כרמיאל 10.2.23

"אלמד את פסק הדין ואתייעץ". צילום: | בוחבוט פרטי

התעקש לנהל את המשפט. צילום: | פומרנץ שרון צור

קרב ראש בראש

ראשעירייתמעלותתרשיחא, ארקדי פומרנץ, התעקשלנהל אתהתביעה נגד קודמו מכספי ציבור, למרותשהוצע לו לוותר ‰שופטי בג"צ קבעו שאין כל בעיהעםמינוי בוחבוט לראשותהוועדה לתכנון ובנייה ‰ בוחבוט: "הוא צריך להחזיר אתהכסף לציבור. אשקול אם להגיש נגדו תלונהאו לפנות למשפט" פומרנץ הפסיד בעתירה לבג"צ נגד בוחבוט, וישלם לו הוצאות משפט

בוחבוט: "אדאג באופן אישי שמשרד הפנים יחייב אותו חיוב אישי. אני שוקל גם להגיש תביעת

תוכניות פיתוח, לזרז תוכניות ולקבל היתרים ללא המתנה של חודשים, כפי שעשיתי במעלות". אחוז, ובוחבוט 70 היקף המשרה עומד על סגר את חברת הייעוץ שהיתה בבעלותו, בשל החשש לניגוד עניינים. המכרז ר � , עם פ 2020 תחילת הפרשה ביולי 11 סום הודעה על הקמת ועדת איתור ל משרות שהתפנו לראשות ועדות תכ ב נון מרחביות, בהן גם הוועדה המקומית מעלה הגליל. בוחבוט הגיש את מועמדותו לוועדה, וצירף גם שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, ובו ציין כי כיהן כראש שנה, 42 עיריית מעלות תרשיחא במשך כי הוא חבר ועידת מפלגת העבודה, וכי קיימת בקשה להיתר בנייה של בנו בווע ב דה המקומית מעלה הגליל. הליך המיון לא , 2020 הושלם בגלל פיזור הכנסת בדצמבר ובהמשך פורסם קול קורא נוסף. בוחבוט, שהציג מועמדותו לוועדות נוספות, מילא שאלון נוסף בו הצהיר כי לא קיימות זי ב קות בינו לבין שר משרי הממשלה, וכן כי לא קיימים לו מקורבים העלולים להביאו למצב של ניגוד עניינים במילוי התפקיד. בפסק הדין שניתן השבוע נטען כי במ ב סגרת הליך המיון נשאל בוחבוט על ידי משרד הפנים לגבי אי ההתאמה בין השא ב לונים, והשיב כי אין לו כל קשר למפלגת העבודה, לפחות בשנתיים האחרונות. ראש עיריית מעלות תרשיחא, ארקדי פומרנץ, פנה לשרת הפנים בבקשה למ ב נוע את המינוי, שלטענתו "נגוע בניגוד עניינים מובהק", בעיקר בשל עניינים בהם עסק בוחבוט בתפקידו כראש העי ב רייה וכיו"ר החברה הכלכלית, ולחשש שמינויו יקשה על העירייה לקדם את

ענייניה התכנוניים בוועדה. שרת הפנים קיימה פגישה עם בוחבוט ופומרנץ, ובוחבוט חתם על הסדר ניגוד עניינים, התחייב כי עם מינויו לתפקיד יפסיק את מתן שירותי הייעוץ לאשכול רשויות גליל מערבי, ובהמשך חתם כי יימנע מטיפול בעניינים הנוגעים לתא ב גיד המים "מעיינות זיו", שבראשו עומדת בתו, אביטל בורשטיין בוחבוט. פומרנץ חזר וכתב לשרת הפנים בבקשה למנוע את המינוי, וצירף פרסומים המ ב עידים לכאורה על הצטרפותו של בוחבוט למפלגת 'תקווה חדשה'. בוחבוט דחה את טענותיו של ראש העיר והכחיש זיקה פו ב ליטית למפלגה. העתירה יומיים אחרי המינוי, הוגשה העתירה. בבקשה נטען כי קיים "עימות משמעותי" בין בוחבוט ומשפחתו ובין העירייה, אשר ימנע מן המשיב לדון בנפש חפצה בע ב נייניה של העותרת. עוד נטען כי בוחבוט היה מעורב כראש עירייה בפרויקטים הנו ב געים לפיתוח אגם מונפורט ופארק התע ב שייה קורן, שעניינם מצוי בתחומי סמכו ב תה של הוועדה המקומית – כאשר לעירייה יש ביקורת לגבי תפקודו בפרויקטים אלה. נטען גם לחשש מניגוד עניינים הנובע מעסקים שמנהלים מקורביו של בוחבוט במרחב התכנוני של הוועדה. פסק הדין בהכרעה כתבו השופטות: "דין העתירה להידחות, בהיעדר עילה להתערבות בהח ב לטת שרת הפנים למנות את המשיב ליו"ר הוועדה המקומית", וגם כי "עיקר טענות העותרת נעוץ במישור יחסיה עם המשיב".

לאחר פרסום פסק הדין, קרא בוחבוט לכל חברי המועצה "לדרוש לחייב את פומרנץ בחיוב אישי ושישלם את כספי ההרפתקאות שלו מכיסו ולא על גבינו, התושבים. "מאז שפומרנץ נבחר, הוא קבע לע ב צמו דרך לפגוע בי, במשפחה ובחברים. זו התנהגות ילדותית. מבחינה חוקית, אסור לאיש ציבור לנצל את סמכויותיו על מנת לפגוע ביריב פוליטי ולמנוע ממנו פרנסה. אין להם כסף להשמיש מזרקות ברחבי העיר, אבל למשפט נגד שלמה בוחבוט יש כסף. אני מרגיש פגוע. ראש העיר היה סגן וממלא מקום שלי, אפשר היה קצת לכבד את האדם שלפניו, לקרב אותי ולהתייעץ איתי. תראי מה קורה היום בעיר. כל אדם שני שאני רואה אומר לי 'תחזור להציל את העיר'". ואתה חוזר? "אני לא מתכוון לשתוק במערכת הב ב חירות הזאת. אני מקים את רשימת מת"ש מחדש, ויש לנו מספיק זמן להחליט מי יעמוד בראשה או במי נתמוך לרשות". יש מצב שזה תהיה אתה? "לא יכול להגיד כרגע, אבל אני לא פוסל כלום. מת"ש תהיה הרשימה הכי חזקה בעיר, ומי שהיא תתמוך בו - יזכה בראשות העיר. בדיון רמז בית המשפט לארקדי שאין בכוונתו להתערב במינוי שלי, והציע שימשכו את העתירה, אך ארקדי דרש לקבל פסק דין, ובכך השית על עיריית מעלות ועלינו התושבים עוד הוצאה מיותרת". מעיריית מעלות תרשיחא נמסר בת ב גובה: "העירייה מכבדת את פסיקת בית המשפט, ותמשיך לפעול על פי ובהתאם לחוק. נמשיך להתמקד בעשייה הציבו ב רית למען העיר ותושביה".

מירית קושניר סטרומצה

בג"ץ דחה השבוע עתירה שה ב גישה עיריית מעלות תרשיחא בעניין מינויו של שלמה בוחבוט

לראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 2022 מעלה הגליל. העתירה הוגשה במאי נגד שישה אישים וגופים, בהם שרת הפ ב נים, משרד הפנים, היועצת המשפטית לממשלה ושלמה בוחבוט. בית המשפט 25 אף חייב את העירייה בהוצאות בסך 10,000 : אלף שקל, לפי החלוקה הבאה לוועדה לתכנון ובנייה 5,000 , לבוחבוט ב � יתחלקו שווה בשווה בין אר 10,000 ו - עת המשיבים האחרים. בוחבוט: "פומרנץ עשה מעשה חמור, והשתמש לרעה בכספי הציבור. עיריית מעלות לא הייתה צריכה להגיש נגדי תביעה משפטית, מי שהגיש את התבי ב עה זה פומרנץ עצמו, והוא צריך להכניס את היד לכיס ולשלם את ההוצאות, שאני אלף שקל. אדאג 130 מעריך שהגיעו לכ באופן אישי שמשרד הפנים יחייב אותו חיוב אישי. אני שוקל גם להגיש תביעת דיבה, וניצול סמכות בניגוד לחוק. אחרי שאלמד היטב את פסק הדין ואתייעץ עם עורך הדין שלי, אחליט אם להגיש תלונה במשטרה או ללכת לבית משפט". העתירה, שהפכה לשיחת העיר, הוג ב שה בטענה לשורה של ניגודי אינטרסים לכאורה הנוגעים למינוי, ומתייחסת גם לוועדה מיוחדת שנדרשה לעניין בשל גילו המתקדם של היו"ר החדש. הוועדה האזורית לתכנון ובנייה מעלה הגליל נותנת שירותים לשש רשויות מקומיות: שלומי, מעלה יוסף, כפר ור ב דים, כסרא סמיע, יאנוח ותפן. כשנכנס לתפקידו הבהיר בוחבוט: "רציתי לתרום מניסיוני ולסייע ליישובי הסביבה לקדם

דיבה, וניצול סמכות בניגוד לחוק"

העירייה: "מכבדים את פסיקת בית המשפט, ונמשיך לפעול על פי ובהתאם לחוק. נמשיך להתמקד בעשייה הציבורית למען העיר ותושביה"

12

10.2.2023 ˆ ידיעות הצפון, כרמיאל

Made with FlippingBook flipbook maker