו מבקשים לעצור את הליך התכנון ולקיים דיון דחוף בוועדת הפ י נים והגנת הסביבה בכנסת בהשתתפות ראשי הרשויות והשרה להגנת הסביבה". ראשי המועצות שחתומים על המ י כתב הם ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר; ראש עיריית מגדל העמק, אלי ברדה; ראש עיריית יקנעם, סימון אלפסי, ראש עיריית עפולה אבי אלקבץ; ראש המועצה האזורית הגלבוע, עובד נור וראש המועצה האזורית בוסתן אל-מארג' עבד אלכרים זועבי. ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל שמוביל את המאבק אמר השבוע כי הוא לא ייתן יד להמשך התכנון בלי שיבו י צע כאמור סקר בריאות שיבחן את הש י

תגובות "ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ולבניה ממינהל התכנון נמסר: י � חלופות לאחסון תזק 8 , על המשך בחינה עבור 2022 (ולנת"ע) המליצה בנובמבר קים, באמצעות עריכת פרקים א-ב של התסקיר. טרם התקיים דיון במועצה האר י צית לאימוץ המלצות הולנת"ע ולאישור הנחיות לתסקיר. הנושא ישובץ באחת מהישיבות הקרובות". "בהתאם להחלטת הממשלה לפיתוח מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: ולקידום מפרץ חיפה, אשר מטרתה להביא לשיפור איכות החיים של תושבי המפ י רץ, ובהיערכות מתאימה של משק האנרגיה שתכליתה להביא להפסקת הפעילות הפטרוכימית והכימית במפרץ, הוטל על המועצה הארצית לקדם תכנית מתאר ) למתן פתרונות משק האנרגיה וביניהם פתרון לאחסון תזקיקים. 75 ארצית (תמ"א ת � א 21 "מנהל התכנון החל בהליך בחינת אתרים מתאימים ולאחר בחינה של אתרים שייבחנו בתסקיר השפעה על 7 רים באזור חיפה והצפון, נשארו הסביבה. בסיום הבחינה ימליצו עורכי התסקיר על חלופה נבחרת בעלת ההשפעה הסביבתית המצומצמת ביותר להקמת אתר לאחסון וניפוק תז י קיקים בצפון הארץ ועל הטכנולוגיה המיטבית מבחינה סביבתית שבה תוקם. "בחינת החלופות תעסוק במעטפת ההשפעות הסביבתיות המרבית הנובעת מחוות האחסון בהתאם לטכנולוגיה המוצעת, ותכלול בין היתר גם את כל התשתיות החיצוניות הנלוות, ובכלל זה: חיבור לצנרת דלק ארצית וכן במידת הצורך, השי י נויים במערכת ההולכה האזורית והסיכונים הנשקפים מהם, דרכי גישה אל האתר, הספקת חשמל ופתרונות קצה אפשריים לתשטיפים שייווצרו בחווה. כמובן שהת י סקיר יתייחס לתוכניות מאושרות ובשלבי אישור להרחבת הישובים הרלוונטיים. "המשרד להגנת הסביבה יגיש בקרוב הנחיות להכנת תסקיר השפ י עה על הסביבה שיובאו לאישור המועצה הארצית. התסקיר כולל, בין היתר, בחינה של השפעות התוכנית בהתייחס לערכים סביבתיים הקבועים ברגולציה הסביבתית. ערכים סביבתיים אלה נקבעים גם בהתחשב בהש י פעות בריאותיות על האדם, ולכן בחינת השפעה על הסביבה לוקחת בח י שבון באופן מובנה גם בחינה בריאותית של מפגעים סביבתיים מסוימים. "לאחר הגשת התסקיר, המשרד, כיועץ הסביבתי למוסד התכנון, יבחן את התסקיר וייתן חוות דעתו למועצה הארצית, במטרה לצמצם את הפגיעה הסביבתית ולש י מור על בריאות הציבור".

7

ידיעות העמק ˆ 17.2.2023

מבצע 'ענפי זית' של צה"ל בטורקיה

עדן שושן מעפולה, רמ"ד אימוני רפואה וחילוץ בפיקוד העורף, היהשותף למשלחתהחילוץ והרפואהשל צה"ל במוקד רעידתהאדמה בטורקיה ‰ רגע לפני החזרה לארץ הואשיחזר אתמאמצי החילוץ, סיפר על היחס החםשקיבלו הישראליםמהעםהטורקי ומסביר למה ישראל ערוכה לאסון כזה "המראותשראינו בתוךאתרי ההרסהיו קשים"

ותקווה שלא נתקלתי בה בחיים. הם מאוד מסבירי פנים, מאוד מחבקים ואוהדים את המשלחות שהגיעו לכאן. הם גם שמחים ומודים למשלחת הישראלית. גם כשהם קי י בלו בשורה קשה שלא הצלחנו למצוא מי י שהו בתוך ההריסות, הם קיבלו את זה באופן מפתיע בהבנה. ראינו את הסבל על פניהם, אבל הטורקים ידעו שעשינו כל מה שיכול י נו. הם ידעו להגיד תודה גם על המאמץ וגם על זה שניסינו לעשות בשבילם משהו". בתחילת השבוע הסתיימו מאמצי החילוץ ואז שושן הצטרף לבית החולים שהוקם על ידי אנשי חיל הרפואה עם מעטפת לוגיס י טית של פיקוד העורף. תפקידו של שושן, שהוא גם אח במקצועו בנוסף לתפקידו כרמ"ד רפואה בפיקוד העורף, היה הגורם המקשר בין המפקדה של פיקוד העורף לבית החולים בהיבטים הלוגיסטיים והמנהלתיים באמצעות חמ"ל בית החולים שהוקם בשטח. בית החולים העניק טיפול כמו כל בית חולים רגיל לכל דבר. "הוא כלל מחל י קת מיון ואשפוז, חדר ניתוח וטיפול נמרץ ואפילו מעבדה לצילומי רנטגן ומרפאת שיניים שנתנה טיפול למספר לא קטן של תושבים שסבלו מטראומה דנטלית כתוצאה מהאירוע", סיפר, "בית החולים היה נטוש כשהגענו ואחרי שאנשי חיל הרפואה הגיעו והחיו אותו הצטרפו עוד צוותים רפואיים טורקיים מכל האזור. הצוותים הישראליים והטורקיים עבדו יחד בשיתוף פעולה". יהיה מענה בעקבות רעידת האדמה בטורקיה עלה לסדר היום שוב נושא המוכנות של מדינת ישראל ליום שבו האדמה תרעד. האם יש י ראל ערוכה למצב קיצון כזה? שושן טוען שכן. "אם רעידת אדמה כזו חלילה תקרה יש מי שייתן מענה לאזרחים במדינת ישראל - פיקוד העורף, חיל הרפואה וצה"ל כולו. כולם יידעו לתת את המענה והסיוע הנדרש. אני מכיר גם את העבודה אל מול משרדי הממשלה והרשויות וארגוני החירום ואני סמוך ובטוח שהמדינה ערוכה בצורה אחרת לגמרי בהיערכות שלה לאירוע שכזה. קשה מאוד להגיד מה רמת ההיערכות כי אף אחד מאיתנו לא חווה אירוע בסדר גודל כזה ואי אפשר להבטיח שהוא יעבור חלק, אבל אני חושב שאנשים במדינה יכולים להרגיש בטוחים שיש להם אנשי צוות כאלו. "למשלחת בטורקיה אנשים גויסו במי י לואים מהרגע להרגע תוך כמה שעות ובה י נחה שדבר כזה קורה בארץ הם יהיו זמינים תוך כמה דקות", הוסיף שושן, "פיקוד העו י רף וחיל הרפואה נערכים לאירוע כזה ומת י רגלים אותו יומיום. אני גם רואה את הרמה המקצועית שהצבא במילואים ובסדיר נמצא בו. התרחישים של האירועים שמתאמנים עליהם קרובים למה שקרה במציאות בטור י קיה. שוב, בהנחה שרעידת אדמה כזו חלילה תקרה בישראל יש מי שיידע לתת מענה".

דניאל דדון

מבצע 'ענפי זית' של צה"ל, משרד הביטחון ומשרד החוץ למוקד ההרס בטורקיה בעקבות רעידת האדמה כלל משלחת מחלצים של פיקוד העורף ומ י שלחת רפואית. אחד מחברי המשלחת הוא עדן שושן מעפולה, רמ"ד אימוני רפואה וחילוץ בפיקוד העורף, שהשתתף גם במ י שימות החילוץ ולאחר מכן כגורם המקשר בבית חולים הישראלי שהוקם במקום. רגע לפני חזרתו ארצה הוא מספר על המראות הקשים ברחובות מוכי האסון, על החיבוק והאהבה מהמקומיים והאם לדעתו ישראל ערוכה לרעידת אדמה בסדר גודל כזה. מראות קשים י � בפ 2011 ), שמשרת כבר מ- 30 לשושן ) קוד העורף, זו המשלחת ההומניטרית הרא י שונה בה הוא משתתף. מיד כשהוא קיבל את הזימון להשתתף במשלחת הוא נרתם ללא היסוס. "זו גאווה בלתי רגילה להיות בטורקיה ולעזור לאנשים. זה נתן לי כוחות בעוצמות בלתי רגילות שעזרו לי להתגבר על העייפות, התשישות, הקור והמרחק מה י בית", סיפר. ימים, השתתף 10 כבר ביום שני, לפני שושן במתן חיסונים לאנשי צוות וביום רביעי שעבר נחת בטורקיה והגיע למח י נה שהקים הצוות הישראלי בסמוך לעיר גזיאנטפ, שניזוקה באופן הכי קשה. הוא הצ י טרף מיד למשלחת החילוץ שיצאה לחפש ניצולים בין ההריסות. צוותי החילוץ הור י כבו מאנשי רפואה, אנשי התנהגות אוכלו י סייה ומהנדסים. "יצאנו לשטח ועל בסיס מודיעין מהאוכלוסייה – תושבים שדיווחו לנו על רעשים, קולות של אנשים שזוע י קים לעזרה - התחלנו את החיפושים", סיפר, "השהות בשטח היתה מאוד ארוכה ולפעמים שעות". 16 ארכה 19 המשלחת הישראלית חילצה בסך הכול אנשים בחיים, כששושן היה מעורב במספר מהחילוצים האלה. "היו חילוצים שנמשכו שעות. הייתי בכמה אירועים 40 ואפילו 30 שמצאו אנשים בחיים. הכול נעשה בשיתוף פעולה עם כולם. מבחינתנו העיקר שהוצאנו את האדם בחיים וזו המטרה שלשמה הגענו". ההשתתפות של שושן במבצע 'ענפי זית' תיזכר אצלו כחוויה קשה, שתהדהד ברא י "זו היתה סיטואציה שוברת לב לראות את התושבים יושבים חסרי אונים מול ערמה של בטון וברזל, מנסים לחפור בעצמם בידיים"

צילום: דובר צה"ל | עדן שושן. תחושת גאווה

קמו בשבילנו והציעו לנו אוכל ושתייה. ניסו לעזור לנו ככל יכולתם כדי שנוכל לעשות את המשימה לשמה הגענו". עשינו הכול המשלחת הישראלית היתה השנייה בגו י דלה מבין כלל המשלחות הבינלאומיות באזור האסון והיא הפכה לשם דבר באזור. "ראינו אנשים עם תקווה בעיניים", סיפר שושן, "הם קראו לנו ורצו שנעזור. זו היתה סיטואציה שוברת לב לראות את התושבים יושבים חסרי אונים מול ערמה של בטון וברזל, מנסים לחפור בעצמם בידיים וצוע י קים את שמות בני המשפחה שלהם בתקווה שיהיה להם נס והם יצליחו לצאת. אך עם כל זאת, לתושבים בטורקיה יש אופטימיות

שו עוד הרבה זמן. "זה האירוע הכי עוצמתי שחוויתי בחיים שלי. כשהגענו וראינו את ממדי ההרס העצומים זה היה קשה מאוד. זה בלתי נתפס שדבר כזה קרה בתוך רגע. המ י ראות שראינו בתוך אתרי ההרס היו קשים. ייקח זמן לשכוח אותם. אנשים נתקעו שם שעות בחיים וגם כאלה שלצערי לא הצליחו להינצל מההריסות. מנגד, אנשים שנשארו בחיים וניצלו מהתופת איבדו את יקיריהם. ראינו נזקים אדירים למבנים ולתשתיות בתוך העיר; גם מבנים שעדיין עומדים ניזו י קו ברמה כזו שהם עלולים לקרוס בכל רגע. כל התושבים פה נעקרו מהבתים שלהם והפכו לדיירי רחוב, מטף ועד זקן. מזג האוויר שם הוא מאוד קשה ומגיע בלילות ד � מעלות. כדי להתחמם אנשים ה 6 למינוס ליקו מדורות ברחובות. כשהם ראו אותנו הם

8

17.2.2023 ˆ ידיעות העמק

₪ 8,900 - כסאות לורי 6 + פינת אוכל פורטו

₪ 490 - כיסא לורי

אספקה עד ערב החג

araz im-pro.com > לקנייה אונליין

₪ 9,900 - כסאות עדן 6 + פינת אוכל קולורדו

₪ 590 - כיסא עדן חום מעושן

9

ידיעות העמק ˆ 17.2.2023

נוף הגליל

בקרוב: קק"ל יקים טיילתביערצ'רצ'יל מיליון שקליםעבור הפרויקט 20 דירקטוריון קק"ל אישר שינגישאתהטבע לתושבי העיר והסביבה ‰ התוכנית כוללת גםעיצוב מחדששל אנדרטתצ'רצ'יל

הדמיה: אדריכלית נוף נגה כרמל | טיילת יער צ'רציל

רצועות נוף וטבע, יערות וטבע. הנוף הגלילי שעוטף את העיר נראה מכל פינה אבל התוש י בים לא מספיק נהנים ממנו", נמסר מהעירייה. האדריכלים דור ומירי חכם-בן צבי, ממשרד אדריכלות נוף 'נגה כרמל', הצי י גו את תוכנית הטיילת שמתחברת לנוף הטבעי וכוללת בשלב השני של הפרויקט הכשרת שירותי דרך למטיילים כגון: חניון מרווח, הנגשה, רחבת התכנסות ובתי קפה. בעירייה ציינו כי התוכנית כוללת גם עי י צוב מחדש של אנדרטת צ'רצ'יל והפיכתה למוקד משיכה תיירותי. יער צ'רצ'יל הנושק לנוף הגליל מחבר בין שני הרים, כסולות ודבורה. ביער יש צמחייה מגוונת המשתרעת על שטח של דונם. 25,000 כ־

דניאל דדון

דירקטוריון קרן קיימת לישראל י � מ 20 אישר השבוע תקציב על סך ליון שקלים להקמת טיילת ביער צ'רצ'יל בנוף הגליל. הטיילת תכלול מס י לולי אופניים, שביל הליכה, מתקני ספורט אתגרי ותצפית נוף ביער בית קשת. מעיריית נוף הגליל נמסר כי הפרויקט יתבצע על ידי קק"ל לאחר שעבר תכנון וכאמור אושר השבוע בדירקטוריון וכי מטרת הפרויקט היא לחבר בין הטבע המ י דהים של העיר לבין תושביה ולנצל את הפוטנציאל התיירותי לפיתוח אתרי בילוי לשעות הפנאי לכל המשפחה. אחוז משטחה של העיר נוף הגליל הם 70 "

יקנעם עילית

מרכז יוםלגיל הזהב ישודרג וישופץ הקומההתחתונהתונגשכדי לקלוט יותר קשישים ‰ העבודות יכללו בין היתר התקנתמעלית

מקום לפעילויות מגוונות ועוד. מהעירייה נמסר כי הנגשת המקום תביא לכך שגודלו יוכפל והוא יוכל לקלוט עוד עשרות בנות ובני גיל הזהב לפעילויות שונות. מרכז יום לגיל הזהב מנוהל על ידי עמותת סחלב. למקום מגיעים מדי יום כ- בנות ובני גיל הזהב, וההנגשה והשיפוץ 50 היסודי יאפשרו כאמור להכפיל את כמות הבאים. פרויקט השיפוץ והשדרוג יבו י צע בשיתוף עיריית יקנעם עילית, ביטוח לאומי וקרן ויינברג. ראש העיר, סימון אלפסי: "יקנעם דואגת לתושביה הוותיקים ופועלת למענם. במקום נעשות פעילויות יומיומיות עשירות והתו י שבים נהנים בו מאוד. חשוב לנו לתת להם את המרב ושלמקום יגיעו עוד ועוד בנות ובני גיל הזהב וייהנו מהמגוון הרחב של הפ י עילויות שמתקיימות בו".

דניאל דדון

עיריית יקנעם ממשיכה לדאוג לאוכלוסייה המבוגרת של העיר, ובישיבת מועצת העיר האחרונה אושר תב"ר (תקציב בלתי רגיל) בסכום של מיליון שקל עבור שיפוץ ושדרוג מרכז 1.7 גיל הזהב שברחוב השיטה בשכונה הוותיקה. העלות הכוללת של העבודות במקום נאמ י מיליון שקל. 2.3 דת בכ – במסגרת העבודות ישופץ המקום שיפוץ יסודי וישודרג. במקום יש שתי קומות והע י בודות יבוצעו בקומה התחתונה שתונגש על ידי התקנת מעלית מותאמת, סלילת שביל לבאים מהרחוב לקומה התחתונה והוספת 350 יציאת חירום. ההנגשה תוסיף למקום מטרים לפעילויות נוספות ובהם יהיו חדר אחות, חדר פיזיותרפיה, חדר לטיפולי יופי,

10

17.2.2023 ˆ ידיעות העמק

יריד מזרנים

מזרניםמהמלאי באספקה מיידית במחיריםמיוחדים

₪ 2402 ₪ 2528 ₪ 3482 ₪ 3843 ₪ 3503 ₪ 3557 ₪ 3899 ₪ 4090 ₪ 4499

₪ 1590 ₪ 1969 ₪ 2032 ₪ 3472 ₪ 2632 ₪ 2878 ₪ 3674 ₪ 3174 ₪ 3454 ₪ 3958 ₪ 5890

₪ 3431 ₪ 3889 ₪ 4352 ₪ 4804

₪ 2632 ₪ 3029 ₪ 2903 ₪ 4340

160/200 מזרן סטאר טופ

140/190 מזרן נוחות

160/200 מזרן פולי לטקס

140/190 מזרן פולי לטקס

160/200 עמינח מזרן שרון

140/190 מזרן תבל פוקט

160/200 מזרן שניר

140/190 מזרן קלאס

₪ 5388

₪ 4048

160/200 מזרן פלז'ר פוקט

140/190 מזרן פלז'ר פוקט

₪ 5472

₪ 4111

160/200 מזרן גרין אנרג'י

140/190 מזרן גרין אנרג'י

₪ 6499 ₪ 6818 ₪ 7498

₪ 4559 ₪ 4883 ₪ 5313 ₪ 6956 ₪ 9670

160/200 מזרן רסטפול

140/190 מזרן קמומיל

160/200 מזרן פולירון זהב

140/190 מזרן רסטפול

160/200 מזרן בריז לטקס

140/190 מזרן פולירון זהב

על כל המידות! הנחה 20% מזרן גראנד פלאס

140/190 מזרן לה פלמה

₪ 5172

₪ 7311

140/190 מזרן ג'סטיס

190/140 Evergreen New Forest

הובלה במחיר מיוחד - המבצע עד גמר המלאי הנחה 60% מזרניםממלאי עודפים

050-5564430

מחסן קיבוץ מרחביה מרכז המזרנים

9.00-13.00 , יום ו' 9.00-17.00 מרחביה, שעות פתיחה : א'-ה' 1 דרך האורן

11

ידיעות העמק ˆ 17.2.2023

עמק יזרעאל

תלמידת כפר הנוער ויצו נהלל גםהעפילה לחידון התנ"ך הארצי ומשםהיא יכולה להגיע להתמודד בחידון התנ"ך העולמי ‰ נחשון: "הלימוד פותחעולמות והאהבה לתנ"ך מגיעהמהבית" מעין נחשון מחנתון - כלתהתנ"ך של המינהל לחינוך התיישבותי

תיה", הוסיפה נולמן, "בכל דור תמיד היו בית הלל ובית שמאי. יחד עם זאת חשוב לנהל את המחלוקת לשם שמים - באופן ענייני, מתוך כבוד והקשבה". מבתי 9 תלמידים - 25 בחידון השתתפו מבתי ספר ממלכתיים 16 ספר ממלכתיים ו- 200 דתיים אשר העפילו לשלב זה מבין כ תלמידים מעשרות בתי ספר של החינוך ההתיישבותי בארץ. "מעין וכל המתמודדים בבגרות בתנ"ך 100 זכאים אוטומטית לציון (יחידות הבסיס)", אמרה ענת זמל, ממונה מינהל חברה ונוער בחינוך ההתיישבותי ומארגנת החידון. כלת התנ"ך נחשון תייצג את המינהל לחי ־ נוך התיישבותי ופנימייתי בחידון התנ"ך הארצי לנוער שיתקיים בצפת בחודש מרץ. בחידון הארצי ייבחרו הנציגים שייצגו את מדינת ישראל בחידון התנ"ך העולמי ביום של מדינת ישראל. 75 העצמאות ה חבר השופטים בראשותה של נולמן כלל גם את חננאל מלכה - חתן התנ"ך העולמי לשנת תשע"ה, יעקב שבות - מפקח החינוך הממלכתי-דתי בחינוך ההתיישבותי, אלי אסקוזידו - מנכ"ל רשות העתיקות ואשר וקנין - סגן ראש המוא"ז חוף הכרמל.

ביום. קוראת וכותבת לעצמי משפטי מפתח. למדתי לשים לב לפרטים. כמובן שיש לי שיעורים פרטיים עם אמא". מהי הדמות התנ"כית הכי אהובה עלייך? "דוד. אני מתחברת לסיפורי הגבורה שלו, להצלחה שלו ולשירה שלו". המטרה הבאה חידון התנ"ך העולמי ביום העצמאות? "המטרה היא ללמוד וליהנות. יהיה נחמד אם אגיע לחידון התנ"ך העולמי, אבל זו לא היתה המטרה שלי השנה. אני זורמת, מה שיקרה יקרה". אילנה נולמן, מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער ויו"ר חבר השופטים: "ברכות למעין ולכל המ ־ 60 תמודדים והזוכים. אנו מציינים השנה 75 לחידון התנ"ך לנוער במשרד החינוך, שנה לעליית הנוער 90 לקום המדינה ו שעודנה נמשכת. כל אלו הם התגשמות חזון הנביאים, ואתם חלק ממנו". לדברי נולמן, התלמידים לומדים ויונקים מספר הספרים לא רק את מה שהיה בעבר, אלא צופים גם פני עתיד. "מחלוקת וויכוח הם חלק ממסורת הלימוד היהודית, שהפכו לגורם מעצב בתרבות הישראלית לדורו ־

יוסי וקנין

מעין נחשון, תלמידת כיתה י' בכפר הנוער ויצו נהלל ותושבת קיבוץ חנתון, הוכתרה ככלת חי ־ דון התנ"ך של המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער בזרם הממלכתי והעפילה לחידון התנ"ך הארצי. החידון נערך בכפר הנוער ימין אורד שב ־ כרמל בחמישי שעבר. החידון נערך בסימן הנושא השנתי של משרד החינוך: 'מנהיגים שנים למדינת ישראל'. 75 את הדרך – "היה מרגש מאוד לזכות. הייתי בהתחלה קצת בהלם כי לא חשבתי באמת שאזכה. היה לי קשה להאמין שזה באמת קורה", סיפרה נחשון, שאימה יעל נחשון היא מורה לתנ"ך בתיכון העמק המערבי, "מאז היותי ילדה קטנה סיפרו בבית סיפורים על התנ"ך. בקהילה שבה אנחנו גרים היהדות היא דבר משמעותי. אני הולכת לבית כנסת ובשב ־ תות אני שומעת את קריאת התורה. הלימוד פותח עולמות והאהבה לתנ"ך מגיעה מה ־ בית. הייתי גאה ונרגשת לייצג בכבוד את המשפחה, את בית הספר ואת קהילת העמק ואני מודה להם על העידוד והתמיכה".

צילום: פרטי

צילום: | ענת זמל דוברות החינוך ההתיישבותי

מעין נחשון. אמא מורה לתנ"ך

אילנה נולמן צילום: | דוברות החינוך ההתיישבותי

כמה צריך ללמוד כדי להיות כלת התנ"ך? "אני לומדת כל יום. בבית הספר בשיעו ־ רים וגם בהפסקות. בבית אני לומדת כשעה

הודעה לציבור התרבות ודגירת יתושים

ל

א

י

ו

מ

תושבים יקרים, עיריית עפולה מבצעת ניטור על בסיס קבוע את מוקדי המים בנחלים, בתעלות ובשטחים הפתוחים. שני היתושים הנפוצים ביותר Aedes ) והטיגריס האסיאני ( Culex pipiens( באזורנו הם יַתּוּשׁ הביִת ). יכולת היתושים להתרבות היא גבוהה, לכן חשוב לבדוק albopictus ביסודיות את מקורות המים העומדים שבבתיכם. אופן הטיפול הוא ע"י ייבוש מקומות הדגירה של היתושים. מניעת התפתחות ודגירה של יתושים בשטחים פרטיים: • מאתרים וממפים מקורות מים עומדים בגינות, בחצרות, בבית ובסביבתו • מבצעים ניטור פעם בשבוע • מתקנים, אוטמים ומונעים דליפות במערכת הביוב • מנקזים ומייבשים גגות ומקלטים • מרוקנים ומייבשים דליים, צמיגים, חביות, אגרטלים, תחתיות עציצים ומכלים אחרים • מאחסנים כלי קיבול כגון דליים פחים וכדומה כדי שלא יצטברו בהם מים • מתקנים נזילות של מים מצינורות, ממזגנים, מכיורים וכו' על מנת שפעילות המניעה תהיה יעילה, יש לוודא שגם השכנים פועלים בהתאם. איך מתמגנים? • התקינו רשתות בחלונות ובדלתות והקפידו לסגור אותן עם רדת הערב • היעזרו בתכשירים לאידוי מעופפים באישור המשרד להגנת הסביבה • השתמשו בתכשירים למניעת עקיצות באישור משרד הבריאות למידע נוסף ודרכי התמודדות, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה (פרק ה') קובעת כי החובה והאחריות להפחתת 1940 פקודת בריאות העם המפגע היא של המחזיק בשטח: ציבורי – החובה היא של הרשות המקומית. פרטי – החובה היא של התושבים , ולעדכן על מקורות מים עומדים 106 יש לפנות למוקד העירוני הנמצאים בשטחי בנייה או בבתים נטושים על מנת שנוכל לטפל בהם ביעילות.

א

ו

י

ז

ע

ל

״

ק

פ

ו פ

צ

ה

ל

ש

ר

ק

ו

ב

ה

ת

ת

י

כ

נ

א

׳

-

ה

׳

1

0 :

0

0

0

2 :

0

1

עיצוב: טל וייצמן

ר ד י ו ש נ ו ג ע

91.5 FM 96

∞µ≤≠µ∞∞π∂π∂

12

17.2.2023 ˆ ידיעות העמק

קפוא

גר' 65-75

קפוא

/ יח' 50 בטעמי פירות לקקן יח' 6/8 מסולסל מעולה

גר' 65-75

/ יח' 50 בטעמי פירות לקקן יח' 6/8 מסולסל מעולה

גר' 500-600

קליק

גר' 500-600

קליק

עוגיות הזהב

24.9 ₪ ב- 2 / גר' 300 ג'לי טריק

עוגיות הזהב

24.9 ₪ ב- 2

/ גר' 300 ג'לי טריק

20 ₪ ב- 4

20 ₪ ב- 4 / גר' 50 קפה רד מאג יח' 25 | ויסוצקי תה קלאסי

/ גר' 50 קפה רד מאג יח' 25 | ויסוצקי תה קלאסי 20 ₪ ב- 4

20 ₪ ב- 4

69.9 ₪ ק''ג ב

69.9 ₪ ק''ג ב

דג פילה סלמון

דג פילה סלמון

שקיות/טבלאות

שקיות/טבלאות

10.9 ₪

10.9 ₪

עוגיות מובחרות בדלי

עוגיות מובחרות בדלי

למשלוחי מנות ניתן להשיג את כל המוצרים

קפה פלטינום/ 20 ₪ ב- 6 כיף כף/אגוזי/טעמי/ מאסט טורטית/ מסטיק גר' 40-50 עלית חפשו את פלייר המבצעים המורחב בסניפים ובתיבות הדואר למשלוחי מנות ניתן להשיג את כל המוצרים רד מאג גר' 200

שוקו/וניל פתיבר גר' 100

גר' 100

חפשו את פלייר המבצעים המורחב בסניפים ובתיבות הדואר

רד מאג גר' 200

10 ₪ ב- 6 שוקו/וניל פתיבר גר' 100

גר' 100

20 ₪ ב- 6 כיף כף/אגוזי/טעמי/ מאסט טורטית/ מסטיק גר' 40-50 עלית

קפוא

קפוא

מעולה

מעולה

מעולה

מעולה

| רח' תורת חיים | 25 רח’ חבקוק | 2 רח’ פרדו | 24 רח’ הרב מלצר | 11 רח’ הרב קוק | 15 רח’ רשב’’ם | קריית הרצוג 12 רח’ יגאל אלון | 15 רח’ נויפלד | קריית הרצוג 23 רח’ גניחובסקי | 151 רח’ כהנמן | פינת ירמיהו 34 רח’ ר’ עקיבא | 18 רח’ קוטלר נתיב החסד סניפים בני ברק: | 5 האדמו"ר מבעלז הר יונה ג': | 54 רח' טרומפלדור | 16 רח' מיכאל | 9 רח' מיכאל חיפה: | 1 רח' חתם סופר עמנואל: | גבעת המורה 49 רח' אבן גבירול עפולה: | 15 רח’ רשבי | 8 רח' הלל | 22 רח' הורקנוס | 8 רח' הורקנוס אשדוד: | 1 רח’ הריף אלעד: | 17 רח' קלישר 1 30 רח' יהודה ערד: | 88 רח' בן גוריון קרית מלאכי: | אחיסמך 18 רח' שבטי ישראל לוד: | 25 רח' ניסנבאום בת ים: | 20 רח' האר"י | 15 רח' לילינבלום | 29 רח' שוהם נתניה: | 52 רח' הגיבורים חדרה: | 11 רח' נחל שורק | 16 רח' מרים הנביאה בית שמש: ק"ג ללקוח * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק. 6 יחידות/ 3- ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד * מוגבל ל 03-6677077 | 03-6677003 ניתן להתקשר: לרכישה תוי תו הברכה | רח' תורת חיים | 25 רח’ חבקוק | 2 רח’ פרדו | 24 רח’ הרב מלצר | 11 רח’ הרב קוק | 15 רח’ רשב’’ם | קריית הרצוג 12 רח’ יגאל אלון | 15 רח’ נויפלד | קריית הרצוג 23 רח’ גניחובסקי | 151 רח’ כהנמן | פינת ירמיהו 34 רח’ ר’ עקיבא | 18 רח’ קוטלר נתיב החסד סניפים בני ברק: | 5 האדמו"ר מבעלז הר יונה ג': | 54 רח' טרומפלדור | 16 רח' מיכאל | 9 רח' מיכאל חיפה: | 1 רח' חתם סופר עמנואל: | גבעת המורה 49 רח' אבן גבירול עפולה: | 15 רח’ רשבי | 8 רח' הלל | 22 רח' הורקנוס | 8 רח' הורקנוס אשדוד: | 1 רח’ הריף אלעד: | 17 רח' קלישר 1 30 רח' יהודה ערד: | 88 רח' בן גוריון קרית מלאכי: | אחיסמך 18 רח' שבטי ישראל לוד: | 25 רח' ניסנבאום בת ים: | 20 רח' האר"י | 15 רח' לילינבלום | 29 רח' שוהם נתניה: | 52 רח' הגיבורים חדרה: | 11 רח' נחל שורק | 16 רח' מרים הנביאה בית שמש: ק"ג ללקוח * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק. 6 יחידות/ 3- ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד * מוגבל ל 110 ₪ ב- 4 19.9 ₪ ב- 2 40 ₪ ק''גב- 2 5.9 ₪ 10 ₪ ב- 4 20 ₪ ב- 4 20 ₪ ב- 4 03-6677077 | 03-6677003 ניתן להתקשר: לרכישה תוי תו הברכה

11.9 ₪ ב- 3 ג'לי טריק

40 ₪ ק''גב- 2

11.9 ₪ ב- 3

עם עור דג מושט

ג'לי טריק

עם עור דג מושט

10 ₪ ב- 6

קפה פלטינום/

ברזילאי/קלאסי/

17.9 ₪

ברזילאי/קלאסי/

17.9 ₪

שקיקים 25

שקיקים 25

גר' 270

יח' 100

גר' 270

יח' 100

גר' 100*5

מעולה

מעולה

גר' 100*5

מעולה

מעולה

מעו ה

מעולה

מריר

מריר

11.9 ₪ ב- 2 / 28% רוטב עגבניות / חרוזית/טבעות זיתים מעולה 20 ₪ ב- 3 מיוצר ע''י בית השיטה

29.9 ₪ ב- 2

11.9 ₪ ב- 2

/ 28% רוטב עגבניות 29.9 ₪ ב- 2 / חרוזית/טבעות זיתים 10 ₪ ב- 4 מעולה

20 ₪ ב- 4

20 ₪ ב- 2

20 ₪ ב- 2

חליטות תה

חליטות תה

כפות/מזלגות/

כפות/מזלגות/

גר' 600 אפונה/שעועית

גר' 600 אפונה/שעועית

15.9 ₪

15.9 ₪

חמישיית שוקולד

חמישיית שוקולד

סכינים כפיות לבן

מארז בון בון צהוב

סכינים כפיות לבן

מארז בון בון צהוב

יח' 40

יח' 40

גר' 100

שוקו בלבד! פתיבר גר' 400 עלית

גר' 100

שוקו בלבד! פתיבר גר' 400

עלית

תפוצ'יפס גר' 50-55 עלית

תפוצ'יפס גר' 50-55 עלית

מעולה

מעולה

מעולה

מעולה

10 ₪ ב- 4

20 ₪ ב- 4

10 ₪ ב- 2

20 ₪ ב- 4

B 8 כוסות קרטון מיוצר ע''י בית השיטה 20 ₪ ב- 3

20 ₪ ב- 4

10 ₪ ב- 2

לא כולל אקסטרה

לא כולל אקסטרה

B 8 כוסות קרטון

זית מנזוליני ג.מ

צ'יטוס/דוריטוס/

זית מנזוליני ג.מ

צ'יטוס/דוריטוס/

טבלאות שוקולד פרה

19006879: טבלאות שוקולד פרה ברקוד

ברקוד

19006879:

ליטר 1

ליטר 1

מ''ל 700

מיץ ענבים מובחר /יין גן עדן ליטר 1 מ''ל 750 כולל פיקדון יקבי ציון י א ע ל ד ע ד מבצעי ראשון-שישי 19-24.2.23 כ''ח בשבט -ג' באדר גר' 200 | בלגי/קלאסי וופל שוקו/אגוז רולים מעולה שוקו/תות ערגליות גר' 300 אסם גר' 36 כרמית יין היוצר בראשית/ 60 ₪ ב- 2 כולל פיקדון 40 ₪ ב- 2 / כרמל יין סלקטד יקבי ציון אימפריאל מ"ל 750 משקאות חלב יטבתה 18 ₪ ב- 2 25.9 ₪ 22 ₪ ב- 2 10.9 ₪ ב- 2 גר' מעולה/עלמה 100 10 ₪ ב- 4 15 ₪ ב- 2 עוגיות ברמן כולל אוזני המן גר' 180 12.9 ₪ ב- 3 עוגיות ברמן כולל אוזני המן גר' 180 מטבעות שוקולד כרמית 10 ₪ ב- 4 יקבי ציון אימפריאל מ"ל 750 כולל פיקדון 50 ₪ ב- 2 כולל פיקדון

מ''ל 700

גר' מעולה/עלמה 100

גר' 155-350 B&B

פינוק

גר' 140*3

גר' 155-350 B&B

פינוק

גר' 140*3

י א ע ל ד ע ד מבצעי ראשון-שישי 19-24.2.23 כ''ח בשבט -ג' באדר גר' 36 יין היוצר בראשית/ מוסקאטו כולל פיקדון מ"ל 750 ארזה 60 ₪ ב- 2 כרמל וינו / ארזה יין עונות יקבי ציון פאלס מ''ל 750 כולל פיקדון 40 ₪ ב- 2 משקאות חלב 18 ₪ ב- 2 גבינה צהובה מגורדת גר' 500 טרה 25.9 ₪ רגיל/מלא/מזונות טורטיה גר' 320 | ס"מ 20 מעולה 22 ₪ ב- 2 קמח מנופה 100% / 80% לבן/מלא ק"ג 1 מעולה 10.9 ₪ ב- 2 שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי מוסקאטו כולל פיקדון מ"ל 750 ארזה כרמל וינו / ארזה יין עונות יקבי ציון פאלס מ''ל 750 גבינה צהובה מגורדת גר' 500 טרה רגיל/מלא/מזונות טורטיה גר' 320 | ס"מ 20 מעולה קמח מנופה 100% / 80% לבן/מלא ק"ג 1 מעולה שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי גר' 200 | בלגי/קלאסי וופל שוקו/אגוז רולים מעולה שוקו/תות ערגליות גר' 300 אסם / כרמל יין סלקטד יטבתה

19.9 ₪ ב- 2

20 ₪ ב- 2

20 ₪ ב- 2

10 ₪ ב- 4

שלישיית טונה סטארקיסט

שלישיית טונה סטארקיסט

תחליב רחצה

שמפו/מרכך/

תחליב רחצה

שמפו/מרכך/

נשנושים/איירביס/ נשנושי קרקר

נשנושים/איירביס/ נשנושי קרקר

10.9 ₪

10.9 ₪

מארזי חטיפי אסם גר'/ 30*5 גר'/במבה במילוי 55*4/' גר 35* 6 ביסלי גר'/ 60*4/' גר 15*10 גר'/במבה 25*5/' גר 50*3 אפרופו גר' 20*5 גר'/דובונים 15*10 גר'/במבה מתוקה 50*5 20 ₪ ב- 2 15 ₪ ב- 2

קטשופ גר' 750 אסם מארזי חטיפי אסם גר'/ 30*5 גר'/במבה במילוי 55*4/' גר 35* 6 ביסלי גר'/ 60*4/' גר 15*10 גר'/במבה 25*5/' גר 50*3 אפרופו גר' 20*5 גר'/דובונים 15*10 גר'/במבה מתוקה 50*5 20 ₪ ב- 2

קטשופ גר' 750 אסם

110 ₪ ב- 4

טיטולי פרימיום

8.9 ₪

טיטולי פרימיום

8.9 ₪

ליטר 1

ליטר 1

A6

A6

אסם

אסם

מעולה

גר' 80-50

מעולה

גר' 80-50

ביסלי

ביסלי

/ ללא מילוי במבה

15 ₪ ב- 5 / ללא מילוי במבה

17.9 ₪ ב- 2 שמן קנולה

17.9 ₪ ב- 2

12.9 ₪ ב- 3

15 ₪ ב- 5

שמן קנולה

5.9 ₪

מארז דפי ברכה

מארז דפי ברכה

עלית

עלית

גר' 20*10

גר' 20*10

לנדא/רובין

לנדא/רובין

שקית נייר בינונית 15 ₪ ב- 5 39.9 ₪ ק''ג ב

שקית נייר בינונית 15 ₪ ב- 5

22 ₪ ב- 2

10 ₪ ב- 4

22 ₪ ב- 2

39.9 ₪ ק''ג ב

שוקיים עוף

שוקיים עוף

מארזי צ'יטוס

מארזי צ'יטוס

מטבעות שוקולד

למברוסקו כולל פיקדון מ"ל 750 כרמל יקבי כרמל/ציון 50 ₪ ב- 3

למברוסקו כולל פיקדון מ"ל 750 כרמל

כולל פיקדון מ"ל 750

כולל פיקדון מ"ל 750

מעולה

מעולה

מנות

מנות

שאטו

שאטו

10 ₪ ב- 4

50 ₪ ב- 2

יקבי כרמל/ציון 50 ₪ ב- 3

45 ₪ ב- 2

45 ₪ ב- 2

קרטון למשלוח

קרטון למשלוח

יין אקסלנס/באז/

יין אקסלנס/באז/

יין קונקורד/ישן נושן/ לייט/הנצחון/טופז/

יין קונקורד/ישן נושן/ לייט/הנצחון/טופז/

30 ₪ ב- 2 מיץ ענבים מובחר /יין גן עדן ליטר 1 מ''ל 750 כולל פיקדון יקבי ציון 30 ₪ ב- 2 גר' 375

גר' 375

מ''ל 187

מ''ל 187

כולל פיקדון יקבי ציון

כולל פיקדון יקבי ציון

18.9 ₪ ב- 4

18.9 ₪ ב- 4

יקבי ציון/כרמל כולל פיקדון

יקבי ציון/כרמל כולל פיקדון

50 ₪ ב- 3

50 ₪ ב- 3

15 ₪ ב- 3 שקית נייר גדולה 15 ₪ ב- 3

יין אימפריאל קברנה/ p.c קברנה סביניון

יין אימפריאל קברנה/ p.c קברנה סביניון

שקית נייר גדולה

יין קטן/מיץ ענבים

יין קטן/מיץ ענבים

אזהרה – משרד הבריאות קובע כי האלכוהול מזיק לבריאות

13 ידיעות העמק ˆ 17.2.2023

עמק המעיינות

הבחירות המקומיות 2023

תושביםמהמועצהפנו אליו לאחרונה והפצירו בו להתמודד בבחירותהקרובות ‰ תושב מעוז חיים: "לא פגשתי אדם כל כך ערכי וחרוץ כמוהו" ‰ סיבוני: "אני לאעוסק כרגע בבחירות" לחץעלאיתי סיבוני מכפררופין להתמודדעל ראשותהמועצה

טרפה לאחת הפגישות עמו והתרש ה מה ממנו מאוד. "שאלתי אותו כיצד יצליח בלי שום ניסיון פוליטי קודם. איתי ענה שזה לא חיסרון, אלא הית ה רון הכי גדול שלו. הוא אמר שהוא לא בא לעשות פוליטיקה אלא לעשות. נקודה", אמרה, "יש לו רעיונות מעו ה לים ומה שקנה אותי זה היכולת שלו לגרום לכל מי ששומע אותו להצט ה רף להתלהבות שלו. להאמין שאפשר לעשות דברים נפלאים. כשהוא מדבר על החזון שלו לעמק, העיניים שלו נוצצות". האם סיבוני בדרך להתמודד על ראשות המועצה? על כך השיב ל'ידיעות העמק': "מדובר בפגי ה שות של אנשים שאכפת להם מה ה עמק, שרוצים לראות אותו משגשג ובעיקר - מתקדם. אני לא עוסק כרגע בבחירות". לשאלה מה דעתו על ראש המועצה המכהן יורם קרין השיב סיבוני: "אני רואה בו ידיד אישי ומעריך את פועלו למען העמק".

לא פגשתי אדם כל כך ערכי וחרוץ כמוהו", אמר השבוע אחד מהתומ ה כים במועמדותו של סיבוני לראשות המועצה, חבר קיבוץ מעוז חיים, "הוא מנהל מוכשר ביותר. בצעירותו היה , מונה 28 מטאור של ממש. כשהיה בן לתפקיד בכיר בחברת ענק. אני זוכר שכבר אז כתבו עליו שהוא מנהל מזן נדיר. הוא פועל בשקט, לומד היטב כל נושא שהוא רוצה להתמקד בו, ומהר מאוד מביא לתוצאות". תושב קיבוץ שדה נחום שתומך בסיבוני הוסיף: "בשיחות הראשונות, איתי לא ממש אהב את הרעיון. הוא לא מתחבר לפוליטיקה. מעדיף עשייה ביצועית. ישבנו עליו לא מעט. בפגי ה שות האחרונות שלנו אמר שאם יבחר להתמודד זה יהיה כדי להביא שינוי אמיתי. מדובר באיש חזון. אדם ששם לו מטרה ויהפוך עולמות להשיגה. ביצועיסט בחסד. הוא יזם בנשמתו. יש לו רעיונות מדהימים לעמק, ואם יחליט ללכת על זה - כולנו נרוויח". תושבת מושב רוויה סיפרה כי הצ ה

יוסי וקנין

תושבים במועצה האזורית עמק המעיינות פנו לאחרונה לאיתי סיבוני מקיבוץ כפר רופין והפצירו בו להתמודד על רא ה שות המועצה. ) הוא בעל ניסיון עשיר 45 סיבוני ( בניהול בכיר. בעברו, ניהל מער ה כות גדולות, בין היתר שימש כמ ה נהל מרחב בחברת האנרגיה הגדולה בישראל (תפקיד אותו מילא עוד ה � והיה לחבר ההנ 30 בטרם מלאו לו לה הצעיר ביותר בתפקיד), סמנכ״ל תפעול ברשת סלולרית ומנכ"ל רשת קמעונאית. בתפקידו האחרון שימש כמנכ"ל מתחם צים אורבן בבית שאן, וכיום הוא בעל עסק עצמאי. הוא בעל תואר ראשון במנהל עסקים, נשוי לנ ה עמה, בעלת תואר שני בנוער בסיכון שנים בכפר 15 והדרה, ועובדת מזה הגמילה מלכישוע בגלבוע. לזוג שני .11 ודניאלה בת 14 ילדים - יהונתן בן שנים. 30 "אני מכיר את איתי כמעט

צילום: פרטי | איתי סיבוני. יזם בנשמתו

- מוגשמטעם המועצה האזורית עמק יזרעאל -

חמישה כוכבים במיגון! המועצה האזורית עמק יזרעאל קיבלה את הציון המרבי בתחרות 'המקלט והמיגון האזרחי לשנת ' של פיקוד העורף 2022

המועצה האזורית עמק יזרעאל זכתה בחמישה כוכבי יופי – הציון הגבוה .'2022 ביותר בתחרות 'המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה התחרות נערכת מידי שנה ביוזמת פיקוד העורף ובשיתוף המועצה לישראל יפה, במטרה לבחון את היערכות החירום ורמת המוגנות במרחב הציבורי ברשויות המקומיות. במסגרתה התבצעה בדיקה מקיפה של המקלטים הציבוריים ביישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל. בין היתר נבדקו: מוכנות לחירום, חזות פנימית וחיצונית, תחזוקה שוטפת, תקינות מערכות ההפעלה, ניקיון ועוד. ההודעה על הזכייה בפרס נמסרה השבוע לראש המועצה האזורית עמק יזרעאל – אייל בצר ולממונה החירום והביטחון במועצה – ניר שנער, המרכז תחתיו את הטיפול במקלטי היישובים. "צוות ההערכה ביקש לציין לשבח את הפעילות הברוכה המושקעת על ידי הרשות בטיפוח תחזוקת המקלטים – לרווחת התושבים ולהיערכות הלאומית לשעת חירום. הערכתנו העמוקה על קידום מטרות התחרות, הודות למודעותכם לערכי איכות חיים וסביבה לצד מוכנות לשעת חירום", נכתב בהודעה. ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אמר: "המועצה מחויבת אייל בצר לשמירה על ביטחון תושביה בשגרה ובחירום. מוכנות לשעת חירום מחזקת את החוסן הקהילתי ותורמת לתפקוד הרשות ותושביה בשעת משבר."

14

17.2.2023 ˆ ידיעות העמק

₪ 25,000- עם רכבים החל מ שנים 3- כולל אחריות מורחבת ל מוכנים? היכון. אלדן! צאו לדרך חדשה

הטבות נוספות על הדרך

התחייבות לטרייד אין עתידי

מסלולי מימון בתנאים מיוחדים

, עפולה 27 יהושע חנקין 052-4486226 : נאור

*כפוף לתקנון

* 3003 eldan.co.il

15 ידיעות העמק ˆ 17.2.2023

הגלבוע

החלההסדרתהכניסה ליישוב נורית העבודות יכללו הקמתצומתחדש ובטיחותי, התקנת תאורה והצבתשתי תחנותאוטובוס ‰ ראשהמועצה: מיליון שקל" 3־ "העבודותבהשקעהשל כ

למועצה מקומית כפר כמא דרוש/ה

מועד אחרון להגשת מועמדות: 12:00 שעה 27/02/23 פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה המקומית כפר כמא www.kfarkama.co.il בכתובת מכרז כח אדם) > 2023 > מכרזים > (מידע לתושב מנהל\ת יחידת נוער משרה 100%- ב 04-6760775 או בטלפון Mankal@kfarkama.co.il ובמייל שירותי מוביל תכניות דיגיטציה אזורי ולרשויות האשכול אשכול רשויות הגליל והעמקים מזמין בזאת הצעות למתן שירותי מוביל תכניות דיגיטציה אזורי ולרשויות האשכול. .1 ,39 ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי האשכול ברח’ ניצנים או באתר 09:00-14:00 מגדל העמק, בימי העבודה בין השעות “מכרזים”. >- ” “חופש המידע האשכול תחת קטגורית .2 עד השעה 21/2/2023 – שאלות הבהרה יתקבלו עד לתאריך יש לוודא קבלת meir@galilamakim.org.il : למייל 12:00 הפניה במייל חוזר. .3 את מסמכי המכרז על כל פרקיו ניתן לרכוש כיחידה אחת (כולל מע”מ) אשר לא יוחזרו ₪ 500 בתמורה לתשלום בסך בכל מקרה. פרטי ואופן התשלום מפורטים במסמכי המכרז. .4 את ההצעות יש להגיש במשרדי האשכול במסירה ידנית מספר המכרז בלבד בלבד ובמעטפה סגורה הנושאת את , מגדל 39 ובהתאם להנחיות המכרז, בכתובת: רחוב ניצנים 7/3/2023 – המועד האחרון להגשת הצעות הינו העמק. .12:00 בשעה .5 הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, לא תתקבל. בברכה, מאיר חלי מנכ”ל אשכול הגליל והעמקים אשכול רשויות הגליל והעמקים 03/2023 מכרז פומבי מספר

צילום: דוברות המוא"ז הגלבוע | העבודות בכניסה לנורית

ניסה ליישוב נורית, צומת חדש ובטיחותי, כולל הרחבה והסדרת הכניסה, ריבוד אספ ־ לט ושוליים, התקנת תאורה, הקמת מדרכות ומערכת ניקוז, תמרור, צביעה וסימון הת ־ תחנות 2 קני בטיחות. בנוסף, ייבנו במקום אוטובוס חדשות, כפתרון תחבורתי נוסף המשרת את תושבי נורית. במוא"ז הגלבוע ציינו את שילוב הזרועות המיטבי המתקיים עם הנהגת היישוב נורית, המהווה מכפיל כוח איכותי הנותן את אותו ־ תיו בהתקדמות המרשימה, עמידה בזמנים וביצוע ברמה גבוהה ואיכותית. "בחדוות יצירה ובמלוא המרץ, בגלבוע ממשיכים בעשייה", אמר עובד נור. "אנו מאגמים משאבים וביחד עם התושבים והנהגות הישובים- רואים בהתגשמות החלומות".

דניאל דדון

אירוע היסטורי ביישוב נורית: המועצה החלה בעבודות המסדי ־ רות את הכניסה ליישוב מהכביש ). "זהו ציון 667 הראשי 'דרך נוף הגלבוע' ( דרך משמעותי בהפיכת נורית ליישוב קהילתי אמיתי, כפי שיועד מאז הקמתו", אמר עובד נור, ראש המועצה. "במסגרת מציאת פתרונות לבעיות תשתיות ותחבו ־ רתיות ביישוב, קידמה המועצה תכנון, גיוס תקציבים ממשרד התחבורה, ולאחר הסדרה ואישור מקודמות כעת העבודות להסדרת מיליון 3 הכניסה ליישוב בהשקעה של כ שקל". בהמשך לדברי ראש המועצה, מוקמת בכ ־

עמק יזרעאל שי יזרעאלי: "נעלה שלב במאבק בבנייה הבלתי חוקית" שי יזרעאלי, המועמד לראשות המועצה האזורית עמק יזרעאל המשמש בשנים האחרונות גם יו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה 'היזרעאלים', הסביר השבוע כיצד יהיה ניתן למזער את הנזקים בנפש וברכוש במקרה של רעידה אדמה גדולה בישראל. יזרעאלי, שעוקב באדיקות אחר הדיווחים מתוצאות רעידת האדמה בטורקיה, הצ ־ ביע על נתון אחד שצד את תשומת לבו לפיו בין כל ההרס האדיר שגרמה הרעידה בטורקיה, ישנה עיר אחת – ארזין שמה, שבה לא נפל ולו מבנה אחד, כך על פי כל הדיווחים היוצאים מטורקיה. מהניסיון לברר מה הסיבה לכך, על אף היותה של העיר ארזין ממוקמת סמוך לאזור שסבל מנזק איום כתוצאה מרעידת האדמה, שאף בניין לא קרס בעיר ולא היו בה כלל אבדות בנפש, עולה העובדה כי בהנהלת העיר הקטנה הקפידו משך שנים להיאבק בבנייה הבלתי חוקית. סגן ראש המועצה שמכיר את התופעה המוכרת בכל המדינה ציין השבוע כי נושא הבנייה הבלתי חוקית הינו מאבק ארוך שנים ודורש התמדה ומלחמה עקבית למרות הקשיים והאתגרים הרבים. "מדובר בתופעה שיש להיאבק בה כל הזמן", אמר יזר ־ עאלי, "כמובן שזה קשה ותמיד יהיה מי שינסה לבנות באופן לא חוקי וללא אישורים, אחוז, אבל אפשר גם 100 וברור לכולם שלא ניתן יהיה להעלים את התופעה ב־ אפשר לצמצמם את התופעה. נעלה שלב במאבק בבנייה הבלתי חוקית". יזרעאלי הוסיף: "ביישובים שתחת אחריות ועדת 'היזרעאלים' פחות בונים לגובה אך עם זאת אנו יושבים על 'שבר יגור' או 'העתק כרמל' ולכן יש להמשיך להיאבק בנושא כדי לשמור על החוק ובטח ובטח להציל חיים". דניאל דדון

16

17.2.2023 ˆ ידיעות העמק

50% הנחה

50% הנחה

50% הנחה

40% הנחה

30% הנחה

על מעילי מגברים נאוטיקה וטימברלנד

על בגדי נשים חורף

בקניית פריטים 3

בקניית פריטים 2

בקניית פריט בודד

17 ידיעות העמק ˆ 17.2.2023

טעם הניגון הישן

| עטיפת האלבום המשותף צילום: מייק סילברמן

לפני קצת יותר מחצי שנה הזדמן לדורית ראובני ודודו זכאי, שניים מענקי הזמר הארצישראלי, להופיע יחד על במה בהופעה ביהוד. זה לא היה מפגש נדיר בין שניהם, אבל זה היה מפגש שהתניע את הרצון שלהם לחזור ולשתף פעולה, בדיוק כפי שעשו י � שנה. אז שני הקיבוצנ 45 יחד לפני קים - היא במקור משער העמקים והוא מדליה - הצליחו לסחוף מדינה שלמה עם שירים שהפכו עם השנים לנכסי צאן ברזל כמו 'לילות', 'הללויה', 'ההר הירוק תמיד' ו'לקום בשש בבוקר'. מ � ), נ 73 ) וזכאי ( 70 עכשיו, ראובני ) צאים בחזרות למופע החדש שלהם יחד שנקרא 'לילות', שהחל מחודש מרץ יתחיל לרוץ ברחבי הארץ בתקווה לש י . זה יהיה 70 חזר את ההצלחה משנות ה מופע עם כל הקלאסיקות שלהם יחד ולחוד. "אנחנו נפגשים כמה פעמים בשנה והקהל תמיד רוצה לשמוע את השירים ט � שנה אז החל 45 ששרנו יחד לפני נו לעשות מופע משותף", סיפר זכאי, "זה הולך להיות כיף גדול להיות שוב ביחד". ראובני מוסיפה: "בגילנו המופלג, כמו שדודו אומר, אנחנו צריכים להמציא את עצמנו כל פעם מחדש. בכל הזדמנות שהיתה לי ולדודו להופיע יחד תמיד שרנו את הדואטים שלנו. והנה אחרי הרבה שנים יש פתאום סוג של געגוע גם לנו וגם לקהל שלנו. הקהל אז גדש את ההופעות שעשינו. זה פשוט לשחזר את החומרים האלה שהפכו לנכסי צאן ברזל ושכבר לא כותבים ככה היום. אין היום כבר שירים כאלה ואנחנו שומ י רים עליהם ובגלל זה אנחנו מתאחדים. במקצוע הזה אתה עושה שילובים כדי לחדש, להתרענן וגם כדי להפתיע". חברות עמוקה ההופעה הראשונה שלהם, במסגרת המופע המשותף, תתקיים ב'אלמא' בזי י שירים ודברי 20 כרון יעקב ותכלול כ קישור. "הקהל ייהנה כי אנחנו שרים שירים שהוא מכיר ומחובר אליהם", מבטיח זכאי. מה מיוחד במופע הזה? זכאי: "יש סוד אחד גדול אבל כדי לג י לות אותו חייבים לבוא ולראות (צוחק)". ראובני: "מה שמיוחד זה שכל אחד מביא את הלהיטים שיצרנו במשך הש י נים. כל אחד ישיר את השירים שלו לבד. כשדודו ישיר אני אעשה לו קולות

שנה שני ענקי הזמר הארצישראלי, דורית 45 לפני ראובני ודודו זכאי, הופיעו על במה אחת והצליחו לסחוף מדינה שלמה עם שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל ‰ עכשיו שני הקיבוצניקים - היא במקור משער העמקים והוא מדליה - חוזרים לשתף פעולה במופע שירוץ בכל הארץ עם כל הקלאסיקות ‰ בראיון מיוחד הם נזכרים בערגה בטקסטים שכתבו פעם, מסבירים איך התחושה להיות מחוץ למדיות הגדולות וכואבים את העובדה שלא כותבים יותר שירי אהבה לארץ ‰ "הפסקנו להיות אנחנו והתחלנו להיות כל אחד לחוד, מפולגים ומשוסעים"

דודו זכאי ודורית ראובני. חברות אמיצה

וכשאני אשיר הוא יעשה לי קולות. זה יהיה מיוחד". מה המטרה של המופע? ראובני: "החיים והאווירה בחברה היום די קשים. יש סוג של ויכוח וסוג של מאבק. החיים לא פשוטים במציאות היומיומית, אבל ברגע שהקהל יגיע לערב שכולו זמר ארצישראלי מובהק הוא יוכל לשכוח מצרות היום-יום". מה יש בכימיה ביניכם שזה עובד טוב על הבמה? זכאי: "שנינו מביאים שירים איכו י 45 תיים. השירים המשותפים מלפני שנה לא ירדו מפס הקול של הרדיו. אנחנו גם חברים טובים ממוצא 'פריבי י לגי', קיבוצניקים. הרקע המשותף שלנו מוסיף. לאורך השנים אני ודורית שמ י רנו על איכויות השירה שהיו לנו לפני הרבה שנים וגם קצת השתפרנו. אנחנו שני זמרים ותיקים ששרים באותם סול י מות ששרנו כשהיינו צעירים. זה יפה". ראובני: "יש בינינו חברות עמוקה וטובה שלא התקלקלה ולא התקהתה עם הש י נים. כשאנחנו נפגשים אחרי תקופה זה תמיד באהבה. זה גם סוד הניצחון שלנו על הבמה".

יוסי וקנין / צילום: שרון צור

זכאי וראובני צילום: | בהופעה איריס גרינברג

18

17.2.2023 ˆ ידיעות העמק

מה דעתכם על המוזיקה הישראלית של היום - נועה קירל, עומר אדם? מת ־ חברים? זכאי: "אני לא מתחבר. יש לי קצת געגועים לטקסטים האיכותיים שאיתם צמח הזמר העברי שהמשוררים הגדולים של פעם כתבו. יש שם איכויות שהיום קשה מאוד למצוא. גם את נעמי שמר לא שומעים הרבה היום והיא הגדולה מכו ־ לם. הדור מתחלף וכל אחד עם האהבות שלו והסגנונות שלו". ראובני: "אני אוהבת את נועה קירל. אני אוהבת שיש ויזואליה יפה. היא פרפורמרית. בדרך כלל אני מתחברת לשירים. יש שירים של עומר אדם שמ ־ רגשים אותי ויש כאלו שאני לא מת ־ חברת אליהם. לעומר אדם ולירן דנינו יש שיר בשם 'סיפור ישן' שהוא כל כך יפה. אני עובדת על השיר הזה עם הת ־ למידים שלי. בשורה התחתונה - לגופו של שיר". דודו, אם עומר אדם יציע לך לשיר איתו דואט, תסרב לו? זכאי: "בשמחה, אבל קודם הייתי מבקש ממנו שישלח לי בבקשה את המילים. אם אני מתחבר - בבקשה. להקת הדג נחש התקשרו אליי וביקשו להכניס שיר שלי בתוך השיר שלהם. אמרתי להם: 'לכו על זה' וזה יצא טוב". דורית, הולך דואט עם נועה קירל? ראובני: "ברור שהייתי שמחה לעשות דואט עם נועה קירל או עומר אדם. זה תמיד טוב להשתלב עם עוד זמרים". איזה יוצר חסר לכם היום? זכאי: "מורי ורבי יאיר רוזנבלום ונעמי שמר הגדולה מכולם. יש הרבה יוצרים שהם יסודות הזמר העברי שבהחלט חסרים לי אישית בנוף. הקלטתי עכשיו שני שירים שטרם הוקלטו של שייקה פייקוב. הוא השאיר לנו המון שירי שנה לא כותבים 25 אהבה לארץ הזאת. יותר שירי אהבה לארץ ישראל. חלק מזה קשור לשינויים הגדולים שעוברים על החברה הישראלית. הזמר הפך להיות אישי. ישראל היא אחת הארצות שכתבו עליה הכי הרבה שירים ושירים נפלאים. השירים האלה הם חלק ממני וחלק מה ־ תרבות שגדלתי בה ולכן זה חסר לי. זה גם מסמל משהו - הפסקנו להיות אנחנו והתחלנו להיות כל אחד לחוד. מפולגים ומשוסעים. התרבות הישראלית נהיית סקטוריאלית וזה מפריע לי. אבל זו המ ־ ציאות ואני חי איתה". ראובני: "כל מי שכבר לא איתנו, הכו ־ תבים והמלחינים ובעיקר אלו שמתו בטרם עת כמו יאיר רוזנבלום". דודו, טוב לך בקיבוץ? זכאי (צוחק): "נהדר לי בקיבוץ. פעם הייתי צריך לבקש אישור לשיר את השיר 'טוב לי בקיבוץ'. לפני הרבה שנים זה לא היה ברור כל כך העניין הזה. היו אומרים שזה פייק ניוז. היום רשימת ההמתנה למצטרפים לקיבוצים הולכת ומתארכת אז אפשר לשיר בחופשיות רבה את השיר 'טוב לי בקיבוץ'". דורית, את מתגעגעת לקיבוץ שער העמקים? "מתגעגעת. בעיקר לחברים שלי מה ־ קבוצה. לא נשאר לי שם אף אחד. אני כל כך קיבוצניקית - משכימה קום, עובדת, חרוצה וזה בזכות הקיבוץ. הלב שלי מלא לקיבוץ הזה ולחברים שלי".

ראובני: "אני אוהבת את נועה קירל. אני אוהבת שיש ויזואליה יפה. היא פרפורמרית. בדרך כלל אני מתחברת לשירים. יש שירים של עומר אדם שמרגשים אותי ויש כאלו שאני לא מתחברת אליהם. לעומר אדם ולירן דנינו יש שיר בשם 'סיפור ישן' שהוא כל כך יפה"

זכאי: "יש לי קצת געגועים לטקסטים האיכותיים שאיתם צמח הזמר העברי שהמשוררים שם איכויות שהיום קשה מאוד למצוא. גם את נעמי שמר לא שומעים הרבה היום והיא הגדולה מכולם. הדור מתחלף וכל אחד עם האהבות שלו והסגנונות שלו" הגדולים של פעם כתבו. יש

מחוץ לפריים-טיים מאז שדרכיהם נפרדו אחרי כשנה של הופעות משותפות, כל אחד המשיך בק ־ ריירה משלו וצבר המון שירים אהובים. מה האחד חושב על השנייה ממרחק הזמן? זכאי מפרגן לשותפתו: "דורית היא זמרת נפלאה. אני מעריך מאוד את היכולות שלה", אמר זכאי. לדעתך היא מוערכת מספיק? "יש לדורית שירים שיש להם קהל גדול. כרגע זה לא בא לידי ביטוי בת ־ חנות שידור, אבל הוא מגיע להופעות. זה שזה לא בתקשורת זה סיפור אחד. האופנות מתחלפות והדור הצעיר אוהב לשמוע דברים אחרים, אבל יש לנו את הקהל שלנו. אני מקווה ששירי ארץ יש ־ ראל לא ימותו כשאנחנו נפסיק לשיר אותם. ואני מעריך שהם לא". דורית, דודו זוכה להערכה ראויה? ראובני: "דודו הוא זמר אהוב. קולו היפהפה לא השתנה עם השנים. הוא שר עם אותם סולמות ועם אותו הרגש. סוג החומרים שלו - גם השירים החדשים - קולע לטעם של הקהל שרוצה לשמוע תוכן ומוזיקה טובה. בזה כוחו. הוא תמיד

זוכה לאהבה ולאהדה עצומה. דודו הוא איש עבודה בקיבוצו. הוא מנהל, היה מזכיר, איש כלכלה. הוא גם שידר בר ־ דיו. הוא כל הזמן במדיה ויחד עם זה גם כל פעם נסוג ממנה כי הוא תורם את כל יכולתו לקיבוץ". בניגוד לעבר, רואים אתכם כבר פחות בטלוויזיה. זה מפריע לכם? זכאי: "לא מפריע לי שאני לא בטל ־ וויזיה. היום אין מקום לזמרים ותיקים כי הכול זה ריאליטי ותחרויות כמו 'הכוכב הבא' או 'הזמר במסכה'. הטלוויזיה מחפ ־ שת רייטינג וזה לא התחום שלי. מי שרו ־ צה לשמוע אותי מוצא את ההזדמנויות". לעומתו, לראובני זה חסר. "ברור שזה מפריע לי, והאמת שהיום כבר אין תוכ ־ ניות אירוח. יש רק תוכניות בוקר ואליהן אני הולכת בכל פעם שמזמינים אותי. זו הבמה היחידה. בפריים-טיים זה רק ריאליטי. לדור הוותיק אין דרך להביע את עצמו בהווה, אלא אם הוא מוזמן לתו ־ כנית בוקר. אני תמיד הולכת עם גיטרה כדי לשיר גם. חבל שאין מקום לארח את כל האמנים. חסרות תוכניות אירוח". אתם עדיין מוזמנים להופיע בימי עצמאות?

ראובני: "כן. בעצמאות הקרוב דודו ואני נופיע בכרמיאל ואחר כך ניסע להופעה במודיעין. לי לא קרה שלא הופעתי ביום העצמאות למרות שלא אכפת לי ביום העצמאות לשבת בבית. יום לפני זה, ביום הזיכרון, אני מופי ־ עה ללא הפסקה. בימי עצמאות רוצים להשמיע זמר עברי ויש במות לאמנים הוותיקים". חברה שסועה הז'אנר של ראובני וזכאי כבר מזמן לא נמצא בפריים-טיים של הטלוויזיה והר ־ דיו. מצד אחד ההופעות שלהם מלאות, אך במדיית ההמונים הם נוכחים מעט מאוד. "לא ששכחו אותנו לגמרי ברדיו", קובע זכאי, "בסופי שבוע חלק מתחנות הרדיו משדרות שירים ישנים. אבל זה חלק מהשינויים של המדיה והתרבות הישראלית". ראובני: "לא שכחו אותנו. יש קהל. יש אנשים שרוצים לשמוע את החומ ־ רים האלה. אנחנו בסוג של הישרדות כדי לשמור על הנכסים האלה שצברנו לאורך השנים".

19 ידיעות העמק ˆ 17.2.2023

Made with FlippingBook Learn more on our blog