חדרה 19.04.23

04-6343230 לפרסום מודעה בלוח ידיעות חדרה 18:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ג' 0 17:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ג'

1700-703-999 נתניה לפרסום מודעה בלוח ידיעות 18:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ג' 0 17:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ג'

המקצוענים

mynetnetanya.co.il

mynethadera.co.il

חוק תכנון ובניה ידיעות נתניה 16 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות נתניה. 2 "

052-6620755 אייבי נוימן AB חד' מסודרת 3 למכירה בנתניה להפליא חזית קרוב למרכז ₪ 1,950,000 מציאה בחיפה קרוב לבהאים מעלית, בבניה חניה תת + ' חד 4 קרקעית, מרפסת שמש ומחסן ₪ 2,375,000 מומחה בתחום הנדל"ן מעלית, מרפסת + חד', נוף לים 5 למכירה + ) חניות (אחת מקורה ואחת רגילה 2 + שמש ₪ 6700 ממ"ד, מושכרת ב ₪ 3,750,000 052-6620755 אייבי נוימן AB

מומחה בתחום הנדל"ן חד' בקרית נורדאו 3 להשכרה קומה ג מזגנים מסודרת מיידי ₪ 3150 + ' חד 3.5 להשכרה בצפון העיר חניה מקורה מסודרת + מעלית ₪ 4650

לחוק התכנון והבניה 149 שרונים ועדה מרחבית לתכנון ובניה אבן-יהודה, כפר-יונה, פרדסיה, קדימה-צורן, תל-מונד הודעה עפ"י סעיף לחוק התכנון והבניה. ניתנת בזאת הודעה כי לועדה הוגשה בקשה להיתר: הקמת בית מגורים צמוד 43 בהתאם לתיקון 1965 תשכ"ה קרקע, הכולל: קומת מרתף, קומת קרקע, קומה א', ממ"ד, חניות לא מקורות, פרגולות, בריכת-שחיה, הוט-טאב, גדרות וגינון שם המבקש: ישוב: קדימה-צורן בסטיה מהתכנית החלה 30 רחוב: הרב אלקלעי 2310 מגרש: 35 חלקה: 8037 גוש: דנגוט גיא פנחס ודנגוט רייטמן תמר 4 מ"ר. הקלה מהוראות תב"ע הצ/ 150 מ"ר במקום 160.30 – ) הקלה מבתכסית קרקע 1 במקום הכוללת את ההקלות ו/או שימוש חורג: ) 3 א לטובת שימוש בני המשפחה בשטחי השירות במרתף 100/1 – 4 ) כניסה חיצונית למרתף. הקלה מהוראות תב"ע הצ/ 2 ב 139/1 – ) 4 מ' עומק, מבוקשת ח.אנגלית מונמכת לטובת אוורור והארה מיטבית של המרתף 1.50 הקלה בגובה מפלס החצר האנגלית: במקום מ'. לטובת 5.40 )הקלה ברוחב הכניסה לחניות – מבוקש פתח בגדר ברוחב 5 חניות לא מקורות – שהאחת לצד השניה, במקום עוקבות - חורג למרווח צידי מזרחי. HOT tub ) הקלה במיקום 7 מ' 4 – מרחק מהבית פחות מ- HOT tub ) הקלה במיקום 6 ניסה נוחה לחניות בעל הקרקע או בניין או המחזיקים בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה, במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / יום מתאריך פרסום הודעה זו, או לשלוח 14 אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש למזכירות הועדה המרחבית לתכנון ובניה "שרונים", תוך יום מתאריך פירסום הודעה זו לדיון בפניה הועדה. יש לציין כתובת מדייקת 14 בדואר רשום לכתובת הר"מ כאשר חותמת הדואר תהא , יום ד' 08:30-12:00- ומס' טלפון. ניתן להגיש התנגדות ו/או לעיין בבקשה במשרדי ועדה מרחבית "שרונים", בשעות קבלת קהל: בימי ב' מ בכבוד רב,ישראל קדוש יו"ר הועדה המרחבית "שרונים" 4250604 , מיקוד 8490 ג' אזה"ת דרום נתניה פולג ת.ד. 4 . ברח' הצורן 14:00-17:00 הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה– 149 הודעה לפי סעיף בישוב: בת 80 מגרש: 2 חלקה: 8630 גוש: לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג. מהות הבקשה: הקמת בית מגורים 20231190 מספר בקשה: 4021132 חפר תיק בניין: בריכת שחייה ע"י: דרור חביב . ההקלה + ממ"ד + מרתף + דו קומתי חצי מדו משפחתי . מרחק בריכת שחייה וחדר מכונות כיוון דרום לגבול 1 המבוקשת/שימוש חורג היא כדלקמן: . מרחק בריכת שחייה כיוון דרום מבית מגורים 2 מ' המותרים. 5.00 מ' במקום 2.00 מגרש מ' 1.10 . מרחק בריכת שחייה מגבול בית דו משפחתי 3 מ' המותרים. 5.00 מ' במקום 3.20 4.10 . מרחק חדר מכונות בריכת שחייה כיוון מזרח לגבול מגרש 4 מ' המותרים. 5.00 במקום בקיר עם פתחים 10% מ' ועד 2.70 . קו בנין צידי כיוון מזרח 5 מ' המותרים. 5.00 מ' במקום מ' במקום 1.80 . הגבהת גדר בגבול דו משפחתי במרווח אחורי כיוון דרום 6 מ'. 3.00 במקום מ' במקום 1.80 . הגבהת גדר בגבול דו משפחתי במרווח קדמי כיוון דרום 7 מ' המותרים. 1.50 . הנמכת מפלס רצפת חצר אנגלית כיוון מזרח 8 מ' המותרים ועל פי מדיניות הוועדה. 1.50 -1.50 במקום -2.90 . הנמכת מפלס רצפת חצר אנגלית כיוון צפון 9 מ'. -1.50 במקום -2.90 מ'. בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב', ה' בין . במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, 8:30 – 12:30 השעות רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק ולציין את כתובתו המדויקת, 8:30 – 12:30 חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב', ה' בין השעות יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה 15 טלפון ואימייל. ההתנגדויות תתקבלנה במשך לדיון בפני הוועדה הנ"ל. בכבוד רב, גלית שאול יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר ידיעות נתניה 17 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 3.5 " שרות למחשב לבית הלקוח לחומרה, תוכנה, התקנה אינטרנט ורשת 050-7742116 : קובי

052-6620755 אייבי נוימן

AB

להשכרה חנות במרכז העיר, מ"ר 41 , חזית ₪ 7,000

AB 052-6620755 אייבי נוימן

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 1700-703-999

+ ' חד 5 להשכרה מעלית, חניה, מרפסת שמש וריהוט חלקי ₪ 5,700

פרסם כאן רוצה חשיפה גדולה יותר? 1700-703-999

אייבי נוימן 052-6620755

AB

למועצה המקומית פרדס חנה כרכור דרוש/ה 4/2024 מכרז פומבי

עבודות אלומיניום תיקונים, אחזקה ושירות טירן

תריסים חלונות רשתות זכוכיות פתרון לכל תקלה | התקנת מגבילון לחלון נגד נפילת ילדים

"רכז/ת מעונות יום והכשרת צוותי חינוך במסגרות הגיל הרך" במועצה המקומית פרדס חנה- כרכור 100% היקף משרה

tiran3@013.net.il | טלפקס 09-8659165 | 050-2756115

סוככי אמזונקה

מועד אחרון להגשת מועמדות: 12:00 שעה 29.1.2024 יום שני

ייצור # יבוא הרכבה והחלפה #

תיאור המשרה, תנאי העסקה, דרישות קבלה ופרטים נוספים מופיעים באתר האינטרנט של המועצה בעמוד www.pardes-hanna-karkur.muni.il מכרזי כ"א המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

09-7965995 פקס: 052-3584636 יורי: www.amazonka.4ba41.co.il

ידיעות נתניה, חדרה ˆ 19.1.2024 21

Made with FlippingBook - Share PDF online