חיפהה 17.3.23

כמה משלמת העירייה לתושבים על נזקי חזירי הבר ממסמך פנימי שהגיע ל"ידיעות חיפה" פניות 58 עולה כי בשנה האחרונה הוגשו ● לפיצויים על נזקי גוף ורכוש מחזירי בר בעירייה נאלצים להפנות משאבים לבעיה שלא נגמרת, ומשלמים עשרות אלפי שקלים ומעריכים כי ישולמו ● בעסקאות פשרה עוד מאות אלפי שקלים בתביעות שהגיעו אז כמה זה עולה לנו? ● לבתי המשפט

), הוגשו נגד עיריית 2022 ־ ינואר 2021 חיפה ורשות הטבע והגנים לא פחות ו � תביעות ופניות לתשלום מצד ת 58 מ - שבים בגין נזקי חזירי בר. על פי אותו מסמך, מתוך סך הפניות תביעות משפטיות, וכל 5 הכולל, הוגשו השאר הן פניות בהן מבקשים התושבים פיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם וזאת בטרם הוגשו תביעות. בחינת השורה התחתונה של סיכום התביעות לשנה אחת בלבד, מגלה כי אלף 676 בעירייה נערכים לתשלום של שקלים בגין נזקי החזירים. תביעות 58 על פי נתוני העירייה, מתוך מקרים הושגו פשרות, 12 ופניות, רק ב- אלף שקלים. 54 ובגינם שילמה העירייה י � התב 46 הנתון המשמעותי יותר הוא עות שהגיעו לבית המשפט, ובהם מע ־ אלף 622 ריכה העירייה כי תשלם כ שקלים. אז מי תובע את העירייה? התביעות והפניות לפיצויים מתחלקים בין טענות לנזקי רכב, רכוש וגוף. באשר לרכב, הדרישות לפיצויים נובעות מחזירים ששרטו רכבים, שהפכו עליהם את הפח, שהתפרצו לכביש וגרמו לתאונה, ועוד. מרבית הדרישות לפיצוי הן בעקבות פניות 32 פגיעה ברכב, ומסתכמות ב- . 58 מתוך ג � הדרישות לפיצויים נו 58 מתוך 17 עות לנזקי רכוש, לרבות חזירים שהרסו גינות, שברו עציצים, עקרו דשא, פירקו גדרות ועוד. תביעות ופניות לפיצויים הן בתחום 9 נזקי גוף. אלו בדרך כלל התביעות המש ־ מעותיות יותר, היקרות יותר, ושהנזקים הם הגדולים יותר. פשרה או משפט מומחים לענייני נזקי גוף מציינים כי על פי רוב בעירייה מגיעים לפשרות עם התובעים והפונים, מאחר ומבחינה משפטית ברור כי חיית בר אינה צריכה להסתובב בתחומי העיר. "אם דב היה נכנס ברכב שלך, תוקף אותך או שובר לך את הגינה, אז אין ויכוח שאתה לא אשם, והרשויות היו צריכות לטפל במ ־ פגע הזה", אומר אחד מעורכי הדין. עו"ד סאמי אבו ורדה, מומחה בנזקי גוף ומי שמייצג באחד התיקים הגדולים של נזקי החזירים בעיר, התיק של איתן אור ־ לייב שהותקף על ידי חזיר, מסביר: "העירייה לרוב מתפשרת וגם מבחינת הלקוחות זה לא משנה אם הולכים למשפט או לא. הם רוצים פיצוים לנזקים שנגר ־ מו להם. בעירייה עשויים לבקש במסגרת הסכם הפשרה כי הם משלמים כספים אבל אסור לתובע לפרסם את פרטי הכספים ששולמו לו. בסופו של דבר, עורך דין מחוייב ללקוח ולא מעניין אותו הפרסום של פסק הדין או הסכם הפשרה". על מה משלמת העירייה בנזקי הגוף? "כמו כל תאונה יש במקרה של תקיפת חזיר, פיצוי בגין הפסד ימי עבודה, נזקים, דרגות נכות שנותרו, כמו בכל תביעת נזיקין. מה שמיוחד בתביעות החזירים הוא

בלעדי

תביעות במספרים 58

תביעות ופניות הוגשו עד היום 32 מהפניות על נזקי רכב 17 מהפניות על נזקי נפש ורכוש 9 פניות על נזקי גוף 5 תביעות הוגשו לבית משפט 12 מקרים הושגו פשרות 54 אלף שקלים שילמה העירייה על פשרות 46

/ דורו ן סולומו ן /

תביעות העירייה מעריכה שתשלם

על פי הערכות בחיפה יש שונות מאות ואלפי חזירי בר המסתו ־ בבים בוואדיות ושכונות מגורים. תו ־ פעת החזירים הפכה לאחד מסמליה של העיר חיפה שזכתה לכינוי "עיר החזי ־ רים". לתופעה השלכות רבות על הת ־ נהלות העיר ותושביה, לרבות: פחד של תושבים ממפגש עם חזירים, תקיפות של הולכי רגל וכלבים על ידי חזירים, הרס גינות וגדרות, תאונות בהם מעור ־

בים חזירים וכלי רכב, ועוד. אחת מהשלכות הפחות מוכרות בסו ־ גיית החזירים היא המחיר הכלכלי שמ ־ שלמים תושבי העיר על הימצאותם של חיות בר בתחומי העיר. על מה תובעים? ממסמך מסכם שהגיע לידי "ידיעות חיפה" עולה כי בשנה אחת בלבד (ינואר

בעתיד 622 אלף שקלים הסכום המוערך לפיצויים

חיפה

מרכז גרפי, גרפיקה: אורית קוסטנטינו / עורכת גרפית ראשית: דוד ראט, רוני ניר / עריכה: דורון סולומון / סגן עורך: יניר אלפיה / עורך: שמעון וייצמן מנהל פרסום: יעל אטיאס / רכזת מנהלה: אורית זילברברג / מנהלת העיתון: ידיעות תקשורת / דפוס ידיעות אחרונות בע"מ הדפסה: שלום חכמון / מנהל הפקה ותפעול:

צילום: | אלעזר שטרן צילום: אלעד גרשגורן, | נזקי החזירים צילומי שער: צילום: מיכה | רועי לוי צילום: פרטי, | פרופ' גבריאל חיות קובי קואנקס, צילום: דנה קופל | בורובסקי יעקב בריקמן,

1990-2020 יעקב שחם: מייסד העיתון והעורך הראשון

6

17.3.2023 ˆ ידיעות חיפה

Made with FlippingBook - Online catalogs