חולון 10.3.23

אוכל מוכן כל יום שישי

באהבה מכל האמהות שבעולם

, א"ת חולון 32 רח' הבנאי shop.hamimvetaim.com

3

ידיעות חולון, בת ים ˆ 10.3.2023

Made with FlippingBook - Online catalogs