חיפה 17.2.23

המעבר לביה"ח בקריות יתעכב בכמה שנים במשרד הבריאותטוענים כי בתוך כמהשבועות ימליץ המשרד לשריםאיזהמבין בתי החולים בעיר כדאי להעביר למבנהחדשבקרייתאתא ‰ אולם בכירים בתחוםהרפואהמטיליםספק בלוחותהזמניםהללו וחוששים כי הנושא לא נמצא בסדר היוםשל הממשלההנוכחית חשש בהנהלות בתי החולים:

צילום: שאטרסטוק | הטכניון נפרץ

האקרים פרצו לשרתי הטכניון קבוצת האקרים (פצחנים) לא מוכרת פרצה למחשבי הטכניון ושלחה להנה ו לת הטכניון בקשה לתשלום כופר בסך מיליון 6 ביטקוין, שווה ערך ל- 80 של שקלים. בטכניון מיהרו להשבית את המחשבים ולבחון את המידע שנגנב מהם. נעצר חשוד בשוד הבנקים בחודש יולי נשדדו עשרות אלפי שקלים משני סניפי בנק בעיר התח ו תית. חקירה שנפתחה הובילה למעצר , שעל פי 26 חשוד, תושב כפר יונה בן החשד ביצע שוד בנק נוסף בדימונה. מעצר החשוד הוארך והוגשה הצהרת לפני כשבועיים, במהלך סיור שגרתי של שוטרי טירת כרמל, השוטרים בי ו צעו חיפוש בקטין שהעלה את חשדם. לאחר חיפוש בתיקו נמצא אקדח מסוג ברטה, מחסנית תואמת עם כדורים וחומר החשוד כסם מסוג קנאביס לצריכה עצמית. הקטין תושב טירת י � עוכב במקום והובא לחק 15 כרמל בן רה בתחנת טירת כרמל בסיומה נכלא. יוגש נגדו כתב אישום. מעבדת סמים בטירת כרמל בטירת הכרמל נתפסה מעבדת סמים ק"ג של חומר החשוד כסם 180 ובה מסוג קנאביס וכן ציוד רב המשמש לגידול סמים. מעצר החשודים, שני ), הוארך עד 42,54( תושבי טירת כרמל תום ההליכים והוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. נטע פלג תובע לפני הגשת כתב אישום. אקדח וסמים 15 אצל בן

מחיפה לקריית אתא. צוות משותף למשרדי הבריאות והאוצר נמצא בדיונים על מנת להמליץ לשרים איזה בית חולים יועתק. בשבועות הקרובים תתקבל החלטה בנידון". למרות הצהרות משרד הבריאות, גורם בכיר בהנהלות בתי החולים בעיר נשמע ספקן בנודע ללוחות הזמנים שסופקו. "אתה רואה מה קורה בממשלה. בניית בית חולים חדש לא בראש שלהם", אומר אותו גורם, "יש כל כך הרבה בדיקות מקדימות שיש לבצע ולא נעשו, וזאת בטרם תתקבל ההח ו לטה על בחירת בית החולים שיעבור. אנחנו שנה וחצי מאז שיצאה הכרזה ראשונה על בית החולים בקריית אתא, אחרי שהניחו אבן פינה, ועשו רעש. בפועל עוד לא יישמו ו � בבתי הח 2019 את תוכנית מיטות אשפוז לים. יש לבחון את הצרכים של האוכלוסייה שנה קדימה, לבחור את הרכב בית 100 ל החולים החדש והאם יכלול בית חולים פסי ו כיאטרי, לקבוע תקציב בינוי ותקנים, לב ו חור אדריכל, לקבוע כמה מכשירי הדמיה יהיו במקום ועוד פרמטרים רבים אחרים. לא היו דיונים בכל זה והנהלות בתי חו ו לים בחיפה לא יודעות שמשהו זז. מה כן בממשלה עשו? הקצו שטח בקריית אתא. אזכיר שיש מנכ"ל חדש למשרד הבריאות שצריך להיכנס לעניינים. עוד לא ראינו תקציב לתכנון הצעת התקציב הנדרש לבית החולים החדש. אם נראה בעוד שבו ו עיים שורה בנושא בספר תקציב המדינה, נדע שאנחנו בכיוון הנכון. כרגע החשש של כולנו שהנושא יידחה כמו שקרה בעשרות השנים האחרונות".

צילום: י.א | מי יעבור? בתי החולים כרמל ובני ציון

דורון סולומון המשבר המשפטי ואי הוודאות הכלכלית באשר לתקציב המדינה, עלולים להוביל לדחיית העברת אחד מבתי החולים בחיפה לקריות. כך חוששים גורמים בכירים בה ו נהלות בתי חולים בעיר. הודיעה הממשלה 2022 בחודש נובמבר כי במסגרת המנהלת לפיתוח מפרץ חיפה יקום בית החולים בקריית אתא, ואליו יע ו ברו אחד משני בתי החולים בחיפה, בני ציון או כרמל. וכך צוין: "בהמשך להחלטות שהתקבלו במוסדות התכנון ובממשלה, המלצות ועדת המנכ"לים, ועל רקע הגידול הדמוגרפי של אזור הקריות והגליל המערבי, שצפוי אף לגדול משמעותית בעקבות מימוש החלטת הממשלה, יש צורך בהקמת בית חולים נוסף בצפון קריית אתא, אשר יתבסס בין היתר

על בתי חולים קטנים שיועתקו אליו". עוד צוין כי "הוקם צוותשיקדם את הקמת בית החולים, תוך שקילת כל ההיבטים הרלוונטיים, לרבות בחירה איזה משני בתי חולים יועתקו אליו, עתיד העובדים בבתי החולים ועוד, וכל זאת במטרה להקים את . כמו כן, 2029 בית החולים עד לסוף שנת לאחר הצגת המלצות הצוות לממשלה כאמור וקבלת החלטה בנושא, יוקם צוות יישום שבו יהיו חברים המנהל הכללי במשרד הבריאות, הממונה על התקציבים במשרד האוצר וראש הרשות המקומית, או מי מטעמם, אשר ילווה את תהליך התכנון וההקמה של בית החולים". השבוע ביקשנו לבדוק מתי יתבשרו בתי החולים על החלטת הצוות המשותף של משרדי הבריאות והאוצר. וכך נמסר ממשרד הבריאות: "בהחלטת הממשלה על מפרץ חיפה הוחלט על העתקת אחד מבתי החולים

גורם בכיר: "אתה רואה מה קורה בממשלה. בניית בית חולים חדש לא בראש שלהם"

חברתתדהר הראל מניבים רוכשתאתהמרכז המסחרי קסטרא ‰ החברה צפויה לבנות יח"ד המיועדות להשכרה לטווחארוך 320 בסמוך למרכז שני מגדלי מגוריםהכוללים מרכז קסטרא נמכר בעסקת ענק מיליון שקלים 750 של

ט � יחידות דיור המיועדות להשכרה ל 320 ווח ארוך. שטח הבנייה המיועד לבניית מגדלי המגורים הוא, על פי הצהרת החברה, בעל תב"ע מאושרת למגורים להשכרה. כ � על פי התוכניות, פרויקט המגורים י ו � ק 29 ו- 23 מגדלי מגורים, בעלי 2 לול ואלו 320 מות. סך יחידות הדיור עומד על כאמור מיועדות להשכרה לטווח ארוך. מיליון שקלים 750 אחרי השקעה של עבור רכישת השטח, ההשקעה בפרויקט מיליון שקלים 350 המגורים מוערכת ב נוספים. בעקבות העסקה יעבור הניהול השוטף של מ"ר ועשרות 14,500 מרכז קסטרא, הכולל ק � מיליון ש 14 עסקים המניבים לבעלים כ - לים בשנה, לידי חברת תדהר הראל מניבים.

אחרי הקנייה, ההשקעה בפרויקט המגורים מוערכת 350- ב מיליון שקלים

צילום: ניצן מרציאנו | קסטרא מחליף ידיים

דורון סולומון

כך בסוף השבוע וציינה כי המרכז נרכש מיליון שקלים. 750 בסכום של בחברה מוסיפים כי בכוונתה לבנות בס ו מוך לקסטרא שני מגדלי מגורים הכוללים

מרכז קסטרא במערב העיר נמכר לחברת 'תדהר הראל מניבים'. החברה הודיעה על

צילום: משטרת ישראל | גידולי קנאביס

16

17.2.2023 ˆ ידיעות חיפה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software