חיפהה 17.3.23

בניגוד לעמדתהביטוחהלאומי קבעמומחה כי סבירשתושב חיפהשעבר עשרותשנים במכבסהחלה בסרטן עקב עבודתו ‰ הפיצוי ייקבע בהתאם לדרגתהנכות יפוצה לאחר שחלה בסרטן הכליה בעבודה במכבסה

ירי, דקירות ועצורים

27 ו- 19 שני תושבי חיפה בני נעצרו בחשד לאירוע ירי וד ג קירות בסוף השבוע בעסק בחי ג פה. מהחקירה עולה כי בשעות הלילה החלה קטטה מחוץ לבית עסק בעיר במסגרתה בוצע ירי לכיוון בית העסק ורכב שנכח במקום, ושניים מעובדי המ ג קום הותקפו ע"י מספר חשו ג דים. הקורבן, תושב חיפה בן נפצע קל ופונה לרמב"ם, 19 נדקר ופונה 25 ואדם נוסף, בן לבני ציון כשהוא במצב בינוני כאשר בזירת האירוע נתפסה סכין שבאמצעותה עפ״י החשד נדקרו הקורבנות. פשיטה על פנצ'ריה ואטליז בביקורת של רשויות החוק בפנצ'ריה ומכון שטיפה שב ג עוספיא, נמצא כי המקום פועל ללא רישיון להפעלת עסק. באיטליז הממוקם בדלית אל כרמל, נמצאו ליקויים שונים של משרד הבריאות, בינהם אח ג סון בשר בארגזים על הריצפה והקפאת בשר טרי ללא סימון. גם במוסך ופנצ'ריה בחיפה, עלו ליקויים חמורים בגין אי בדיקת ציוד מכני במקום וכן ליקויים הנוגעים למס הכנסה, והפרת תנאי רישוי שניתנו על ידי המשטרה. לבעלי העסק נרשמו קנסות וחלקם זומנו לחקירה. יום הולדת עם מוזיקה דוקרת נדקר בידו 21 תושב חיפה בן ע"י שכנו בסוף השבוע לאחר שהשמיע מוזיקה חזקה במהלך שחגג חגיגות יום הולדת. במה ג לך המסיבה השכן ניגש לדירה על מנת לבקש שינמיכו את המוזיקה, החלו דחיפות שבמה ג לכן דקר את שכנו. המשטרה 27 עצרה במקום את החשוד, בן שהובא לחקירה ונעצר. נעצר וגורש שוהה בלי חוקי במהלך סיור יזום, שערך סייר ביטחון מוסדות חינוך של עי ג ריית חיפה, בקרבת גני ילדים בקריית-חיים, זוהה צעיר בש ג נות העשרים לחייו בקרבת אחד הגנים שהתקשה להסביר את פשר הימצאותו בקרבת גני הילדים. לאחר שהציג תעודה מזהה מטעם מינהלת התיאום והקישור, המאפשרת לו עבודה בתחומי הקו הירוק, אולם אינה מהווה היתר כניסה לישראל. הוא נעצר וגורש נטע פלג

נטע פלג לחייו, 60 תושב חיפה, באמצע שנות ה- שנה במכבסה ולקה 40 שעבד למעלה מ בסרטן הכליה, הוכר לאחר מאבק משפטי ממושך כנפגע עבודה, ויקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי על פי דרגת הנכות שתקבע לו. לפני כחמש שנים, הגיש העובד תביעה לביטוח הלאומי לאחר שאובחן כחולה בס ג רטן הכליות, אולם תביעתו נדחתה בטע ג נה שעל פי חוות דעתו של רופא הביטוח הלאומי אין קשר בין תנאי עבודתו למחלה. באמצעות עו"ד סאמי אבו ורדה, מומחה לתביעות ביטוח לאומי, הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בה ימים 5 נטען בין השאר כי התובע שעבד ג � שעת ביום, היה אחראי במס 10 במשך רת עבודתו במכבסה, למילוי וריקון של כימיקלים ודטרגנטים שונים, פינוי בוצה וניקוי מכלים וכן איתור ותיקון נזילות. "במסגרת עבודתו נחשף התובע במגע ובשאיפת אדים לכימיקלים שונים כגון פרכלורואתילן, חומר החשוד כמסרטן. כמו כן נחשף לאבקות כביסה, כלור ומר ג

צילום אילוסטרציה: "שאטרסטוק"

חלה בסרטן עקב עבודה במכבסה

בור בבת הדין, החליטו לקבל את חוות הדעת של המומחה שמינו, לאחר שהופיע בבית הדין והשיב לשאלות שהוצגו בפניו. זאת בשל חוות דעתו שהייתה "מנומקת ומבוססת". בית הדין קבע כי עובד המכ ג בסה יוכר כנפגע עבודה. עו"ד אבו ורדה: "מקרה זה, כמו מק ג רים אחרים של עובדים שחלו, יש לבדוק את הקשר בין המחלה לתנאי עבודתם, ולא צריך לקבל את הדחייה של הבי ג טוח הלאומי, אלא להמשיך ולהילחם על זכויותיהם בבית הדין לעבודה, שכן בסו ג פו של דבר הצדק מנצח".

כך כביסה", כפי שנכתב בתביעה. בית הדין החליט למנות יועץ רפואי מטעמו שיקבע האם יש קשר בין תנאי עבודתו של העובד למחלתו. המומחה בח ג וות דעתו קבע כי על פי הספרות הרפואית החומר שבו השתמשו פרכלורואתילן הינו חומר שיכול לגרום לסרטן הכליה והעו ג בד חלה בגיל צעיר יחסית. לכן קיימת 50% לדעת המומחה "סבירות העולה על כי לתעסוקה של התובע והחשיפה לפרכ ג לורואיתלן הייתה תפקיד בהתפתחות של סרטן הכליה ממנו הוא סובל". השופטת כרמית פלד ושני נציגי הצי ג

ימים 5 "התובע שעבד שעות ביום, היה 10 במשך אחראי במסגרת עבודתו במכבסה, למילוי וריקון של כימיקלים ודטרגנטים"

שנתיים מאסר בפועל למעלים מס מיליון שקלים 3.2 בסך אולג סיקצ'יוב, בעל עסק לעבודות גבס רשם בעליםפיקטיביים ובאמצעותאישקשר הנפיק חשבוניותפיקטיביות ‰ השופט: "מתחייב עונשמאסר ממושך ומרתיע"

אדי גל בית משפט השלום בחיפה גזר על אולג סיקצ'יוב, בעל עסק לעבודות גבס, שנתיים מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך של אלף שקלים. סיקצ'יוב הורשע בעבירות 50 מס הכנסה שעיקרן העלמת הכנסה בסכום מיליון שקלים, באמצעות 3.2 כולל של כ שימוש בחשבוניות פיקטיביות. הנאשם הפעיל את 2017 ־ 2014 בין השנים העסק – שאותו רשם על שם אחרים, בחורים שלהם – שעד אז לא 20 צעירים בשנות ה היה להם תיק במס הכנסה ומע"מ. הוא עצמו דאג להישאר "מאחורי הקלעים" תוך שהוא מפעיל את העסק תחת זהותם של אותם צעירים. במהלך אותה תקופה, הנאשם התקשר עם אדם שעיסוקו היה הפצה של חשבוניות פי ג

שהודה בעבירות שיוחסו לו. הסניגור ציין כי מדובר בנאשם שהבין מהר מאוד שהוא עשה טעות, הודה מיד בהזדמנות הראשונה, עוד בשלבי החקירה ובשל נסיבותיו האישיות הקשות יש לאמץ להקל עליו. לפני מתן גזר הדין, הנאשם טען כי הוא מקבל את האח ג ריות והסביר כי הוא אדם דתי ולסברתו, הוא כבר קיבל עונש, תוך שהוא מפנה למצב בריאותה של אשתו וילדיו. השופט שלמה בנג'ו גזר על הנאשם עונש של שנתיים מאסר בפועל, כשהוא מתייחס לסכום העבירות הגבוה, משך הזמן הממושך שבו בוצעו העבירות, ומידת התכנון המוק ג דם בביצוע העבירות. "בנסיבות אלה", כתב השופט, "מתחייב עונש מאסר ממושך ומר ג תיע, שיהלום את חומרת מעשיו של הנא ג שם ודרגת האשם הגבוהה שהפגין בביצוע העבירות".

קטיביות שהודפסו עבורו לפי הזמנה. החש ג בוניות הפיקטיביות נשאו שמות של עסקים קיימים, שבעליהם לא ידעו על השימוש שנעשה בשמם, וכן של עסקים פיקטיביים. תמורת החשבוניות הפיקטיביות שילם הנאשם למפיץ עמלה בגובה מחצית מסכום המע"מ שנרשם באותן חשבוניות. הנאשם רכש מהמפיץ חשבוניות פיקטי ג שקלים, 3,246,477 ביותשסכומן הכולל היה והשתמש בהן על מנת לדווח על הוצאות פיקטיביות שכביכול היו לעסק שלו, ובכך להקטין את סכום ההכנסה החייבת שלו. בשלב הטיעונים לעונש, ביקשו נציגי המ ג דינה להטיל על סיקצ'יוב עונש מאשר של ו � חודשי מאסר בפועל. סניג 34 ל- 22 בין חודשי מאסר 8 ל- 3 רו טען לעונש של בין שירוצו בעבודות שירות וציין בנימוקיו את נסיבותיו האישיות של הנאשם ואת העובדה

הנאשם טען כי הוא מקבל את האחריות אדם דתי ולסברתו, הוא כבר קיבל עונש, תוך שהוא מפנה למצב בריאותה של אשתו וילדיו והסביר כי הוא

ידיעות חיפה ˆ 17.3.2023 23

Made with FlippingBook - Online catalogs