חיפהה 17.3.23

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

8 1

2 3 6

חשובה ואהובה מאוד

סגור לחלוטין לתנועה )2,4,4,3(

איש חינוך מראשי היישוב

זמרת ישראלית )5,4(

הוראה מחייבת

מחלקי בריטניה

עצם בפה כוח ההפרה

עיר מצרית קדומה

שולט ביד חזקה

7 4 9

5

אדמת הנגב

1

2

עוף דורס הוביל עדר

4

3

8

4

1 5

משא, מטען (בלעז)

שדולן

9

ארנב מסרטי ההנפשה )4,4(

משוכני ההרים תשורה

4

1

פתיחת קשר

הזיל רוק

מן הגפיים

8 2

9 5 3

מעורר התפעלות בשל יופיו

עיר בגליל המערבי

1 6 3

7 8

אות עברית מקור מים גדול

ממגילות התנ"ך )2,3( נדיב

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

מין משקה

מכלי המיטה

הגון

/ פתרונות / לשבוע שעבר

משחק ברכיבה על סוסים

מחלה עור קשה זרימת אוויר

מעת לעת

עיר בבוליביה )2,2( מטבע צרפתי בעבר

נעל מעץ

קומפלימנט

3 6 5 7 2 8 4 1 9 2 8 4 3 1 9 5 7 6 1 7 9 5 6 4 2 8 3 5 2 6 9 4 7 8 3 1 4 9 3 6 8 1 7 5 2 8 1 7 2 5 3 6 9 4 6 3 1 8 7 2 9 4 5 9 5 8 4 3 6 1 2 7 7 4 2 1 9 5 3 6 8

שחמטאי רוסי משקה אלכוהולי

איבדו את לחותם

מילת שלילה מתפעל מאוד

חותנו של רבי עקיבא )4,4(

כסף רב מפרשני המקרא (ר"ת)

פרי האדמה תערובת

ארגון חברתי יהודי )4,3(

ביצים חומות

שחצנות קמין

חדר מבוא

לבוש נשי ציפייה לטוב, תוחלת

מרכז שהייה על פני המים

צדפת הפנינים

אפיפית

הדר, פאר מכינויי האריה

ריאליסטי איש צבא

כוכב קולנוע אמריקאי בעבר

פקיד בדרג נמוך

מכלי המטבח, מסננת

נושא משאות

הגיוני כאבו

אות עברית

פוחד

קרע בכוח רב הוראה לפתיחה בירי

חסר כל

הגיע

כינוי לאדמו"ר

מייסד דת הודי

רצועת חוף לאורך נהר

יונה פוליטית

בירת דרום קוריאה

34

17.3.2023 ˆ ידיעות חיפה

Made with FlippingBook - Online catalogs