חיפהה 17.3.23

פרופ' גבי חזות מאוניברסיטת חיפה: "מי אמר שהקול של מסעודה משדרות קטן מקולו של הטייס מצפון ת"א" חותמי עצומתהתמיכה ברפורמההמשפטית גםפרופ' חזותמאוניברסיטתחיפהממייסדי אירגון "מידהטובה", 120 בין מרצה ומקיםתנועת 'ואהבת'- עושיםטוב בישראל ‰ בראיון ל"ידיעותחיפה" הואטוען שאין סכנה לכלכלה, מותח ביקורת על המפגינים, מזהירשאסור לעצור אתהחקיקה, וחושד בכוונותשל נשיאהמדינה

נטע פלג

"אינני מודאג מהמחאה בעולם ולא מן ההתרעות על התדרדרות במצב הכלכלי: העולם ברובו אינו דואג לנו, לא דאג לנו ולא ידאג לנו גם בעתיד"

"יש להמשיך במאמצי החקיקה ללא הפסקה". | פרופ' חזות צילום: פרטי

מודעה גדולה פורסמה בימים האחרונים פרופסורים ואנשי 120 בעיתונים מטעם אקדמיה בכירים, וכותרתה 'בעד רפורמה במערכת המשפט'. מי שחתום על המודעה הוא חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי ומופיעים בה גם אקדמאים מאוניברסיטת חיפה והטכניון. אחד מהם הוא ד"ר גבי חזות ממייסדי 'מידה טובה' לחקר ההיגיון היהודי, מרצה באונברסיטה ומקים תנועת 'ואהבת'- עושים טוב בישראל. "ראיתי את מכתב הפרופסורים באחד העיתונים ומיד החלטתי להצטרף", הוא מספר, "אף אחד לא פנה אליי, אנשי החוג שאני חבר בו ניסחו את המכתב ולא הת ש בקשתי לשלם דבר. ההפגנות והמחאות הם דבר לגיטימי, נדרש והכרחי במדי ש נה דמוקרטית. אני מעריך מאוד אנשים שמוכנים לוותר על עבודה ובילויים כדי לצאת ולמחות. עם זאת צריכים להתקיים שני תנאים לפחות כדי שאוכל לשבח התנהלות זו. האחד, לא משלמים למוחים כדי ליצור מצג שווא של מספר משתתפים גדול, השני, שמירה על גבולות המחאה במסגרת החוק. נדמה שלפחות בחלק מן המחאות לא התקיימו שני תנאים אלו בל ש שון המעטה". ) הוא ד"ר, 69 ד"ר גבריאל (גבי) חזות ( מהנדס תעשייה וניהול ואיש הייטק, שעו ש סק במחקר ובהוראה באקדמיה במקצועות כמו הנדסת תעשייה, פילוסופיה יהודית, לוגיקה תלמודית, אגדות חז"ל, אבטחת איכות ועוד. הוא נולד במקנס שבמרוקו, ועלה לישראל בגיל צעיר, למד בישיבה, שירת בהנדסה קרבית וחיל השריון, והש ש תתף במלחמת יום כיפורי כקצין צעיר, למד בטכניון הנדסת תעשייה וניהול, הוא בעל תואר שני בתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה ודוקטורט במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. "אינני מודאג מהמחאה בעולם ולא מן ההתרעות על התדרדרות במצב הכלכלי מן הסיבות הבאות: העולם ברובו אינו דואג לנו, לא דאג לנו ולא ידאג לנו גם בעתיד. 'הדאגות' מוזמנות מחו"ל על ידי גורמים רדיקליים מן השמאל המו ש חה. באשר למצב הכלכלי, אובייקטיבית, אין כל סיבה בעולם כי רפורמה משפטית תשפיע ברמת המקרו על הכלכלה. כלכלה אינה מתימטיקה. מי שיכול להשפיע הם דווקא אלו המתריעים על הדרדרות, כמו מנהלי הבנקים שתפסו צד ופגעו בנכסי הבנקים שלהם ובלקוחותיהם. צעקות 'זאב זאב' במצב הכלכלה הישראלית היציבה לא יהפכו את הכבשה לזאב. קריסת הב ש נקים בארה"ב לא קשורה לרפורמה המ ש שפטית הישראלית. כאשר העניין ייחקר בארה"ב ייתכן שנגלה כי לפחת לגבי כספי ההייטק הישראלי התהליך היה הפוך, ודי לחכימא ברמיזא".

פיהם הקול של מסעודה משדרות קטן מקולו של הטייס מצפון תל אביב. תוצאות הבחי ש רות לא מקובלות עליהם בתפיסה האיכות ש נית שלהם. מי קבע שדעת כלכלן בכיר או טייס מילואים שווה יותר בנושא זה מפולי ש טיקאים שזה כל עיסוקם? האם זה עובד גם הפוך? האם פוליטיקאי משופשף יכול לתת לטייס הוראות נחיתה? בנוסף לקבוצות אלו, מצטרפים למחאה טרמפיסטים מקצועיים המייצגים אינטרסים שונים ומשונים שאינם קשורים באופן ישיר לרפורמה. אלו , היו ויהיו בכל מחאת שמאל וגם במחאת ימין". "החוליה החלשה" אתם בעד לאפשר לאריה דרעי שהורשע לכהן כשר בישראל? "אני לא בעד החזרת השר דרעי לממשלה. לדעתי הוא מהווה את החולייה החלשה בטי ש עוני הימין. הניסוח של השופט באשר לפרי ש שה מן החיים הפוליטיים שעליו הסכים דרעי אינו מותיר ספק בעניין". מה הלאה? "יש להמשיך במאמצי החקיקה ללא הפ ש סקה ובמקביל לא לסגור את הדלת בפני שינויים נדרשים. הדרישה החצופה של הפסקת החקיקה כתנאי למשא ומתן ולדיון אמיתי הינה דרישה אנטי דמוקרטית. הכנ ש סת וועדותיה הינה המקום היחיד בו אמורים להתקבל החלטות בנדון. הדרישה החצופה הזו מעידה שאין פני השמאל למציאת פת ש רון אמיתי ולשינויים נדרשים ברפורמה. הם מבקשים בפשטות להפיל את הממשלה ובשל כך על הממשלה להגן על עצמה. גם חלקים מן הפוליטיקאים המבקשים לשבת ולדון מאויימים על ידי חבריהם. בקיצור, אין עם מי לדבר. הפסקת הדיון בחקיקה הוא כניעה ללא תנאי כאשר דבר לא קרה עדיין". אתה לא חושש שזה יתפתח לאירועים אלימים? "יש חשש לאירועים אלימים אבל כבר היינו במצבים קשים יותר. רוחו, עוצמתו ולכידותו האמיתית של עם ישראל חזק לאין ערוך ממשאת נפשם הכמוסה של חלק ממארגני המחאות. נעבור גם את זה". מה דעתך על התנהלות הנשיא? "אני מעריך מאוד את הצד הכנה בהתנה ש לותו, אבל האיש פוליטי עם שאיפות ועבר ידוע. כבדהו וחשדהו".

"אני מעריך מאוד את הצד הכנה בהתנהלותו של הנשיא, אבל האיש פוליטי עם שאיפות ועבר ידוע. כבדהו וחשדהו"

"הוראות נחיתה" - מה אתם שומעים מקולגות מחו"ל? "הקולגות מחו"ל, עם כל הכבוד לרפורמה המשפטית בישראל אינם עוסקים בישראל, למעט אלו היחידים שהוזמנו 'לעסוק' בצרו ש תינו. יש להם מספיק צרות משלהם". האוניברסיטה שאתה מלמד מזוהה מאוד עם השמאל "לא בחנתי בקמפוס את דעות האנשים בנושא ואיני עוסק בכך. התחושה הכללית האינטואיטיבית הינה שרובם נגד הרפורמה. מה חדש בכך?" האם פסקת ההתגברות והליך בחירת השופטים לא משנה את שיטת המשטר בישראל? "ברמה המשפטית גרידא, אין בנמצא משפ ש

טן שאינו מחייב רפורמה משפטית כל שהיא. החוקה הנדרשת שעליה כולם מדברים הינה קובץ חוקים שהתקבלו ברוב לא מרשים ולא גדול ומי שהכריז עליהם כעל חוקה הוא לא הציבור ולא המחוקק אלא בית המשפט. אותו בית משפט נוטל לעצמו את הזכות גם להחליט באשר לתוקפם של חוקי היסוד וחו ש קיותם, ובכך הגענו למעשה למצב בו אנחנו מסתמכים אך ורק על רצונם החופשי של שו ש פטי בג"ץ. מדובר על עלבון לחוקי הלוגיקה שבו אין כל משמעות למחוקק, לציבור ולנב ש חריו. הפרשנות התכליתית יכולה להפוך כל ש � מעלות באמצעות לוליינות מ 180 חוק בש פטית. אבל רובם של המוחים אינם בקיאים ממש בחומר והם מוזנים מערוצי התקשורת המשדרים בקול אחד. למעשה הם מעבירים מסרים דיקטטוריים ואנטי דמוקרטיים של ש

צילום: אלכס קולומויסקי | הפגנות המחאה

8

17.3.2023 ˆ ידיעות חיפה

Made with FlippingBook - Online catalogs