פתח תקוה בקעת אונו 10.5.24

פלילים // שי שגב

| מימין: שיירת ראש הממשלה צילום: איתמר אייכנר (משמאל: רכבו של בן גביר לאחר התאונה צילום: שמוליק דודפור |

לכמה גורמים בישראל מותר 'לחתוך את הפקקים' ולהתעלם מחוקי התנועה באמצעות שימוש בכובע כחול מהבהב? הרשימה הזו ארוכה יותר ממה שאתם חושבים, ולא על כולה אפשר לדבר ‰ ויש בה גורמים שנוכחותם מוזרה קצת, לכל הדעות הרשימה הסודית קבלו אותם: אנשי הצ'קלקות

שבה היה מעורב התאונה האחרונה רכבו של השר איתמר בן גביר העלתה שוב את השאלה לגבי קלות השימוש ב"צ'קלקה" (פנס מהבהב) בישראל. אז לכמה נהגים בית שראל מותר בעצם להשתמש בצ'קלקה, ומה קורה כשמישהו עושה זאת כשאסור לו? אין אדם בישראל שלא עמד בפקק, וגילה רכב עם כוכב כחול מהבהב "חותך" את הפת קקים בניגוד לחוקי התנועה הרגילים. נדמה שבשנים האחרונות זינק מספרם של כלי רכב כאלה, שעבורם הפקקים האלו לא קיימים. לאורך השנים ביקשו מספר גופי תקשורת את הנתונים המשתמשים ממשרד התחבורה, כי מסתבר, שחוץ ממשטרה, כוחות ההצלה, הביטחון וכיבוי האש, יש עוד רשימה סודית של בכירים הזכאים לצ'קלקה. למי מותר פנס כחול? בישראל קיימת חלוקה ברורה של צבעי אורות מהבהבים - רכבי עבודה כבדים: צ'קלקה צהובה-כתומה; רכבי שיטור עירות ני: צהוב-כחול; מד"א וכיבוי והצלה: אדום; שב"ס ומשטרה – כחול או כחול-אדום; רכת בים אחרים, כאמור, מחויבים באישור מיוחד כדי להתקין אור מהבהב, לרוב כחול. הזכאים לקבל צ'קלקה כחולה הם אלו שתת פקידם מוגדר כמציל חיים, או בלשון בחוק: "בעל תפקיד הממלא תפקיד הכרוך בהצלת חיי אדם ו/או בטחון המדינה, אשר נוכחותו הדחופה במקום מסוים חיונית והכרחית לאור הסמכויות המוקנות לו בלבד. וכן בעל תפת קיד שנוכחותו הדחופה במקום מסוים חיונית והכרחית לצורך קבלת החלטות הרות גורל". תקנה נוספת מתייחסת לאזרחים שחושבים את עצמם חשובים, והיא קובעת: "לא ישמיע אדם ברכב מנועי אות אזהרה בסירנה או בכל כלי או אמצעי אחר ולא יפיץ אור מהבהב צבעוני, אלא אם תקנות אלו מורות אחרת או אם ניתן לו היתר לכך מאת רשות הרישוי". משרד התחבורה העביר לבקשת "ידיעות תקשורת" רשימה חלקית ומצומצמת של אלו הזכאים לשים את האור הכחול על הגג ולהשתמש בו, כאמור, בעת הצורך: שרים בשנת 38 שרי ממשלת ישראל ( ), משרד ראש הממשלה 5 ), סגני שרים ( 2024

בו: "לרוב הגופים המפורטים ברשימה ניתנו מספר היתרים, לעיתים אף עשרות היתרים, בהתאם למספר הרכבים הנדרשים לצורך ביצוע תפקידם. מאחר שמרבית הגופים הם גופים ביטחוניים / מסווגים, לא ניתן למסור את כמות הרכבים אשר קיבלו היתרים. לפיכך, הרשימה שלהלן כוללת עשרות בודדות של ת � הי 1,500 גופים / בעלי תפקידים, מתוך כ רים שניתנו בתקופה הרלוונטית". בקיצור, יש להרבה מאוד רכבים ברכבי הארץ – צ'קלקות. אלה שמחליטים לבד וכמובן קיימת התופעה של צ'קלקות פית ראטיות, של מי שעושים דין לעצמם. במבצע משטרתי רחב היקף בחודשים ינואר-פברואר האחרונים, הספיקה משטרת ישראל לתפוס עשרות רכבים שהותקנו בהם אורות כחולים מהבהבים שלא כדין, או נהגים שעשו שימוש באורות הללו שלא במקרה חירום, ובהם נתת פסו עבריינים, כנופיות פשע, אך גם נהג של שר שנסע להביא אותו מהבית בשגרה וסוכן מוסד שנסע להחזיר את בתו הביתה, והרשימה ארוכה. האם ההרתעה תצליח? לא בטוח. תקני ניידות בכל 450 משטרת התנועה עומדים על ניידות לכל 126 משמרת, אך בפועל ישנן משמרת ובכל הארץ, כי פשוט אין כוח אדם. במשטרת התנועה מבהירים בכל מקרה: "כל רכב עם אור כחול – נבדוק. מי שאין לו אישור לאורות כחולים, או שמדליק אותם למרות שלא מדובר במקרה חירום – יקבל הזמנה לדין. אם הנסיעה שלו כוללת עבירת תנועה, כמו נסיעה על השול, אז הוא יקבל גם דו"ח בהתאם. ונקווה שחומרת הענישה גם תהיה בהתאם". תגובת משרד התחבורה: "ועדת פנס כחול מורכבת מגורמים בכירים ומקצועיים, שדנים בבקשות לעומקן. בוועדות נוכחות יועצות משפטיות של משטרת ישראל ומשרד התת חבורה, במטרה לוודא שהוועדה פועלת לפי הנוהל. אישור שימוש בפנס כחול ניתן לתת קופה קצובה, רק לבקשות שעומדות בקריטת ריונים ולאחר אישור משפטי. "המידע אודות הסיבות לאישורים ומספרם מופיעות בפרוטוקולים של הוועדה, הכוללים מידע מסווג ו/או רגיש ולכן אינו מפורסם, גם לא במסגרת חוק חופש המידע".

מי שעוד ברשימה מסיבות מוזרות כאלו ואחרות: ראש עיריית ירושלים, אגף הבית טחון של רכבת ישראל, רכבי סיור והצלה , ניידות סיור 6 של חברת דרך ארץ – כביש ובטיחות של חברת נתיבי ישראל ונתיבי הגז הטבעי לישראל. כשניסינו לברר כמה רכבים עם אורות כחולים מסתובבים בכבישי הארץ, הגיבו במשרד התחבורה: "הרשימה אינה כוללת את כל הגופים מקבלי ההיתרים, שכן ישנם גופים שלא ניתן לפרסם את שמם כמי שקית בלו היתר, וזאת מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה. בנוסף, גם לא בכל הגופים מפורטת רשימת בעלי התפקידים מקבלי ההיתרים. יצוין כי בגופים בהם כן מפורטים בעלי תפקידים, לא בהכרח מדובר בכל בעלי התפקידים מקבלי ההיתרים, שכן ישנם בעלי תפקידים שלא ניתן לחשוף אותם מהנימוק של ביטחון המדינה". כמה היתרים בסך הכל ניתנו? במשרד השית

(כל השיירה), המשרד לביטחון פנים – מנהל אגף ביטחון, חירום וסייבר; משרד החוץ – חברת מיקור חוץ; משרד הביטחון, שזה כולל: ראש רשות חירום לאומית במת שרד הביטחון, ראש המטה לביטחון לאומי במשרד הביטחון, ראש הממונה על הביטחון ומנכ"ל משרד הביטחון. אחריהם, משרד המשפטים: היועץ המשפטי לממשלה, המשרד לחקירות שוטרים – רכב מבצעי (לא מוגדרת כמות), החוקר הראשי של משרד התחבורה, וגם, קצת מפתיע, בכית רים בחברת החשמל ורשות שדות התעופה (לא מוגדרת כמות). לגבי כנסת ישראל - אז לקצין הכנסת, כמו גם ליו"ר ועדת חוץ וביטחון, יו"ר האופוזיציה ורכבים מבצעיים של משמר הכנסת (לא מות גדר). בנוסף: ראש המוסד, ראש השב"כ, נשיא המדינה ובית הנשיא וכן חטיבת החקירות ברשות המיסים (לא מוגדר) – לא ברור למה דווקא האחרונים זכאים לאורות כחולים.

לא רק שרים וראש הממשלה: גם לבכירים בחברת החשמל מותר להדביק את הצ'קלקה על הגג ולהתחיל לעקוף בכביש. עוד ברשימת בעלי 'הכובע הכחול': היועץ המשפטי לממשלה

18

10.5.2024 ˆ ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker