חדרה 19.04.23

לטענת התושבים, מאז הותקנו מדי המים הדיגיטליים, החשבונות אינם משקפים את הצריכה ‰ מי חדרה: בפניות שטופלו לא נמצאה בעיה במדי המים תושבים זועמים: קיבלנו חשבונות מים מופרזים חדרה

טענות התושבים

מד מים. תוקם | ? ועדת בדיקה צילום המחשה: אסף פרידמן

חשבונות המים התייקרו

יש בעיה עם המדים הדיגיטליים

קריאה מרחוק אחת התושבות שקיבלה חשבון מים מו־ פרז, מסבירה כי אין לה כל אמון באופן בו מחושב חשבון המים שלה: "אני מתגוררת במרכז העיר ולאחרונה קיבלתי חשבון מים לפיו אני משתמשת בקוב ליום. שזה המון מים ולא מסתדר לי עם צרכי הבית. ערכתי בדיקה, כי בחשבון אין שום שקיפות, והס־ תבר לי שמד המים שלהם היה תקול בין החודשים אוגוסט לאוקטובר בשנה שעב־ רה, אז הם עשו הערכה או קריאה מרחוק ומה שמצחיק שעל סמך מד תקול משנה שעברה הם עשו הערכה לתקופה המקבילה השנה. אין שקיפות ולכן גם אין לי אמון בהם". התושבת הוסיפה: "אין הגיון בחשבון שהם עושים, בשום אופן איני מקבלת חי־ שוב של קוב ליום. הם עורכים חישוב לפי מדים תקולים ואין לך ברירה: לשלם או לקבל מכתב מעורך דין". מהעירייה נמסר: "נושא חשבונות המים נידון בישיבת המועצה כולל הקשבה לתו־ שבים שהגיעו לישיבה והתלוננו בנושא. מנכ"ל תאגיד המים הציג מצגת מפורטת בתגובה לטענות והסביר מדוע אין בעיה עם מדי המים. יחד עם זאת, הוחלט כי הנושא יידון גם בדירקטוריון תאגיד מי חדרה, שהוא הגוף היחידי שיכול לקבל החלטה על ועדת בדיקה חיצונית". ממי חדרה נמסר: "בבדיקה השוואתית לצריכת המים למגורים בעיר, בין השנים , ניכרת ירידה בצריכת המים 2023 ל 2021 הממוצעת ליחידת דיור. כל מדי המים המותקנים מכאניים עם מנגנון קריאה מרחוק המחויב על פי חוק, ואישור דגם של רשות המים. על מנת להבטיח את תקינות המדידה של מדי המים המותקנים בעיר, התאגיד מבצע בדיקות למדים בשתי מע־ בדות חיצוניות מאושרות ושונות. התא־ גיד פתח תיבת מייל ייעודית (פרטים באתר התאגיד) לטובת בחינה פרטנית של פניות בנושא צריכות מים. הפניות מטו־ פלות באופן אישי על ידי מנהלת מחלקת צרכנות מים. בפניות שטופלו, לא נמצאה בעיה במדי המים".

מירית גולן

תושבים מחדרה טוענים כי קיבלו לאחרונה חשבונות מים שאינם משקפים את צריכת המים האמי־ תית שלהם. התושבים טוענים כי הדבר קרה מאז הותקנו מדי המים הדיגיטליים במקום מדי המים הישנים. דיון במועצה לטענות נדרשו גם חלק מחברי מועצת העיר, שבשבוע שעבר זימנו ישיבה שלא מן המניין ודנו בנושא, לאחר שהגיעו אליהם פניות רבות מצד תושבים. חברי המועצה הציעו לחייב את העי־ רייה להקים ועדת בדיקה של חברה המתמחה בנושא, שהמנדט שלה יהיה, בין היתר, לבדוק את תקינותם של מדי המים הדיגיטליים: "מאות משפחות טו־ ענות כי מדי המים החדשים של התא־ גיד מייצרים להם צריכה עודפת", טענו חברי המועצה. "אנו מציעים להורות לתאגיד לאפשר לצרכנים להשתמש במונה מכני". הצעת החלטה נוספת הייתה: לחייב את התאגיד לאפשר לכל תושב שטוען שיש אחוז בין 20 לו צריכה עודפת של מעל וינואר- 2022 החודשים ינואר-אוקטובר , להתקין שעון מכני בנוסף 2023 אוקטובר לדיגיטלי בכדי לראות אם יש הפרש בצ־ ריכה בפועל. למרות הכוונות הטובות, הדיון לא הניב תוצאות. בועז ביטון, אחד מחברי המוע־ צה שיזמו את הישיבה, סיפר: "נלחמנו על מנת שתקום ועדת בדיקה לנושא המים והעירייה הציגה חוות דעת מש־ פטית שכביכול אי אפשר לעשות זאת, כיוון שהם לא רשאים, רק רשות המים. מ"מ ראש העירייה, ניר בן חיים, הבטיח שיבדוק את הנושא עם דירקטוריון תא־ גיד מי חדרה, מה שנשמע כמו אבסורד מוחלט. שדירקטוריון יבדוק את עצמו. בשורה התחתונה אין כרגע לצערנו, בשורות בנושא לתושבי העיר".

תאפשרו לנו לחזור למונה מכני

חישובי המונה של מי חדרה גורמים לנו לשלם יותר

14

19.1.2024 ˆ ידיעות נתניה, חדרה

Made with FlippingBook - Share PDF online