חיפה 17.2.23

בס"ד

בס"ד

אורות

תחנה שומרת שבת הזולה בעיר

מבצע שטיפה

19.3.23 עד 19.2.23 מתאריך חשבוניות עם מספר רכב בלבד 11:30 עד שעה 8:30 כל יום שני משעה ₪ 10- קבל שטיפה חיצונית ב ₪ 200- תדלק ב מבצעי שטיפה מלאה: ₪ 40- קבל שטיפה מלאה ב ₪ 600- צבור חשבונית דלק ב לא כולל ימי שישי וערב חג

ש"ח * כל המחירים למזומן ואשראי 10 - נוסעים בתוספת מחיר 7 רכבים ל | נוסעים 5 *לרכב פרטי עד 050-7291074 שירות לקוחות: , חיפה - מול משטרת התנועה 33 דרך ישראל בר יהודה אוריאה לליטר ₪ 5 הכי זול בעיר למתדלקים הנחות בשטיפת הרכב בנזין מזומן ואשראי ₪ 6.64 סולר מחיר רגיל - אשראי ומזומן ₪ 7.21

7

ידיעות חיפה ˆ 17.2.2023

Made with FlippingBook Digital Publishing Software