מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

ים...שמים... נוף

126 יפה נוף בניין בוטיק

דירות 2 בקומה

+ מ"ר 71 ' חד 3 דירות מרפסת מ"ר 95 ' חד 4 דירות מרפסת + + מ"ר 152 פנטהאוז מדהים מ"ר מרפסת 155

4 צפרירים החלה הבניה

פרוייקט יערות 18 מבצע לשלוש דירות חניות 2 ראשונות

חדרים 4-5 דירות גן מרפסת + חדרים 3 דירות מרפסת + חדרים 4 דירות מרפסת + חדרים 6-5 דירות + פנטהאוזים מדהימים מרפסות ענק

+ מ"ר 56 + 46 מפלסים 2 דירת מ"ר 78 גינה מרפסת + מ"ר 135 דירת 12 מרפסת + מ"ר 127 דירת מ"ר מרפסת + מ"ר 135 פנטהאוזים מ"ר 14

נוף ים ותיכנון אדריכלי מיוחד בכל הפרוייקטים 052-4373561 לפרטים

32 הירקון חודשים 4 כניסה

Made with FlippingBook - Share PDF online