נתניה 24.2.23

כך נראה סניף בני עקיבא ברחוב צילום: | ריינס אלבום פרטי

ילדים מתנועות נוער בעיר. "התנועות נותנות להם המון"

בעיריה שעסקה בנושא תקצוב תנועות הנוער בה לקחו חלק נציגי התנועה מההנהלה הארצית ובה הוחלט כי בראש סדר העדיפות העירוני יעמוד שיפוץ של הסניף בעלות של מיליוני שקלים. לצערנו, ההחלטה עד היום לא יצאה אל הפועל. אנו מקווים שעיריית נתניה תקבל החלטה בהקדם על החזרת הת ־ קצוב המלא לתנועה כפי שהיה שעבר, ותפעל לתקצב מימון של שיפוץ רחב בסניף שיאפשר פעילות מכובדת לחניכי התנועה בעיר". מהעירייה נמסר: "צר לנו כי יש מי שעושה פוליטיקה מניפולטיבית על גבם של ילדי וצעירי נתניה. בנתניה שש תנועות נוער עם עשרות סניפים ואל ־ פי חניכים ואנו גאים ומברכים על כך. העירייה מלווה את התנועות והחניכים הן בהעמדת מבנים לטובת התנועות, הן בתחזוקתם והן בתמיכה בפעילות ואין כל בקשה שלא זכתה למענה. כך למשל מעבר לתקציב התמיכות המועבר לכל תנועות הנוער בעיר, הח ־ ליטה ראש העירייה, מרים פיירברג איכר על תוספת תקציבית לתנועות הנוער באמצעות אגף נוער וצעירים: סעיף אחד לטובת תמיכה במעורבות תנועות הנוער ברשות כמו ב'יום ירוש ־ לים' של תנועת הנוער העובד והלומד וכן תמיכה ב'שבת הארגון' של תנועת 50,000- בני עקיבא, אשר קיבלה השנה כ שקל מעבר לכל תנועה אחרת בשל גוד ־ לה. סעיף תקציבי נוסף שנוסד לראשו ־ נה בספר התקציב נועד לתחזוקת מבני תנועות הנוער בעיר. יודגש כי בעבר בעקבות החלטת ועדה שהקימה העירייה לצורך העניין תועדפו מבנים של תנועות נוער, בהם בוצעו 10 עבודות שיפוץ בהיקף של כמיליון שקל, כאשר שני סניפים של בני עקיבא (מתוך העשרה) נכללו בתוכם. כמו כן זכתה התנועה למבנה חדש נוסף בקרית השרון. חשוב להדגיש כי תנועות הנוער מפ ־ עילות עצמאית את פעילותן. הן אמורות לגייס ולתקצב רכזים ולקיים פעילות סדירה. 8 לצערנו, תנועת בני עקיבא שלה סניפים ברחבי העיר, לא מצאה לנכון להעסיק רכז בוגר במשרה מלאה, אשר ייתן מענה מקצועי לקומונריות ולבוג ־ רות באשר לתנועת כנפיים של קרמבו יצויין כי התנועה קיבלה מבנה לפעילות סדירה בתיכון ע"ש חיים גורי".

טליה שיננזון:

"התאורה בשירותים לא עובדת ויש בתאים חשיכה מוחלטת. בחלק מהתאים אין בכלל מושבי אסלה. בתום הפעילות אני רצה לשירותים בבית כי אני וחבריי לא מעזים להיכנס לשירותים בסניף. על המזגנים יש קני ציפורים"

מענה חברתי כמו תנועת נוער. הילדים שלי הולכים כמעט שעה בשביל להגיע לסניף הזה שהמצב שלו מזעזע ממש. הגיע הזמן שהעירייה תעשה משהו בני ־ דון. אסור להזניח את תנועות הנוער בעיר". חשיבות גדולה הורים לילדים בתנועות נוער נוספות דוגמת הצופים - שבט בזק במרכז העיר, שבט דרור בקריית השרון, צופי ים סי ־ רונית ובבני עקיבא בצפון העיר (עין התכלת), מביעים גם הם חשש לעתיד התנועות לנוכח בעיות התקציב ורישום נמוך של ילדים. "למה אני צריכה לשלוח את הילדים שלי עד סניף בזק של הצופים ברחוב איתמר בן אב"י, או סניף מכבי בפולג, במקום שיהיה לנו סניף כאן בשכונה?", שואלת אמא מצפון העיר. "חשבנו לש ־ לוח את הילד לכנפיים של קרמבו אבל גם להם יש את הבעיות שלהם, כמו היע ־ דר מקום קבוע. למה לא מציעים להם את הסניף של מכבי הצעיר שנסגר, אולי ככה יירשמו ילדים ויהיה פה עוד סניף של תנועת נוער חילונית, בני עקיבא הם היחידים שנשארו בשכונה. זה לא צודק עבור הילדים שלנו".

"מצבן של תנועות הנוער בעיר נתניה בכי רע", מבהיר אבי סלמה חבר המועצה לשעבר שמתמודד על ראשות העירייה. "עיר שלא מטפחת את דור העתיד שלה אין לה זכות קיום. הייתי בסניף בני עקי ־ בא לפני שלושה שבועות וראיתי את ההזנחה. המצב הזה כואב לי ולא יימשך, כאשר אהיה ראש עיריית נתניה". מבני עקיבא נמסר: "התנועה מנסה כבר מספר שנים לקדם מול עיריית נתניה שיפוץ רחב של סניף בני עקיבא מרכז בנתניה אשר נמצא במצב תחזוקתי ירוד ביותר. עקב מצבו הקשה של הס ־ ניף. שיפוץ בסדר גודל כזה מחייב את התגייסותה המלאה של עיריית נתניה לנושא. לצערנו, לא זו בלבד שעיריית נתניה לא נרתמה לנושא, היא קיצצה באופן דרסטי את התקציב השנתי לתנועה. העיריה העבירה לתנועה סכום 2019 ב- ומאז העירייה קיצצה 238,000 - של כ שוב ושוב את התקציב עד לסכום של - קיצוץ של 2022 בשנת 115,000- כ . התקציב המדובר מתחלק בין 50% מעל כל סניפי נתניה כשלצערנו, התקציב של העיריה הנוכחי מספיק רק לתשלום חשמל ומים וקיום פעילות שיגרה קבועה בסניף ולא מעבר לכך. אף הוקמה ועדה מיוחדת 2016 ב

הסניף: "התאורה בשירותים לא עוב ־ דת ויש בתאים חשיכה מוחלטת. בחלק מהתאים אין בכלל מושבי אסלה. בתום הפעילות אני רצה לשירותים בבית כי אני וחבריי לא מעזים להיכנס לשירו ־ תים בסניף. בבית הכנסת בסניף יש חלון שבור שהוחלף בלוח פלסטיק, על המזג ־ נים שם יש קני ציפורים. פינות הישיבה בחצר בסניף, שיכלו להיות מקום מקסים לשיחות של שלנו ושל המדריכים, לא תוקנו ושופצו שנים רבות". "זה עצוב מאוד", אומרת ג'אדה חרמון באום, תושבת מרכז העיר ששני ילדיה, חברים בסניף בני עקיבא ברחוב ריינס. ''אסור לאפשר למצב הזה של ההזנחה והקיצוץ בתקציבים לתנועות הנוער להמשיך. בתור מי שגדלה בתנועות נוער כמו בני עקיבא וגם במד"א, אני רואה לנגד עיניי את החשיבות הרבה והתרומה הגדולה של תנועות הנוער לילדים. זה נותן לילדים שלי המון, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה פדגוגית". ג'אדה מודעת לסכנת הסגירה של הס ־ ניף המוזנח אליו היא שולחת את ילדיה. לדבריה, בנה כבר לא רוצה ללכת למ ־ קום בעקבות המצב, והיא זו שמשכנעת ומציידת אותו בנייר טואלט ומגבונים עבור הסניף. "אם יסגרו את הסניף זה יהיה עצוב מאוד, כי הילדים פה צריכים

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר בדרך כלשהי (בכתב, © בדפוס או במדיה אחרת)–ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר–חלק כלשהו של העיתון (לרבות טקסט, איורים, צילומים, תמונות, מפות, גרפיקה), הן בגירסה טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות באמצעות הקלטה והקלדה, ללא אישור מפורש בכתב מהמוציאה לאור, ידיעות תקשורת בע"מ

ידיעות תקשורת בע"מ מו"ל: ליאת שרון / מנכ"לית: סיגל רגב עורכת ראשית: דפוס ידיעות אחרונות בע"מ הדפסה: michtavim@yedt ik.co. i l ראשון לציון 1 נח מוזס "ידיעות נתניה":

09-8625550 טל' מודעות ומנהלה: 6343234־04 פקס מודעות ומנהלה: 03-6898430 טלפון מערכת:

11

ידיעות נתניה, חדרה ˆ 24.2.2023

Made with FlippingBook - Online catalogs