כרמיאל 10.2.23

תלמידי ותלמידות כיתה י״ב?

מתגייסים לצה״ל בקרוב?

1

לומדים במכללה מקצוע טכנולוגי מבוקש במימון משמעותי של חיל האוויר

2

מתגייסים למערך הטכנולוגי בחיל האוויר ורוכשים ניסיון תעסוקתי

3

זוכים למגון אפשרויות להתפתח בחיל האוויר ומחוצה לו

יש לכם הזדמנות לא תעופו על זה?

22.2.23 הגשת מועמדות עד לתאריך

לפרטים ולהגשת מועמדות 6556 או התקשרו 2023 #עתודה

11 ידיעות הצפון, כרמיאל ˆ 10.2.2023

Made with FlippingBook flipbook maker