מפרץ 29.03.24

בטלפון שלך? "כן, חסימה ששחררתי מיד אחרי הב־ חירות". האם תבצע חפיפה? "לא נתבקשתי". במהלך השנתיים האלה, מה הכי פגע בך? "כשהגעתי לעיר היו הרבה דיבורים, על הרבה נושאים, אבל הכי פגע בי זה שהציפו מחדש את תאונת האימונים שנה. זה נושא כאוב 40 שקרתה לפני שקשה לי לדבר עליו גם היום, אני חי ומתמודד איתו יום יום". תאונת האימונים אותה הזכיר שטר־ נברג, התרחשה בעת שירותו הצבאי, כאשר בעת תרגיל אימונים נפלט כדור שגרם למותו של חייל. "אני צריך להכין את עצמי, אני נושא את זה בתוכי". נעלבת שקראו לך בובה של צורי? "כשהייתי קטן אמא שלי קראה לי בובה. מי שמכיר אותי יודע שאין שום קשר בין עדי לבובה". אתה וצורי תשבו באופוזיציה? "בטח, חיים יעמוד בראשה, ואני יחד איתו נהיה אופוזיציה לוחמת. אנחנו הולכים לקחת הבטחה הבטחה של ציקי ונדאג שהוא יישם אותה. נפעל לא לגופו של איש אלא לגופו של אישיות, ונהיה כלבי השמירה של העירייה, שהכל ית־ נהל כמו שצריך. נעשה שיעורי בית ונ־ שתדל לשלוט בכל הפרטים. אנחנו מגו־ בשים מאוד ויש בינינו חלוקת עבודה". היו שמועות שאתה עוזב את העיר. "אני באתי ממקום של שקיפות, ואני נשאר. זה האמון שלי כלפי הבוחרים שלנו". אתה חושב שראוי לקרוא לרחוב או בניין על שם חיים צורי? "כן, חד וחלק. אין על זה שאלה בכלל. בין שלושה ראשי ערים משמעותיים, גרושקביץ וגושן, אז חיים צורי שהוא הבונה הגדול של העיר, הוא בהחלט אישיות לקרוא על שמה רחוב בעיר". בדיעבד אתה מצטער על המעבר למוצקין? "אני לא מצטער על שום דבר שה־ חיים מזמנים לי, כי בסוף החיים זה סוג של לימוד ארוך ומתמשך. אני מאמין בהשגחה שמה שעשיתי, היה צריך להיעשות. אני אלך תמיד אחרי החלו־ מות ולהשקיע אנרגיה בהם. גם כשזה לא הצליח אין לי צער, אני ממשיך קדימה. כעת יש לי כמה אופציות לע־ בודה ציבורית שמונחות על השולחן ואני שוקל את האפשרויות, וממשיך קדימה". יש סיכוי לראות אותך מתמודד לראש העיר מוצקין בבחירות הבאות? "זה המון זמן, אבל אני בהחלט אמשיך לשרת את התושבים, האם יש סיכוי? בוודאי". כלבי השמירה של העירייה

"אנחנו הולכים לקחת הבטחה הבטחה של ציקי ונדאג שהוא יישם אותה". עדי שטרנברג, השבוע

"התמודדנו מול גל בוטים, מול שטנה וקנאה. אי אפשר להבין עד כמה. בי זה פגע, כי זה הפרה בוטה

של כללי המשחק"

רעה. הוא היה מאוד ענייני, ממלכתי וקיבל את גזר הדין. יחד עם זאת אני חושב שגם הוא ציפה שהעבודה האדי־ רה שלנו בעיר תבוא לידי ביטוי, אבל אנחנו התמודדנו מול גל בוטים, מול שטנה וקנאה. אי אפשר להבין עד כמה. בי זה פגע, כי זו הפרה בוטה של כללי המשחק ומסית את סדר היום מהעיקר ומהעבודה האדירה שנעשית בעיר. צורי מנהל מוניציפלי מדהים, והמב־ חן היה צריך להיות רק על האם העיר מנוהלת טוב או לא. זהו. בכל זאת לגבייך, איך אפשר לנהל עיר בלי ניסיון? "עברתי הליך של למידה, זה לא משחק ילדים. זו מערכת מורכבת שדורשת ניסיון של שנים, אחרת זה להתלמד על הראש של התושבים. הייתי בטוח שהציבור יתן לנו עוד חמש שנים. אני מביא איתי ניסיון ניהולי גדול, אבל זה לא מספיק". זה נכון שחסמת את ציקי אבישר

או אולי כי הבינו שאם מצביעים לצו־ רי הם מקבלים את עדי? "אני חושב שזה יצר בלבול אצל רבים. אבל לגבי השאר, אף אחד לא יודע מה יהיה בסוף ההליך המשפטי, זה יכול לה־ תארך, ועד אז אלוהים גדול. וגם לגבי, אני חושב שבשנתיים האלו הציבור הכיר אותי ואת פעילותי, ורבים הבינו שאני ממשיך את דרכו". מתי הבנת שהפסדתם? "במהלך הבחירות הבנתי שאנח־ נו מאוד צמודים, אבל לאחר פתיחת המעטפות הכפולות, ראיתי את נתו־ ני ההצבעה ואת הפער לטובת ציקי והבנתי שהפסדנו. הכל נקטע באבחת חרב". איך חיים קיבל את התוצאות? "בשלווה. אמרתי לו: 'חיים יש חשש לאי סדרים בקלפיות, בוא נדרוש ספי־ רה מחדש'', והוא אמר בנחרצות: 'אנ־ חנו לא מערערים'. ביקש לא להיכנס לעניינים משפטיים ולקבל את ההכ־

העניין המשפטי כאילו יש כבר הכרעה משפטית וחיים יצא אשם. והנה דוגמה, הקלטת שיצאה כיומיים לפני הבחי־ רות בה נשמע כאילו חיים צורי מדבר על החשש שלו ממה יהיה איתו לאחר הבחירות בגלל העניין המשפטי. זה נוצר בטכנולוגיית בינה מלאכותית, שאף אחד לא יודע מי עשה את זה, אבל חיים צורי נאלץ להתמודד עם זה ול־ נקות את שמו. זה לא משנה שמעבדה בדקה ואמרה מפורשות שזה לא הוא". הפרה של כללי המשחק אולי הוא הפסיד כי הציבור לא רצה ראש עיר נאשם בפלילים? "האופוזיציה גרמה לכך שלמרות שה־ תהליך המשפטי לא הסתיים, הם הכריעו את הדין, וזה כנראה השפיע על הציבור".

adyg@012.net.il אדי גל: shahaf.dikla@gmail.com דיקלה שחף

ידיעות תקשורת בע"מ מו"ל: גיא בן יהושע עורך ראשי: ליאת שרון מנכ"לית:

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר בדרך כלשהי (בכתב, © בדפוס או במדיה אחרת)–ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר–חלק כלשהו של העיתון (לרבות טקסט, איורים, צילומים, תמונות, מפות, גרפיקה), הן בגירסה טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות באמצעות הקלטה והקלדה, ללא אישור מפורש בכתב מהמוציאה לאור, ידיעות תקשורת בע"מ

יש לכם מידע מעניין? אל תהססו לכתוב לנו:

7

ידיעות המפרץ ˆ 29.3.2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online