חיפהה 17.3.23

אהרון אזולאי, מנכ"ל אשכול רשויות המפרץ: " לא ייתכן שמדינת ישראל תהיה בגבולות העיר תל אביב רבתי" ועידתהמפרץ האזוריתשתיערך בשבועהבא במרכז הקונגרסים, ממצבתאתאשכול רשויותהמפרץ כאשכול מטרופוליני, וכזרועהארוכהשל הרשויות ומשרדי הממשלה ‰ מנכ"ל האשכול אהרון אזולאי: "השנהאנו עוליםקומה. אנו עובריםמתכנון לביצוע" ‰ יו"ר האשכול ראשהעיר קרית ים דוד אבן צור: "עשינו דרך ארוכהמאד"

דורון סולומון בתוך שלוש שנים בלבד הפך אשכול רשויות 7 רשויות המפרץ מגוף קטן עם בלבד, לאשכול המתכנן ומבצע שורה 18 ארוכה של פרויקטים אזוריים, עבור רשויות ובתיאום מספר משרדי ממשלה. מנכ"ל האשכול, אהרון אזולאי, מסביר על תוכניות הגוף שצפוי לייעל ולשנות את האופן בו עובדות ומתנהלות רשויות בצפון כולו. , 18 אזולאי: "השנה הצטרפה הרשות ה עיריית נשר. אנחנו עדיין בתהליך של הוכחת יעילות וכדאיות וכל רשות רשאית להחליט האם כדאי לה להצטרף". למה לא מצטרפות יותר רשויות? "נושא האזוריות לא עובר חלק בגרון ר � שנה המדינה עובדת כך ש 75 לרשויות. שויות נלחמות על תקציבים ושמיכה שלא מספיקה לכולם. זה נגד הטבע שלהן לשתף פעולה האחת עם השנייה. אזכיר כי יש גם פערים בין רשות לרשות ויש לזכות בא ר מונן". למה שיצטרפו? "עניין החיסכון הכספי הוא רק סיגמנט אחד. מעבר לכך יש פעולות שבלי האשכול פשוט לא יתבצעו באותה רשות". מה הנושאים המרכזיים בהם אתם פו ־ עלים? "יש לנו חמישה נושאים. יצאנו למכרז הטמנה ואיסוף פסולת וגזם. מערך האשפה שהקמנו חוסך הרבה מאד כסף לכל רשות. י � מ 300 אשפה זה כסף גדול, מחזורים של אחוז אז 10 ליון שקלים, ואם אנו חוסכים מיליון חוזרים למערכת. מעבר לכך אנו 30 דואגים שיותר אשפה תגיע לייעדה ולא תיזרק בוואדיות. אנו מקימים מתקן קצה לטיפול בפסולת, ואין מצב שרשות עצ ר מאית תוכל להקים דבר כזה בעצמה. יקח שנים להקים את המתקן אבל זה 3-5 לנו בהחלט יוזיל עלויות לרשויות. זכינו במכ ר "לקליש אולי אבן צור: יש גאווה שהיא כעיר גדולה לא צריכה להתחבר לאשכול, אבל לנו אין עניין בגאווה ואנו מסתכלים בראייה רחבה" "כשאני באתי כעולה ,60- חדש בשנות ה במרוקו היה טלפון וטלוויזיה. פה עוד לא היה. אפשר ללמוד מהם הרבה"

מיליון 3- "גדלנו מ אזולאי: מיליון בשלוש שנים. 218- ל אנו לא ממהרים לצרף רשויות ואין לנו כוונה להוביל לאיחוד רשויות"

מה אתה מצפה מהוועידה? "בשנה שעברה בפעם הראשונה ערכנו ועידה וקיבלנו גושפנקה מהממשלה שה ר צהירה כי נהפוך לאשכול מטרופוליני. השנה אנו עולים קומה ועוברים מתכנון לביצוע. אנו רוצים לבסס את הוועידה לשיח על הצורך בחיזוק האזור שלנו הסובל מתת השקעה. אין לאזור מספיק לובי ואנו באים להפגין אחדות ונפעל יחד לחיזוק האזור כולו". "איחוד רשויות" יו"ר אשכול המפרץ, ראש העיר קרית ים, דוד אבן צור, נערך לוועידת המפרץ ומא ר מין כי אחריה האשכול יקבל את מעמדו כגוף מטרופוליני לכל דבר. "בוועידה נציג לממשלה ולנציגי המגזרים השונים את פעילות האשכול. נרצה לראות חיבור והנ ר גשה של נציגי המשרדי הממשלה, הפקידות הגבוהה ונציגי האשכול. נרצה הקצאת עוד תקציבים לאשכול. יש לזכור כי האשכול קם במקום רעיון איחוד הרשויות, וכיום הוא מטפל בכל היבט ותחום במטרופולין", הוא אומר. מה למשל? "יש מספר רשויות בקריות שרוצות הקמת בית ספר אנתרופוסופי. אין הגיון בהקמת בית בכל רשות. באשכול ייבחן הנושא להק ר מת בית ספר אזורי". מה עניין הבינלאומיות בוועידה? "יהיו נציגים מצרפת וממרוקו שיסבירו על הנעשה באזורם. נעמיק קשרי ערים תאומות ועוד". מרוקו? "בוודאי. כשאני באתי כעולה חדש בשנות , במרוקו היה טלפון וטלוויזיה. פה עוד 60 ה לא היה. אפשר ללמוד מהם הרבה. ונדבר גם על הסכמי אברהם והסכמי השלום". ולמה חיפה לא באשכול המפרץ? "לחיפה יש תחושה שהיא מטרופולין אחד גדול. היא לא הצטרפה לאשכול אבל שותפה לעשייה ולתכנונים שלנו. לקליש אולי יש גאווה שהיא כעיר גדולה לא צריכה להתחבר לאשכול, אבל לנו אין עניין בגאווה ואנו מס ר תכלים בראייה רחבה. אין ספק שעשינו דרך ארוכה באשכול והתקדמנו הרבה". הכתבה בשיתוף אשכול רשויות המפרץ ‰

נושא האזוריות לא עובר לרשויות חלק בגרון". אזולאי צילום: עודד | קרני

רז הטמנה לפסולת יבשה בג'למה. זה רווח לרשויות". הדבר הבא מה עוד? "אנרגיה. סוכם עם משרד האנרגיה על הקמת מינהלת אנרגיה אזורית, כשהאשכול הוכפף למעשה לזרוע ביצוע של המשרד. זה הולך להיות הדבר הבא במשרד האנרגיה. מה עם תשתיות? "הקמנו אגף תשתיות לניהול ופיקוח על עבודות פיתוח ברשויות. יש לנו מערך של קבלנים שיודע לבצע עבודות הנדסה, בניית בתי ספר, כבישים ועוד. אזכיר שיש רשויות שתקציב הפיתוח שלהם גדול מהתקציב הרגיל. אנו מייעלים את הפיתוח והופכים לזרוע הביצועית של הרשויות. יש לנו כבר

מיליון 250 צבר של תוכניות עבודה בסך שקלים". תחבורה זה נושא משמעותי באזור? "מאד. האשכול פועל על הכרזתו כמרכז ניהול תחבורה אזורי. יש לנו צוות הקמה למ ר רכז בשיתוף נציגי משרד התחבורה, נתיבי ישראל ועוד". זה כולל גם את נושא שדה התעופה? "בוודאי. כרגע אין תמימות דעים בין הרשויות באשר למיקום בניית השדה. אין לאשכול עמדה נחרצת בעניין אך הנושא לא יורד מסדר היום. אנו מקיימים שיח עם נציגי אשכול עמק יזרעאל בנוגע לאפשרות ששדה יוקם דווקא בעמק יזרעאל". הנושא מאוד טעון. "בהחלט אבל אין ויכוח כי חייב לקום שדה תעופה בינלאומי בצפון. מטרת העל של כו ר לנו היא לייצר אזור כלכלי חדש וחזק. יש פה אינטרס לאומי לחזק את האזור, להשאיר צעירים ולתת לאוכלוסייה צעירה עבודה איכותית, מגורים ולימודים גבוהים. לא ייתכן שמדינת ישראל תהיה בגבולות העיר תל אביב רבתי". מה קורה שאין תמימות דעים? "הפעילות שלנו לא מחייבת הסכמות. האשכול רשאי לפעול על דרישת רשות כזו או אחרת, כשמפירות האשכול כל הרשויות ייהנו". מה עתיד האשכול? "אנו גדלים מהר מדי ומנסים דווקא להאט. מיליון בשלוש 218 מיליון ל- 3 גדלנו מ שנים. אנו לא ממהרים לצרף רשויות ואין לנו כוונה להוביל לאיחוד רשויות. אנו נו ר תנים שירות לרשויות. אנו נערכים להיכנס לתחום החינוך הלא פורמלי, לתת שירות לבעלי מוגבלות, וגם בנושא אזרחים ותי ר קים".

| אבן צור צילום: נחום סגל

ידיעות חיפה ˆ 17.3.2023 27

Made with FlippingBook - Online catalogs