חולון 10.3.23

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

3 6 5

יצור בפולקלור היהודי )3,3( נהר באפריקה ה"אני" של האדם

מלכה בריטית בעבר

מיד וללא היסוס )6,4,3(

ח"כ מטעם יהדות התורה

מתקשה למצוא את )5,4( הדרך

מדינה בארה"ב

תקריש דוושה

8

9 5

מילת סירוב

עצם בפה

עורר לתקוף

5 6 4

1 7

2

3

3

8

7

פרשה בספר שמות

מדינה באירופה

1 7

9

8 7 2

4 5

תנועת נוער )5,3( ציונית

כוכב שמימי ירק מאכל

עבד ממין נקבה

יחידת הספק

נמלט

8 4

ממלכי יהודה

7

3 6 8

עץ אפריקאי

אבנים בגינות נוי קבוצת זמר

השמיע קולות עמומים

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

זימר, שר סלע זקוף

קבוצת אוניות

האדמה מתוך מבוכה

/ פתרונות / לשבוע שעבר

ריקוד אמנותי נהר באסיה

סימן דקדוקי )3,3(

מזורז, מואץ

בוכה תיאטרון יפני

פרי עץ האלון

הסתכלות מדוקדקת

2 1 3 4 9 5 6 7 8 7 5 4 6 1 8 9 2 3 6 8 9 2 3 7 1 4 5 4 3 7 1 2 9 5 8 6 1 2 5 8 7 6 3 9 4 9 6 8 3 5 4 7 1 2 8 7 2 5 6 1 4 3 9 3 9 6 7 4 2 8 5 1 5 4 1 9 8 3 2 6 7

בירת תאילנד עיר בצרפת

עירבבו נוזל בנוזל

במאי קולנוע צרפתי )4,4(

נשמה באפו שחצנית

ביצע פעולה מתמטית תקווה

הקימו הבזק לאחור

"מאמין לכל דבר"

יוקרה (בלעז)

נחלש צבעו ריקבון

עיר בארה"ב

הכניס בברית אברהם

סבב מכל העברים ספניולית

גנרל אמריקאי תכשיר קוסמטי

צמית

קשר בהמה לעגלה ביצע אמבוש

נעלם מעיניהם )2,3,2( מספרי התנ"ך

מכשיר עינויים קדום

כיסוי למנורה

משטח במטבח

עיר בצפון אירלנד

יחידת נפח קלחת

כלי לסינון

בירר ובחן

חוקר שפות בקרבה

קידומת צרפתית

עיר מצרית קדומה

זמר ומוזיקאי ישראלי

שונית

מעצור

ייחוס תכונות לבע"ח או לדומם

רפסודה

33 ידיעות חולון, בת ים ˆ 10.3.2023

Made with FlippingBook - Online catalogs