מפרץ 29.03.24

תיעוד מטריד | ביאליק

תושבת רחוב הגליל הבחינה במלכודת מאולתרת סמוך למרפסת ביתם של עובדים זרים מתאילנד ופירקה אותה ‰ רק בפעם השנייה הבינה כי מדובר במלכודת לבעלי חיים, והזמינה את הפיקוח ‰ "תהיו ערניים והצילו בעלי חיים מסכנים", הזהירה "זה מטורף. מישהו מנסה ללכוד כאן בעלי חיים"

צילום: באדיבות העירייה

חגיגת בר מצווה קהילתית במסגרת יום המעשים הטובים בקרית אתא, התקיימה בהובלת מרכז הנוער העירוני, חגיגת בר נערים ובני 10 מצווה מיוחדת ל משפחותיהם, בשיתוף בית חב"ד ומרכז מורשת בגין. החגיגה התקיימה כחלק מתוכנית " של 13 'שנת בר מצווה" - סיירת מחלקת הנוער בשיתוף בית חב"ד בהובלתו של הרב זאב בן חורין, הפועלת לאורך השנה ובמהלכה הם לומדים באופן חוויתי ומתחב־ רים למסורת ולתרבות היהודית, עולים לתורה ומשתתפים באירוע השיא של חגיגת בר המצווה. במסגרת הפעילות, עלו הנערים לתורה בקברו של רבי מאיר בעל הנס בטבריה, לאחר מכן עברו הדרכה, השתתפו בפעילויות חווייתיות בקיבוץ כנרת, התארחו במרכז מורשת בגין, ערכו סיור בעקבות ראשונים ולקינוח סיימו בשיט בכנרת. אדי גל

דיקלה שחף

שרונה יהב, המתגוררת ברחוב הגליל בקרית ביאליק דרום, הז־ עיקה בשבוע שעבר את הפיקוח

העירוני וביקשה לדווח על תופעה מוזרה. "שמתי לב כי כל מיני דברים מוזרים מונ־ חים במרחב הציבורי ליד ביתי, שבדיעבד אני מבינה שהן מלכודות מאולתרות לבע־ לי חיים. לפני כחודש ראיתי רשת מונחת ועליה אוכל כפיתיון, והבנתי שאולי זו מלכודת. פירקתי את המלכודת שהייתה מונחת ליד בניין מגורי וליד המרפסת של עובדים תאילנדים המתגוררים בדירה הראשונה. "בשבוע שעבר הגעתי למקום יחד עם גנן, לצורך תכנון עבודות גינון, והוא אמר לי: 'זה מטורף. מישהו מנסה ללכוד כאן בעלי חיים'. בגלל המעשה והקרבה לדירה של העובדים התאילנדים חששתי שאולי הם הניחו את המלכודות. יצרתי קשר עם הפי־ קוח, שידאגו לטפל בנושא באופן יסודי כדי למנוע מצב שהמלכודות נבנות שוב". פקח הגיע למקום, ראה את המלכודת המדוברת, ואז פנה אל ביתם של העובדים

"אם אתם רואים מלכודות מאולתרות במרחבים הציבוריים, אל תתעלמו, תזמינו את הפיקוח של העיר, ובכך תצילו חיים של בעלי חיים תמימים"

צילום: פרטי | המלכודת המאולתרת

דו למשפט שעלול להסתיים במאסר. נראה שהם הבינו את המסר וחששו". יהב מבקשת להזהיר את הציבור: "אם אתם רואים מלכודות מאולתרות במרחבים הצי־ בוריים, אל תתעלמו, תזמינו את הפיקוח של העיר שיטפל במלכודות ובמי שאחראי להן, ובכך תצילו חיים של בעלי חיים תמימים".

התאילנדים: "גם לפקח היה ברור שלא מדובר באירוע תמים, הוא ניגש לדירה של התאילנדים, שהמלכודת הייתה ממש קרובה למרפסת ביתם, והכריח אותם לפרק אותה, כשעליה היה מונח מזון כפיתיון. הם פרקו את המלכודת והוא הבהיר להם שאם יהיו מלכודות נוספות הם יקבלו קנס, יעמ־

הביטוח הלאומי

קול קורא

קול קורא להקמת מאגר לגיוס עובדים סוציאליים 2023 )2035( הליך מס’ מ

הביטוח הלאומי מבקש לגייס עובדים סוציאליים, לצורך ביצוע הערכות כושר השתכרות ותפקוד. תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז לשני השירותים השונים: . יחיד שהוא תושב ישראל המחזיק בתעודת זהות ישראלית. להוכחת 1 עמידתו בתנאי זה על מציע שהוא יחיד לצרף צילום תעודת זהות. . תואר ראשון בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 2 להוכחת עמידתו בתנאי זה על הפונה לצרף צילום של תעודת הרישום. שנים או יותר כעו"ס. 5 . ניסיון תעסוקתי של 3 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות: . ניתן לצפות במסמכי ה'קול קורא' ובטופס הגשת ההצעה באתר 1 הביטוח הלאומי / מכרזי רכש. gimlaot-nehut@nioi.gov.il . את הטפסים יש להגיש באמצעות דוא”ל: 2 תוך ציון שם ההליך ומספרו, שם המציע, כתובת דוא”ל, מספר טלפון להתקשרות, כתובת מדויקת ומיקוד. באחריות המציע לוודא כי הצעתו התקבלה. . שאלות בכתב בנוגע לקול קורא זה ניתן להפנות באמצעות דואר 3 gimlaot-nehut@nioi.gov.il אלקטרוני: פירוט מלא של כל יתר התנאים המוקדמים להשתתפות, כאמור במפרט לתקנות חובת המכרזים. 6 שבגוף ה’קול קורא’, ובהסתמך על תקנה

* 6050 | www.btl.gov.il

לצדך, ברגעים החשובים של החיים

10

29.3.2024 ˆ ידיעות המפרץ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online