חולון בת ים 25.11.22 מעודכן

ריבוי תאונותהעבודה: "דםהפועליםהפקר" פועל בניין שעבד באתר ברחוב פרלשטיין בבת ים נפל מגובה בשבועשעבר ומתמפצעיו ‰ בנוסף, שני פועלים נפצעו בחודשהאחרון בתאונותעבודהשאירעו ברחוב סוקולוב בבת ים וברחובש"ץ בחולון חופית כהן־אולאי חודש קטלני באתרי הבנייה | חולון ובת ים

שינוי מסלול ±≤∂ קו בין תל אביב לראשון לציון ¨ נוסעים יקרים יחול שינוי ¨≤∑Ʊ±Æ≤≤ ≠ ה ¨ החל מיום ראשון Æ בשני כיווני הנסיעה ±≤∂ במסלול קו ¨ במסגרת השינוי תחנת המוצא של הקו תוחלף יסתיים הקו באזור Ø ובמקום קניון הזהב יחל Æ והסינמה סיטי G מתחם שימו לב כי מסלול הקו לא יעבור יותר דרך קניון Æ לוחות הזמנים של הקו ללא שינוי Æ הזהב

בחודש האחרון התרחשו מספר תאונות עבודה חמורות באתרי בנייה באיזור חולון ובת ים, כאשר רק בסוף השבוע שעבר נהרג פועל בתאונה באתר בנייה. נ � ש 50 ביום שלישי השבוע נפצע פועל בן פגע מטרקטור סמוך לאתר בנייה ברחוב היינץ כהן בחולון. פראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול ופינו אותו לבית החולים וולפסון במצב בינוני עם חבלות בגפיים. בחודש האחרון התרחשו חמש תאונות עבו נ דה חמורות, חלקן גבו חיים של הפועלים. בפלג 28 בתחילת החודש נחבל פועל בן גופו העליון, במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב סוקולוב בבת ים. ככל הנראה נפלה עליו לבנה מגובה, אך למזלו הוא נפצע קל. לפני שבועיים התרחשו עוד שתי תאונות חמורות באותו היום. במקרה אחד פועל בן נפל מגג זכוכית שנשבר ברחוב צבי 35 ש"ץ בחולון. הוא פונה לבית החולים במצב . בינוני במקרה השני, שהתרחש מאוחר יותר, באורח בינוני 23 נפצע נהג משאית בן ממשטח ציוד שנפל עליו ממלגזה שפעלה באתר עבודות ברחוב קמדן בחולון. בשבוע שעבר בשעת בוקר מוקדמת מגובה של שלוש קומות 64 נפל פועל בן באתר בנייה ברחוב פרלשטיין בבת ים. הוא פונה במצב קשה עם פגיעה רב־מערכתית, אך כשהגיע לבית החולים וולפסון נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נסיבות האירוע נבדקות ונמסר דיווח על האירוע למשרד העבודה. המשטרה פתחה בחקירה. נוכח ריבוי אתרי הבנייה בערים במסגרת ההתחדשות העירונית, חוששים תושבים כי מקרים כאלה רק יילכו ויתרבו, כאשר אייקון הבנייה החדש של בת ים עומד להיות מגדל יוקרה ששואב פתרונות קומות שייבנו על 32 דיור מניו יורק, עם דונם אחד בלבד. כך עולה מדיווח שמסרה חברת הבנייה "אאורה", שתקים בעיר את המגדל יוצא הדופן בשדרות העצמאות, בשיתופו ובעיצובו של אדריכל העל אילן פיב נ דירות 23 קו. במסגרת הבנייה ייהרסו דירות מעל 120 וייבנה המגדל שבו יהיו חניון תת־קרקעי, שטחי מסחר ושטחי ציבור. למגדל יש היתר בנייה מלא ותב"ע מאושרת, הסכם ליווי חתום עם בנק ירושלים וחברת "מנורה מבטחים". הבנייה תחל ברבעון הראשון של שנת .2023

צילום: איחוד הצלה

"היום אנשים רואים אתר בנייה ועוברים לצד השני. יש כבר פחד כי יודעים שכל הזמן יש שם תאונות"

אתר התאונה ברחוב סוקולוב בבת ים

להלן רשימת התחנות ∫ החדשות והמבוטלות תחנות חדשות לכיוון תל אביב

במקביל קיים חשש כי באתר לא ממוגן גם הציבור עלול לשלם מחיר. "שמענו רעש חזק ופתאום מלא אנשים רצו", סיפר אדם שנכח בעת התאונה בר נ חוב צבי ש"ץ בחולון. "באותו רגע הלב שלך נופל. אני לא יודע איך הוא יצא מזה חי. בחולון יש טראומה ממצבים כאלה. כולם זוכרים את מאיר פלשתייב ז"ל שנהרג מקו נ רת עץ שעפה מאתר בנייה ברחוב האצ"ל. אמרו שהאתר לא היה ממוגן וככה בדיוק קורות תאונות. אסור שדמם של הפועלים יהיה הפקר ואסור שהציבור יהיה בסכנה. היום אנשים רואים אתר בנייה ועוברים לצד השני. יש כבר פחד כי יודעים שכל הזמן יש שם תאונות". מנכ"לית הקבוצה למאבק בתאונות בניין מפקחי 70 ותעשייה, הדס תגרי: "יש רק בטיחות לכלל התעסוקה. אנחנו תקווה שעם הקמת הכנסת החדשה הוועדות יתכנסו ויקדמו תקנות חדשות שעומדות על הפרק, להרחיב את האחריות לגורמים נוספים, כמו החברות היזמיות עצמן, ויותר תקנים למ נ פקחים".

ילדי טהרן Ø י ß מתחם ג ≠ ≥π∑≤± סינמה סיטי ≠ ≥±±∏∞

תחנות מבוטלות לכיוון תל אביב

מסוף קניון הזהב ≠ ≥∑¥±≥ לוי Ø נסקי ß רוז ≠ ≥±∂∏µ פלטין Ø לוי ≠ ≥±∂∏≥ מזל Ø סחרוב ≠ ≥±µ∏µ

תחנות חדשות לכיוון ראשון לציון

קומות על דונם אחד 32 בת ים: בניין בן

ילדי טהרן Ø י ß מתחם ג ≠ ≥π∑≤±

"יוקרתי ואיכותי". | הבניין המתוכנן הדמיה: the Craft TLV

תחנות מבוטלות לכיוון ראשון לציון

לוי Ø סחרוב ≠ ≥±∏≤∂ סחרוב אברהם בר ≠ ≥ππ¥≥

Æ פרטים מלאים באתר החברה או במוקדי השירות

° נסיעה בטוחה

ירון גרופ ∫ עיצוב

חופית כהן־אולאי

™ ∏∑∏∑

™ µπ∞∞

14

25.11.2022 ˆ ידיעות חולון, בת ים

Made with FlippingBook - Online catalogs