מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

בס"ד

*ההדמיה להמחשה בלבד.

ק.אתא 37 משרד מכירות - העצמאות www.kfirbonim.co.il > 2 מרכז כפיר קומה

Made with FlippingBook - Share PDF online