כרמיאל 2.12.22

2 1

1

2.12.2022 ˆ ידיעות הצפון, כרמיאל .12.2022 ˆ חי ה

ידיעות חיפה ˆ 2.12.2022

Made with FlippingBook Ebook Creator