מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

קבלן שעבד עם שיש "אבן קיסר", וחלה במחלה קשה תובע את החברה תביעת נזיקין התובע לקה במחלת הסילוקזיס שנגרמת לטענתו משאיפת חלקיקים בעיבוד השיש בתביעה נטען כי המפעל והמדינה לא הזהירו ולא הנחו את קבלני השיש לגביי הסיכונים גובה הפיצוי נתון להחלטת ביהמ"ש

הישראלי שמחייב לתת הוראות עיבוד למשטחים'". לדברי התובע "הדרישה או ההפניה לכך שיש לבצע את תהליך העיבוד ברטוב ואכיפתה, הייתה מונעת את החשיפה המסוכנת לאבק הסיליקה ואת הנזקים הבריאותיים בשל כך. בנסיבות העניין, הייתה אבן קיסר חייבת לאכוף על מעבדי השיש עיבוד ברטוב, ולח־ לופין לתת בידם את המידע על מנת שיבחרו הם האם הם מוכנים לסכן את עצמם". לגבי אחריות המדינה במקרה זה, טוען עו"ד סאמי אבו ורדה כי "גם המדינה ידעה על הסיכון הכרוך בעבודה עם משטחי אבן קיסר והאפשרות לח־ לות בשל כך בסיליקוזיס, ועל ההחמרה המשמעותית בסיכון לעוסק בעיבוד הלוחות. "מחובתה של המדינה, כגורם המ־ פקח על בטיחות העובדים על פי חוק, להזהיר את העובדים בתעשיית עיבוד השיש בדבר הסכנות החמורות הכרו־ כות בעבודתם, להנחותם באופן ברור וחד משמעי מה הם כל אמצעי הבטי־ חות והצעדים שעליהם לנקוט על מנת למנוע או להפחית את הסיכון הכרוך, לפקח כי העובדים אכן ממלאים אחר כל הוראות אלו וכי אינם חשופים לרמות אבק מזיק מעל הרמה המותרת שנקבעה בתקנות". את גובה הפיצויים משאירה התביעה לקביעת בית המשפט. מאבן קיסר לא נמסרה תגובה. ממשרד התעסוקה לא נמסרה תגובה.

נטע פלג

מפעל אבן צילום: | קיסר זהר שחר

עובד בחברת 'אבן קיסר' הגיש תביעה נגד החברה ונגד ומשרד התעשייה והמסחר, בטענה כי

העבודה עם לוחות השיש גרמה למחלת הסיליקוזיס שהיא מחלה קשה וחשוכת מרפא. כך טען העובד, שהוא קבלן שעבד עם השיש שנים רבות. עוד טען כי למרות שידעו לכאורה בחברה על הסכנות הכרוכות בעבודה הנתבעים לא התריעו על הסיכון ולא אכפו את הוראות הבטיחות המיוחדות. "אבן קיסר" מייצרת את לוחות השיש המלאכותי, כאשר רוב החומר בלוחות הוא צורן (סיליקה). בתביעה נטען כי העובד לקה בסילי־ קוזיס, סוג של מחלת ריאות קשה אשר נגרמת עקב שאיפת חלקיקי אבק קט־ נטנים של סיליקה חופשית, צורן דו חמצני ואשר גורמת לתגובה דלקתית ולפיברוזה של רקמת הריאות וייתכן שגם לשחפת ואף לסרטן ריאות. בתבי־ עה נטען כי המחלה איננה מופיעה מיד עם החשיפה לאבק הסיליקה, אלא היא מתפתחת בהדרגה בגוף במשך שנים בהתאם להיקף החשיפה של העובד לאבק הסיליקה. תסמיניה הראשונים דומים לאלו של דלקת ריאות והיא גור־ מת לירידה הדרגתית בתפקוד הריאות. באמצעות עו"ד סאמי אבו ורדה מחי־ פה, מומחה לתביעות נזיקין ומחלות 40 מקצוע, הגיש העובד בשנות ה

| עו"ד אבו ורדה צילום: פרטי

"הדרישה או ההפניה לכך שיש לבצע את תהליך העיבוד ברטוב ואכיפתה, הייתה מונעת את החשיפה המסוכנת לאבק הסיליקה"

התריעה על הסיכון הרב הכרוך בשימוש בלוחות ועל הנזק הבלתי הפיך העלול להיגרם למי שעוסק בתהליך העיבוד שלהם". "המדינה ידעה" בנוסף, נטען כי אבן קיסר לא מסרה הוראות עיבוד ובטיחות כנדרש, לא הד־ ריכה אותו באשר לדרך הבטוחה לביצוע העבודה, לא וידאה כי הוראותיה יבוצעו הלכה למעשה, ולא הזהירה את התובע מפני הסכנות הצפויות לו. לטענתו ניתן היה למנוע את הפגיעה באם הח־ ברה הייתה פועלת על פי הוראות התקן

לחייו את התביעה בה נכתב כי לפני שנים בעקבות שיעולים, פנה קבלן 4 כ השיש לבדיקות רפואיות שבהן התגלה כי הוא חלה בסיליקוזיס. כתוצאה מהמ־ חלה הוא הפך למוגבל בביצוע העבודות היומיומיות ובהרמת משאות ונזקק לע־ זרת אחרים. כמו כן הוא סובל מכאבים בלתי פוסקים והפך מאדם בריא לאדם מוגבל לכל חייו. במוסד לביטוח לאומי הכירו במחלה נכות 20% כ"פגיעה בעבודה" וקבעו לו לצמיתות. עו"ד אבו ורדה: "אבן קיסר ידעה על הסכנות הכרוכות בעבודה עם הלוחות, הסתירה במהלך השנים, לא

"הדייר עזב לבית אבות מסרב להחזיר את הדירה" חברת עמיגור טוענת בתביעה נגד תושב קרית ים, שהוא עבר להתגורר בבית אבות במרץ שנה שעברה, אבל מאז מסרב להחזיר את הדירה ולפנותה הדייר הסיעודי נתבע לשלם גם את הוצאות המשפט

התובעת ציינה כי פנתה

לנתבע כדי שיכסה את החובות שלו ויפנה את הדירה אך מכתבה לא זכה לכל התייחסות ומענה

על ידי משרד השיכון, המשוועים לפתרון מתאים והממתינים בתור כדין". עמיגור מבקשת מבית המשפט להורות לנתבע להחזיר את הדירה לידי נציגי עמיגור, כשהיא ריקה ופנויה מכל חפץ. כן התבקש בית המשפט לחייב את הנתבע בהוצאות משפט ושכר טרחה עורך דין. טרם הוגש כתב הגנה בתיק.

הדירה, וחרף זאת טרם החזירה הנתבע את הדירה לרשות התובעת, כמפורט להלן", נטען בתביעה. לטענת עמיגור, הנתבע הפר הפרה יסודית את חוזה השכירות עליו חתם. "יודגש, כי הדירה מהווה חלק ממאגר הדיור הציבורי, ובהתנהלות הנתבע נמנע פתרון מגורים מזכאים קשי יום שנקבעו

מהתביעה עולה כי הדירה, ברחוב יוס־ פטל בקרית ים, הושכרה לנתבע בשנת , בשכירות ציבורית לא מוגנת מכח 2014 2023 למרץ 6 חוזה שכירות. בתאריך עבר הנתבע, לאור מצבו הבריאותי, לה־ תגורר באופן קבוע בבית האבות נוף ים, מחלקה סעודית. "לאור האמור, הדירה אינה מאוכלסת, דהיינו הנתבע נטש את

אדי גל

חברת עמיגור הגישה לבית משפט השלום בקריות בקשה לפינוי שוכר מדירה בבעלותה

בקרית ים. זאת לאחר שהדירה ננטשה אבל לא הוחזרה לעמיגור, על מנת לה־ שכיר אותה לזכאי אחר.

34

13.5.2024 ˆ ידיעות המפרץ, חיפה

Made with FlippingBook - Share PDF online