חיפהה 17.3.23

ב"ה

בחיפה ליל הסדר עם חב"ד

יום רביעי י"ד בניסן 5.4.23

נווהשאנן מרכז תרבות דתי רמב"ם 39 התיכון 054-7523770 : לפרטים הרב אברהם רוזנבלט קריתשפרינצק בית חם 1 אנקוה 04-8674932 : לפרטים הרב דב גינזבורג רמות חיפה אולם ספורט בית ספר הבונים 054-5770849 : לפרטים הרב יוסף רוזנברג רמת אלון בית גיל הזהב רמת אלון 054-5770849 : לפרטים הרב יוסף רוזנברג

כרמל צרפתי אולמי אורנים

הדר אולם חב"ד 3 הרצוג

אוניברסיטת חיפה מעונות הסטודנטים 052-7706111 : לפרטים הרב תנחום ריבקין אחוזה בית חב"ד 4 פרויד 054-4263763 : לפרטים הרב יהודה דונין בת גלים בית כנסת הכללי 11 כספי 054-4251770 : לפרטים הרב ישי קלי

מרכז סטלה מאריס 058-6567700 : לפרטים הרב אברהם תירוש

077-7010356 : לפרטים הרב שאול דוד בורשטיין

כרמליה בית הכנסת אהל שם 20 היינה 054-7277015 : לפרטים הרב אמציה הרמתי מרכז הכרמל אולם בית כנסת המרכזי 10 דרך הים 055-6888355 : לפרטים הרב ישראל מנדלזון מרכז רפואי רמב״ם בניין סמי עופר, קומת כניסה חדר אוכל צוות 04-6808992 : לפרטים הרב שמואל טורקוב נאות פרס 058-4207543 : לפרטים הרב שלומי קופצ'יק

הדר עליון בית חב"ד א 17 גולומב

050-2424770 : לפרטים הרב מענדל וילשנסקי

הדר תחתון בית הכנסת עולי סוריה ולבנון 052-8798064 : לפרטים הרב פינחס גרוסמן

המושבה הגרמנית בית הכנסת נצח ישראל, 57 בן גוריון 077-7010356 : לפרטים כבביר בית כנסת מגן אברהם 2 רענן 052-7703128 : לפרטים הרב בצלאל וילשנסקי

ח

ס

כ

פ

ש

ר

ו

ש

מ

! ח

סעודת חג עשירה • קריאת הגדה משותפת • חוויה משפחתית

הפרוייקט בשיתוף עם עמותת

חב"ד חיפה 4 רח' ישעיהו 04-6733737

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

29 ידיעות חיפה ˆ 17.3.2023

Made with FlippingBook - Online catalogs