מפרץ 29.03.24

במחוז חיפה והקריות לעומת שאר המחוזות 2023־ על פי נתוני הלמ"ס, עלייה בולטת בהיקפי הבנייה נרשמה ב אחוז בהתחלות הבנייה 38 דירות החלו להיבנות במסגרת הריסה ובנייה מחדש, זינוק של 1,328- בארץ ‰ כ עלייה חדה בהתחלות בנייה של פרויקטי התחדשות עירונית בחיפה והקריות למרות השנה הקשה:

נדל"ן

למרות ירידה כללית בהתחלות הבנייה במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, במחוז חיפה והקריות 2023 בשנת אחוז. 38 נרשמה עלייה חדה של כך עולה מניתוח התחלות הבנייה של הלמ"ס שביצעו בחברה לפיתוח והתחדשות עירונית, חברה מארגנת המתמחה בליווי בעלי דירות בפנ רויקטים של פינוי ובינוי. החלו להיבנות 2023 סה"כ בשנת יח"ד במסגרת הריסה ובנייה 11,486 ,2022 בשנת 12,980 מחדש לעומת נ � אחוז, אולם בחינת ה 11.5 ירידה של תונים לפי מחוזות מגלה מגמה מעורנ בת, כאשר רק במחוזות חיפה והצפון נרשמה עלייה בהתחלות הבנייה. במנ 2023 חוז חיפה החלו להיבנות בשנת יח"ד בהתחדשות עירונית, 1,328 ו � אחוז ביחס לשנה ק 38.5 עלייה של 422 דמת ובמחוז צפון החלה בנייה של אחוז ביחס לשנה 8.8 יח"ד, עלייה של קודמת. בשאר המחוזות נרשמה ירידה, 656 במחוז ירושלים החלה בנייה של יח"ד במסגרת הריסה ובנייה מחדש, אחוז לעומת 42.2 ירידה של , במחוז הדרום 2022

עלייה בהתחלות הבנייה | . בנייה בקריות 2023- ב צילום: גיל נחושתן

adyg@.012.net.il / אדי גל

סיכון כפול עו"ד שבות רענן, שותפה מנהלת של מרחב צפון בחברה לפיתוח והתנ חדשות עירונית, מציינת כי, מגמת העלייה בהתחלות בנייה של התחדנ שות עירונית בצפון הארץ מבורכת, במחוז חיפה ההתחדשות העירונית אחוז מהתחלות 23 היוותה השנה כ הבנייה, אולם עדיין מדובר בנתונים נמוכים ביחס לצרכים. נתוני הלמ"ס מתייחסים גם למספר הדירות שנהרסו בכל מחוז, ובשנה 145 האחרונה במחוז הצפון נהרסו רק דירות ישנות במסגרת הליכי התחנ

ת � אחוז מכלל התחלות הבנייה בה 53 חדשות עירונית אבל גם מסמנים ירינ אחוז ביחס לשנה שעברה. 16.8 דה של גם במחוז המרכז נרשמה ירידה קלה אחוז בהתחלות הבנייה. 2.6 של

דירות. 405 דשות ובמחוז חיפה רק זאת, בזמן שאזור הצפון נתון לסינ כון כפול: מועדות גבוהה לרעידות אדמה, לצד המצב הביטחוני הנפיץ בצפון והסכנה מטילי החיזבאללה. "שנים רבות מדברים על הצורך, על האתגר הכלכלי, על העדר תקדים של הצלחה. הגיע הזמן לעבור למעשים", אמרה עו"ד רענן. "כעת, כשמדינת ישראל מצויה במלחמה והמציאות הביטחונית בקו העימות פינתה תושנ בים רבים מבתיהם, ויחד עם התקווה שיסוכל האיום לחזית צפונית - אנו נדרשים לקדם שינוי אסטרטגי בדיור הבטוח בצפון במהירות האפשרית".

החלה בנייה של ג � יח"ד במס 207 רת הריסה ובנייה מחדש, ירידה אחוז ביחס 33.7 של מ � , ב 2022 לשנת חוז תל אביב החלה 6,137 בנייתן של יח"ד המהווים אמנם

"נדרשים לקדם שינוי אסטרטגי

בדיור הבטוח בצפון במהירות האפשרית"

עו"ד שבות רענן צילום: פרטי |

עסקאות בקריות

מ � ברחוב ציגל בקרית מוצקין נ ● ד � ח 4 כרה דירה, קומה שלישית, 1.09 מ''ר, חנייה ומחסן ב־ 95 רים, 1.19 מיליון שקל, מחיר שיווק מיליון שקל (לאל בן שמחון, המונ מחים לנדל"ן). מ � ברחוב הגפן בקרית ביאליק נ ● ד � ח 5 ,38 כרה דירה בפרויקט תמא מ''ר מרפסת, 20 מ''ר עם 140 רים, חנייה ומחסן. נמכר ב'פריסייל'/ מיליון שקל 1.99 מכירה מוקדמת (לאל בן שמחון, המומחים לנדל"ן). ברחוב יגאל אלון בקרית מוצקין ● 8 חדרים, קומה 4.5 נמכרה דירת

עם מעלית, מרפסת, חנייה, ממ"ד מיליון 1.53 ומחסן. מחיר שיווק מיליון 1.49 שקל, מחיר סגירה Connec� שקל (דימה שמידוב אנשים & נכסים) tion מ � ברחוב דפנה בקרית ביאליק נ ● חדרים בבניין לאחר 4 כרה דירת פ � דירה עם מעלית, מר 38 תמ"א 1.67 סת, ממ"ד, מחסן. מחיר שיווק 1.61 מיליון שקל, מחיר עסקה Con� מיליון שקל (דימה שמידוב אנשים & נכסים). nection מ � המידע נמסר על ידי לשכת ה ● תווכים.

צילום: אילן קדוש | רחוב ציגל

הדמיה: שמרית אזולאי | רחוב הגפן

צילום: לירן פרידמן | רחוב יגאל אלון

צילום: לירן פרידמן | רחוב דפנה

16

29.3.2024 ˆ ידיעות המפרץ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online