חיפה 17.2.23

י ו ם ש י ש י , כ " ו ב שב ט תשפ " ג 17 . 0 2 . 2 3 ˆ ח י פ ה , עת ל י ת , ט י ר ת ה כ ר מ ל , י ש ו ב י ח ו ף ה כ ר מ ל , ז כ ר ו ן י ע ק ב , נ שר, ע ו ס פ י ה , ד ל י ה , י ק נ עם , ט ב ע ו ן

פצצת זמן

חי ית מחמד מועצת העיר החליטה: חזירי הבר יקבלו מעמד של כלבים ויסתובבו עם 14 // רצועה

בשקט בשקט מתנהלות כבר שנים תביעות ענק של בעלי קרקעות שהופקעו בדרום העיר על 70- ידי העירייה בשנות ה הצעות פשרה לפיצוי ‰ נדחו עד כה, והחשש שהעירייה תחויב לשלם לבעלים מאות מיליוני 12 // שקלים מקופתה

כבר לא ירוקה

מדוע חברת מועצת העיר הילה לאופר עזבה את סיעת הירוקים, ולאן היא הולכת? 18 // עסקת ענק מרכז קסטרא 750- נמכר ב מיליון שקלים, ושני מגדלי ענק למגורים ייבנו בסמוך לו 16 //

המדע יתרסק, מהנדסי הטכניון יברחו מהארץ" חתני פרס נ ובל מזהירים: המדענים החיפאים פרופ' אהרון צ'חנובר ופרופ' אברהם הרשקו בתחזית קודרת על "אחרי המדע, גם התעשייה ‰ עתיד המדינה ‰ הביטחונית תתמוטט בגלל בריחת מוחות" "המחקר והפיתוח יתרסקו, כי חברות הענק "תעמולה שקרית כמו באירופה ‰ יפסיקו לתרום" תשטוף לאנשים את המוח ונהפוך 30- של שנות ה 8 // דורון סולומון ‰ להונגריה"

פורץ זר ‰ ברוממה תמ"א בכרמל ‰ מערבי גדר בקריית מדור ‰ אליעזר 20 // שכונות

מקל בגלגלים גורמים רפואיים חוששים: מעבר בית החולים 16 // מחיפה לקריות יתעכב בכמה שנים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software