פתח תקווה 29.07.22

zrzron@gmai l .com

אישהעשירהמהאזור סייעה כלכלית לילדיה לאורך השנים, אבל סירבה בתוקף לרשוםעלשמםאת רכושה ‰ בתגובההםהפנו להעורף והתנתקו ממנה ‰ פגועהעד עמקי נשמתההיא צילמה צוואה בוידאו, שבההורישהאת כל רכושה לעמותת רווחההקרובה לליבה ‰ מהקרהאחרי מותה, כשילדיהערערו על צוואתה בביתהמשפט? צוואה מהסרטים

ממני? קיבלתם, אתם ואני סיימנו". נאמנה להצהרתה התייצבה האישה במשרדה של עורכת דינה ולא הסתפקה בצוואה חתומה על הנייר בלבד. במבט ישיר מול המצלמה היא הסבירה בסר ־ טון וידאו ואודיו כי היא מורישה את כל ממונה הרב לעמותתרווחהשאליה הייתה מקורבת ואשר תדאג לסידורי הקבורה והלוויה עם מותה. בנוסף, היא ציוותה כי אנשיה יאמרו קדיש לזכרה. כמו כן, היא ביקשה שילדיה לא יהיו נוכחים בלוויתה ולא יגיעו לימי הזיכרון לפטירתה. ואכן, זמן קצר לאחר מכן הלכה האישה לעולמה, ועורכת דינה ביקשה לממש את צוואתה. באופן לא מפתיע התייצבו כל הילדים כחומה בצורה נגדה ועתרו לבית המשפט בטענה כי צוואת אימם אינה קבילה. בין היתר, לדבריהם, לא הייתה אימם כשירה בעת עריכת הצוואה, והק ־ שר שלה לאותה עמותת רווחה היה קלוש ביותר. לאחרונה פסק בית המשפט כי צוואת האישה קבילה וחייב את הילדים בהוצאות משפט.

תושבת האזור, אם לשמונה ילדים, צברה במהלך חייה רכוש וממון רב, בעיקר הודות לירושות שקיבלה. מת ־ ברר כי להוריה היו שטחים וקרקעות, שעליהם נבנו מגדלי מגורים ומשרדים. בתמורה למתן אישור לבנות על השטח היא קיבלה דירות רבות וסכומי כסף משמעותיים. עם זאת, כשביקשו ילדיה לקבל חלק מרכושה בעודה בחיים נוצר בין הצדדים קרע גדול, שהוכרע משפ ־ טית לאחר פטירתה. לאורך חייה התנהלה האישה בתבו ־ נה פיננסית ולא נכנסה להרפתקאות מיותרות. כשבגרו ילדיה, נישאו והקימו משפחות הם ביקשו ממנה לתת להם די ־ רות וכסף כדי שיוכלו להתחיל את חייהם בעצמאות כלכלית. האישה אמנם עזרה להם על פי הבנתה, אבל סירבה לתת להם דירות או לרשום אותן על שמם כל עוד היא בחיים. ניסיונות השיכנוע שהפעילו עליה כל ילדיה לא הועילו, ועם השנים נוצרו משקעים שרק הלכו והחריפו. כשהזדקנה האישה ונזקקה לסיוע מבני משפחתה, כולל בהסעה לבדיקות ודברים

"מעכשיו לא תראו ממני יותר צילום | " שקל המחשה: shutterstock

האישה נפגעה עד עמקי נשמתה והודי ־ עה לילדיה: "מעכשיו לא תראו ממני יותר שקל. אם אתם חושבים שהמצב ישתנה לאחר מותי, אתם טועים. אני לא מתכוונת להוריש לכם דבר. תסתדרו בעצמכם. כנראה שלעולם לא שמעתם את המשפט 'אל תשליכני לעת זיקנה' ואין לכם מושג מהו הדיבר 'כבד את אביך ואת אימך'. אתם רוצים נתק מוחלט

שוטפים אחרים מפאת גילה המתקדם, החלו הדברים להשתבש. לצערה, הפנו לה כל ילדיה עורף ואמרו לה להסתדר בעצמה. "יש לך מספיק כסף כדי לדאוג לעצמך", הטיחו בה. "תאכלי את מה שבישלת. כשאנחנו ביקשנו ממך עזרה לא היית שם בשבילנו. עכשיו כשאת זקוקה לעזרה מאיתנו, תקבלי בדיוק אותו יחס".

20

29.7.2022 ˆ ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו

Made with FlippingBook Annual report maker