המפרץ 24.2.23

הבוקר של

הבחירה הטובה ביותר 07:00-09:00 סלוצקי ודומינגז

09:00-10:00 גדי נס 10:00-11:00 ליאת רון

4 1

1

24.2.2023 ˆ ידיעות המפרץ 24. .2023 ˆ חי ה

ידיעות חיפה ˆ 24.2.2023

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online