המפרץ 24.2.23

השבתת הלימודים | מוצקין

לטענתהורים לתלמידים בכיתה ג' בביתהספר בגין, מחנכתהכיתה נפצעה לפני חודשיים, ומאז ילדיהם נותרו בלי כתובת ‰ "מדובר במצב חירום, לא נחכהעדשיקרהאסון", אמרו ההורים, שפתחו בשביתה ‰ משרד החינוך: "יועצתביתהספר הוגדרה כמחנכתהכיתה" הוריםמוחים: "ילדינו נותרו ללאמחנכת"

הנפצים חזרו מערך השיטור העירוני בקרית אתא יוצא במבצע אכיפה נרחב למיגור התופעה עם צוותים גלויים וסמויים. ילדים ובני נוער שיתפסו מפוצצים נפצים, ייפתח נגדם הליך פלילי. במקביל, מבצעת המשטרה אכיפה יזומה הכוללת טיפול בספ מ קים המשווקים את הנפצים. המפי מ צים ייקנסו וציודם יוחרם. מהעירייה נמסר: "הצלחת פעילות האכיפה תלויה בשיתוף הפעולה והמעורבות של ההורים. במקביל, מתבצעת הסברה נרחבת בשיתוף עם מנהלי בתי הספר". מלגות לספורטאים עיריית קרית ים חילקה הש מ בוע מלגות לשבעה ספורטאים מצטיינים בשל הישגיהם בשנת תשפ"ג. כל אחד מהם קיבל סכום מ � שקל. הספורטאים, ה 5,000 של תחרים בדרגים הגבוהים ביותר בארץ ואף בעולם, מגיעים ממגוון תחומים: ג'ודו, שחמט, ריקודים סלוניים ועוד. ראש העירייה דוד אבן צור וסגנו ג'נו פלס בירכו את הזוכים והביעו תקווה כי ימשיכו להצליח גם בה מ משך. אדי גל

דיקלה שחף

"לא רואים את טובת הילדים, אנחנו מאוכזבים", אמרו השבוע הורים לתלמידים בכיתה ג' בבית הספר בגין בקרית מוצקין, שהשביתו בימים שלישי ורביעי את הלימודים. בתחילת השבוע שלחו ההורים מכתב זועם להנהלת בית הספר, לעירייה ולמשרד החינוך, שבו הבהירו כי הם דורשים שינוי במענה החינוכי ה"לקוי", לט מ ענתם, הניתן לילדיהם בבית הספר, מאז עזבה מחנכת הכיתה לפני כחודשיים עקב מחלה. במכתבם ציינו ההורים כי אם לא יינתן מענה עד ליום שלישי, הם ישביתו את הלי מ ילדי הכיתה נותרו החל 27 מודים, וכך היה - מיום שלישי בביתם. אחת האמהות: "המער מ כת לא מתייחסת אלינו, משחקים על חשבון הילדים שלנו. ראש העיר הגיע אתמול לבית הספר, ועל כך שמענו מהילדים בסוף היום. אחת האמהות, שהיא עובדת בעירייה, הכ מ ניסה את יועצת ראש העיר לקבוצת ההורים מבלי לשאול אותנו, והיא הבטיחה שיקבעו לנו פגישה עם גורמי החינוך, ולאחר מכן יצאה מהקבוצה. לא נקבעה פגישה, והחלטנו

צילום: נחום סגל

"אנחנו מצפים למציאת מחנכת, ולתוכנית שתשקם את מצב הכיתה. כל מה שמציעים לנו זה רק זמני ומפוזר" למענה רגשי הולם וקבוע,

ההורים דורשים תוכנית לימודית וחינוכית מותאמת לכיתה. בית הספר בגין

להשאיר את הילדים בבית". מנהלת בית הספר, היידי ליפמן יוסף, כתבה להורים: "מאז חזרתנו מחופשת חנוכה עשינו כמה פעולות למלא את מקומה של המחנכת. שעות שבועיות בכיתה, 3 היועצת מלמדת ומהווה דמות מקשרת לילדים. בכל ענייני ההתנהגות, צוות בית הספר מטפל מיידית. פסיכולוגית בית הספר מלווה את הצוות החי מ נוכי". לגבי ההמשך כתבה: "בתחילת חודש מרץ נדע אם מצבה הבריאותי (של המחנכת) מאפשר לה לחזור. אם לא, ניערך בהתאם".

אך ההורים סבורים שכבר נגרם לילדים נזק. "אנחנו מצפים למציאת מחנכת, למענה רגשי הולם וקבוע, ולתוכנית שתשקם את מצב הכיתה", אמרה אחת האמהות בכיתה. "כל מה שמציעים לנו זה רק זמני ומפוזר". ממשרד החינוך נמסר: "בית הספר בנה תוכנית חלופית לכיתה. יועצת בית הספר הוגדרה כמחנכת הכיתה, כדמות קבו מ עה וזמינה עבור התלמידים, שובצו מורים מקצועיים למקצועות הליבה, בנוסף, צוות הניהול מלווה מקרוב את הכיתה".

1

2

5

6

7

-

12

24.2.2023 ˆ ידיעות המפרץ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online