חיפהה 17.3.23

ידיעות חיפה ˆ 17.3.2023 31 )6 (קומה 3133902 , חיפה 34049 . ת.ד 82 - דרך העצמאות חיפה (ראשי) (מגדל המו ז יאון), תל אביב 4 - רח' י.ד. ברקוביץ תל אביב | of f ice@bilaw.co.il | www.bilaw.co.il רשלנות רפואית 1700-700-926 ח ו הו # דיני נזי ין ותאונות # - 2 0 ט | 052-2663844 : ל ן חירום | s . o.il | חיפה 4 ח הע מאות הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות יני נזיקין ותאונות הוצאה לפועל 626010 : טל | 2-2663 4 : ון י ו | .nitsa.co.il | יפה ' עצמאות פ ה צ ו ג .2018- ני ול ליכי לפי ו דלו פירעון ו י ום כלכלי, ע"ח • ליווי וטף ל יקו כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חוסר וודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד אזרחי # פלילי # דיני תעבורה # דיני עבודה # דיני משפחה וירושה # דיני מקרקעין נדל"ן # הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות אזרחי # פלילי # דיני עבורה # דיני עבודה # דיני משפחה וירושה # דיני מקרקעין נדל"ן # הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות אזרחי # י י # יני עבו די י ו # דיני מ פח וירו # יני קרקעין נדל"ן # הו א לפו ל # די י זי ין ו ו ו # 04-8626010 : טל | 052- 844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | י ר ' ע מאות ד # ה ו # כיום, אחת מהמטרות הראשונות במעלה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוולה או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומי עיסוק: הסדרי חובות ללא מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפועל. • .2018- " ניהול הליכים לפי חו חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חוסר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד משרד עורכי דין רועי סבג 04-625-0000 : )מגדל אורן(, חיפה · טלפון 2 רחוב פלי"ם www.law-sabag.co. il · roy @ law-sabag.co. il · 04-625-0001 : פקס דיני עבודה ייצוג עובדים · ייצוג מעסיקים שימועים, הטרדה מ נית, שכר ופנסיה, פיצויי פיטורים, הסכמים, זכויות נשים אייל בן ישי משרד עורכי די ן ש נ ו ת 17 הצלחה ! זרחי פלילי # ורה די יני ו # וי ו י י # ן ין י י # ז י נ # יני עבודה # י י מ פ ה וי ו ה # ן ין י י # אזרחי פלילי בורה י י ו ין נ "ן י י ח וי ו נ ח ו גי ז נו ונו על ל לי י לו פי עון, ינ י ו ו כלכלי ל ייב ו ילובו ו יו , . י ינ וו וו ו ג ו י וי ו ו י י , ו ינוי י • כי פשיטת רגל עד ל עה וצ ה ו . ג ת ו עורכי דין לתעבורה נהיגה בשכרות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י המכון הרפואי עורכי דין לתעבורה נהיגה בשכרות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י המכון הרפואי עורכי דין לתעבורה ות הי הי ה ל י ת י ו ז י ו נקודות ופסילות משרד הרישוי נ יג ב י ון הרפואי סי ע י כ ין ל י ש ה ו ת מ ן ה ו רינה פוליטי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בית # סכסוכים ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # ידועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : אזרחי # פלילי # דיני תעבורה # דיני עבודה # דיני משפחה וירושה # דיני מקרקעין נדל"ן # הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com רינה פוליטי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בית # סכסוכים ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # ידועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law co.il ,054-5636388 : נייד 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : - ביטול צוואה נוטריונית, אי ור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוידאו, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית כיום, אחת מהמטרות הראשונות במעלה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוולה או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומי עיסוק: הסדרי חובות ל א מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפועל. • .2018- ניהול הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חוסר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועו ק בדיני חדלות פ רעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד רינה פוליטי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בית # סכסוכים ישוב # ירושין # אלימות במשפחה # ידועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי ג שור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-la .co.il ,054-5636388 : נייד 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : נהל תיקי הוכחות בתחומ משפט נרח ים. מובילים בכ רחבי הארץ בטיפול מול ע' האתיקה, בתי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים תיקי לשון הרע, ליקויי בנ ה, תיווך במקרקעין וכן מול צה" ובתי הד ן הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליחת יד בכספי נאמנות. ב יה"ד המשמעתי # - גניזת תלונות חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. בוע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק שלנות רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של ית מ פט המחוזי # - ביטול צוואה נוטריונית, אישור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוידאו, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית כיום, אחת מהמטרות הראשונות במע ה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומ הכלכ י של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי פיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוול או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומי עיסוק: הסדרי חובות ללא מ ורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפועל. • .2018- ניהול הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא ח ר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני אי ך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # ום בית # כסוכים ישוב # ירושין # אלי ות ב פח # י ו ים צי ו # א הות # ר ו # ש ורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 85 1 18 :' י ה, המ יני w. i e l . e א ת ר : | v r i e l @ v i e l . ו " : , י ה ן ל ל ח י האר בטיפו מול ' אתי י . ו ילים י י י הוכחות בתחומי משפט נ חדלות ירעון לכולם מגיעה הזדמנות ל קם כלכלי כיום, אחת מהמטרות הראשונות במעלה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוולה או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומי עיסוק: הסדרי חובות ללא מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפועל. • .2018- ניהול הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חו ר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס ה כסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כ ובת המשרד: שדרות המגינים גל י ד דין עורכי משרד חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית כיום, אחת מהמטרות הראשונות במעלה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוולה או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומ עיסוק: הסדרי חובות ללא מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפועל. • .2018- ניהול הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חוסר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד אייל בן ישי משרד עורכי די ן )6 (קומה 3133902 , חיפה 34049 . ת.ד 82 - דרך העצמא ת חיפה (ראשי) (מגדל המו ז יאון), תל אביב 4 - רח' י.ד. ברקוביץ תל אביב | of f ice@bilaw.co.il | www.bilaw.co.il רשלנות רפואית 1700-700-926 ח ש נ ו ת 17 הצלחה ! (בנין הטיל) כניסה מרחוב נתנזון ללא בידוק 15 רח' הפל"ים 073-7424155 , פקס" 073-7372155 טל. rina@politi-law.co.il , 054-56 388 נ יד: עורכי דין לתעבורה נהיג כרות נהיגה בשלילה תאונו דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י המכון הרפואי 077-2055000 טל. ארצ : סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף ח רה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com סט לר ושות‘ איתן סטולר | יאיר סטולר עורכי דין לתעבורה מגינים עליך בכל דרך עורכי דין לתעבורה נהיגה בשכרות נהיגה ב לילה ונו דרכי י ו ת י ו ה י נ ו ת ו ה י 0 205 טל. אר י ני ת“ ני יל | גן ני ר | סניף חדר | סניף חיפה .t r h lp. .il | stoller@stoller.com סטולר ושו ‘ איתן סטולר | יאיר סטולר עורכי דין לתעבורה מגי י ל כ ור ע י דין נהיגה בשל תאונות דרכים בי ו נז י נ ודו ו י ות ד רישוי נ י ב י כון ה ואי ל . יף ת“ יף איל | י רמת ן | סניף ח רה | ניף חיפה l to @ toll r. om ושו ‘ י ן סטול | י י ו ו כי ין ת ו מגינים עליך בכל ד ך ת י יף ת“א סניף אי ן t שות 077-2055000 טל. ארצי: 077-2055000 טל. ארצי: 077 550 0 טל. ארצי: סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | ניף חדרה | י י www.t ahelp. .il | stoller stoller.com . lp t l t o סטולר ושות‘ סטולר ושות‘ סטולר ושו ‘ י יר ו ש איתן סטולר | יאיר סטולר איתן סטולר | יאיר סטולר י ן ו | עורכי דין לתעבורה עורכי דין לתעבורה עורכי ין תע ור עורכי מגינים עליך בכל דרך מגינים עליך בכל דרך מגינים עליך בכל ד י י י משרד עורכי דין , מירב אשל תאונות דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך # רשלנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עו"ד נוטריון ושות' נס, עמית גרוס בינ"ל | פלילי | - אזרחי מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ושיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: משרד עורכי דין , ל י תאונות דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך # רשלנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עו"ד נוטריון ושות' נס, עמית גרוס בינ"ל | פלילי | - אזרחי מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ושיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: דין , רד תאונות דרכים # רשל ות ו # ת מידים תאו # יפוי כח מתמשך ות ח , ת. 1 שד' מוריה - 0 , נייד 072-2504838 ' , פקס 72-2504 98 : me vesh l.law mail com ‰ ק ‰ צ ‰ ול ‰ רומני ‰ ש אל ו י, ק טריון נ ית ר ס נ" | רחי לי יסי משפח | בודה | ע קים יז ות 3 תמ"א | - קניה/מכ רה נ ל וג ם שות ים חברת הזנ – ה מס רי ה א ושי ו חברות -8 7 0 והצפון: י | 03 6 1 0 ר d g o ד "ל | 4 25 ל ט ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צ ‰ ה פולין ישראל עמי ג | ו | וכים מש | | א 0 עורכי דין ונוטריון אבריאל מנהלים תיקי הוכחות בתחומי משפט נרחבים. מובילים בכל רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, בתי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים בתיקי לשון הרע, ליקויי בניה, תיווך במקרקעין וכן מול צה"ל ובתי הדין הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליחת יד בכספי נאמנות. בביה"ד המשמעתי # - גניזת תלונות חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. בוע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק רשלנות רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בבית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של בבית משפט המחוזי # - ביטול צוואה נוטריונית, אישור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוידאו, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות עו"ד טל אבריאל מ"מ יו"ר ועד מחוז חיפה 2018 – 2012 יו"ר ועדת האתיקה עו"ד אריה אבריאל שופט צבאי בדימוס בדרגת סא"ל 2009 - 2003 יו"ר ועדת האתיקה הפרקליטים לרשותך עורכי דין לתעבורה נהיגה בשכרות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י מכון הרפואי 07 -20 5000 טל. ארצי: סטולר ושות‘ איתן סטולר | יאיר סטולר עורכי דין לתעבורה מגינים עליך בכל דרך משרד עורכי דין , מירב אשל תאונות דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך # רשלנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל מנהלים תיקי הוכחות בתחומי משפט נרחבים. מובילים בכל רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, בתי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים בתיקי לשון הרע, ליקויי בניה, תיווך במקרקעין וכן מול צה"ל ובתי הדין הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליחת יד בכספי נאמנות. בביה"ד המשמעתי # - גניזת תלונות חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. בוע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק רשלנות רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בבית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של בבית משפט המחוזי # עו"ד טל אבריאל מ"מ יו"ר ועד מחוז חיפה 2018 – 2012 יו"ר ועדת האתיקה עו"ד אריה אבריאל שופט צבאי בדימוס בדרגת סא"ל 2009 - 2003 יו"ר ועדת האתיקה עו"ד טל אבריאל מ"מ יו"ר ועד חוז חיפה 2018 – 2012 יו"ר ועדת האתיקה עו"ד ריה אבריאל שופט צבאי בדימוס בדרגת סא"ל 2009 - 2003 ו"ר ועדת האתיקה ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית דלו ירעון אייל בן ישי אייל בן י י משרד עורכי דין רועי סבג מש עור ין ו י ו ש נ ו ת 17 ו ש נ ו ת 17 הצלחה הצלחה ! ל י הפרקליטים לרשותך הפרקליטים לרשותך הפרקליטים לר תך ל טים ר ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל - אזרחי פלילי בינ"ל מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ושיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: עורכי דין ונוטריון אבריאל הפרקליטים לרשותך עורכי דין ונוטריון אבריאל הפרקליטים לרש ת ט אבריאל . ו " ונ יא המ ינ ( נינ ) וכן ב יקי נוגעים לש " עו ד וא גישים וו ד מומ ה ל י ובתי דין הצ יים - ילים " י ו י ו י ני י . יי י ב יקי ון הרע, לי ויי ני , תיווך ב קרקעין ו ן מו צ דוגמאות להישגים: ש יח י פי נ מנו . י ו - זיכוי מ א לעו" כו ל יה ד ה שמעתי # יד כס ים, זיוף. י - גניזת תלונ חמורו כנ ד עו י ין - וע' האתיקה שנה לאחר הלידה. 27 , תיק רשלנות רפו י ול ב וולה ₪ יליון - פי וי בית פ ע יון ונו . י י , ו ד, ₪ - פיצויים של מיליון , יליון המחוזי - בי ול וואה נוטריונית, אישור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש משפחה # כ" נג ו . י - י יון ו" י מ" לום # טי ול מ ח. + ו פי , ומיי גי וכרים/קונים חוזי דירו ורכי וו ו וי ו, הסכ י חיים ו ד טל חיפ מ מ יו" ע מ 8 2 י י " ו ד רי ופ אי ד מ ס בד 3 יו"ר ו ד הא י י רינה פול טי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בית # סכסוכ ם ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # ידועים בצי ור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : מנהלים תיקי הוכחות בתחומי שפט נרחבים. מובילים בכל רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, בתי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים בתיקי לשון הרע, ליקויי בניה, תיווך במקרקעין וכן מול צה"ל ובתי הדין הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליחת יד בכספי נאמנות. בביה"ד המשמעתי # - גניזת תלונות חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. בוע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק רשלנות רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בבית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של בבית משפט המחוזי # - ביטול צוואה נוטריונית, אי ור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוידאו, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בית # סכסוכים ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # י ועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד משרד עו"ד אליאס אבו סינה ו ות' המשרד כולל מספר עו"ד הפועל ם במטרה לתת שירות ומענה קצועי לכל ענייני הלקוח, בשפות : עברית, ערבית ור סית. - הכנת חוזי מכר/שכירות, טיפול בכל הקשור למיסוי, מקרקעין מקרקעין ורישום עסקאות בטאבו. - ייצוג בבתי המשפט. משפט אזרחי - ייצוג עובדים / מעסיקים, תא נות עבודה, הלנת שכר. דיני עבודה - ייצוג חייבים בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל, הסדר חובות, איחוד תיקים. הוצ "פ - נזקי גוף, תא נות דרכים. נזיקין el ias.abu.s @ hotmai l .com .58 חיפה, שד' המג י נ ים 4-6821816 פקס: 04-6821813 טלפו ן : הפרקליטים לרשותך משרד עורכי דין , מירב אשל תאונו דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך # רשלנות # חיפה 6 46 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עו"ד נוטריון ושות' נ , ע ית גרוס בינ"ל | פלילי | - אזרחי מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמ ת | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיז גים ורכישות מסחרי הבראה שיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: הפרקליטים לרשותך משרד עורכי דין , מירב של תא נו דרכים # רש נות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך # רשלנות # ח פה 6 46 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel law@gmail.com מייל ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל דורון, ט קוצקי, קנטור, גוטמן, עו"ד נוטריון וש ת' נס, עמ ת גרוס בינ" | פלילי | - אזרחי מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ו יקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: פרקלי י ר ותך רד ע מיר אונות כים שלנות רפואית או ת תל ם # תא ות עב ד # רש נו ייפ כח ש חיפ 6 46 , .ד 111 ד' מוריה 050 80 , נייד 0 2-2 4 ' , 072- 5048 8 ל m r sh .la @gmail c m יל רה ב ק יס ן ‰ פ ‰ ו ‰ י , נטור, גו ן, ו ו ון י שו ' עו ס ינ" | פל לי | - אזרחי מיסים משפחה | עבודה | ע - י מש | 3 מ"א | נ ה/מכי ה נ ה כ ים חב ת ז ק מ י בר 04-8 47 00 ח פה והצפון: 03- 10 רכ mail@dtkgg com 0 5 ר יט ר ותך ש נות ר ואי ו 072-2504898 ר ל רומנ | | שפחה מו | - ב – הבראה ושיקום חברות gg.com ל: | ש רינה פו יטי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התר ני ואין # שלום בי # סכסוכים ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # ידועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # סכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי ג שור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פ רוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פ ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד עורכי דין ונוטר ון אבריאל 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : נהלי תיקי הוכחות בתח מי משפט נרח ים. מובילים בכ רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, בתי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים בתיקי לש ן הרע, ליקויי בניה, יווך במקרקעין וכן מול צה"ל ובתי הדין הצבאיים - חיילים לש"בים ו ילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליחת יד בכספי נאמנות. ה"ד המשמ תי # - גניזת תלונ ת חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. וע' האתיקה שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק שלנו רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של בית מ פט המחוזי # - ביטול צוואה נוטריונית, אישור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוי או, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות עו"ד טל אבריאל מ"מ יו"ר ועד מחוז חיפה 2018 – 2012 יו"ר ועדת האתיקה עו" ארי אבריאל שופט צבאי בדימוס בדרגת סא"ל 2009 - 2003 יו"ר ועדת האתיקה הפרקליטים לרשותך

שא ו ל ב ל ג י / ל י א ו ר פ ר י shaulbelgi@gmai l .com

לרגל דסטה גטנך הולדת הבן. × × × דפנה רגב עו"ד הדרימה לסופ"ש נינוח באילת. × × × הספק מדהים הפגינה מירב כהן עו"ד כשבילתה את הפורים במסיבה של לשכת עורכי הדין של מחוז תל אביב, עם הופעה , תמיר גרינברג של המשיכה לרקוד בעדלאידע בהרצליה ומשם המשיכה למסיבה של לשכת עורכי הדין בחיפה. × × × דנה מזל טוב לעו"ד שחגגה השבוע את נוף יום היווסדה. × × × בעל עו"ד רון סולן, משרד עו"ד, המתמחה בעיקר בתובענות ייצוגיות, נחל הצלחות לא מעטות בתחום זה בתקופה האחרונה. כך, משרדו הגיש לאחרונה תובענה ייצוגית נגד יצרנית מוכרת של מגבונים המיועדים לתינוקות, אשר לטענתו הכילו בפועל מגבוני ניקוי מסוכנים לשימוש.

במפגש הרביעי של השתלמות נפגעי עבירה במחוז, ועו"ד יפעת שי-יוספזון בריכוזן האקדמי של עו"ד גילי גולדברג , הרצתה עו"ד מונא אבו אליונס (בתמונה מימין) על ייצוג נפגעי עבירה בוועדות הורוביץ (בתמונה משמאל), מנהלת יעל קופמן הביטוח הלאומי יחד עם מחלקת נפגעי עבודה בביטוח הלאומי. (צילום: לשכת עורכי הדין) ¥

בכנס חד יומי בנושא הביטוח הלאומי, שהתקיים במלון גארדן הוטל בחיפה בארגון ועד מחוז חיפה ערן בלשכת עורכי הדין ובניהולו האקדמי של עו"ד השתתפו ראשי הוועד, נשיא בית הדין האזורי לעבודה, בקר, מביה"ד האזורי סאוסן אלקאסם , השופטת גאל גלם השופט י , סאמי אבו ורדה לעבודה בחיפה וכן עורכי דין רבים. עו"ד מומחה לנושאי הביטוח הלאומי ותביעות נזקי גוף, העביר את ההרצאה הראשונה על תאונות עבודה מהבית, כשהוא מסביר את עיקרי החוק ודוגמאות רבות מהפסיקה. צילום: יח"צ ¥

צילום: פרטי

בעלת משרד עו"ד בתחום דיני חגית יוסף, עו"ד ) חוגגת את אדל דדון התעבורה (בתמונה עם עו"ד יום הולדתה ממש מחר (בשבת). החברים והקולגות

כבר הקדימו לאחל מזל טוב. צילום: שאול בלגי ¥

עו"ד רון סולן

Made with FlippingBook - Online catalogs