המפרץ 24.2.23

זכות הציבור לדעת | אתא

מדועעירייתקריתאתאמסרבת לחשוףתוצאותסקרשביעותרצון? העירייההגישהערר על פסיקתביתהמשפטהמחוזי, שחייב אותה לחשוףתוצאותסקר לשביעות רצון ‰ רובין שלם: "יעקב פוחד, כנראה ישלו מה להסתיר"

צילום: באדיבות העירייה

הפעילות באזור התעשייה

אתא: מבצע באזור התעשייה בימים אלה מבצעת עיריית קרית אתא עבודות לפיתוח נופי והס ־ דרה של איזור התעשייה בעיר. לצד העבודות הנ"ל, נערך השבוע מבצע רחב היקף עם כוח משולב של המשטרה ומחלקות העירייה, בהן אגף התפעול, פיקוח עירוני, רישוי עסקים, מוקד, אגף תכנון ובנייה ועוד להסדרת איזור הת ־ עשייה. במסגרת הפעילות טופלו מפ ־ געים שונים, לרבות השלכת פסולת ומערומי אשפה, בדיקת רכבים עם ליקויים, אכיפת חנייה אסורה ומסוכנת, טיפול בגרו ־ טאות, טיפול בליקויים וחריגות בעסקים ועוד. תושבים הנתקלים במפגע במר ־ 24 חב הציבורי, מוזמנים לפנות שעות ביממה למוקד העירוני 9368 או * 109 בטלפון 0523744102 אובהודעהבווטסאפ או במייל דרך האתר העירוני.

אדי גל

"מה יש ליעקב להסתיר? מדוע הוא כל כך פוחד לפרסם לציבור ולחברי המועצה את סקר שביעות הרצון שביצע?", שאלה השבוע יו"ר האופוזיציה במו ־ עצת עיריית קרית אתא, חברת המועצה הילה שלם רובין, לאחר שהעירייה החליטה לערער על פסיקה של ביהמ"ש המחוזי, שחייב אותה .2021 לחשוף תוצאות סקר שנערך בשנת העירייה ערכה בשנה זו סקר שביעות רצון עירוני רחב היקף באמצעות מכון הסקרים ״דיאלוג״. רובין שלם ביקשה לקבל לידיעה את תוצאות הסקר, אבל העירייה סירבה. בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי נד ־ רשה העירייה לחשוף את נתוני הסקר, ומס ־ מכים נוספים לעיונה של שלם רובין. העי ־ רייה טענה כי העתירה הוגשה בחוסר תום לב, ממניעים פוליטיים בלבד. עוד טענה העירייה כי חברת המועצה לא נימקה מדוע היא רוצה לעיין בממצאי אותו סקר. וכן כי שנה לאחר שנערך, תוצאות הסקר כבר לא רלוונטיות, וכל רצונה של רובין שלם הוא להשתמש בנתונים ככלי לניגוח פוליטי ול ־ פגיעה בראש העיר, יעקב פרץ. שופט המחוזי דניאל פיש דחה את עמדת העירייה, וציין כי העירייה לא הציגה אף טעם ממשי לאי גילוי המסמך: "אם כברף

העירייה טענה כי שנה לאחר שנערך, תוצאות הסקר כבר לא רלוונטיות, וכל רצונה

צילום: נחום סגל | יעקב פרץ

צילום: אילן קדוש | הילה רובין שלם

שבים התושבים על ראש העיר, על העירייה, מה הם אוהבים בעיר ומה הם לא אוהבים. אבל יעקב פוחד, וכנראה יש לו מה להסתיר. הוא לא רוצה שהציבור יידע מה הציבור חושב עליו ועל פעולות העיריה ומחלקותיה, ולכן ממשיך בבזבוז כספי ציבור, הפקיד עשרות אלפי שקלים בערבות בנקאית, שכר שוב שירותי עו״ד על חשבון משלם המיסים והגיש ערעור לבית המשפט העליון. נראה שזו כבר שיטה, לבזבז את כספי הציבור, לבזבז את הזמן רק כדי להפריע לנו לעשות את תפ ־ קידנו. ניפגש בבג״ץ. זכות הציבור לדעת". מעיריית קרית אתא לא נמסרה תגובה.

ההיפך הוא הנכון, לחברת מועצה אינטרס לגיטימי לעיין במסמכים המשמשים את הצוותים המקצועיים בעירייה לצורך עבוד ־ תם, כחלק מתפקידי הביקורת שממלא חבר מועצה". בקשר למסמכים נוספים שרובין שלם ביקשה, ציין השופט כי לא מדובר במ ־ סמכים קיימים, ודחה את הבקשה הזו. למרות פסיקת בית המשפט, העירייה לא העבירה את נתוני הסקר, אלא הגישה ערר באמצעות עו"ד אבי גולדהמר. העירייה אף אלף שקל. 30 הפקידה ערבות בסך רובין שלם: "הסקר שייך לציבור ומכספו, זה משאב ציבורי וזכות הציבור לדעת מה חו ־

של רובין שלם הוא להשתמש

בנתונים ככלי לניגוח פוליטי ולפגיעה בראש העיר

אדי גל

14

24.2.2023 ˆ ידיעות המפרץ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online