פתח תקוה בקעת אונו 10.5.24

נקודה למחשבה

/ דקל בנו /

/ סודוקו /

/ תשחץ /

3 4 2

8 1

פקודה כבשה בוגרת

"לא נח ולא שקט" )5,5,3(

יישוב באזור העיר רחובות )5,4(

מושב במחוז הדרום

בניין בדקדוק

עיר במחוז המרכז

תרופה

בירת צ'אד

סימן, אות

חרק מעופף

5 7

9

3

6 7

דג מאכל פתיחה באש

4 8

5

אביו של למך

2

3

מבעלי המום

2

7 4

התמרדות גבינה צרפתית

מתנהג ביושר ובצדק

טרשת (בלעז)

מין תחבושת

מילת משאלה

6 4 2

4 3

1 8

פגיעה בכבוד של אדם

ממקורות הירדן

9 4 2

5

מסולם הצלילים

נוזל לכתיבה שחם

מין מאפה )2,3(

נחל מים קטן

נוזל לציפורניים עיר בגרמניה

, מבלי לחזור על אף ספרה 9- ל 1 יש למלא את הספרות בין . לסודוקו פתרון אחד בלבד 3×3 בטור, בשורה ובריבוע של

חוקי קבעו למועד מאוחר יותר

יותר מכל, בעיקר

סוג של טיל

/ פתרונות / לשבוע שעבר

פרי שטרם הבשיל דיודה פולטת אור

לא תקין, לקוי

מין לטאה

5 1 2 9 8 4 6 3 7 8 7 9 2 3 6 5 4 1 4 6 3 1 5 7 2 9 8 1 3 6 8 4 2 9 7 5 9 5 4 6 7 1 3 8 2 2 8 7 3 9 5 4 1 6 7 9 5 4 6 8 1 2 3 6 4 1 7 2 3 8 5 9 3 2 8 5 1 9 7 6 4

ריקוד ספרדי חלק ברכב

שמה העברי של שכונת מלחה מספרי דויד גרוסמן )4,4(

בימים ההם אוסף הישגי אדם בחייו

מלחין איטלקי אולי

דמות ב"אותלו" קושיות

מסרטי דייוויד )5,2( מאמט

מין חיפושית

הפלגה מסך מחשב

שדה חרוש

מריבה יחידה בצבא הרומי

יבשה בלב ים קטנוע

מייבש שיער

ארשת פנים

שונית יחידת תדירות

מסימני הניקוד )3,4( זללו (בסלנג)

קטע נוסף לבקשת הקהל

מנת מזון

לשכת רישום המקרקעין

אורבניזציה מטבע בריטי

אות עברית

מין בד עדין

מבני נח

הכניס בברית אברהם

מלט (בלעז) שחקן אמריקאי בעבר

כלי קטן לשמן

מטלטל מצד לצד, מנענע

מגלגל המזלות

עוד פעם

מקום למשחקי מזל

סדרה של שינויים, השתלשלות

43 ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו ˆ 10.5.2024

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker