חדרה 24.2.23

אלף שהם מציעים לשלושה מיליון 950 שדרשנו, הצענו שני מיליון שקלים, שזה האמצע, וזה כלום במונחים של החברה, אבל הם מסרבים. אני חייב לציין שהם כלל לא רצו להגיעלמו"מ, בטענהשהם כלל לא חייבים לתת מענק, הם באים רק כי פנינו וכי הם רוצים 'שקט תעשייתי'". יצחקי ממשיך: "זו חברה שנסחרת בבורסה, הזהרתי את המנכ"ל שמה שלא ישלם עכשיו, ישלם בריבית, כי הוא יגרום לכך שהקונה יראה עובדים לא מרוצים ובלגן במפעל. גם ספקים יראו סכסוך עבודה ולא ירצו לעבוד איתם, וזה לא שאין להם מתחרים בשוק. ההנהלה החליטה לנתק מגע איתנו, אפילו אמרו 'תשבתו'. בכוונתנו לנקוט צעדים ארגו ־ ניים שיכאבו מאוד להנהלת אמניר וחבל שהם לא נוקטים באחריות ולא רואים בעובדיהם משאב אנושי. אלה עובדים שמשתכרים שכר זעום במשך שנים וכעת מתווכחים איתם על מענק מכירה גם כשהחברה נמכרה במיליארדים". בהסתדרות מסבירים כי מדובר בעוב ־ שנה, שרובם 20-40 די ייצור עם ותק של שקלים לשעה: "למרות 32.70 מרוויחים זאת, בשביל בטחון תעסוקתי הם עובדים במסירות עם המשכורת הזו", מסבירים בה ־ שנה 32 סתדרות. "אחד מהעובדים במשך התבייש להגיד לי כמה הוא מקבל לשעה", אומר יצחקי. "כשראיתי את התלוש שלו 45 נדהמתי. הבן שלי מוכר פלאפל ומרוויח שקלים לשעה. אמרתי למנכ"ל שהוא צריך להתבייש. במקום להשקיע בעובדים, הוא הולך להשקיע בדומם, במכונות. התחושות בקרב העובדים קשות, מסתובבים עם הראש באדמה, הם הכוח שמניע את המפעל, ומת ־ חננים 'תחזירו לנו את הכבוד, אנחנו מוכנים למאבק עם ראש מורם', בשגרה הם נותנים מעל ומעבר ואין להם דרישות חזיריות למענק, אבל אם החברה נמכרה בסכומים כאלה, אף אחד לא עושה להם טובה". להחזיר את הכבוד אריק סויסה, יו"ר ועד העובדים באמניר, 17 עובד כנהג איסוף קרטון בחברה, משך שנה וקודם לכן עבד בה במשך שמונה שנים כעובד קבלן. "התחושה שלי כיו"ר ועד היא אכזבה קשה", הוא אומר. "מאז שהתחלף מנכ"ל לפני שלוש שנים, אנחנו מרגישים שהמנכ"ל, לא רואה את העו ־ בדים אלא מספרים בלבד. אין שום יחס אלינו, אנשים ממורמרים, מצויים באי ודאות ולא יודעים מה יקרה עם המשרה שלהם. אין גם שום תקשורת עם המנכ"ל, והכול מתנהל דרך הסמנכ"ל ומשאבי אנוש, הוא פשוט לא רואה אותנו". עובדים קבועים 260 סויסה שמייצג בחדרה ובשלוחת מודיעין הוסיף: "דיברו שעות ואחר כך על פרוטות, 70 איתנו על התחושותאצל העובדים הן אכזבה עלשלא מעריכים אותם. אני כל הזמן מתחזק את העובדים, מנסה לרומם את רוחם, אבל זה לא קל. אנחנו יוצאים למאבק עד הסוף בת ־ מיכת ההסתדרות, לא מוותרים. חשוב לנו להראות לעובדים שיש להם אבא ואמא, להחזיר להם את הכבוד שמגיע להם". מאינפיניה לא נמסרה תגובה. עם זאת ל"ידיעות חדרה" נודע כי החל משא ומתן בין הצדדים.

יו"ר ועד העובדים, אריק סויסה: "אין שום יחס אלינו, אנשים ממורמרים, מצויים באי ודאות ולא יודעים מה יקרה עם המשרה שלהם. אין גם שום תקשורת עם המנכ"ל, והכול מתנהל דרך הסמנכ"ל ומשאבי אנוש, הוא פשוט לא רואה אותנו"

הטענות המרכזיות של העובדים העובדים הבכירים קיבלו מענקים גבוהים ואילו לעובדים הרגילים הציעו מענקים זעומים החברה רווחית ולכן היא יכולה

מחאת העובדים, השבוע. "לבכירים נתנו עשרות ומאות אלפי שקלים"

אחת החברות הוותיקות והמזוהות עם העיר נמכרה בסכומי עתק ‰ לטענת העובדים הוצע להם מענק זעום בעקבות העסקה והם מאיימים בנקיטת צעדים ארגוניים ‰ יו"ר ההסתדרות במרחב איציק יצחקי: "אלה עובדים שמשתכרים שכר זעום, מתווכחים איתם על מענק כשהחברה נמכרה במיליארדים" ‰ מהחברה המוכרת אינפיניה לא נמסרה תגובה

שהם צריכים את הכסף בכדי לקנות מכו ־ נות חדשות. כלומר, להשקיע בדומם ולא לפרגן קצת להון האנושי המסור שהביאם למצב של רווחיות. בתחילה הם אפילו ניסו להתנות את המענק, בשבירת ההסכם הקי ־ בוצי הקיים והכנסה של כל מיני סעיפים בו. זה לעג לרש וברור שלא הסכמנו. נפגשתי פעמיים עם מנכ"ל החברה ערן רוזן, פעם ראשונה להיכרות ושנייה למו"מ, במסגר ־ תו תרגמנו מה שאנחנו רואים לנכון כדרך האמצע בין מה שהם הציעו לבין מה שאנח ־ נו דרשנו, אבל לא היה עם מי לדבר". בגלל היעדר ההבנות וההסכמות בנושא, לפני שבועיים הכריז ועד העובדים על סכסוך עבודה. המשמעות: אם לא יושגו הבנות שמקובלות על שני הצדדים, ייצא הוועד לצעדים ארגוניים. "בשבועיים הללו הנהלת אמניר קראה ארבע פעמים לוועד. אם בתחילה הציעו סך כולל של אלף", 950 אלף, היום הם מוכנים לתת 600 אומר יצחקי. "הם אומרים שהדרישה שלנו תעלה להם שלושה מיליון שקלים, אז בין

לשלם את המענקים ההנהלה מעדיפה להשקיע

במכונות ולא בהון האנושי החברה נמכרה תמורת סכום גבוה ולעובדים מגיע תגמול על כך

/ מירית ג ולן / / צילום: שרו ן צור /

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר בדרך כלשהי (בכתב, © בדפוס או במדיה אחרת)–ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר–חלק כלשהו של העיתון (לרבות טקסט, איורים, צילומים, תמונות, מפות, גרפיקה), הן בגירסה טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות באמצעות הקלטה והקלדה, ללא אישור מפורש בכתב מהמוציאה לאור, ידיעות תקשורת בע"מ

ידיעות תקשורת בע"מ מו"ל: ליאת שרון / מנכ"לית: סיגל רגב עורכת ראשית: דפוס ידיעות אחרונות בע"מ הדפסה:

ראשון לציון 1 נח מוזס ˆ " "ידיעות נתניה michtavim@yedtik.co.il

/ פקס מודעות 09-8625550 : טל' מודעות ומנהלה 03-6898430 : / טלפון מערכת 04־6343234 : ומנהלה

ידיעות נתניה, חדרה ˆ 24.2.2023 11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker