חולון 17.2.23

דרישה: לצלםאת ישיבותהמועצה מה קרה בישיבה? | בת ים

הפעיל החברתי מאיר בכר מחהעל כךשצביקה ברוט כינהפעילים "המיץשל הזבל" בישיבתהמועצה בחודששעבר ‰ בכר נחקר במשטרה בחשדשתקף פקחעירוני כשהוצאמישיבתהמועצההאחרונה

רייה למשך שבוע או ליצור קשר עם הפקח יום. 15 שהותקף במשך אך בכר, לדבריו, לא מתכוון לוותר. "הם לא יכולים להחביא מהציבור מה קורה שם. אני משדר ומעביר בקבוצות שלי את האמת. אם אין להם מה להסתיר, שיציבו מצלמות בישי ־ בה וככה אולי יחשבו פעמיים לפני שיקראו לפעילים שלנו מיץ של זבל". מעיריית בת ים נמסר בתגובה: "כלל הפרו ־ טוקולים מפורסמים לציבור באתר העירייה. הורה ראש העיר לראשונה לבצע 2019 בשנת שידור חי של הישיבות, והעירייה התקינה מערכת שמאפשרת זאת באולם הישיבות. לאחר מספר שידורים נוצרו בעיות טכניות שדורשות השקעה כספית גדולה כדי לפתור אותן, ובשנה הקרובה מתוכנן שיפוץ מקיף באולם שיאפשר בין היתר התקנת מערכת שידור חדשה". לגבי טענותיו של בכר על כך שכונה "המיץ של הזבל", הגיבו בעירייה: "הביטוי נאמר בעידנא דריתחא כנגד שלושה פעילים של השלטון הישן בעיר, שניים מהם אינם תו ־ שבי בת ים, שקיללו עובדי עירייה ואת ראש העיר והסגנים. ראש העיר וסגניו עומדים על דעתם כי מי שנוקט בשפה כזו אינו ראוי לשום תפקיד ציבורי". בנוסף, בניגוד למקובל בהיכלי תרבות, בהיכל בבת ים לא מתבצעת מכירה של שתייה ומזון בלובי, לפני או אחרי המופעים, עניין נוסף שפוגם בהנאת הצופים. "אנשים באים בקבוצות, וחלק מהכיף זה לשבת לשתות משהו קטן לפני ההצגה, או לאכול עוגה טובה, אבל אין שם כלום", אומרת המבקרת. "היית מצפה שבימים כל כך סוערים, לפחות ימכרו כוס קפה או תה חם, אבל אי־אפשר לרכוש שם שום דבר. הייתי במספר היכלי תרבות בערים סמוכות, ובשום עיר זה לא נראה ככה. אני חושבת שהם צריכים להתעורר ולהשקיע במקום. מילא שאין שם פינת קפה, אבל ברעידת אדמה כל הלוחות ייפלו לאנשים על הראש. זו ממש סכנה". מהחברה העירונית לתרבות פנאי וספורט בבת ים נמסר בתגובה: "ההיכל פועל ברי ־ שיון עסק ועומד בכל הדרישות והתקנים. רק לאחרונה בוצעו עבודות בהתאם לדוח קונ ־ סטרוקטור, ואף הותקנה רשת ביטחון חדשה. בנושא השני, החברה מקדמת בימים אלה מכרז להפעלת מזנון/בית קפה לרווחת המ ־ בלים בהיכל התרבות, שישדרג את החוויה".

חופית כהן־אולאי

הפעיל החברתי הבת ימי מאיר בכר דורש להתקין מצלמות באולם ישיבות המועצה בעיריית בת ים.

בכר הגיע לישיבת המועצה האחרונה במטרה להתעמת עם ראש העירייה צביקה ברוט, לאחר שברוט כינה פעילים בכינוי הגנאי "מיץ של זבל", ובהמשך נעצר בכר בחשד לתקיפת עובד עירייה. בכר נכח במהלך ישיבת המועצה האחרונה והתעמת עם חברי מועצה ועם ראש העירייה, צביקה ברוט, וצעק לעברם: "מושחתים". הוא הגיע לישיבה לאחר שעל פי פרו ־ טוקול הישיבה מהחודש שעבר, נודע לו כי ברוט דרש לכאורה מחבר מועצת העיר שמ ־ עון ועקנין לגנות פעילים שפרסמו אמירות נגד מנכ"לית העירייה, בשעה שהיא סעדה את בעלה המנוח. ברוט, כך על פי הפרוקטוקול, כינה את הפעילים "המיץ של הזבל", ובכר טען שהאמירות הופנו נגדו. לאחר המקרה הוצא בכר מהאולם על ידי פקח של העירייה, ומאוחר יותר, בשעות הערב, הגיעו שוטרים לביתו והוא עוכב לח ־ קירה בחשד כי נהג באלימות וקילל.

בכר: "על פי חוק, עירייה צריכה לשדר את ישיבת המועצה. זה קורה בכל עיר, אבל רק בבת ים התושבים לא יודעים מה קורה במחשכים"

צילום: קובי קואנקס | מאיר בכר

מושג מה באמת קורה בישיבות המועצה. "אומרים שקיללתי או הרבצתי, אבל זה שקר מוחלט, אם הם היו מעבירים את הישיבה בשידור חי, כפי שעושה מי שפועל בשקיפות וגילוי לב, אז כולם היו יודעים מה קורה שם". על פי הודעה שהוציאה עיריית בת ים, בכר התבקש לצאת מהחדר על ידי פקח עירייה שנכח במקום, אך תקף אותו באלימות וקילל עובד עירייה אחר. בתום חקירתו שוחרר בכר בתנאים מג ־ בילים ונאסר עליו להגיע לבניין העי ־

בכר הכחיש את הטענות ואף הציג תי ־ עוד של ישיבת המועצה, אך כיוון שהוא זה שצילם אותה, קשה לראות מה בדיוק קרה בישיבה, וכעת הוא דורש מהעירייה להתקין מצלמות באולם הישיבות. הבטיח ברוט 2019 יצוין, כי כבר בשנת לשדר את ישיבות המועצה. "עירייה צריכה לשדר את ישיבת המוע ־ צה", טוען בכר. "זה קורה בכל עיר, זה מקו ־ בל בכל מועצה, אבל רק בבת ים התושבים לא יודעים מה קורה במחשכים. אין להם

הזנחה בהיכל | בת ים

היכל התרבותבעירשופץ רק לפני מספרשנים, אך מבקריםשהגיעו למקום לאחרונהטוענים כי הוא נראהמוזנח, ובעיקר לאמתוחזק ‰ "מילאשאין שםפינתקפה, אבל ברעידתאדמה כל הלוחות ייפלו לאנשיםעל הראש" סכנה: לוחותהתקרהבהיכל התרבותרופפים

חופית כהן־אולאי

היכל התרבות בבת ים עבר לפני מספר שנים שיפוץ מקיף במיליוני שקלים, אך נראה שמאז מצבו

הידרדר, ולנוכח רעידות האדמה שפקדו את האיזור, יש מי שסבורים שמצבו הרעוע עלול לסכן את המבקרים בו. תושבים שהגיעו לצפות בהצגות בהיכל, התלוננו על כך שהוא נראה מוזנח, ובין היתר טענו כי לוחות התקרה בכמה מיקו ־ מים בו חסרים או מחוברים באופן רופף, וכי המראה הכללי שלו אינו מזמין.

"ייפלו לאנשים על הראש". לוחות שבורים בתקרת היכל התרבות

"לא כך אמור להיראות היכל תרבות. אנשים באים ליהנות ולבלות וזה מאוד מאכזב לראות אותו במצב כזה"

והרוס, והתקרה עוד רגע קורסת. לא כך אמור להיראות היכל תרבות. אנשים באים ליהנות ולבלות וזה מאוד מאכזב לראות אותו במצב כזה".

"באנו לראות הצגה של חנה לסלאו וממש התאכזבנו", סיפרה מבקרת במקום. "האולם היה מלא באנשים. תושבים רוצים ליהנות מההיכל, אבל אין ממה. הכל נראה מוזנח

18

17.2.2023 ˆ ידיעות חולון, בת ים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software