מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

מהדירות 50%- חברת כפיר: מכרנו כ בפרויקט החדש בגבעת הכלניות העבדות החלו רק החודש אבל בחברה מדווחים שמחצית מהדירות כבר נמכרו על הנייר יח"ד בסטנדרט 87 בנייני בוטיק, סה"כ 6 פרויקט "כפיר בוטיק כלניות" בקרית אתא, כולל מיליון שקלים 2.225 - גבוה, והמחיר החל מ

אדי גל

טרוף: כך מגדירים בחברת כפיר את הבאז סביב פרויקט החדש שלה, "כפיר בוטיק בכ-

| קפלן צילום: פרטי

' לניות", שהיא מתחילה לבנות בקרוב מהדירות עוד 50%- ונמכרו ממנו כ לפני העלייה לקרקע. הפרויקט ממוקם בגבעת הכלניות בקרית אתא, בין גבעת אלונים לגבעת טל. מדובר בשכונה שתאכלס בעתיד יחידות דיור, במיקום נגיש 3000- כ וכביש 6 לכבישים ראשיים, כמו כביש בנייני 9 עוקף קריות. בפרויקט ייבנו בוטיק, כאשר בכל אחד מהם יהיו בין יחידות 8 דירות, ובסך הכל 10- ל 9 דיור. בתמהיל המיוחד: שני דיירים בכל קומה שלכל אחד מהם כניסה ד � ח 5 נפרדת. כל הדירות יהיו בנות ר � מ"ר, עם מ 120־13 רים, בגדלים מ"ר. בנוסף יהיו 28־43 פסות בגודל פנטהאוזים ודירות גן. הקונצפט הוא למכור בעיקר לאנשים שיגורו במקום ולא למשקיעים ולכן נבנות בפרויקט רק דירות גדולות. מנהל מחלקת מכי רות בחברה שמחה קפלן: "אנחנו רו צים קונים שיגורו בכיף ושידעו שלא כל יומיים יתחלף להם השכן. אין לנו כל דבר נגד משקיעים כמובן, אבל

הפרויקט הזה הוא בעיקר בשביל אלו שיגורו בו". מחירי הדירות ב"כפיר בוטיק כל- מיליון שקלים 2.225 ניות", ינועו בין ט � מיליון שקלים לדירה. ס 3.065 ועד נדרט הבנייה יהיה גבוה, עם מרצפות מטר על מטר ומיזוג אוויר בכל הח- 30 דרים. הקונים גם יקבלו זיכוי של אלף שקלים בגין המטבח, סכום גבוה מאוד יחסית לפרויקטים אחרים. 50% קפלן: "העובדה שעד כה נמכרו מהדירות בפחות משנה זה נדיר. הרו כשים מבינים שזה מוצר שאין אותו ava studio הדמיות: | " "כפיר בוטיק כלניות

הדירות יהיו בנות חדרים, 5 בגדלים בין מ"ר 120 מ"ר, -137 עם מרפסות בגדלים בין מ"ר 28 43 ועד מ"ר בנוסף לפנטהאוזים ודירות גן

במקום אחר, וכמובן יש את שם הח ברה, "כפיר", שבונה פרויקטים רבים בקריות והחוזק שלה ידוע ומדבר אל הקהל". שכונת גבעת הכלניות ממוקמת בצפון מזרח קרית אתא ונהנית מנ גישות תחבורתית נוחה בסמוך לצי- 0 ,6 רי תנועה ראשיים של כבישים . השכונה הותאמה בתכנון מוקפד 79 ו לכל שכבות הגילאים ותכלול שטחים המיועדים למבני ציבור ובהם: בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום לקשיש בתי כנסת ושטחי מסחר, כאשר במר

כזה מתוכנן פארק ציבורי עם שטחים ירוקים. 1979 קבוצת "כפיר", נוסדה בשנת ומאז בנתה אלפי מ"ר למגורים, לע סקים ולמסחר. החברה, פועלת הן כיז מית והן כקבלן מבצע בהיקפים גדולים עבור חברות ציבוריות, מוסדות וגופים רשום 3 ' פרטיים. החברה, הינה קבלן ג במשרד השיכון ובעל תו תקן איכות. "כפיר בכלניות", תוכנן ע"י "גור דון אדריכלים". התשתיות הבסיסיות בשטח כבר הסתיימו, והתקבל היתר הבניה.

פינוי בינוי: מתחם המלך שלמה בחיפה הוכרז כמתחם מאושר ב"מסלול מיסוי" מתחמים שיזכו 17 הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הודיעה על ההכרזה מקנה ליזם את הטבות לתנאים מיוחדים בהם אחד בחיפה המס הקבועות בחוק, שהינן חיוניות למימוש הפרויקט

סמכות שקודם לכן הייתה נתונה לשר הבינוי והשיכון, ועל כן הייתה כרוכה בה ליך ארוך יותר. ומחוץ לחיפה, עוד הוכרזו מתחם אשכ נזי העצמאות ביהוד מונסון, מתחם ששת הימים בכפר סבא, מתחם אפלטון אייזיק בתל אביב, ועוד שלושה בתל אביב וגם בנתניה, ירושלים, ראשון לציון, ופתח תקווה. ההכרזה מתבצעת לאחר שהיזם השלים חתימה על הסכמי פינוי-בינוי עם בעלי לפחות 6 % דירה בפרויקט בהיקף של

בחוק בנושא "דייר סרבן". ההכרזה מתב צעת בשלב מתקדם יחסית של הפרויקט, לאחר שהתוכנית הופקדה להתנגדויות על ידי מוסד התכנון המוסמך לאשרה, ולאחר שהיזם השלים חתימה על הסכמי פינוי בינוי עם בעלי דירה בפרויקט בהיקף של מ � לפחות, כך שמדובר במתחמים ה 67% % צויים ברמת בשלות גבוהה לביצוע. בהתאם לתיקון חקיקה שאושר בשנת ת � , מנכ"ל הרשות הממשלתית לה 202 1 חדשות עירונית הינו הגורם המוסמך בחוק לעניין הכרזה על מתחמי פינוי- בינוי,

המתחם החיפאי הוא מתחם המלך שלמה, אשר נמצא בשכונת נווה דוד, בין הרחו בות אסתר המלכה ושלמה המלך. במת- יחידות דיור אשר יהרסו, 38 חם קיימות יחידות דיור חדשות. 236 ובמקומן ייבנו - יחידות דיור 111 הכרזה זו מצטרפת ל במתחם שכבר הוכרזו בעבר. היזם בפ רויקט הוא אזורים בע"מ. ההכרזה על מתחם כמתחם לפינוי-בי נוי, מקנה ליזם את הטבות המס הקבועות בחוק, שהינן חיוניות למימוש הפרויקט, וכן מחילה עליו את ההסדרים הקבועים

נטע פלג

הרשות הממשלתית להתחד- 17 שות עירונית הודיעה כי מתחמי פינוי-בינוי הוכרזו על

במתחם 38 קיימות יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן 236 ייבנו יחידות דיור חדשות

ידי מנכ"ל הרשות, כמתחמי פינוי-בי נוי ב"מסלול מיסוי", מסלול המיועד למתחמים בהם התכנון מבוצע ביוזמת יזם פרטי, בהם גם מתחם בחיפה. המת- יחידות דיור 1,401 חמים כוללים 5,386 - קיימות, אשר יהרסו ויוחלפו ב יחידות דיור חדשות.

36

13.5.2024 ˆ ידיעות המפרץ, חיפה

Made with FlippingBook - Share PDF online