כרמיאל 2.12.22

חד' עם מרפסות גדולות 5 פנטהאוזים חד' עם גינה ענקית. 5 ודירת גן

ההדמיה להמחשה והתרשמות בלבד אקטיב ברנדינג

פרויקט “טריו בעמק” במגדל העמק במיקום הכי טוב שיכול להיות! בשכונה המערבית החדשה חד' עם 5 נותרו מספר מצוצמם של דירות פנטהאוזים חד' עם גינה ענקית. 5 מרפסות גדולות. ודירת גן

5

ידיעות הצפון, כרמיאל ˆ 2.12.2022

Made with FlippingBook Ebook Creator