כרמיאל 10.2.23

דוידוביץ' במכתב דחוף לשרים סילמן ודיכטר: "אתרי השריפה הפיראטיים באבו סנאן הפכו לסיוט שלנו" לטענת ראש המועצה האזורית מטה אשר, המשרפות בכפר הערבי הפכו לסיוט של תושבים ביישובים הסמוכים, והרשויות עוצמות עיניים ‰ לפני שבוע הייה הישוב אשרת אפוף בעשן, והתושבים לא יצאו מהבתים

לרגל שבוע החלל הישראלי נערך 'מיזם חלליות' בשני בתי ספר בעיר, שכלל הסברה ואיסוף מוצרים, צעצועים ומכשירים למיחזור של פסולת אלקטרונית צילום: עיריית נהריה | "העברנו לתלמידים שיעור חשוב". התלמידים עם המכשירים למיחזור תלמידי נהריה אספו פסולת אלקטרונית והציבו פינות איסוף בעיר

כלל רשויות החוק האמונות על הטיפול בנושא ביחס למפגעים הנ"ל, וטרם נעשה דבר על מנת למגר את המפגע החמור. עשרות קריאות נפתחות במוקד איכות הסביבה מדי יום בנושא, אך ללא הועיל. "גם השבוע אפף את הישוב אשרת עשן סמיך ומחניק כתוצאה משריפת הפסולת. פיקוח של המועצה האזורית מטה אשר נמצא במקום, טרקטורים וכיבוי אש מוזמ ס נים על בסיס יומי על מנת לכבות את הש ס ריפות ואף הוגשו תלונות רשמיות במש ס טרה. אנו רואים בחומרה רבה את התופעה המסוכנת לבריאות ואיכות חיי תושבינו. אני קורא לכם לפעול לאלתר בכדי לדאוג לטיפול מהיר ותקיף נגד האחראים". דוידוביץ ביקש לזמן פגישה דחופה, עם כל הנוגעים בדבר, כדי לשים קץ לתופעה. תושבת אשרת: "המצב הזה הוא בלתי נסבל. אנחנו חיים במצור, סוגרים חלונות, ולא יוצאים מהבתים. גם התלונות כבר לא עוזרות. הם פשוט מצפצפים עלינו והפכנו להיות בני ערובה שלהם. ככה אי אפשר להמשיך". יצוין כי משרפות פיראטיות הפכו בשנים האחרונות למכת מדינה, ובאזורים רבים בצפון, כולל בכמה שכונות בקריות, הת ס לוננו תושבים אין ספור פעמים על מט ס רדים אלו. הממשלה מנסה להתמודד עם התופעה, אבל עד כה ללא הצלחה גדולה.

אדי גל

ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דוידוביץ', פנה השבוע במכתב דחוף לשרים

להגנת הסביבה והחקלאות, עידית סילמן ואבי דיכטר, ודרש מהם לפעול בתקיפות נגד אתרי שריפה פיראטיים ביישוב אבו סנאן, שגורמים למפגעים סביבתיים חמורים לתושבי המועצה. במכתבו מציין דוידוביץ': "תושבי המו ס עצה האזורית מטה אשר הסמוכים למוע ס צה המקומית אבו סנאן סובלים מזה מספר חודשים באופן קיצוני ויום יומי ממפגעי אתרי שריפת אשפה פיראטיות, מבלי כל יכולת לפעול בנושא. מבדיקה שערכ ס נו יחד עם איגוד ערים לאיכות הסביבה, במוקדי השריפה יש שאריות פלסטיק, אסבסט, גזם ופסולת גושית. התושבים מתלוננים על צריבה בעיניים, קוצר נשי ס מה ושיעול, התריסים מוגפים, לא ניתן לצאת מהבתים - מדובר בנזק בריאותי וסביבתי חמור". במכתבו הוסיף ראש המועצה: "לא יעלה על הדעת שאתר כזה ממשיך לפעול, ור ס שויות החוק ממשיכות לעצום עיניים. האתר הפיראטי ממשיך לפעול ביתר שאת בעידודה של המועצה המקומית אבו סנאן. לאורך כל התקופה אנו מתריעים בפני

בנושא ניתן למצוא באתר עיריית נהריה ובא ס תר תאגיד מ.א.י. י � מ 160 בכל שנה מייצרים אזרחי ישראל כ - ליון ק"ג של פסולת אלקטרונית. וכך, למרות מכלל 3% שהפסולת האלקטרונית הינה רק כ ל � מתכו 70% הפסולת, בפועל היא מהווה כ - תה הרעילה, המזיקה מאוד לבריאות התושבים, ק"ג פסולת 17 כאשר כל תושב בארץ מייצר כ אלקטרונית בכל שנה. היא עשויה מחומרים מזה ס מים ביותר כגון עופרת וכספית, שעלולים לגרום למחלות במערכות העצבים והנשימה. כיום, מר ס בית הפסולת עדיין אינה מגיעה למחזור. שושי חן, רכזת מדעים בביה"ס גולדה מאיר: "מועצת התלמידים הירוקה אחראית על איסוף שקיות אחסון הסוללות מכל הכיתות, באמצעות תחרות ביניהן, וכך מעלה את המודעות וההשתתפות. אני מברכת על היוזמה הברוכה ועל שיתוף הפ ס עולה הפורה למען דור העתיד". טל שמחון, מנהלת בית חינוך קהילתי לחדש ס נות ולמנהיגות ע"ש אריאל שרון: "בית החינוך שלנו צופה אל החלל, אך לא שוכח את הכדור שלנו עליו אנחנו חיים ולו דואגים, ילדי בית החינוך הרכיבו דגמי חלליות וקישטו אותן. את החלליות לקחו הביתה ומלאו בפסולת אלקטרו ס נית, אותה נאסוף ונשלח למיון, מיחזור והטמנה". דותן קבק, מנכ"ל תאגיד מ.א.י: "בעזרת מיזם 'חלליות' השכלנו להעביר לילדים שיעור חשוב ביותר על עקרונות הצריכה והקיימות". יעקב כהן, מנהל אגף תפעול בעירייה: "בשלוש נ � מרכזי מחזור שכו 35 השנים האחרונות הוקמו תיים, ובשנה הקרובה יוקם מרכז מחזור עירוני. שיתוף הפעולה עם תאגיד מ. א.י הכולל את הפ ס עילות העשירה עם בתי הספר, מהווה נדבך חשוב ומרכזי ב "מהפכה הירוקה".

אדי גל

לרגל שבוע החלל הישראלי, השתתפו בתי הספר גולדה מאיר ואריאל שרון בנהריה במיזם

'חלליות' - פרויקט למען הסביבה, ביוזמת עיריית נהריה ותאגיד מ.א.י, במסגרתו אספו תלמידי בתי הספר סוללות ופסולת אלקטרו ס נית, וגיבשו קמפיינים יצירתיים וחדשניים של הסברה בקהילה על חשיבות איסוף פסולת אלקטרונית ומיחזורה. אצל מי מאיתנו לא מתחבאים בכל פינה אפ ס שרית בבית עשרות סוללות ריקות, מטענים, כבלים ומפצלים ישנים, טלפונים סלולרים ואינספור מוצרי חשמל מושבתים וצעצועים אלקטרוניים שהילדים כבר מזמן לא משתמשים בהם, אך כאשר אינם ממוחזרים, מסבים לסביבה נזקים אדירים. בדיוק לשם כך יזמה עיריית נה ס ריה בשיתוף תאגיד מ.א.י למיחזור פסולת אלק ס טרונית את פעילות 'חלליות', שמטרתה הסברה ואיסוף פשוט ויעיל של פסולת אלקטרונית בי ס ס � תית, בכדי למנוע את פגיעתה בסביבה. במ גרת הפעילות התלמידים קיבלו קופסה בצו ס רת חללית, הרכיבו אותה ומילאו אותה בכמה שיותר פסולת אלקטרונית שאספו מביתם – טלפונים סלולרים, מטענים,כבלים, סוללות, ראווטרים, טאבלטים ועוד. בנוסף, התלמידים גיבשו והפיקו קמפיינים יצירתיים וחדשניים של הסברה בקהילה, על חשיבות איסוף פסולת אלקטרונית ומיחזורה. כמו כן, במסגרת שיתוף הפעולה בין עיריית נהריה לתאגיד מ.א.י, הוצבו מרכזי מיחזור עי ס רוניים לפסולת אלקטרונית וסוללות ברחבי העיר. מיקומי נקודות האיסוף ומידע מפורט

צילום: פרטי | "מכת מדינה". אחת המשרפות באזור אבו סנאן

adyg@012.net.il אדי גל: miritst0201@gmail.com מירית סטרומצה: shahaf.dikla@gmail.com דיקלה שחף nadav.shaha@gmail.com נדב שהרבני: neta.mag1@gmail.com נטע פלג:

ידיעות תקשורת בע"מ מו"ל: סיגל רגב עורכת ראשית: ליאתשרון מנכ"לית:

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר בדרך כלשהי (בכתב, בדפוס או במדיה © אחרת)–ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר–חלק כלשהו של העיתון (לרבות טקסט, איורים, צילומים, תמונות, מפות, גרפיקה), הן בגירסה טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות באמצעות הקלטה והקלדה, ללא אישור מפורש בכתב מהמוציאה לאור, ידיעות תקשורת בע"מ

יש לכם מידע מעניין? אל תהססו לכתוב לנו:

7

ידיעות הצפון, כרמיאל ˆ 10.2.2023

Made with FlippingBook flipbook maker