חיפה 17.2.23

יסודות הדמוקרטיה. אנו צפויים לראות פגיעה מהירה בדמוקרטיה, ונזק כלכ ־ לי יכול להיגרם בלחיצת כפתור. אנחנו חרדים לעתיד המדינה שנובע מעתיד המדע". ביבי הולך להכניס שופטים משלו לבית המשפט העליון? צ'חנובר: "אין שום ספק. אחרת למה אתה עושה חוק, כדי לא לקיים אותו? נת ־ שנה בשלטון, על מה אתה 14 ניהו היה מדבר, הוא לא בא אתמול בערב, הוא היה יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל עכשיו זה המשפט שלו שמתנהל, ועכשיו זו בעיה אקוטית. "מה הוא עשה כל השנים האלו? ריבו ־ נו של עולם, הוא ראש ממשלה שכיהן יותר מבן גוריון. הכל המציאו אתמול בערב אחד? הוא היה מחסידי בית המש ־ פט. תראה מה אומר מנדלבליט, איש ימין שהיה יד ימינו של נתניהו עד שביבי חצה את הגבולות. זה אישי לגמרי, ולא קשור למערכת המשפט. הציעו לביבי חנינה רק שילך ויעזוב ללכת לכתוב ספר. "מעבר לכך ישאתעניין החרדים ומאות אלפי אנשים ללא לימודי ליבה שיהפכו לנטל כלכלי. מאות אלפים מודרים באופן אידיאולוגי מהמנוע הכלכלי של המ ־ דינה, וככה המדינה לא תוכל להתקיים. בארה"ב, אותם חרדים לומדים ועובדים ומצליחים. אתה מחנך מאות אלפים לעו ־ ני ולחוסר ידע. ככה אי אפשר להמשיך, אבל זה חלק מההסכמים הקואליציוניים. לצערי, גם בצד השני היו חותמים איתם". מסר לנתניהו? פרופ' הרשקו: "המסר שלי לנתניהו כניצול שואה, ואני פונה לכל מי שיש לו מצפון, שישלעצור את הטירוף המשתולל והרס הדמוקרטיה".

צילום: דורו סולומון | הפגנה בחורב

פרופ' הרשקו: "אנו הולכים ונד ־ מים לפולין ולטורקיה. כולם הולכים באותה שיטה. השתלטות על בית המ ־ שפט, שינוי שיטת ההצבעה והבטחת הניצחון בפעם הבאה". פרופ' צ'חנובר: "אנו מודאגים מהש ־ פעת ההפיכה המשפטית על עתיד המ ־ חקר במדינת ישראל, שיש לו השלכות על הכלכלה, בטחונה ועתיד המדינה". מהם צעדי המחאה הבאים? פרופ' צ'חנובר: "נחתום על מגילת עצ ־ מאות בעוד כשבועיים, ונזכיר לקואליציה ששום חוק לא יכול לשנות אותה, ואנו רוצים לקיים את המדינה בהתאם לרוח , 1948 במאי 15 המגילה. היא נחתמה ב וזה מסמך שמגדיר היטב מי אנחנו ומה אנחנו. כרגע רוח המגילה לא מתקיימת. יש פה חתירה, שלא התחילה היום, תחת

בהפגנת שמאל. אנשים שיש להם דעה חייבים לעמוד על דעותיהם, כי גורל המדינה על הפרק". "שטיפת מוח" לאן הולכים מכאן? פרופ' צ'חנובר: "בממשלה זורקים הרבה בלונים באוויר, כמו כוונה לעצור מי שמגיע לכותל בלבוש לא צנוע ול ־ מנוע כניסת קונסרבטיבים ורפורמים, רק כדי שיוכלו לחזור בהם ולוותר. יש מלחמת תעמולה מורכבת כמיטב התו ־ עמלנים שאנו מכירים בהיסטוריה של . זו תעמולה שלא 30 אירופה בשנות ה אומרת את האמת, ושוטפת את הראש כמו 'אנחנו הרוב'".

"את החרדים צ'חנובר: לא מעניין מדינה, חוק, דמוקרטיה. בשבילם זה שום דבר ובתמורה לכסף הם ילכו איתו"

"אנו הולכים הרשקו: ונדמים לפולין וטורקיה, אותה שיטה: השתלטות על בית המשפט, שינוי שיטת ההצבעה והבטחת הניצחון בפעם הבאה"

"זהו המשבר הכי חמור שהיה במדינה"

17.2.2023 ˆ ידיעות חיפה 10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software