כרמיאל 2.12.22

נקודה למחשבה

/ דקל בנ ו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

7

8 3

6 4

9 8

אמתחת משועבד לפיאודל

מראשי עיריית ת"א )4,5(

באופן חד משמעי

כינוי לאדם ערמומי

בדיוק נמרץ )4,3,4,2(

זעיר

פצח בשיר

מילת ברירה

שיסע, פילח

איבה

6 5

7

4 9

ריקבון בקיאות

1

מעלית (בלעז)

2 7

5 8

בן-גוון

3 2

מערכת סימנים )5,3( מוצפנת

השתחוו קלות כותל

ביאור

דג מאכל

במתינות

6

4

9 7

4 1

3 8

2 7

נטול חשיבות )3,2(

הטבה, שיפור

3

מבני אדם וחוה כוח

מבעלי הקרניים

בהמת רכיבה גבעת חול נודד

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

רחיצה

מפל מים

/ פתרונות / לשבוע שעבר

רצוץ מעייפות

הר בגליל תיעב, בחל

אלה כנענית

מזמני הפועל בדקדוק

נטל מכביד מסלול

אי באסיה

4 6 7 3 8 1 5 2 9 8 1 5 4 2 9 7 3 6 2 3 9 7 6 5 8 1 4 7 8 6 9 5 3 1 4 2 5 9 4 6 1 2 3 7 8 1 2 3 8 7 4 6 9 5 6 4 2 1 3 8 9 5 7 9 7 1 5 4 6 2 8 3 3 5 8 2 9 7 4 6 1

קשיות עורף עתיק

מנביאי תרי עשר

חיפש בסיסי

)5,3( וינקר

עיר מרפא בצרפת דרך (בלעז)

אביו של דוד פשוט וגס

מדינה במרכז אמריקה בר מינן שחקנית איטלקייה

חלק ברגל העוף

יו''ר הכנסת הראשון

אידנטי תבן

מלקחיים ארוכים מחומשי התורה

טבח מדופלם

מטרה

ביקש בתוקף עיר בירה באירופה

מדינה בארה''ב רוגז גדול

במהירות

ענן

מסכת בסדר טהרות

ספורט גלישה

צמח קוצני מס עקיף

שימוש בנשק חם

שדה מרעה

התכנס, נקהל גיל המצוות

קידומת הולנדית

הפליג

ערך בדיקה מדעית

יישוב בצפון הארץ

מטפל בצומח

לוח נייר עבה

כרטיס דואר

20

2.12.2022 ˆ ידיעות הצפון, כרמיאל

Made with FlippingBook Ebook Creator