כרמיאל 2.12.22

04-8746080 | 054-3337301 פון לפרסום מודעה בלוח ידיעות הצ 15:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח 0 15:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ד'

המקצוענים

m y n e t k r a y o t . c o . i l

טלי טרייבנד מ ש ר ד ע ו ר כ י ד י ן רשלנות רפואית חיפה 33200 ת.ד 3133102 (מגדל המגינים) מיקוד 8 קומה 21 רח' יפו 052-8289307 : נייד | 04-8620553 : פקס | 04-8644606 : טל E-mail: talit.law@bezeqint.net

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 04-8746080 054-3337301

טיפול באזרחות רומנית לכל הדורות כולל ¥ ילידי רפובליקה מולדובה ובוקובינה (אוקראינה) בליווי עו"ד עד קבלת הדרכון. רישום מסמכים וטיפול בכל נושא אחר ¥ ברומניה כולל השקעות ונדל"ן. טיפול בכל הקשור בקבלת פנסיה - מרומניה. ¥ תרגומים ואישורים, טיפול בקבלת פיצויים ¥ .189/2000 : מרומניה עבור שואה לפי חוק נוטריון, צוואות, טיפול בבתי משפט ברומניה. ¥ ירושות ¥ דיני נזקין ¥ בישראל: מקרקעין ¥ גירושין ¥ 229 חיפה קומה ב חדר 16 רח' הרצל

דרושים

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 054-3337301

פרסם כאן רוצה חשיפה גדולה יותר? 054 -3337301

23 ידיעות הצפון, כרמיאל ˆ 2.12.2022

Made with FlippingBook Ebook Creator