חולון 17.2.23

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

1

7

אויב מסיבת ערב

"החל לחשוב )6,2,5( " אחרת אדם רשע

בן דת מוסלמית

כינוי לאמריקאי

עיר בברזיל )4,2,3(

אות עברית

)2,4( נידח

מבני המן

חי במים

4 3 8 8 9 3

6 1 7 2

מכלי האוכל גבינה צרפתית

9

8 5

9 8

7 2 8 1

מסיע חסר )3,3( ותק

אימפורט

5

בסייעתא דשמיא )3,5(

הפיץ אור, זהר הקים

כלי נשיפה ותקיעה

4 3

מספיק

רגל תותבת

4

3 5 6

משפחות )2,3(

לשון יהודי אירופה

6

2

משערי ירושלים מעוררת סלידה

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

מחלקי הפה ניצוץ

נטול פחד )2,3(

צלוי למחצה

זעזוע נפשי

/ פתרונות / לשבוע שעבר

הרוויח הון (בסלנג) )3,3(

נחש ארסי בהתאם ל...

גזע כלבים

החלק החשוב והמרכזי יחידת הספק

מין מאפה

תכף ומיד

9 6 2 8 5 3 4 1 7 4 5 7 1 9 6 3 8 2 1 8 3 4 7 2 6 5 9 5 3 6 2 8 1 7 9 4 8 7 1 6 4 9 2 3 5 2 4 9 7 3 5 1 6 8 3 9 4 5 1 7 8 2 6 6 1 8 9 2 4 5 7 3 7 2 5 3 6 8 9 4 1

מנצלות, מקפחות עוף דורס

נחתום

מאמין או מעריץ פנטי )4,4(

עבורה הֶחזר

דג טורף גדול מכשיר

משורר עברי (ר"ת) תלישת נוצות

כינוי לאקרן בקולנוע )4,3(

בלם יד (בלשון הדיבור)

גוף שני יחיד טלה

מסגנונות המוזיקה

"חְנון" טעימה ממשקה

בלבד שחקנית ישראלית

אות יוונית

סנטימנט

צינה בן הנכד

בלתי מזדהה קפדן מופלג

מעטה עליון של מבנה

נהרגו

מימות השבוע נטש

מלחין צרפתי

רסיס של נוזל

פחד גדול

הגיעה

הכניס בברית אברהם

מתועב מן הקטניות

צדפת הפנינים

מאכל מתוק, מקפא

יין ספרדי מתוק

מסתאב

סרט ישראלי משנת 1970

מנהיג ציוני בעבר

25 ידיעות חולון, בת ים ˆ 17.2.2023

Made with FlippingBook Digital Publishing Software