נתניה 24.2.23

/ דקל בנ ו / נקודה למחשבה

/ סודוקו /

1 6

3 5

1 7 3

תואר קיסרות יפני

חורג ממה שאפשר לתאר )5,2,2,4(

6

2

4 7 3

הצליח מאוד )3,3(

תשורה ציבור מוגדר

איבר פנימי בגוף

תחום במדעי )5,4( החברה הוקף בגבול

טיפה

טנא

האצה

2 7

מבני נח כרך לחבילה

2 3 9 8

4

תכסיס, מזימה

שמן זך

4

1

9 6

אתר בירושלים )4,4(

מים קפואים טמפרמנט

שבר את צימאונו

/ תשחץ /

1 8 7

2 8

3 1

פצח בשיר

הרגיש

מורה, מאמן

חושב בליבו

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

גנרל אמריקאי מבעלי המלאכה

זזו ממקומם לא פחות ולא יותר

האזנה בתשומת לב

כינוי רומז לנקבה

עיר באיראן

/ פתרונות / לשבוע שעבר

סרט עם ברברה סטרייסנד

מתקן למאסר )3,3(

מלגלג גוש אדמה

אינו קטין תיאטרון יפני

סלחנות )3,2(

קטפו ענבים

5 2 6 1 4 9 8 7 3 1 4 3 8 7 5 6 2 9 7 8 9 3 2 6 1 5 4 6 5 4 2 9 1 7 3 8 9 1 7 6 3 8 2 4 5 8 3 2 4 5 7 9 1 6 2 7 8 5 6 4 3 9 1 4 9 1 7 8 3 5 6 2 3 6 5 9 1 2 4 8 7

פוליטיקאי )3,3( ישראלי גבורה

שימש כסוכן חשאי

סוג של חולצה לשון במזרח הרחוק

נבוך ומבולבל )4,4(

ממיני הבשמים משורר אמריקאי

חודש עברי פרי מאכל

הקטין את המהירות

מדינה באירופה

הפסד כספי בנוסף

חזותי

מדינה באפריקה שבבי עץ קטנים

אות אנגלית תוכנה לעיבוד תמלילים

סיום, סוף

מיניסטר

גרם לאובדן תקווה טוסט

מונח בטריגו נומטריה שרפרף נמוך

צינורית רפואית

תשלום חובה

מטבע רוסי אדמה טובענית

פזמונאית ישראלית

מתוך (בארמית)

מחלקי הרגל

סופר צרפתי

ספן ישן

דיבר, אמר

ילד

מרמטכ"לי צה"ל

גן של עצי פרי

זמר ושחקן ישראלי

התווכח והתכתש בעקשנות

ראוי לשבח ולהערכה

עבודת סטודיו בעיצוב אישי עבודה מול מעצבי פנים אדריכלים

32

24.2.2023 ˆ ידיעות נתניה, חדרה

Made with FlippingBook - Online catalogs