מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

רחוב יציאת אירופה (לבניין אין קשר לכתבה) צילום: גיל | נחושתן

צילום: ינאי | אלפסי הדמיה: שורץ בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים

נחתם הסכם התחדשות עירונית במתחם יציאת אירופה בשער העלייה בנייני הרכבות המיתולוגים יהפכו למגדלי יוקרה 570 בתוכנית פינוי מספר בנייני רכבת ישנים עם כמאה דירות עליהם ייבנו מספר מגדלים עם מהתושבים על ההסכם עם חברת אזורים 67% עד כה חתמו דירות חדשות

על פי הקבוע בהסכם, יקבלו הדיירים דירה גדולה

רות והבטוחות. על פי הקבוע בהסכם, יקבלו הדיירים דירה גדולה משמעומ תית מזו הקיימת כיום, עם ממ"ד, מרמ פסת שמש, חניה ומחסן, ובכך ישדרגו משמעותית את רמת חייהם. באזורים אומרים כי ההיענות מצד דיירי המתחם מלמדת על מידת מעורבותם בפרויקט והצמא העז מצדם לראות את הפרויקט קורם עור וגידים כבר עתה, מהר ככל האפשר. החל קידום תכנון המתחם עם אדריכל הפרויקט ואנשי העירייה, ואף הוצגו בפניהם מספר חלופות תכנוניות. דיירי המתחם מיוצגים על ידי משרד

הרצוג פוקס נאמן ושות', ואזורים מיוצגת על ידי משרד עוה"ד ליפא מאיר ושות' וכן מנהלת הדיירים הינה "בית הדייר", שבבעלות רותם טפירו. על תכנון הפרויקט אמון אדריכל דני בסנסוף ממשרד שוורץ-בסנסוף אדרימ כלים. פרויקט זה מצטרף לפעילותה הענפה של אזורים בצפון הארץ בתחום ההתמ חדשות העירונית, אשר גולת הכותרת ב � שלה הוא המגה-פרויקט בנווה דוד ש יחידות דיור 1,200 חיפה הכולל מעל חדשות, ונמצא כבר בשיווק ובביצוע.

י � יח 89 בנייני רכבת ישנים הכוללים דות דיור קיימות, ובמקומם יקומו יחד בנייני רכבת סמוכים בדרך צרפת 2 עם יחידות דיור של 32 הכוללים 11-17 חברת רייק המשתפת פעולה עם אזומ 20-22- מגדלים חדשים בני כ 6 רים, יחידות דיור 570- קומות, שיכללו כ חדשות, שלחלקם מסחר מלווה רחוב וכולם טובלים בשטח ציבורי ירוק. כאמור, לאחר משא ומתן בין באי כוחם, הגיעו הצדדים להסכם פינוי בינוי סופי, שעיקריו הוצגו לדיירים במהלך כנס דיירים, בדגש על התמומ

נטע פלג

מבעלי הדירות במתחם 67% כ- 12-14 רחוב יציאת אירופה בחיפה חתמו על חוזים עם

משמעותית מזו הקיימת כיום, עם ממ"ד, מרפסת שמש, חניה ומחסן

חברת אזורים. הפרויקט יקום במיקום אטרקטיבי במיוחד, בשכונת שער העמ ליה באזור התחום בשכונות החוף של העיר וסמוך לציר דרך צרפת הניצב לחוף הים, מה שהופך אותה למוקד משיכה משמ מעותי עבור דיירים צעירים ומשקימ עים. 3 במסגרת התכנון המוצע יפונו

אושרה להפקדה תכנית להתחדשות עירונית בשפרינצק בניינים בהם 20 דירות יפונו לטובת 557 קומות עם 4 בנייני רכבת בני 91 : תוכנית ענק דירות, בית ספר ושטחי מסחר 2,400 קומות, עם 35 מגדלים של

מנהל אגף בכיר תכנון ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית, גורי נדלר: "התוכנית שאושרה מציעה פתרון מוצלח לאתגרים המורכבים של השכונות המערביות של חיפה, חידוש המתחם ויצירת שטחי ציבורי ומבמ ני מגורים איכותיים תוך שמירה על האיכויות הקיימות, הצמחייה, והנוף." מתכנן מחוז חיפה במנהל התכנון, רונן סגל: "מדובר בתוכנית המשממ עותית הראשונה להתחדשות עירונית בשכונה הנותנת מענה למספר רב של דירות קיימות. מעבר לפיתוח מבני המגורים התכנית מספקת את המענה הנדרש לשטחים פתוחים ולשטחי צימ בור בין עם במגרשים ציבוריים".

נטע פלג

הוועדה המחוזית לתכנון ולבמ נייה חיפה, אישרה להפקיד תוכנית ענק להתחדשות עירומ

מתוך כלל יחידות הדיור, 500 כ יחידות דיור יוקצו לטובת דירות קטנות

נית של הרשות להתחדשות עירונית מ � התחדשות עירונית בע"מ ב ICR ו תחם 'סטרומה' 65 התוכנית על שטח כולל של כ דונם, והיא ממוקמת בשכונת שפרינמ צק מצפון לדרך צרפת, מדרום לרחוב ז'ורס, וממזרח ליציאת אירופה. התוכמ יחידות דיור שיוקמו 2,400 נית כוללת קומות. 9-35 מבני מגורים בני 20- ב י � יח 500 מתוך כלל יחידות הדיור, כ - דות דיור יוקצו לטובת דירות קטנות.

אדריכלים HQ הדמיה: | התוכנית

לשמור על הפארק שבלב השכונה, בו עצים רבים לשימור. יחידות 557 כיום מצויים במתחם קומות 4 מבני מגורים בני 19 דיור ב בסגנון 'רכבות' שיפונו לטובת הפמ רויקט החדש.

בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כומ דונם עבור מבני ציבור מתוכם 9 ללת יוקצה שטח לטובת הקמת בית ספר מ"ר שטחי מסחר 2,400- יסודי חדש, ו ישולבו בחזיתות מבני המגורים לאורך רחוב ז'ורס. בנוסף, התוכנית מקפידה

30

13.5.2024 ˆ ידיעות המפרץ, חיפה

Made with FlippingBook - Share PDF online