חולון 17.2.23

משוקההון לראשותהעירייה? ענת כינורי תמכה במוטי ששון בבחירותהקודמות, אך לאחרונההכריזה כי תתמודד מולו ‰ "בזמנו מוטי אמר לנו שזו הקדנציההאחרונהשלו ואני האמנתי" ‰ששון מכחיש חופית כהן־אולאי מתמודדת מול ששון | חולון

צ ב

ע ח י ע

מ

ם י

מ

שנה לבחירות המקומיות

צ נ

י

מ

ם

בויקטורי חולון

אחרי שהייתה תומכת נלהבת של ראש עיריית חולון מוטי ששון, החליטה אשת העסקים תושבת העיר ענת כינורי להתמודד נגדו על ראשות העירייה בבחירות הקרובות. עוד פחות מתשעה חודשים לבחירות המ ־ קומיות, והזירה בחולון מתחילה להתחמם. לאחר שחבר מועצת העיר ניסן זכריה הודיע שיתמודד על ראשות העירייה, הגיעה עוד מתמודדת חדשה ומפתיעה: תושבת העיר י � ) פתחה השבוע בקמפיין בח 51 ענת כינורי ) רות. כינורי, נשואה ואם לשלושה, עוסקת בניהול בתחום שוק ההון והפיננסים, חברה בוועדה המייעצת לשר הכלכלה, בוועד המי ־ נהל של עמותת קרן ידידי חולון ובוועדת המלגות לסטודנטים בעיריית חולון. "אני מגיעה מהמגזר העסקי ויודעת לייעל תהליכים", היא אומרת השבוע. "אני רואה בתושבים לקוחות לכל דבר, ומחובתי לספק להם את השירות הטוב ביותר ‑ עיר חכמה עם זמני המתנה קצרים יותר, התייעלות בכל תחום, תברואה, ביטחון וחינוך, וכתו ־ צאה מכך כמובן גם חיסכון בכסף. "מדוע צריך לפנות פחים בתאריכים ושעות קבועים? אפשר להתקין מנגנונים שיתריעו כשצריך פינוי, וכך לגרום פחות פקקים בבקרים ופינוי יעיל יותר. "מדוע אב בית צריך לעבור כיתה־כיתה ולכבות אורות בסוף יום, כשהיום ידוע שיש מנגנונים אוטומטיים? המטרה שלי היא לייעל את התנהלות העיר בכל המישורים". אם השם שלה מוכר לכם, כנראה אתם זו ־ כרים אותה כפעילה נלהבת של מוטי ששון בבחירות הקודמות. ," 2018 "ליוויתי את מוטי בבחירות בשנת

פרטים נוספים 13 בעמוד

"באה לייעל". ענת כינורי

ממשיכה כינורי, "הצטרפתי לחוגי בית, מפגשים וכנסים בידיעה שאני מכינה את עצמי לקדנציה הבאה. למדתי את השכונות ואת השטח והייתי ממונה על פניות הציבור, כך שיכולתי ללמוד מה באמת הצרכים של התושבים". תמכת בששון וכעת את מתמודדת נגדו. מדוע? "בזמנו מוטי אמר לנו שזו הקדנציה האח ־ רונה שלו ואני האמנתי, לכן ליוויתי אותו בבחירות. לא שוחחתי איתו על ההחלטה להתמודד, אך נשלחו אליי אנשים מהעי ־ רייה שניסו להוריד אותי מזה, אבל כעת אני מתמודדת, כי זו העיר שלי, ובדמוקרטיה כל אחד יכול להתמודד. אין אישה שעוזבת את המגזר העסקי כדי להיכנס לפוליטיקה. אני מביאה משהו חדש". מוטי ששון מסר בתגובה: "מעולם לא אמ ־ רתי לאף אחד שאני לא מתמודד, ועובדה שזה לא נכון. זכותו של כל אדם להתמודד, זו דמוקרטיה".

"נשלחו אליי אנשים מהעירייה שניסו להוריד אותי מזה, אבל כעת אני מתמודדת, כי זו העיר שלי ובדמוקרטיה כל אחד יכול"

זוכרים את נרצחי הפיגוע בצומת אזור ,2001 בפברואר 14 ספסלי זיכרון לזכר נרצחי הפיגוע שהתרחש בצומת אזור ב־ לקורבנות. בפיגוע נרצחו שבעה חיילים 22 נחנכו השבוע בטקס הזיכרון ה־ וחיילות ואזרחית אחת. במקום הפיגוע נחנכה בעבר אנדרטת הנצחה לזכר הנספים, ומאז מדי שנה נערך טקס לזכרם במעמד נציגי המשפחות, ראשי הרשויות ונציגי ציבור. השנה, לצד קיום הטקס, נחנך מיזם הנצחה באמצעות כספי תרומה מצד משפחות הנספים והמועצה המקומית אזור, שחנכו ביחד את ספסלי הזיכרון לזכר הנרצ ־ חים. בכל ספסל אפשר לסרוק ברקוד ולהתוודע לסיפור המלא של כל חלל. ראש המועצה המקומית אזור, אריה פכטר: "מאז הפיגוע הקשה המועצה מקפידה לזכור את הנספים ולקיים טקס זיכרון מדי שנה. אנו מאמינים שלעם שזוכר את

עברו יש עתיד. על כן כשהוצע לקדם מיזם הנצחה נוסף, ראינו בכך צעד חשוב ומבורך ונרתמנו לחנוך לצד האנדרטה את ספסלי הזיכרון שמספ ־ רים את סיפור הנספים. זוהי אבן יסוד מרכזית לפרויקט הנצחה שמספר את סיפור חיינו כעם, כחברה וכאומה".

ספסל הזיכרון צילום | באדיבות מועצת אזור

חופית כהן־אולאי

12

17.2.2023 ˆ ידיעות חולון, בת ים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software