נתניה 24.11.23

חדרה

העימות מגיע לנקודת רתיחה ‰ מזכירתו של אדרג'או הגישה תלונה במשטרה וטענה כי מ"מ ראש העירייה איים עליה ‰ בן חיים שלל את סמכויותיו של המשנה לראש העירייה וטען: "בתקופה בה אנו קוברים את מיטב בנינו ובנותינו, בחרת לעסוק בפוליטיקה זולה" בן חיים נגד אדרג'או וההפך: שלילת סמכויות, תלונה במשטרה והאשמות

לצאת במתקפות והשמצות אישיות חס־ רות רסן משיקולים צרים ואישיים הפו־ געים פגיעה חמורה בשליחות הציבורית שכולנו מחויבים אליה. יתר על כן, גם במהלך המלחמה, בתקופה כל כך קשה לעם ישראל, בה אנו קוברים את מיטב בנינו ובנותינו, בחרת לעסוק בפוליטיקה זולה, תוך כדי ניסיון לגרוף הון פוליטי על חשבון עובדי העירייה המסורים שפו־ עלים לילות כימים, לתת את כל המענים הנדרשים לציבור בחדרה". עוד כתב בן חיים: "התנהגות כזו אינה עולה בקנה אחד עם הערכים והעקרונות שאנו מובילים בחדרה, שבה העיר ותושביה הם בראש סדר העדיפויות שלנו. לצערי נראה שזה לא המצב אצלך. בנסיבות אלה אינני רואה סיבה להמשיך בשותפות הפו־ ליטית ביננו שאותה ניסיתי לשמור ללא לאות, לטובת העיר ותושביה. בשל המצב הביטחוני עלינו להתמקד בסוגיות הדחופות שמחייבות את תשומת ליבנו המלאה ואין ביכולתנו לבזבז אנרגיה על כל המשתמע מכך. אם תחליט לשנות את דרכיך דלתי פתוחה בפניך. אני מאמין בכל ליבי באחדות ובדרך משותפת, אך כל דיון כזה יידחה עד לאחר ניצחוננו במלחמה ובעזרת השם חזרה לשגרה בעיר ובמדינה". בן חיים מסר: "המכתב מדבר בפני עצמו. מבחינתי הנושא מוצה. אמשיך לטפל בכל הכוח בעניינים הבוערים של העיר". מעיריית חדרה נמסר בתגובה: "הנושא נמצא בבירור מול מנכ"לית העירייה. כמו כל יתר עובדי העירייה, גם היא מבצעת החודש את השעות הנוספות שלה בענייני החירום, אף אחד לא עצר לה את השעות הנוספות הללו".

מירית גולן

מ"מ ראש עיריית חדרה בפועל, ניר בן חיים, שלח ביום שישי מכתב לטספאי אדרג'או והודיע לו כי

ביטל את סמכויותיו כמשנה לראש העירייה וכמחזיק תיק השכונות הוותיקות. במכתבו הסביר בן חיים כי אינו מרוצה מהתנהלותו של אדרג'או וכי אם ישנה את דרכיו ייתכן והסמכויות יושבו, אך הדבר יידון רק בתום המלחמה. מזה זמן רב שהיחסים בין אדרג'או לבן חיים עכורים ומאופיינים באי אמון. אדרג'או טען כי בן חיים לא עמד בהבטחות שנתן לו ולציבור שהוא מייצג, תושבי השכונות הוותיקות, ולא סיפק את התקציבים הד־ רושים. בשיא העימות, לפני כחודשיים, אמר אדרג'או על בן חיים: "איני מפחד ממי שרואה בו קטן ושחור". אדרג'או אף סירב לחתום על תמיכה בבן חיים לראשות העי־ רייה בבחירות הקרובות. בסביבת בן חיים דחו את הטענות מכול וכול וייחסו לאדרג'או ניסיונות לעשות פוליטיקה קטנה וזולה. בשבוע שעבר נרשמה הסלמה ביחסים שכללה גם הגשת תלונה במשטרה מטעם מזכירתו של אדרג'או נגד בן חיים בתחנת זכרון יעקב. "נודע לי ולא ממזכירתי שבן חיים כינס את המפלגה המתחרה של הקהילה האתיופית בעיר במשרדו ביום חמישי", הס־ ביר אדרג'או. "לכן סימסתי לו שהוא עושה פוליטיקה בזמן מלחמה ועושה הפרד ומשול ומפלג את הקהילה במקום לאחד. התכתבנו ובסוף הפגישה שלו הוא בא לחפש אותי במ־ שרד. המזכירה שלי שנמצאת בהריון אמרה לו שאני לא נמצא והוא שאל 'אז איך הוא יודע שאני נפגש עם הקהילה האתיופית אם

צילום: אלעד גרשגורן

צילום: אלעד גרשגורן

אדרג'או: "הוא אמר לה בשילוב תנועות ידיים שלא כדאי לה להתעסק איתו. היא התקשרה אליי בוכה ורועדת כי זה ראש העירייה ניגש אליה ולא מנהל או עובד"

אדרג'או. "הוא בא לחפש אותי במשרד"

בן חיים. "בחרת במתקפות והשמצות"

המשמרת של אותו יום חמישי בוטלה לה. לקחתי אותה להגיש תלונה על איומים במשטרת זכרון כי היא החלה לחשוש מה־ תנכלות. כרגע היא מבוהלת בחופשת מחלה בבית. ככה להתנהל להריונית שלא קשורה לפוליטיקה? בוא תיטפל למישהו כמוך, לא למזכירה". למחרת, ביום שישי, הגיע אל אדרג'או, באמצעות שליח, מכתב שלילת הסמ־ כויות בו נכתב בין היתר: "בהתחשב בכך שהמדינה והעיר נמצאים בתקופה קשה ומורכבת, על כל עובדי העירייה וחברי המועצה להתמקד רק בנושאים ביטחו־ ניים וענייני חירום לטובת תושבי העיר. אני מתפנה לרגע מהעיסוקים הגדולים והמורכבים על שולחני כדי לכתוב לך מכתב זה. לצערי משך תקופה ארוכה, עוד טרם פרוץ המלחמה, במקום לכבד את השותפות הפוליטית ביננו בחרת

הוא לא כאן?', וביקש לראות את הפלאפון שלה ואת השיחות האחרונות שלה. היא סי־ רבה. הוא אמר לה בשילוב תנועות ידיים שלא כדאי לה להתעסק איתו. היא התקשרה אליי בוכה ורועדת כי זה ראש העירייה ניגש אליה ולא מנהל או עובד. היא ביקשה שא־ בוא ואפתור את העניין הזה שלה אין חלק בו וראש העירייה הכניס אותה בעל כורחה לעניינים שלא קשורים בה. הרגעתי אותה ואני עדיין נדהם מהרמה שהוא ירד אליה, זו לא התנהגות של ראש עירייה. הוא ירד ממש נמוך. מצאתי אותה בוכה ונסערת". אדרג'או ממשיך: "שעתיים אחר כך הת־ קשרו אליה וביטלו את כל המשמרות שלה במחסומים, שאלה השעות נוספות שלה. הבהירו לה שקיבלו הוראה לבטל את המש־ מרות שלה כי היא בחריגה. אבל זה לא נכון, היא לא בחריגה והיא הייתה בין הראשונים לעבוד במחסומים כשלא היו הרבה קופצים.

"הצלחנו למנוע גינוי של ישראל" עם תחילת המלחמה פתח עידו לוין במסע הסברה באוניברסיטת מרכז פלורידה ‰ עכשיו הוא מספר על השינוי בקמפוס, על ההישגים ועל הפגנת הענק בוושינגטון מירית גולן מבצע ההסברה של הסטודנט מחדרה בארצות הברית

מדינה במלחמה הסברה

האוניברסיטה שתעשה עם זה משהו. מושל פלורידה כבר סגר שני ארגוני סטודנטים בשתי אוניברסיטאות, ואנחנו רוצים לה־ ביא לכך גם אצלנו. אנחנו כרגע אוספים ראיות נגדם". בשבוע שעבר השתתף לוין יחד עם חבריו בהפגנה הפרו ישראלית בוושינ־ גטון שארגנו הפדרציות היהודיות. "היו אלף איש וזה היה אחד מהדברים 300 כ הכי מדהימים שנכחתי בהם בחיי. היו פוליטיקאים שנאמו למשל צ'אק שומר מנהיג יהודי דמוקרטי מהסנאט האמרי־ קאי, עומר אדם שר את 'התקווה' וגם ישי ריבו שר. הייתה הרגשה שכולנו באותה הסירה כי מה שקורה, משפיע על כל יהודי בארצות הברית עכשיו".

ראל מבצעת טיהור אתני. נאמנו והסברנו שאלו לא פני הדברים והצלחנו בשלב הזה לגרום להם להבין שההצעה הזו היא מאוד חד צדדית. נכון לעכשיו הדיון הזה נדחה למועד לא ידוע ומה שבטוח ארגוני הס־ טודנטים הפלסטינים יצאו מאוד נרגזים מהישיבה הזו". עוד סיפר לוין כי הסטודנטים הפרו יש־ ראלים מנסים להביא לדה לגיטימציה של חלק מארגוני הסטודנטים הפרו פלסטי־ נים: "במהלך פגישה של ארגון הסטודנ־ טים 'צעירים דמוקרטים סוציאליסטים' באוניברסיטה, הנואמים אמרו בין היתר דברים כמו 'אנחנו צריכים את חמאס בכדי לשחרר את פלסטין'. יש לנו הקלטה של זה ואנחנו מנסים לפעול משפטית עם

עידו לוין הוא סטודנט מחדרה שלומד באוניברסיטת מרכז פלו־ רידה. בתחילת המלחמה הוא גייס

"אם בתחילה עמדנו אני, סטודנטית נוצריה, חבר ישראלי בגולני ועוד שני ישראלים שלומדים כאן, היום אנחנו "20 כבר

צילום: אלבום פרטי

את עצמו למען ההסברה הישראלית מול מכונת ההסברה הפרו פלסטינית היעילה בקמפוס. "יש מעט התעוררות", הוא מספר. "אם בתחילה עמדנו אני, סטודנטית נוצריה, חבר ישראלי בגולני ועוד שני ישראלים שלומ־ , מול הארגונים 20 דים כאן, היום אנחנו כבר הפרו פלסטינים שמפיצים המון שנאה והס־ תה בקמפוס". לוין מספר כי הוא וחבריו הצליחו לד־ חות גינוי של הסנאט האוניברסיטאי כנגד

עידו לוין בהפגנה בוושינגטון

ישראל: "ארגוני הסטודנטים הפלסטינים ניסו השבוע להעלות הצעה שתביא לגינוי של ישראל, ושתכיר בסבל של שני הצ־ דדים, אבל לכך התלוותה האמירה שיש־

8

24.11.2023 ˆ ידיעות נתניה, חדרה

Made with FlippingBook flipbook maker