כרמיאל 10.2.23

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

8

3

משורר ישראלי בעבר

מביע סיפוק ממעשי אחרים )5,4,4(

ריקוד עם ספרדי

בבואה החל לפרוח

תיאטרון יפני

מכינויי ירושלים

נאמר בכנות, )3,2,4( אמיתי

מבני נח

מידת שטח

קטנוע

5 7

3 8

2

9

1

3 4

מגלגל בצק משחק הרכבה

3 6

7 9

ועדה לתיאום מילואים מסב עץ לייצור רהיטים

4

ריח רע, צחנה

4 9

1 6

מהפכה (בלעז)

3

5

7

6

הגביה

ריקבון

דוב ספרותי

1 8

5 7

כדורגלן עבר ישראלי

הפחתת גובה

3

8

עיר מקראית חמור הבר

כותל מסולם הציונים

חבל ארץ בצפון אירופה

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

אנקול

מעצור

הקפדה על הפרטים הניע משוטי סירה

/ פתרונות / לשבוע שעבר

מיוצר בדרך מלאכותית

ביררו ובחנו

אוברול ישן

מסכת במשנה

חוקי

5 4 3 8 9 7 1 6 2 1 9 8 3 2 6 7 4 5 2 6 7 4 5 1 3 9 8 6 1 5 9 3 4 8 2 7 8 7 9 5 6 2 4 3 1 3 2 4 7 1 8 6 5 9 7 8 2 6 4 9 5 1 3 4 3 1 2 8 5 9 7 6 9 5 6 1 7 3 2 8 4

בי"ח בנתניה דרגה בצה"ל (ר"ת)

תפסו בחוזקה

סוף עיר בקפריסין

במאי קולנוע ישראלי )5,3(

מונח על קולב פלאג

שטות פעילות גופנית

חריץ אמתחת

המית, הרג

יחידת אורך

פושע

אות עברית ממפכ"לי המשטרה

מבני אדם וחוה

אבץ (בלעז) נהר באסיה

חרש ברזל

מאמן כדורסל בארץ עונש כספי

נהנה מאוד )3,4( חודש עברי

ממגילות התנ"ך

מילת הכפלה

בלתי טהור מבחינה דתית

מעשה מקלעת

סוג של דג מנגינה

מחומרי הבניין

פתיחה באש

אל יווני רטוב במקצת

מסולם הצלילים

אות הניצחון

שיר לכת

גנרטור

ואקום

פריט לבוש נשי

רומי

20

10.2.2023 ˆ ידיעות הצפון, כרמיאל

Made with FlippingBook flipbook maker